Prometej Wyzwolony: Święte zwierzę Ariów/Słowian: Krowa; 2. Tajemnica Piramid – Czym są? Czemu służyły?; 3. Iskra wyjdzie z Polski

ŚWIĘTE ZWIERZĘ ARIÓW / SŁOWIAN: KROWA – ANALIZA JĘZYKOWA

ŚWIĘTE ZWIERZĘ ARIÓW / SŁOWIAN: KROWA – ANALIZA JĘZYKOWA

W idealnym świecie – człowiek wzrasta jak kwiat. Jak uważam ludy jak Ariowie / Słowianie są jak kwiaty – swoiste ukoronowanie, okRASzenie ogrodu – jakim jest np. nasza piękna Ziemia. Gdy planeta jest gotowa – pojawiają się kwiaty. W idealnym świecie – kwiat wzrasta „tak jak Bóg przykazał” – nic go nie ogranicza a jego wzrost jest harmonijny. W świecie, który do idealności dopiero dąży – kwiat jest nawożony, przycinany, naginany – i kto tam wie co jeszcze.
Uważam, że nie ma złych kwiatów. Tak jak nie ma ludzi złych od urodzenia. Są tylko źli ogrodnicy.

 

KROWA
Składowe:
2 ligatury, jeden symbol informacyjny (W), jeden znak – symbol (A)
KR-RO(W)A
Pobieżna analiza liter i ligatur wchodzących w skład wyrazu:
K – np. krzyczeć, kichać, kaszleć, krzesać, krztusić, krążyć itd. – EMISJA ( jedno ze znaczeń )
R – robić, rąbać, rzucać, razić, ranić – pierwotna wibracja związana z działaniem.
Sama w sobie jest DRGANIEM, WIBRACJĄ KRTANI – motorem mowy – nabiera konkretnych znaczeń w zestawieniu z innymi literami
KR – święta ligatura związana z tworzeniem, KReacją ( patrz odcinek 77 ) np. KRtań, KRew, KRzesać, KRzewić
RO – święta ligatura oznaczająca jedną z pierwotnych wibracji ( RA, RO, AR, OR )
oznaczająca RO(z)przestrzenianie RO(z)głos, RO(z)ejm, RO(z)ejść, RO(z)sądzić, RO(z)bój – patrz pierwsze odcinki
W – zamiana jednego (W) drugie, rzeczy(W)istość – gdy użyte we(W)nątrz słowa
użyte na początku słowa może oznaczać „mnogość” – więcej, wyżej, wyjście, wiśnie, winogrona, wioska, wiosna, widły itd.
A – oznacza nieskończoność gdy stoi na końcu wyrazu ( może oznaczac „początek” gdy stoi jako pierwsza, użyta w środku wyrazu jest na ogół składową ligatur )
zobacz na podobieństwo: KROWA – KR(E)OWA(Ć)
MOJA INTERPRETACJA w oparciu o wiedzę dotyczącą naszego języka:
KROWA: NIESKOŃCZONY TRANSFORMATOR i DAWCA ENERGII
WAŻNE!
( dla osób, które nie znają moich wcześniejszych filmów o języku – każda litera ma kilka funkcji – tutaj podaje podstawowe – w uproszczeniu – na potrzeby bieżącej analizy – poszczególnymi lterami i ligaturami będe zajmował się w odcinkach im dedykowanych, na kanale jest playlista dedykowana językowi )
Co KROWA transformuje i jakę energię daję ?
KROWA jest „zasilana” paliwem, które jest jednym z najszybciej odnawialnnych surowców naturalnych na Ziemi – TRAWĄ.
T-RA(W)A
Pobieżna analiza liter i ligatury składających się na wyraz:
T- koncentracja „w punkcie” ( patrz kształt litery – promień „z góry” koncentruje się w punkcie „na dole ) – jedno z podstawowych znaczeń litery „T”, proste przykłady – T-eraz, T-ermin,T-aktyka, T-arcza, T-emat,T-arg, T-abor, T-abela, T-ajemnica itd.
