1. NTV: Inwazja Covidian. „Mam dosyć” – Andrzej Krawczyk -16 sierpnia Warszawa!; 2. Zdrojowa TV: Czy Trump dożyje wyborów? Nowe fakty z USA.; 3. WM: Czy rząd popełnił przestępstwo z art. 165 Kk?!; 4. NCzasTV: TVN24 vs GUS. Gdzie się podziały „stosy trupów”. Opinia eksperta

Inwazja Covidian. „Mam dosyć” – Andrzej Krawczyk -16 sierpnia Warszawa!

 

 

 

1. NTV: Inwazja Covidian. „Mam dosyć” – Andrzej Krawczyk

https://www.youtube.com/watch?v=LKnDUqotg9w

 

2. Zdrojowa TV: Czy Trump dożyje wyborów? Nowe fakty z USA.

https://www.youtube.com/watch?v=1lJz1nhs1BQ

 

3. WM: Czy rząd popełnił przestępstwo z art. 165 Kk?!

 

Rząd PiS-u działa działa z premedytacją na szkodę osób chorych na choroby układu oddechowego! Czy karząc zasłaniać usta i nos osobom, które nie mogą tego robić ze względów zdrowotnych właśnie popełnił przestępstwo w z art. 165 „Kodeksu karnego”? Możliwe, że sam nakaz noszenia maseczek przez osoby zdrowe również podpada pod ten artykuł, bo sprowadza zagrożenie epidemiologiczne grzybicy płuc i chorób bakteryjnych na dużą liczbę osób. Treść Art. 165 Kk na samym końcu.

Nocą z 6 na 7 sierpnia przepchnięto nowe rozporządzenie ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie opublikowano w „Dzienniku Ustaw” 7 sierpnia 2020 r. i obowiązuje od 8 sierpnia bez zwyczajowego 14-dniowego vacatio legis. Czyli w trybie natychmiastowym, z zaskoczenia, bez uprzedzenia opinii publicznej i najwyraźniej bez konsultacji z lekarzami.

Jak czytamy na stronie Pantarhei24.com kluczowy dla obywateli jest paragraf 24, w którym zniknęło zwolnienie z obowiązku ze względów zdrowotnych.

„Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego (…) ust i nosa”. Dalej podano, że nakaz obowiązuje w środkach transportu zbiorowego, w miejscach ogólnodostępnych (sklepy, cmentarze, parki, ogrody botaniczne i lokale), w budynkach użyteczności publicznej, w obiektach handlowych (sklepy, targowiska), i w obiektach kultu.

Kogo nie dotyczy nakaz? Dzieci do 4 roku życia, osób mających trudności z samodzielnym zakrywaniem lub odkrywaniem twarzy, osób, które nie mogą się do przepisu stosować ze względu „całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim”. Całkowicie zniknęły względy zdrowotne!

Co to oznacza? Jeśli ktoś nie może zasłaniać ust i nosa z przyczyn zdrowotnych, musi je zasłaniać! Masz astmę, niewydolność płuc lub inną dolegliwość? Nosisz maseczkę i czujesz ból głowy, zawroty głowy i nudności? Musisz nosić maseczkę w określonych miejscach i ryzykować utratę przytomności pod groźbą mandatu!

 

Powiedzmy sobie wprost – nowy przepis przepchnięto w nocy i nosi znamiona zbrodni przeciwko osobom chorym na choroby oddechowe. Rząd PiS-u, w tym minister zdrowia, chcą, by ludzie mdleli i trafiali do szpitali. W skrajnych przypadkach mogą umrzeć lub stać się warzywami.

Z drugiej strony osoby odmawiające przyjmowania mandatów za nienoszenie maseczek, mogą wygrywać w sądach, bo rozporządzeniem nie można wprowadzać ograniczeń praw człowieka dla osób zdrowych (wobec których nie stwierdzono choroby), a jedynie ustawą. Jedyna rada – nie przyjmować mandatów, a podczas procesu sądowego oskarżyć rząd o przestępstwo z art. 165 Kk – sprowadzanie zagrożenia epidemiologicznego na osoby zdrowe (np. grzybicę płuc, choroby bakteryjne płuc) i osoby, które nie mogą zasłaniać ust i nosa z przyczyn zdrowotnych.

„Dziennik Ustaw” z 7 sierpnia z rozporządzeniem z dnia 6 sierpnia znajdziecie TUTAJ i TUTAJ.

Co mówi o tym art. 165 „Kodeksu karnego”? Cytuję:

„§ 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób (…): 1) powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej (…) podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.”

Nakaz noszenia maseczek przez osoby zdrowe, to powodowanie masowego zagrożenia epidemiologicznego (np. wywoływanie epidemii grzybicy płuc, infekcji bakteryjnych płuc, itp.). Nakaz dla osób, które nie mogą nosić maseczek z powodów zdrowotnych, to sprowadzanie zagrożenia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (np. zemdlenie, a w skrajnych przypadkach śmierć, z powodu niedotlenienia mózgu).

Na podstawie: Pantarhei24.com
Źródło: WolneMedia.net

 

4. NCzasTV: TVN24 vs GUS. Gdzie się podziały „stosy trupów”. Opinia eksperta

https://www.youtube.com/watch?v=-Xbroc5HoUc

Podziel się!