Pomagam.pl: Tadeusz Mroziński – „Ikony bukw głagolicowych”

Tadeusz Mroziński na Pomagamy.pl – Głagolica

https://pomagam.pl/glagolica

 

Druk książki – Tadeusz Mroziński

Nazywam się Tadeusz Pruss Mroziński. Urodziłem się i mieszkam w mieście królewskim Trebnicea, dzisiejsza Trzebnica, i tu przybliżam swoje wieloletnie odkrycia alfabetu i języka głagolicy.

Dotarcie do tej niezwykle ważnej dla nas wiedzy, to nie tylko studia językowe i historyczne (w tym starodruków i ksiąg różnych religii), ale też studia astronomiczne, fizyczne, matematyczne, religioznawcze i przyrodnicze. Taka właśnie wielowątkowość działania umysłu jest dla człowieka zupełnie naturalna.

Głagolica to „odbicie działalności Stwórcy, odblask Jego atrybutów jakie płyną do człowieka z przestrzeni Kosmosu, nazywanej Świadomą Przestrzenią Międzygwiezdną, Macierzą, gdzie Stwórczynię postrzega się jako potencjał najwyższej woli, doskonałości i początku wszystkiego. Z takim rozumieniem głagolicy wkraczamy w zasięg największych tajemnic wszechświata.

Prowadzę spotkania w tych tematach i zapisuję opracowane mądrości w książkach. Jest już dostępna książka „Głagolica” tworząca zarys podstaw zapomnianej historii kultury, pisma i działania znaków tworzenia.

Mam przyjemność tutaj przedstawić moją kolejną pracę „Ikony bukw głagolicowych”, opowiadającą o poszczególnych literach/bukwach, ale też o całych grafikach powstałych w ich otoczeniu. Tak powstała karta każdej litery i ich opis. Dzielę się tutaj tym opracowaniem w nadziei, że osadzi to nas bardziej w Naturze planety i połączy z planem Kosmosu. Niech to stanie się w sposób zrozumiały i dobry dla nas i naszych pokoleń z błogosławieństwem przodków.

najlepiej zaprezentuję pracę udostępniając urywek z tekstu:

„Głagolica jako nośnik mocy duchowej

Pismo głagolicowe, a szczególnie zapis w języku Sławiańskim jest zestawem symbolicznych znaków graficznych obecnych w pamięci genetycznej, ważnym jest aby mogły one zaistnieć w naszej świadomości.  Bukwy głagolicowe,  jak i inne znaki z głagolicą powiązane, wyrastają z tradycji Czcicieli Niebios Gwiaździstych i są wynikiem znajomości praw rządzących Wszechświatem. Dla Nas Twórcy tego alfabetu  (autorzy tekstów poświęconych odwiecznym prawom Nieba) są nadawcami z zamierzchłej przeszłości znanych im kodów Niebios.  Przesłaniem Mądrych Przodków jest to, abyśmy odczytali owe znaki oraz zawarte w nich informacje, abyśmy poznali ich prawidłową interpretację i osadzili je w Naszej rzeczywistości. Według tradycji Sławiańskiej jest to wyznaczenie swoistej drogi opartej na poglądzie, według którego człowiek dzięki swoim przymiotom posiada wiedzę oraz uposażenie mentalne przynoszone na Ziemię wraz z urodzeniem. Jest ono wcześniejsze od doświadczenia, czyli wiedzy nabytej poprzez naukę. Owa wrodzona wiedza ma charakter pewny i poprzedza wszelakie poznanie i to właśnie ona jest podstawowym warunkiem wszelakiego poznania.

Pismo głagolicowe to możliwie najkrótsza forma komunikatu, którego zadaniem jest wspomożenie człowieka w zrozumieniu świata i głębszego sensu wielu zjawisk.  Skłania również do samodoskonalenia poprzez obudzenie w sobie  anamnezy, czyli pamięci genetycznej,  jak i rozwinięcia potrzeb duchowych. Jego zadaniem jest rozwijać zdolności normalnie przypisane człowiekowi (paranormalne) telepatię czy jasnowidzenie, jak też rozwijać intuicję […]

Piśmiennictwo głagolicowe to materialna forma bezgranicznego połączenia Ziemi – Ziemian z Mocami Wszechświata, związek doskonały, ciągły i bezdyskusyjny. Samo w sobie jest reprezentantem czy też emanacją cnót: elastyczności, otwartości, intuicji oraz syntezy, jak i przenikliwości, badawczości, rozsądku itd. Prowadzi to do przekroczenia Kosmosu na poziomie najwyższych sfer, gdzie wszystko jest jednością, gdzie wszystko jest we Wszystkim […]

Należy zaznaczyć fenomen jakiego pozbawione są inne systemy piśmiennicze, a mianowicie: twórcy alfabetu głagolicowego dokonali połączenia myślenia graficznego z myśleniem fonetycznym.  Fenomen ten powoduje, że kiedy zapisujemy znaki głagolicowe emanują one odpowiednim dźwiękiem, tak więc pismo to jest nośnikiem mocy duchowych, sama zaś czynność pisania jest jedną z najwyższych form medytacji.

Zapis głagolicowy jest wyrazem oddawania czci i zachwytu temu co święte, dobre i sprawiedliwe: Bogu Uniwersalnemu.

Dla każdej osoby wpłacającej powyżej 50 zł, wyślemy książkę z dedykacją.

Proszę o kontakt pod adres mailowy angraffki@wp.pl, w tytule maila „przedpłata Ikon” i podanie adresu do wysyłki.

Wszystkim wpłacającym wielkie serdeczne wyrazy podziękowania, wdzięczności i szacunku i wszelkie błogosławieństwo od Niebios za wsparcie ciągłości wiedzy.

Zgromadzenie tej kwoty pozwoli na opłacenie druku książki w najbliższych dniach i od maja uruchomienie zakupy dla wszystkich chętnych.

Książka razem z zestawem Brojek – kart z literami/bukwami jest doskonale skomponowanym prezentem dla najbliższych czy dla siebie.

Serdecznie zapraszamy!

Fragmenty książki są dostępne na stronie

http://krysztaloweswiaty.pl/sklep/

Jest tam również możliwość zakupu książek i kart różnego rozmiaru.

książki również dostaniemy tutaj:

http://sprzyjaciele.org/ksiazki/

Podziel się!