Prometeusz Wyzwolony: STERNICY RZECZYWISTOŚCI – ILUZJA, KTÓRĄ SAMI STWARZAMY; 2. CZYM SĄ RUNY? JAŚNIEJ SIĘ NIE DA

STERNICY RZECZYWISTOŚCI – ILUZJA, KTÓRĄ SAMI STWARZAMY

Temat ważny i trzeba o nim mówić, ale problem polega na tym, że w masowych mediach właśnie nic nie mówi się o szkodliwości glifosatu, 5G i GMO, ani szczepionek – w TVN, Polsat, TVP, RMF, Radio Zet , Interia.pl, Onet.pl Gazeta Wyborcza, Newsweek – ani słowa o szkodliwości Glifosatu, szczepionek , 5G i GMO, bo za tymi rzeczami stoją międzynarodowe korporacje, które płacą mediom i kontrolują je poprzez finansowanie reklamy. Największy z nich to przemysł farmaceutyczny i chemiczny, kolejny to telekomunikacja. Big Pharma jest czołowym płatnikiem reklamy.

Muszę tutaj wyrazić po raz kolejny opinię, że użyte przez pana Bartłomieja przykłady są co najmniej NIETRAFIONE.

 

 Grupy na FB protestujące przeciw wymienionym powyżej problemom nękającym Polaków są solą w oku tychże korporacji. Walka tych grup i organizowanie się wokół nich społeczeństwa to walka o prawa Polaków do SUWERENNOŚCI we WŁASNYM PAŃSTWIE – jest ona słuszna i doprowadzi do pożądanych zmian w Polsce.

To skuteczna kontrola społeczna i nacisk społeczny na polityków i politykę państwa doprowadziły do już widocznych dzisiaj zmian prawa ustanawianych przez Sejm i poprawy warunków życia Polaków.  To które zmiany i w jaki sposób będą przez polityków wprowadzane w Polsce i następnie kontynuowane, zależy wyłącznie od dalszego zmasowanego nacisku społecznego. Konieczne są dalsze zmiany świadomości społecznej i wprowadzenie dalszych zmian na scenie politycznej.    

Zmiana Mentalna – uświadomienie sobie Siły Osobistej Świadomości oraz możliwości kreowania Wielkiej Zmiany poprzez użycie Zbiorowej Siły Świadomości musi pociągać za sobą REALNE DZIAŁANIA MATERIALNE. 

Prosty przykład: Nie mielibyśmy dzisiaj w sklepach jajek od kur żyjących na wolnych wybiegach i karmionych paszą pozbawioną GMO, gdyby nie Siła Naszej Świadomości Osobistej i Siła Społecznych Grup Nacisku na Zmianę oraz idące za tym konkretne działanie indywidualnych klientów sklepów w postaci odmowy kupna jaj od kur trzymanych w klatkach i karmionych zmodyfikowaną, niekontrolowaną paszą. 

To nie był nacisk na rząd tylko nacisk bezpośredni na Korporacje, ale to nacisk na rząd spowodował wprowadzenie przepisów umożliwiających np. lecznicze stosowanie marihuany. Wprowadzone zmiany nie są doskonałe – należy naciskać nadal i kontrolować rząd i korporacje. 

Piszę to nie do Ludzi Świadomych, którzy są czytelnikami i głównymi odbiorcami publikowanych tutaj treści, lecz do najmłodszego pokolenia, do młodzieży, która jest na początku Osobistej Świadomej Drogi, która TUTAJ licznie i chętnie bywa, czyta i słucha tego co się tu mówi oraz buduje na czerpanej stąd wiedzy własną Ścieżkę Świadomości.

https://www.youtube.com/watch?v=CmKhOFYDaFE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1YExc9_JTpbBknYpoVkYiIC7fSt-SOQw4G0wtHuqxN14qocZFkK60jk4c

https://www.youtube.com/watch?v=qo5PooSvZPI

Podziel się!