WdW: Za mundurem Naród murem

Za mundurem Naród murem

Myślę, ze obecna sytuacja wreszcie uświadomiła WSZYSTKIM POLAKOM, że czas na gadanie się skończył, jest teraz czas na działanie i to szybkie. Oto widzimy jak na dłoni do jakiej katastrofy i do jakiego ubezwłasnowolnienia może doprowadzić brak SUWERENNOŚCI OBYWATELI we Własnym Państwie. Tylko DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA!!!

Wiedza dla Wszystkich

Podziel się!