RA – obok RO ( i ich odbić AR i OR ), główne jądro – pierwiastek słowotwórczy naszej mowy – wieloznaczny i wielowymiarowy – podstawowe znaczenie – NIESKOŃCZONA WIBRACJA ( energia ).
R – wibracja, A – nieskończoność ( patrz odcinek 75 ).
RA święta ligatura Ariów i Słowian obecna w najważniejszych słowach ( a także w „krwii” R(1)A(1) )
W – zamiana jednego (W) drugie, rzeczy(W)istość – gdy użyte we(W)nątrz słowa
A – oznacza nieskończoność gdy stoi na końcu wyrazu
MOJA INTERPRETACJA:
TRAWA – koncentracja mocy RA powielająca się w nieskończonośc
Fotosynteza – CUD natury. Zamiana wody w wino? NatuRA robi lepsze cuda.
Trawa jest niepoliczalna, nieskończona, samopowielająca się.
KROWA + TRAWA = NIESKOŃCZONE ŹRÓDŁO ENERGII.
KROWA + TRAWA = MLE-KO = SER
S-ER
S- fala ( dźwiękowa ale i każda inna – patrz odcinek 68 ale także 67 i73 ), fala energii
ER – słowo klucz do zrozumiena ligatury ER – emitER
SER – „nośnik energii”
Mleko to nie tylko ser ale także kefir, jogurt, śmietana, masło, maślanka, sery pleśniowe, twaróg i co tam jeszcze komu przyjdzie do głowy.
Chciałem zwrócić waszą uwagę na fakt, że „pogańska” wiara podchodziła z szacunkiem do życia a dzisiaj „cywilizowany” świat z „nie zabijaj” co robi?
Wiedzę dotyczącą prawdziwej istoty towarzyszących nam zwierząt niszczono lub wypaczano; przeinaczano – i swój udział w tym mają „po pogańskie” religie, które często mają więcej wspólnego ze „śmiercią” niż z życiem.
Kiedyś domowe gospodarstwo utrzymywało zwierzęta, które w zamian żywiły całą rodzinę gospodarza. Takie gospodarstwo nie było obozem koncentracyjnym dla zwierząt – ludzka rodzina mieszkała „w sąsiedztwie” rodziny zwierząt – to była symbioza – jakże korzystna dla obu gatunków.
Taka np. KROWA to wcielenie siły Ziemi, dostatku, płodności. Jeśli w gospodarstwie była krowa to znaczyło, że rodzina nie będzie głodować. Krowa jak matka natura – może karmić nas całe życie. Użyźnia ziemię, daje jej nawóz – „paliwo”. Tak nawożona gleba może rodzić jeszcze więcej lepszego jakościowo pożywienia. A sztuczne, chemiczne nawozy – to zaprzeczenie pRAwom natury. |Słowianie wierzyli, że najbezpieczniejszym miejscem jest to, na którym położy się krowa. „Rodzinną”, Rodową Krowę – żywicielkę strzeżono – przed złymi ludźmi i siłami „ciemności”. Unikano uboju krowy na mięso, gdyż to uważano za zły omen. Zwierzę to miało wielkie znaczenie w rytuale ślubnym. Kobieta oprócz zwykłego wiana przyprowadzała do domu mężczyzny także krowę ( lub cielaka ).
Nawet krowie łajno było (jest) pożyteczne – zawiera ono właściwości antyseptyczne. Suszone i spalone na popiół służy jako środek antyseptyczny. Krowi obornik jest też doskonałym nawozem organicznym.
Krowa sama dobiera sobie trawy, które MLĘ – i dlatego skład mleka może być różny – w zależności co krowa chce dać swojemu potomstwu. Gospodarz, który chciał mleko – mieszankę o pewnych specyficznych właściwościach – mógł dostarczać krowie konkretnych traw, ziół itd. Krowa to chodząca fabryka przetwarzająca „PIERWOTNE WIBRACJE”, które przyjęły fORmę ROślin na mleko, które może być bazą dla wielkiej palety ROzmaitych pROduktów.
Krowa sama się wypasa, użyźnia przy tym glebę – może wyżywić nie tylko swoje potomstwo ale jeszcze rodzinę „gospodarza. Jej rola była nieoceniona.
