Okiem Vrana: Rugia też Rana, Roja, Ruja i wyspa Rusów vs Rutenia (Archiwum 2011)

Okiem Vrana: Rugia też Rana, Roja, Ruja i wyspa Rusów vs Rutenia (Archiwum 2011)

A może coś z „sarmackiego” wyspa jest rodzaju żeńskiego więc imię dziewczyny RanA przystojna (piękna wyspa), RojA (wyspa) nadziei, RujA (wyspa) porannej gwiazdy. Czyli tak krótkie słowa jak Rana-Rus-Rugia mogą mieć podobieństwo całkiem przypadkowe nawet jeśli w tym przypadku nie są przypadkowe to trudno uwierzyć by dziś Persowie wiedzieli cokolwiek o istnieniu takiej wyspy.   

 

 

http://misc.aligolroo.com/Persian-Name-Girls.html

Pomijając to czy 2000 lat temu było coś takiego jak wyspa Rugia bo owa mogła być półwyspem, i czy nazwa ludu Rugii sprzed 2000 lat ma z nazwą wyspy sprzed 1000 lat coś wspólnego, owi mieli mieszkać rzekomo nad Wisłą, może to być mechaniczne przeniesienie nazwy są też jacyś Ulmrugii, ulm w celtyckim ma znaczenie bagna, w szwdzkim jest holm wyspa, a serbskie „góra, pagórek, kopiec” to hlum – hulm/helm/hum/humka, Bałtyk jest bardzo zmieniejącycm się akwenem w ciągu ostatnich 10 000 lat, jego lina brzegowa diametralnie się zmieniała.

http://www.umsl.gov.pl/galeria/IOW/nauka01.jpg

Jednak nas interesuje ta nazwa w IX-X wieku. Twierdzi się, że Grecy na Połabiu to Rusowie, ale Rusowie na Rusi to już nie Grecy tylko Skandynawowie, są też napadający na Prusów Rusowie, przypływający na okrętach z zachodu i biorący ich w niewolę.

Tylko dziwne, że nie napadają z północy, wyspa Rusów z której rzekomo napadali na Słowian i którą można obejść w trzy dni to ma być Skandynawia, owszem Rugię można obejść w trzy dni ale nie Skandynawię i Rugia jest na zachodzie, tak jak zachodni Bałtyk to Mare Rugiorum w okresie dominacji Rugian-Ranów.

Bez wątpienia Rugia to wyspa Rusów od których przywędrował Rurik z swoją drużyną, to jest taka sama odmiana jak rudy, rudzi, rusy. Mamy zachowane jeszcze w X wieku te same nazwy nad Dunajem gdzie dotarła kolonizacja Rugian w IV-V wieku.

Jednak wydaje się, że Rugia to nazwa uczona faktycznie wyspa w języku słowiańskim, nawiązuje do nazwy Warna (Wrona-Kruk), bo mamy tę nazwę Verane i nazwę kronikarza Sakso Rivani (Raven-Kruk) czyli wyspa Kruków nazwa plemienna Warnów, nie wyklucza to tego, że mamy z przypadkiem kontaminacji nazw, być może połączenia dwóch ludów pod jedną władzą Rugiów i Warnów.

 

Rugia – Rana jako odwieczne cmentarzysko Hunów, Rugunów, Wielotów

więcej  u źródła: https://vranovie.wordpress.com/2011/08/20/rugia-tez-rana-roja-ruja/

Podziel się!