Marian Nosal: Techniki medytacji. Praca z ciałem, ze zmysłami, mocami i władzami fizycznymi, psychicznymi energetycznymi oraz duchowymi

Techniki medytacji. Praca z  ciałem, ze zmysłami, mocami i  władzami fizycznymi, psychicznymi energetycznymi oraz duchowymi

 

 

Medytacja zmienia nas i  nasze życie. Uważam, że prawidłowo rozumiana i  uprawiana jest najważniejszą rzeczą w  naszym życiu. Daje poczucie Głębokiego Szczęścia, Harmonii Żywiołów i  Połączenia z  Bogiem czy z  Kosmosem. Wymaga pewnej dyscypliny i  pracy, ale nagroda warta jest tego wysiłku. Wymaga też ciągłego sprawdzania naszego życia i  w razie potrzeby zmiany poglądów. Na tym polu medytacja może być więc okresowo bolesna, bo poczucie bezpieczeństwa związane z  zastojem naszych poglądów i  zwyczajów jest przecież takie miłe. A  tu znienacka trzeba je zmieniać, bo Nowe, które nadchodzi w  procesie medytacji, często jest lepsze od Starego. Celem tego tekstu i  filmu jest przedstawienie różnych możliwości i  sposobów medytowania, które mogą być odpowiednie dla różnych osób. Nie będę ograniczał się do technik należących do jednego systemu filozoficznego czy religijnego, ale zjawisko i  metodę medytacji potraktuję jako całość. Medytacja w  ogóle jest trudna do zrozumienia dla osób niemedytujących. Szczególnie ujęcie medytacji oderwane od konkretnego systemu religijnego wydaje się trudne do zrozumienia. Ponieważ jednak moim zdaniem medytacja jest najlepszym sposobem dla zmiany naszego życia na lepsze, to mam nadzieję, że niniejszy tekst i  późniejszy, oparty na tym tekście film lub filmy, pomogą nam w  jej zrozumieniu i  zachęcą do praktyki.

 

Poniższy podział technik medytacji powstał spontanicznie, wynika z  mojej praktyki, nie jest oparty na żadnych źródłach pisanych i  ma być praktycznym wprowadzeniem zarówno w  teorię, jak i   w  praktykę medytacji.
Większość technik, które tu opiszę wypróbowałem sam w  większym lub mniejszym stopniu i  będę mówił uwzględniając swoje doświadczenia w  tej dziedzinie.

Mówienie o  medytacji wymaga wielkiej wiedzy i  uwagi – i  bardzo trudno jest przekazać samą jej istotę.
Łatwiej jest mówić o  jej historii, czy technikach, co może być ciekawym i  skutecznym wprowadzeniem w  medytację.
Jest tak dlatego, gdyż medytacja, a  raczej jej Cel Najwyższy jest również celem naszego życia i  nazywany jest czasami oświeceniem, spotkaniem z  Bogiem, czy też Osiągnięciem Własnej Boskiej Natury lub innymi podobnymi wielkimi słowami.
Te wzniosłe cele osiąga się przy pomocy dość prostych, ale wymagających dużego zaangażowania środków.
Samej medytacji NIE DA SIĘ OPISAĆ, każdy musi przeżyć ją sam.

Praktyczność tego tekstu i  późniejszego filmu ma polegać na tym, że w  miarę podawania kolejnych technik medytacji staramy się wyobrażać sobie, że je stosujemy, że jesteśmy w  nich, że wykonujemy je i  czujemy ich efekty. Robimy to na 100 %, nawet jeżeli opis danej praktyki jest czysto teoretyczny.
Na przykład, kiedy mówię o  Sokratesie, który medytował stojąc na jednej nodze i  patrząc w  morze oraz wsłuchując się w  swój Głos Wewnętrzny, to wyobrażamy sobie, że my tak właśnie W  TEJ CHWILI robimy.
Jeżeli mamy miejsce, to możemy nawet na próbę stanąć na jednej nodze.
Nie tylko widzimy siebie, jak stoimy, ale też czujemy piasek pod stopami i  czujemy zapach morza.
Widzimy jego fale i  pianę na tych falach.
Po prostu jesteśmy Sokratesem.
Kiedy mówię, że obserwujemy swoje ciało, to staramy się jak najdokładniej obserwować go.
Kiedy mówię, że obserwujemy swój oddech, to staramy się jak najdokładniej obserwować go.
Kiedy mówię, że obserwujemy swój umysł, to staramy się jak najdokładniej obserwować go.
I tym podobnie.
Kiedy mówię o  wizualizacji, to próbujmy wizualizować. Wizualizować, czyli tworzyć w  umyśle plastyczne formy barwne i  przestrzenne. Czyli w  ten sposób budujemy nowe światy lub odtwarzamy stare, które kiedyś już widzieliśmy. Co wizualizować? Tu stawiam na Waszą kreatywność… wizualizujemy cokolwiek, ale najlepiej coś związanego z  treścią mojego wykładu, coś o  czym właśnie mówię lub coś dla Was ważnego, aby się nie rozpraszać.

Zasadniczo mamy dwa najważniejsze rodzaje medytacji:
1) medytacja wglądu bezpośredniego, bez użycia obiektu medytacji, czyli bezpośrednie osiąganie Najwyższego Celu Medytacji
2) medytacja z  przedmiotem medytacji, czyli skupienie ciała i  umysłu na jakimś konkrecie, aby w  długim procesie bądź też nagle i  spontanicznie, niejako jako efekt uboczny tego skupienia, osiągnąć Najwyższy Cel Medytacji

Wszystkie techniki medytacji zasadniczo polegają na utrzymaniu Wielkiej Uważności i  obserwowaniu Tego Co Jest.
Użycie przedmiotu medytacji ma osobom początkującym w  tym skupieniu i  nasłuchiwaniu pomóc, abyśmy nawykowo nie myśleli chaotycznie, jak w  życiu codziennym, o  wszystkim i  o niczym.
Czyli w  medytacji wyciszamy się wewnętrznie i  tylko jesteśmy, obserwując nasze myśli, uczucia i  inne aspekty naszej psychiki oraz świat zewnętrzny.
Widzimy siebie takich, jakimi jesteśmy, a  nie takich, na jakich się zazwyczaj w  życiu kreujemy.
To jest czysta medytacja, ale zazwyczaj przed jej podjęciem staramy się zarysować jej cel w  ramach jakiegoś systemu religijnego, filozoficznego, czy ideologicznego.
Takie uzależnienie od ideologii może być zarówno zaletą, bo pozwala zrozumieć sens naszego życia i  motywuje nas do pracy, ale też wadą, bo może nas zindoktrynować i  narzucić zbędne i  czasami niekoniecznie do końca prawdziwe teorie.

 

więcej u źródła: http://slowianieiukrytahistoriapolski.pl/medytacja/techniki_medytacji/index,pl.html

Podziel się!