Co my zrobiliśmy z tym zwierzęciem ?
Prawdopodobnie największa „hamburgerownia” na świecie w swoich materiałach propagandowych używa sformułowania „surowiec” w odniesieniu do krowiego mięsa. Piszą coś w tylu: „nasz surowiec uzyskiwany jest z najlepszej jakości źródeł” – czyżby mieli kopalnie wołowiny?
Popatrzcie na hinduskie społeczeństwo – cierpiące biedę i głód – oni nie wysyłają swoich krów do rzeźni, bo znają konsekwencję złej karmy z tym związanej. Słowianie żyli według podobnych zasad ale zapomnieli o tym – ktoś nam w tym bardzo dopomógł – doszło do zwyczajowego odwrócenia wartości.
Popularna „religia” głosi „nie zabijaj” ale wegetarianizm nazywa „szatańskim”.
Może komuś trudno dziś w to uwierzyć ale w podaniach dotyczących Słowian można napotkać na informację, że „wysłużonę” zwierzę, które chce już zakończyć swoją służbę człowiekowi samo przychodziło do gospodarza i informowało go o tym. Trudno uwierzyć? Ale dziś zapewne wiecie kiedy wasz pies chce iść na spacer, prawda? Tamci wspaniali ludzie żyli w towarzystwie zwierząt – rodzina przy rodzinie, traktowane one były niemalże na równi z członkami rodziny. Oni mieli połączenie z naturą bo byli społecznością antropocentryczną. Więź z „domowym” zwierzęciem była bardzo silna.
Czy wiecie czemu na krowę – karmicielkę mówiono KRASULA?
Krowa, która odbyła służbę człowiekowi w kolejnym wcieleniu miała być istotą wyższego rzędu. KRASULA – K’RASULA – KU RASIE – oznacza „aspirująca do bycia istotą wyższą” ( analogicznie słowo K’RASA, K’RASAWICA – jako zdrowa, piękna jednostka – zbiliżająca się do piękna ludzi RASY – Ariów, Słowian ).
A dziś – służba człowiekowi ? Obóz koncentracyjny, box w którym nie może się ruszyć, sterydy, hormony, odbieranie potomstwa.
Żeby była jasność: Wegetarianin robi to samo co mięsożerca – przyswaja energię z istoty „niższego” rzędu. Tu nie ma gorszych i lepszych – bardziej chodzi o sposób w jaki to robimy. Kiedyś mięso było na naszych stołach na niedzielnym obiedzie, który był celebrowany i „uświęcony”. Dziś jedzenie mięsa to codzienna rutyna – czynność mechaniczna i pozbawiona jakiejkolwiek refleksji czy emocji.
Znacie pojęcie UBÓJ RYTUALNY ? Z czym wam się to kojarzy? Kilka lat temu czytałem, że rocznie na świecie zabija się ok 24 MILIARDY ZWIERZĄT.
Jeśli rzeczywiście jesteśmy za to współodpowiedzialni to co na siebie w ten sposób ściągamy. Może jest to wytłumaczenie wielu bolączek trapiących „mięsożerne” społeczeństwa? NIEWOLIMY istoty niższego rzędu i blokujemy ich ewolucję.
Z mojej wiedzy wynika, że to największy „KOSMICZNY” grzech jaki można popełnić – wstrzymywać ewolucję innego gatunku.
Świat jest całością, w której każde zdarzenie nieuchronnie pociąga za sobą następne. A my, ludzie pozostajemy w nieustannym stanie wojny ze światem przyrody.
W bezlitosny, bezwzględny sposób, na skalę przemysłową eksterminujemy niewyobrażalne ilości zwierząt, fundując im swoiste obozy koncentracyjne i komory śmierci.
Analizując słowa KROWA i TRAWA chciałem Wam pokazać, że nasi przodkowie zostawili dla nas wskazówki o naturze tych form życia. Umiejętne korzystanie z TRAW, KONOPII czy innych szybko odnawiających się surowców naturalnych a także współpraca – a nie zupełne uprzedmiotowienie zwierząt – to klucze do lepszego jutra dla nas wszystkich.
