1. Minister Szumowski i Władimir Putin o Plandemii; 2. Polskie Radio: „Banksterzy. Kulisy Globalnej Zmowy” (Archiwum’16); 3. NTV: Maseczka czy kuleczka? – Ewa Pawela; 4. New York Times: Naukowcy – Marihuana może pomóc w leczeniu koronawirusa!

Minister Szumowski i Władimir Putin o Plandemii

PIS w zajadłej obronie swoich stołków i wydumanych banksterskich konceptów przechodzi sam siebie w mnożeniu ABSURDÓW. Dzisiaj trochę o tych absurdach właśnie, których lawinę wywołuje Plandemia Koronawirusowa, a które mimowolnie obnażają Policyjne Kondominium PISowskie. Dlaczego Policyjne? To widać na obrazku poniżej – jeśli przeciw 500 demonstrantom wystawia się 5 000 policjantów, to jest to oczywista oczywistość. Dlaczego Kondominium? A jak inaczej można nazwać, państwo i rząd który działa na pociągnięcie za sznurki Światowej Banksterki i tańczy tak jak mu ona przygrywa występując wbrew interesom własnego narodu i rujnując w 2 miesiące gospodarkę Polski w skali nieznanej do tej pory?
To kondominium na naszych oczach przybiera formę tragi-farsy  znanej starszym Polakom z okresu Wielkiego Sukcesu PRLu za rządów Gierka i Jaruzelskiego, kiedy na co drugim bloku na polskich osiedlach obywatele malowali napisy ‚TELEWIZJA KŁAMIE!” i „WRON WON” – czyli Precz z Juntą Wojskową!

 

 

1. Minister Szumowski i Władimir Putin o Plandemii

 

2. Polskie Radio: „Banksterzy. Kulisy Globalnej Zmowy”. Oni rządzą pieniądzem (Archiwum 2016)

Oto co 4 lata temu mówił i co lepsze napisał członek PIS i poseł 2015-2019, dzisiaj członek Zarządu Międzynarodowej Korporacji ORLEN (27% Udziału Skarbu Państwa) pretendujący do Światowej Banksterki. CB

https://www.youtube.com/watch?v=dx3wnoyS8Gc

„Banksterzy. Kulisy Globalnej Zmowy” – to najnowsza i bardzo ciekawa książka Janusza Szewczaka. Banksterzy – tak nazywani są ludzie, którzy dzisiaj rządzą pieniądzem. Janusz Szewczak przekonuje, że osoby te mają wpływ nawet na to, ile kosztuje filiżanka kawy, a nie tylko na to ile kosztują usługi bankowe.

Gospodarka: http://www.polskieradio.pl/42/3146/Ar…

Banksterzy – O kulisach globalnej zmowy mówią J. Szewczak, W. Modzelewski, A. Jaworski i M. Pawlicki

https://www.youtube.com/watch?v=LeEM84e7pHY

 

