Płk Franciszek Arciszewski „Cud nad Wisłą” – Grzegorz Braun

Cud nad Wisłą – Grzegorz Braun

Świadomość Nieskończona a Cud nad Wisłą według książki pułkownika Franciszka Arciszewskiego. Ciekawa teza i sprzeczność wewnętrzna co do roli Matki Boskiej w 1920 i w 20-stą rocznicę Cudu w 1940 w Katyniu.

https://www.youtube.com/watch?v=J2XKq0ZPL4Y

czytajcie też

1920 – Pierwsza zdrada Zachodu wobec Polski – profesor Andrzej Nowak

Generał Tadeusz Rozwadowski (1866 – 1928)

IPN: Bitwa Warszawska 1920

Paweł Libera: Wojna polsko-bolszewicka 1920 roku

Główną przyczyną wybuchu wojny polsko-bolszewickiej było zagrożenie dla niepodległości Polski ze strony Rosji bolszewickiej oraz próba wcielenia w życie idei permanentnej rewolucji i eksportu rewolucji komunistycznej na teren całej Europy.

  • Do plakatu wykorzystano obraz Jakuba Różalskiego „Sierp i młot”
    Do plakatu wykorzystano obraz Jakuba Różalskiego „Sierp i młot”

Realizację tego planu bolszewicy rozpoczęli tuż po przejęciu władzy w Rosji w październiku 1917 roku. Pierwsze próby podejmowali już w 1918 roku w Finlandii, gdzie wybuchła wojna domowa, i w krajach bałtyckich. W 1919 r. roku doszło do próby wywołania powstania w Berlinie, w marcu  tego roku na Węgrzech powstał rząd koalicyjny z udziałem komunistów, a w czerwcu 1919 roku doszło do próby wywołania puczu w Wiedniu. W celu przeniesienia rewolucji do innych krajów Europy w marcu 1919 roku bolszewicy utworzyli Komintern – III Międzynarodówkę Robotniczą, która formalnie była organizacją niezależną, ale w praktyce realizowała wytyczne Biura Politycznego partii komunistycznej. Jedną z jej „filii” była Komunistyczna Partia Robotnicza Polski (później: Komunistyczna Partia Polski), która powstała jeszcze wcześniej, bo w grudniu 1918 roku.

więcej u źródła: https://ipn.gov.pl/pl/bitwa-warszawska-1920/103782,Pawel-Libera-Wojna-polsko-bolszewicka-1920-roku.html

Podziel się!