W przyszłych publikacjach pokaże Wam co o innych zwierzętach „mówi” nasz język.
A mówi ciekawe rzeczy.
Źródło – i dużo więcej – u Źródła: Prometej Wyzwolony

2.

TAJEMNICA PIRAMID – CZYM SĄ? CZEMU SŁUŻYŁY?

A także o Piekle, Piastach i Pierścieniach.
LIGATURA „PI”.

W naszym języku w nazwach są zawarte wszystkie informację jakich potrzebujemy do zrozumienia istoty opisywanego przez nie zjawiska. Aby wyraz PIRAMIDA stał się jasny – najpierw przedstawię na przykładach co znaczy w naszym języku bardzo ciekawa ligatura „PI”.
Do dopełnienia wiedzy o tym czym były piramidy i jakie było ich zastosowanie użyję wskazówek zawartych w wyrazie SARKOFAG. Będzie co nieco także o innych ciekawych wyrazach.
A więc – ligatura PI – nasuwa się skojarzenie z liczbą PI – i słusznie.
Liczba PI – symbolizuje nieskończoność i jest „związana” z okręgiem – i taka jej natura – „gonimy” ją biegając po obwodzie koła – i jak uważam – nigdy jej nie dogonimy bo nie ma ona końca. Odkrywamy kolejne i kolejne ciągi cyfr. Gdy odkryjemy ich dostatecznie wiele – ukażą nam się pewne powtarzające się cykle.
Natura tej liczby, runy i ligatury to CYKLICZNOŚĆ, NIESKOŃCZONOŚĆ, czynność powtarzana „W KÓŁKO”. Ligarura PI otwierająca wyrazy oznaczać będzie także coś związanego z kształtem KOŁA, okręgu.
Zobaczcie:
PIERŚĆIEŃ ( PI-IE-ER-RŚ-CI-IE-EŃ ) – „PI” symbolizuje w tym wypadku okrąg – kształt jaki ma pierścień. Kolejna ligatura w tym wyrazie – IE – mówi o „wzroście”, rozszerzaniu się (patrz odc. 92). Pierścień , jak każdy okrąg – rozszerza się w każdą stronę – nie ma wierzchołka, prawda ?
Cykliczna (PI), rozszerzającą się (IE) emisja (ER) – chodzi tylko o kształt ? Czy o coś więcej ?
Pierścienie z kamieniami – jak wierzyli starożytni – modyfikowały aurę noszącego i wprowadzały „dodatkowy” efekt. Takie są „zabobony” ale jak się okazuje – konstrukcja wyrazu może wskazywać na „coś więcej” niż tylko okrągły kształt. Niewiele jest rzeczy tak „magicznych” jak pierścień, prawda? Do tematu być może wrócimy w przyszłości „uzbrojeni” w wiedzę o kolejnych ligaturach wchodzących w skład tego starożytnego i tajemniczego wyrazu ( przypominam o powiązaniu PIERŚCIENIA z historią Prometeja ).
PIASTA – PI wskazuje na okrągły kształt, piasta to jak wiemy – środek koła – z którego rozchodzą się „promienie” takie jak osie czy szprychy – i tu zwracam uwagę na wyraz PIAST ( PI-IA-AS-ST ) wskazujący na „centrum” skąd „rozchodzą” się potomkowie Asów ( moja interpretacja ).
Jakkolwiek poddaje się w wątpliwość szlachetność znanych nam Piastów to pamiętajmy, że historia jaką znamy nie ma zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością i lepiej opierać się na rozumie niż spreparowanych źródłach.
„nie rzucim Ziemi skąd nasz Ród,
Nie damy pogrześć mowy,
Polski my naród, Polski lud,
królewski szczep Piastowy” – słowa „Roty” Marii Konopnickiej
O Piastach i ich „boskim” pochodzeniu ( piASt ) – w przyszłości.
Trochę prostych, „szybkich” PI-łek wiążących PI z okręgiem.