Janusz Szewczak obnaża świat banksterów. Bezlitosna analiza wielkiej finansjery. „Banksterzy to tacy ludzie, którzy oferują ci parasol, kiedy świeci słońce. Ale jak tylko zacznie kropić, to ten parasol ci zabierają”, powiedział parafrazując Marka Twaina Janusz Szewczak podczas prezentacji swej nowej książki pt. „Banksterzy. Kulisy globalnej zmowy” (wydawnictwo Biały Kruk). „A co dopiero powiedzieć, gdy zbliża się potężne oberwanie chmury? Bankierzy nie wyciągnęli wniosków po ostatnim wielkim kryzysie finansowym z 2008 r. i dalej popełniają te same błędy.
Tymczasem grozi nam kolejne załamanie finansowe, może nawet większe niż to ostatnie. Świat jest zadłużony na kwotę 200 bilionów dolarów. Jest to kwota wprost niewyobrażalna. Banki oszalały z chciwości lekceważąc wszelkie zasady ryzyka, kalkulacji i przyzwoitości”, tłumaczył dalej Szewczak. Sytuacja ta stała się powodem, dla którego znany ekonomista i prawnik zdecydował się napisać książkę, która właśnie ukazała się pod tytułem „Banksterzy. Kulisy globalnej zmowy’.
Janusz Szewczak chciał wytłumaczyć językiem zwykłego człowieka, a nie nowomową finansisty, na czym polegają przekręty i oszustwa wielkich banków, a także czego przeciętny zjadacz chleba powinien się wystrzegać oraz co powinien wiedzieć o świecie, od którego w pewnym sensie jest uzależniony.
Książkę można zobaczyć tutaj: http://www.bialykruk.pl/ksiazka/banks…
Autor tłumaczy więc w swej książce na przykład na czym polega niesprawiedliwość kredytów frankowych, przekręty polisolokat oraz zawiłości międzynarodowych koneksji banksterskich. „Myślałem, że sporo wiem o finansach i rynku bankowym, bo zajmuję się tym już ponad rok – powiedział Maciej Pawlicki, producent filmowy, prezes stowarzyszenia „Stop Bankowemu Bezprawiu” oraz autor wstępu do książki „Banksterzy. Kulisy globalnej zmowy”. – Jednak po lekturze tej książki byłem przerażony. A najgorsze jest to, że Janusz Szewczak przedstawia fakty, nie domysły. Nikt nie polemizuje z tym, że naprawdę jest tak, jak opisuje w swej książce pan Janusz. Dlatego ta książka jest tak ważna.
O wszystkich tych faktach należy szeroko informować ludzi”. Tymczasem społeczeństwa mają wrażenie, jakoby banki były bezkarne. „Mówi się niejednokrotnie, że należy stabilizować sytuację finansową wielkich instytucji finansowych. Dlaczego nikt nie mówi o tym, żeby stabilizować sytuację finansową obywateli? – pytał prof. Witold Modzelewski. –
Rządy wielu państw ulegają presji bankowców, co ma wpływ na prawodawstwo” – podsumował Modzelewski. „Słyszy się, że wielkie banki są too big to fail, a więc – za duże, żeby upaść. Ale nie są też too big to jail, a więc za duże, aby ludzie odpowiedzialni za utratę wielkich pieniędzy poszli do więzienia. Nie można jednak stawiać banków i banksterów ponad prawo” – przekonywał bohater dnia, autor „Banksterów”, Janusz Szewczak.
„W obecnych czasach zasady rynkowe królują w sferze moralności, zamiast moralności, która powinna rządzić rynkiem finansów. Doprowadziło to do tego, że świat znalazł się w rękach wielkich chciwców, a zysk został uświęcony” – stwierdził Leszek Sosnowski, prezes wydawnictwa Biały Kruk. Zagadnienie to porusza w swej książce także Janusz Szewczak dowodząc, że bez respektowania podstawowych wartości chrześcijańskich nie nastąpi uzdrowienie świata finansów. Same zasady prawne, też zresztą wymagające naprawy, to za mało.
Premiera pięknie wydanej i bogato ilustrowanej książki „Banksterzy. Kulisy globalnej zmowy” odbyła się 29 lutego w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej i spotkała się z wielkim zainteresowaniem. Za stołem prezydialnym zasiedli Janusz Szewczak, prof. Witold Modzelewski, Maciej Pawlicki, Andrzej Jaworski oraz Jan Pietrzak.
Spotkanie prowadził prezes wydawnictwa Biały Kruk Leszek Sosnowski. Niewielka sala zgromadziła ponad sto osób.
Książkę można zobaczyć i zamówić tutaj: http://www.bialykruk.pl/ksiazka/banks…

3. MASECZKA CZY KULECZKA? – Ewa Pawela

O promocyjnych wyczynach polityków i zwykłym chamstwie obecnej klasy politycznej oraz ich poczuciu bezkarności.

https://www.youtube.com/watch?v=Py9GT7GBQug

 

4. New York Times: Scientists believe cannabis could help prevent and treat coronavirus

Naukowcy uważają, że marihuana może pomóc w zapobieganiu i leczeniu koronawirusa

They have high hopes for a coronavirus breakthrough.

A team of Canadian scientists believes it has found strong strains of cannabis that could help prevent or treat coronavirus infections, according to interviews and a study.

Researchers from the University of Lethbridge said a study in April showed at least 13 cannabis plants were high in CBD that appeared to affect the ACE2 pathways that the bug uses to access the body.

“We were totally stunned at first, and then we were really happy,” one of the researchers, Olga Kovalchuk, told CTV News.

The results, printed in online journal Preprints, indicated hemp extracts high in CBD may help block proteins that provide a “gateway” for COVID-19 to enter host cells.

Kovalchuk’s husband, Igor, suggested cannabis could reduce the virus’ entry points by up to 70 percent. “Therefore, you have more chance to fight it,” he told CTV.

“Our work could have a huge influence — there aren’t many drugs that have the potential of reducing infection by 70 to 80 percent,” he told the Calgary Herald.

