Romuald Świerzbieński: WIARA SŁOWIAN z obrzędów, klechd, pieśni ludu, guseł

Romuald Świerzbieński: WIARA SŁOWIAN

Ta książka nie powinna być traktowana jak wyrocznia, ale zawiera wiele ciekawych domysłów, wiele prawdy historycznej i etnograficznej oraz sporo ciekawych szczegółów obrzędowych. CB

\

więcej,

dużo, dużo więcej:

https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/2852?id=2852&fbclid=IwAR1SFX12U5sfdmqkWjev02IYYQ_sWtWUC2dp3ZAeAqcSOUg-imAK5yItZ20

Podziel się!