PIŁKA – PI wskazuje na okrągły, „kolisty” kształt przedmiotu ( ale już PI-ŁA – na „cykliczność”, powtarzalność procesu piłowania )
PIEGI – PI w tym wyrazie wskazuje na okrągły kształt opisywanego zjawiska
PIEPRZ – PI wskazuje na okrągły kształt ziaren pieprzu
PIJAWKA – pijawka – to PI-erścienica a po jej „odczepieniu” zostaje okrągły ślad.
PIECZĘĆ – te pierwsze pieczęcie odciskane w wosku miały okrągły kształt
PINEZKA – okrągły kształt
PIEŃ – okrągły ksztłt
PIANA – mniej oczywiste – kształt baniek, bąbelków – ale również cykliczność powstawania związana z ruchem fal morskich
Przejdę teraz do ciekawszych przykładów związanych z cyklicznością, powtarzalnością, nieskończonością. Zobaczcie:
PIEKŁO – ( PI-IE-EK-K’ŁO) – coż, kto był – to wie – a kto nie był mógł czytać w mitach – chodzi się „w kółko” dopóki człowiek nie przyswoi lekcji. Drastyczne „cykliczne” kary – Syzyf i jego kamień, Prometeusz i sęp i wiele innych postaci z mitów odbywających swe kary błąkając się po swoich „piekłach” . Natura piekła – na co wskazuje konstrukcja wyrazu – pozwala na wyjście z niego po przerobieniu lekcji.
PI – cykliczny
IE – wzrost ( patrz odc. 92 )
( umożliwi )
EK – „emisja” ( droga „wyjścia” )
K’ŁO – „ku” kręgowi życia ( ŁO – krąg życia – odc. 73 )
Oczywiście ruch jest możliwy w dwie strony – można iść w górę – do KRĘGU ŻYCIA – a można w dół – do niższych kręgów piekła. No właśnie – KRĘGÓW – ponownie kłania się „PI”.
Dalej.
PISMO – możliwość odtwarzania „na okrągło”, cyklicznie, nieskończenie – słowa przebrzmią i znikną ale pismo jest trwałe i dlatego ten wyraz rozpoczyna PI.
Zobacz też powiązane z pismem wyrazy:
PISARZ – PI-S-AR(z) – „utrwalacz” fal myślowych
NA-PI-S – informacja ( S ) umieszczona w przestrzeni ( NA ) z możliwością odczytu „w nieskończoność” (PI ) a także
PAPIER – PA-PI-IE-ER ) – nośnik informacji ( energii ) z możliwością cyklicznego odtwarzania ( dla każdego kto umie czytać ). Zapis na papierze wieńczy proces myślowy.
I PA-PI-RUS – podobnie jak wyżej ale papi-RUS – informuje o tym, że po zapoznaniu się z nim w czytającym – w związku z nową wiedzą mogła zajść przemiana ( ligatura RU(S) – odc. 95 )
(gwoli wyjaśnienia – ligatura „PA” – „zwieńczenie” – będzie w przyszłości szerzej – patrz
np. PAlec, PAznokieć i linie PApilarne, pagórek, parasol, paraszut, papież i inne )
PIERŚ – ( PI-IE-ER-RŚ ) – PI informuje o cykliczności – wdech – wydech, IE – wzrost ( rozszerzanie się ) i ER – emisja
PIERWSZY, PIERWOTNY – rozpoczyna cykl ( ER wskazuje na możliwośc dalszej „emisji”)
PIENIĄDZ – używany „cyklicznie”, przekazywany z rąk do rąk, pierwsze monety – o kształcie okręgu ( ponownie PI )
PIWEŃ – fonetyczny zapis ukraińskiego słowa kogut – PI – informuje o cykliczności – kogut wita wschód słońca a więc PI-eje w cyklach
PIERZE – rośnie „na okrągło”, nie chodzi tylko o to, że każde PI-óro odrasta – ale na ogół pokrywa całą powierzchnię ciała istoty u której występuje
I tu dochodzimy do kolejnego „znaczenia” ( zastosowania ) tej ligatury – „NA OKRĄGŁO” – „dookoła”, w każdą stronę ( jak OKRĄG – rozszerza się w każdą stronę )
Zobaczcie np.:
PIEC ( PI-IE-EC) – nagrzany piec emituje ciepło „dookoła” – czyli „na okrągło” – całym sobą
PIES – PI-IE-ES – kto ma w domu takie zjawisko ? Ja mam i wiem, że emituje ono całym sobą fale pozytywnej energii gdy wracam do domu. Emituje – na wszystkie strony – od pyska – po ogon. Całym SOBĄ – i zobaczcie SOBA-KA ( KA – m.in emisja ). Emituje sobą. Czworonożny przyjaciel potrafi Was doładować zastrzykiem pozytywnej energii jeśli tylko zechcecie z nim wejść w interakcję.
