Marian Nosal: Ćwiczenia dla zdrowia – wersja dla osób poszukujących

Ćwiczenia dla zdrowia – wersja dla osób poszukujących

Ruch jest konieczny dla pobudzenia krążenia energii w   ciele. Ruch, to życie, bezruch, to śmierć. Szczególnie w   chińskim sposobie widzenia świata, w   chińskiej filozofii taoistycznej, wszystko jest ruchem. Rzeczy statyczne nie mają racji bytu. Podstawowe teorie, na których oparta jest chińska medycyna, to znaczy teoria Yin Yang i   teoria Pięciu Przemian wywodzą się z   pojęcia ruchu i   zmiany. Jakość tego ruchu jest bardzo istotna w   procesie zapobiegania chorobom i   leczenia. Chińczycy rozwinęli niezwykle subtelne systemy ćwiczeń energetycznych, fizycznych i   medytacyjnych. Dobry system ćwiczeń powinien zawierać wszystkie te trzy składniki i   w  sposób zrównoważony powinien rozwijać naszego Ducha, Energię i   ciało fizyczne.

W kontekście chińskiej medycyny najczęściej wymienia się ćwiczenia Qigong (Chi Kung) i   Tai Chi. (www.taichikung.pl)

Praktyka Qigong / Tai Chi Kung na obozie w Żegarach

 

Po wypróbowaniu różnych wschodnich systemów ćwiczeń szczególnie polecam system Tai Chi Kung (w dialekcie kantońskim Tai Ki Kung), który jest pierwotnym połączeniem ćwiczeń Qigong i   Tai Chi, utworzonym przed 800 laty przez twórcę Tai Chi, taoistycznego mistrza Chang San Fenga. Opis tych ćwiczeń można znależć na stronie www: www.TaiChiKung.pl.

Qigong, to świadoma i  wymagająca dużego zaangażowania i  subtelności praca z  Qi. „Chi”, to to samo słowo, co „Qi”, tylko inaczej pisane. Czasami Qigong dzieli się na tak zwany twardy i  miękki Qigong. Istnieje też podział na ćwiczenia Qigong zewnętrzne i  wewnętrzne. Najczęściej twardy Qigong utożsamia się z  zewnętrznym, a  miękki z  wewnętrznym.

Twardym, zewnętrznym Qigongiem mogą być każde, wymagające pewnego wysiłku ćwiczenia fizyczne, o  ile zachowamy tyle uważności, żeby więcej z  tych ćwiczeń korzystać niż tracić. Klasyczne przykłady ćwiczeń zewnętrznych, to systemy sztuk walki, takie jak Kung Fu (typu Shaolin i  podobne), Karate, Tae Kwon Do i  tym podobne.

Najbardziej znane miękkie i  wewnętrzne ćwiczenia, to wspomniane już Qigong (miękki) i  Tai Chi. Wiemy już, że Qigong, to praca z  Energią. Tai Chi, to sztuka walki bazująca zarówno na Kung Fu, jak i  na miękkich taoistycznych ćwiczeniach wewnętrznych. Ćwiczenia te pozwalają na doskonałą kultywację Qi przy pomocy łagodnych form ruchowych, oddechu i  innych metod. Przy czym w  stylach wewnętrznych najważniejszą jest kwestia subtelności ruchu Qi, którą osiąga się dzięki medytacji i  uważności.

Można też uprawiać inne ćwiczenia fizyczne, ale zdecydowanie należy unikać sportu wyczynowego. Sport negatywnie oddziałuje zarówno na psychikę, jak i  na nasze ciało. Istotą sportu jest rywalizacja z  innymi lub co najmniej ze sobą samym, osiąganie sukcesów, zdobywanie medali i  bicie rekordów. Pogoń za zwycięstwem powoduje ograniczenie umysłu, który nie zauważa rzeczywistości, na przykład szkodliwości pewnych ćwiczeń. Duże nasilenie tych ćwiczeń powoduje kontuzje, ogólne wyczerpanie organizmu i  konieczność używania specyfików, które nie zawsze są korzystne dla organizmu.

 

więcej u źródła: http://tradycyjnamedycynachinska.pl/informacje_ogolne/praktyczne_rady_zdrowotne/praktyczne_rady_poszukiwanie/cwiczenia_dla_zdrowia/index,pl.html

Podziel się!