Prometeusz Wyzwolony: TEORIA ROAR – PIERWSZE wyRAzy – D-O-DATEK; 2. zaRAz? WiaRA wRAca teRAz! RAzem! RO-Z-myślania o RA

TEORIA ROAR – PIERWSZE wyRAzy – D-O-DATEK

 

https://www.youtube.com/watch?v=04bpMz2xHng&t=176s

https://www.youtube.com/watch?v=fi1WrlbdiCI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3fARK9RMarTVI1RfRH4Zb7P8b9zJBluvflbEUSlKRFCE2yTe5llPysxSw

Podziel się!