Mamy jeszcze ciekawy – nieoczywisty od razu wyraz PIERÓG – i zwrócie uwagę, że pieróg zanim przyjmie swój kształt najpierw jest okręgiem z ciasta ( wycinanym np. przez szklankę ). Więc najpierw jest PI – okrąg – a potem jest IE – co wskazuje na „przemianę” ( wzrost ) i wyrastają ROGI. PIE-ROGI.
PI występuje również w środku wyrazów i na ogół informuje o cykliczności ( np. PA-PI-EŻ ) ale także o kształcie ( np. linie PA-PI-larne ).
Zagadka dla chętnych- dlaczego PIERNIK ( np. z miodem ) nazywa się piernikiem ( a zacny to wyraz )?
I jeszcze jedna.
Co znaczy RAPIER ( RA-PI-IE-ER )? W słowniku znajdziemy informacje, że jest to nie nasze słowo i oznacza „fhancuski” mieczyk. Czyżby ? Pierwotne znaczenie słowa rapier niestety nie mieściło by się ( jak mniemam ) w „oficjalnej” historii świata, która przecież zakłada, że zaawansowane narzędzia tworzenia to dopiero teraz się robi a te całe PIRAMIDY to tak jakoś przypadkiem powstały – skarabeusze turlały sobie kamienie i zwalały na kupę i tak jakoś się ułożyły same elegancko. Czy RAPIER to coś jak KA-RA-BIN czy bardziej RUS(z)NICA ?
No i tu dochodzimy do PIRAMID. Chciałem zaznaczyć, że nie wątpie iż miały one szereg zastosowań – jednak nasuwa się kilka oczywistych – co wynika z samego języka.
Popatrzmy najpierw na powierzchnię:
PI-RA-MI-DA
i wspak:
DA-MI-RA-PI
PI- cyklicznie
RA- pierwotna wibracja, energia
MI – dokładam, wnoszę ( w domyślę – do kręgu życia – patrz odc. 87 )
DA – szczegółowo omówię w przyszłości, zostańmy przy tym, że DA to „da” – jak DAR
„Cyklicznie” „energię” „wnoszę” „w darze”
[ DAR – jak DAR-iowie, którzy – jak wynika z mojej wiedzy – zbudowali piramidy.
DAR / RAD – byli oni „za pan brat” z radiacją w postaci wirów energii obecnych w naturze ( w tym w ludziach ) i co najlepsze – całkiem DARmowych – co na nowo odkrył Nikola Tesla, słowiański „czarodziej” ]
Czy piramidy zbudowano za pomocą czarów ? A czymże są czary jak nie umiejętnym wykorzystaniem pierwotnych sił ( wibracji ) występujących w naturze?
C(z)AR – C – „nakładka” ( podstawowe znaczenie litery „C” ) na AR ( RA ) – pierwotną wibracje
Co było potrzebne aby „czarować” ? Wiedza o koniunkcji ciał niebieskich. Kim byli najbardziej znani AStrolodzy świata? Coż ponownie historia wprowadza nas w błąd co do tego kim byli.
O Sumerach, Chaldejczykach i innych Babilonach – wkrótce. Wracamy do piramid.
„Cyklicznie” „energię” „wnoszę” „w darzę” – w domyślę – w siatkę Ziemi ? Piramidy były ustawiane nieprzypadkowo – według klucza. Jak wynika z nazwy – oddziaływały korzystnie na „energię” planety Ziemi. To wynika z nazwy PI-RA-MI-DA – a w drugą stronę ?