While they stressed that more research was needed, the study gave hope that the cannabis, if proven to modulate the enzyme, “may prove a plausible strategy for decreasing disease susceptibility” as well as “become a useful and safe addition to the treatment of COVID-19 as an adjunct therapy.”

Cannabis could even be used to “develop easy-to-use preventative treatments in the form of mouthwash and throat gargle products,” the study suggested, with a “potential to decrease viral entry” through the mouth.

“The key thing is not that any cannabis you would pick up at the store will do the trick,” Olga told CTV, with the study suggesting just a handful of more than 800 varieties of sativa seemed to help.

All were high in anti-inflammatory CBD — but low in THC, the part that produces the cannabis high.

The study, which has yet to be peer-reviewed, was carried out in partnership with Pathway Rx, a cannabis therapy research company, and Swysh Inc., a cannabinoid-based research company.

The researchers are seeking funding to continue their efforts to support scientific initiatives to address COVID-19.

“While our most effective extracts require further large-scale validation, our study is crucial for the future analysis of the effects of medical cannabis on COVID-19,” the research said.

“Given the current dire and rapidly evolving epidemiological situation, every possible therapeutic opportunity and avenue must be considered.”

Naukowcy uważają, że marihuana może pomóc w zapobieganiu i leczeniu koronawirusa

Mają duże nadzieje na przełom w leczeniu koronawirusa.

Zespół kanadyjskich naukowców uważa, że ​​odkrył silne szczepy konopi indyjskich, które mogą pomóc w zapobieganiu lub leczeniu zakażeń koronawirusem, zgodnie z wywiadami i badaniami.

Naukowcy z University of Lethbridge powiedzieli, że badanie przeprowadzone w kwietniu wykazało, że co najmniej 13 roślin marihuany było bogatych w CBD, które zdawały się wpływać na ścieżki ACE2 używane przez wirusa w celu uzyskania dostępu do ciała.

„Na początku byliśmy całkowicie oszołomieni, a potem byliśmy naprawdę szczęśliwi”, powiedziała jedna z naukowców, Olga Kowalczuk, dla CTV News.

Wyniki, opublikowane w internetowym czasopiśmie Preprints, wskazują, że wyciągi z konopi o wysokiej zawartości CBD mogą pomóc w blokowaniu białek, które stanowią „bramę” dla COVID-19 do wnikania do komórek gospodarza.

Mąż Kovalczuk, Igor, zasugerował, że marihuana może zmniejszyć liczbę punktów wejścia wirusa nawet o 70 procent. „Dlatego masz większą szansę na walkę z tym”, powiedział CTV.

„Nasza praca może mieć ogromny wpływ – nie ma wielu leków, które mogłyby zmniejszyć infekcję o 70 do 80 procent”, powiedział Calgary Herald.

Podkreślając, że potrzebne są dalsze badania, badanie dało nadzieję, że konopie indyjskie, jeśli zostaną udowodnione, że modulują enzym, „mogą okazać się wiarygodną strategią zmniejszania podatności na choroby”, a także „stać się użytecznym i bezpiecznym dodatkiem do leczenia COVID -19 jako terapia wspomagająca. ”

Konopie indyjskie mogłyby nawet posłużyć do „opracowania łatwych w użyciu metod profilaktycznych w postaci płynów do płukania jamy ustnej i gardła”, sugerują badania, „potencjalnie zmniejszając przenikanie wirusa” przez usta.

„Kluczową rzeczą nie jest to, że jakikolwiek konopie, które kupisz w sklepie, załatwią sprawę”, powiedziała Olga dla CTV, a badanie sugeruje, że garstka z ponad 800 odmian zioła wydaje się pomagać.

Wszystkie były bogate w przeciwzapalne CBD – ale niskie w THC, część, która odpowiada za halucynogenne cechy marihuany.

Badanie, które nie zostało jeszcze zweryfikowane, zostało przeprowadzone we współpracy z Pathway Rx, firmą badawczą zajmującą się terapią marihuaną, oraz Swysh Inc., firmą badawczą opartą na kannabinoidach.

Naukowcy szukają środków na kontynuowanie wysiłków na rzecz wspierania inicjatyw naukowych dotyczących COVID-19.

„Podczas gdy nasze najskuteczniejsze wyciągi wymagają dalszej walidacji na dużą skalę, nasze badanie ma kluczowe znaczenie dla przyszłej analizy wpływu marihuany na COVID-19”, mówią badania.

„Biorąc pod uwagę obecną tragiczną i szybko zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, należy rozważyć każdą możliwą okazję terapeutyczną i drogę”.

źródło: New York Post
Podziel się!