Tagen TV: Człowiek Planety Ziemia S 02 odc.15 + 16 + 17 + 18

Człowiek Planety Ziemia S 02 odc.15 + 16 + 17

Mój komentarz: Wszelkie próby adaptowania i ożywiania Chrystianizmu na gruncie Kultury Słowian (opartej na wiecowej tradycji starożytnej i szamańsko-ezoterycznej Wierze Przyrodzonej/Przyrody Słowian), wypadają marnie, rażą sztucznością i nie prowadzą do żadnej unifikacji. Nasza kultura jest naprawdę tak stara i czerpie wprost ze Źródła, że podobne adaptacje uwsteczniają nas w marszu do Wielkiej Zmiany Świadomości. Niemniej w cyklu wykładów Aleksandra Woźnego jest duży ładunek odmienności widzenia rzeczywistości. Można powiedzieć, że same w sobie wykłady te rozwijają naszą wewnętrzną przestrzeń tolerancji na odmienne wizje Świata i Człowieczeństwa. Czerpmy odważnie i bez ograniczeń z tego to co buduje w nas Nową Świadomość i przybliża nas do Wielkiej Zmiany. Każde Źródło rozwijające naszą Wiedzę rozwija też naszą Moc i jest dobre. Nie ma jednolitej, jedynej prawdziwej wizji Rzeczywistości – wbrew zmasowanej propagandzie banksterskich mediów i pseudoautorytetów kościelnych, czy materialistycznych, które taką płytką wizję próbują nam narzucić.

https://www.youtube.com/watch?v=PA6P_t6PoFY

https://www.youtube.com/watch?v=eUzRLDWKL0w

https://www.youtube.com/watch?v=54XzR3V9uoI

https://www.youtube.com/watch?v=Gf7BLOCr8x0

Podziel się!