DA-MI-RA-PI
Rozumiem to jako:
„dostanę od RA nieskończoność”.
Grobowce ? Pomniki dla zmarłych królów ?
A gdzie tam.
Jeśli oficjalna wersja mówi nam, że to były grobowce – to znaczy, że jest dokładnie na odwrót.
A co jest przeciwieństwem grobowca? Cóż – dzisiaj – „oficjalnie” nie mamy takiej „technologii”.
Zobaczcie:
SARKOFAG
SARKO-FAG
S-AR-KO-FAG
S – fala ( energia, wibracja )
AR – pierwotna wibracja, energia
KO – „okrycie” – patrz: kora, koża, kołdra, koc, koszula, kostium, komin i wiele innych
FAG – patrz dzisiejsze fagocyt – „komórka mająca zdolność pochłaniania bakterii oraz różnych ciał obcych” oraz fagocytoza: „pochłanianie i unieszkodliwianie przez fagocyty obcych ciał”
FAG z punktu widzenia składowych liter – koncentracja ( G ) fal ( F ) w punkcie ( A – jedno z wielu zastosowań litery A – patrz A-kupunktuRA, A-kupresuRA )
Proszę zwrócić też uwagę, że SARKO – czytane wspak to OKRAS, które nasuwa oczywiste skojarzenie ze słowem OKRASA onaczającym uświetnić, ulepszyć, upiększyć.
SARKOFAG
„okrycie” ze „skoncentrowanych fal” „pierwotnej wibracji” „ukierunkowane” tak aby usuwać z ciała negatywne czynniki celem kompleksowego uzdrowienia.
A więc czym był SARKOFAG umieszczany w PIRAMIDZIE ?
Więcej u Źródła: Prometej Wyzwolony
3.
W dobie fake newsów prawdzie ciężko się przebić do świadomości ogółu. Cieżko o prawdę. Ostatnio oglądałem pewien film dokumentalny z którego wynikało, że dziś ludzie wolą fake newsy od prawdziwych wiadomości – bo te pierwsze są barwniejsze, ciekawsze, pobudzają wyobraźnie ( film dotyczył amerykańskiego społeczeństwa ).
„Gdy fałsz udaje prawdę – prawda też wygląda jak fałsz”.
Ignorancja w dobie informacji jest świadomym wyborem i wydaje mi się, że wielu ludzi WYBIERA życie w iluzji. Wybiera matrix i jego iluzję – bo jest „ciekawszy” od prawdy.
Czy na pewno ?
Zmiana świata jaki znamy miała być zapoczątkowana „iskrą z Polski”.
Sądząc z analiz mediów społecznościowych wielu ludzi oczekują dziś kosmitów, illuminatów bądź mesjaszów, którzy będą chodzić po wodzie i zmieniać wodę w wino – albo chociaż rozliczą tych niedobrych polityków w stylu Matrixa – czyli spektakularnie walcząc z nimi ( zdaje się, że tego samego oczekiwano od Chrystusa ). Takiej iskry się oczekuje. Chrystus mówił, że przynosi MIECZ ale mam wrażenie, że opacznie go zrozumiano – bo słowo MIECZ – co wynika z jego analizy oznacza przedmiot ( atrybut bohatera ), który wnosi do świata nowe rozwiązania – wykorzystuje się go TWÓRCZO. Mieczem rozcina się węzeł albo ucina się głowę smoka – ale smok jest metaforą – tak jak miecz jest metaforą. Ścięcie głowy smoka mieczem = twórcze rozwiązanie problemu.
Mesjasz MIESZA ( czytaj – wprowadza nowe rozwiązania ) i przynosi światu MIECZ – czyli potencjalne zmiany. Uważam, że oczekiwanie na te zmiany wygenerowało zbyt duże wymagania co do samego mesjasza jak również gwałtowności zmian jakie zajdą na świecie. Świat nauczył nas – szybko, dużo, od razu – a przecież takie globalne zmiany nie powinny zachodzić momentalnie – aby nie wywołać chaosu. Powoli, krok po kroku. Ludzkość się zmienia więc i świat się zmieni.
Wracając do ISKRY.
Czy informacje, które odkrywamy o naszym języku mogą być tą iskrą, która przyniesie oczekiwane zmiany ? Czy taka niepozorna iskierka jak potwierdzenie, że słowiańskie języki – z dzisiejszym „polskim” na czele są najbardziej zaawansowannym systemem komunikacji, który przetrwał wszystkie kataklizmy, ognie i miecze – może wstrząsnąć światem?
Można te „rewelacje” traktować jak swoiste „ciekawostki lingwistyczne” ale jeśli podążyć za tym co odsłania nam nasza mowa – do „źródła” – to do jakich wniosków nas to zaprowadzi?
Jeśli zastanowić się nad wnioskami nad pochodzeniem naszej mowy – do których prowadzi nas coraz głębsza jej analiza – to trzeba rozważyć dwie „główne” opcje:
  • Ariowie, których potomkami jesteśmy pochodzą od siły wyższej ( „Boga” ), która to siła stworzyła ich jako jeden z pierwiastków – elementów przyrody, wyposażając ich w system komunikacji, który opiera się na tych samych prawach co reszta świata natury ( chemia, matematyka, logika )
i druga opcja:
  • pochodzimy od starożytnej kosmicznej cywilizacji, która stworzyła system komunikacji tak zaawansowany, że ma się on tak do innych języków jak – nie przymierzając – piramida do lepianki z gliny.
Rewelacje jakie odkrywa przed nami nasz język to nie są fake newsy!
Skoro ludzie, którzy posługiwali się tym językiem dokonywali rzeczy, które mienią się nam dziś jako cudy – to może warto się temu przyjrzeć bliżej ?
Im bardziej zagłębiam się w język – tym mocniej utwierdzam się w przekonaniu – że pójście tropem języka może poprowadzić do zmiany paradygmatu światowej dominacji „zachodu” co wpłynie na wszystko co wiemy o świecie – gdy okaże się, że cywilizacja ( i kultura ) pochodzi od Słowian / Ariów – to sami przyznacie – dla nas – ich potomków – będzie to konkretna ISKRA.
Jak wiecie od kilku miesięcy zajmuje się propagowaniem wiedzy o naszym języku.
Obcenie na mój kanał na Youtube nie mogę dodawać nowych filmów – nie dostałem żadnej informacji o jakiejkolwiek blokadzie – filmy po prostu „nie chcą” się przesyłać.
Dla mnie to tylko bodziec aby przejść „na swoje”.
Ja to widzę tak: „Siła wyższa” pokazała mi co jest w naszym języku a teraz „Siła wyższa” zachęca mnie do wprowadzania nowych rozwiązań – aby na swoich zasadach móc dzielić się tą nową wiedzą. To tylko kolejna „przeszkoda”, którą trzeba twórczo rozwiązać. Póki co – publikuje na blogu, planuje jednak stworzenie własnej przestrzeni w internecie – własna strona internetowa z hostingiem wideo poza Youtubem – tak abym nie był zależny od tych „systemowych” tub. Będe publikował teksty ale chce też nagrywać filmy i robić to w sposób ciągły i płynny. Póki co – zapraszam na blog. Osoby, które zechcą wesprzeć moją nową inicjatywe zapraszam na Patronite – gdzie wprowadziłem nowe wytyczne i informacje.
Bardzo dziękuje wszystkim osobom, które już wsparły moją twórczość – dzięki waszemu wkładowi – kupiłem wspaniałą kamerę, niestety – wkrótce po jej zakupie utraciłem możliwość dodawania nowych filmów. Ale kamera jest – dzięki Wam – i prędzej czy później – zrobię z niej użytek.
Nie przestaje publikować – póki co – w formie jaka jest mi dostępna.
Chciałbym robić to lepiej, częściej, płynniej – i do tego będe dążył.
Zapraszam na kolejne publikacje.
Miało być o iskrze – to jeszcze dodam:
IS-K’RA
I – wyodrębnia
S – fala, energia
K’RA – KU RA, czytaj ku górze
ISKRA – wyodrębniona cząstka energii na swojej drodze ku RA.
Pozdrawiam serdecznie!
wcześniejsze publikacje:
Podziel się!