Telekanał Kultura (Rosja): Gdzie leżał Irij-Raj (Wyraj-Raj) [Encyklopedia zagadek]

Telekanał Kultura: Gdzie leżał Irij-Raj (Wyraj-Raj)

https://www.youtube.com/watch?v=tDy2F0Gu7tw

 

Энциклопедия загадок. Где находится Ирий-рай

🔹Подписаться на канал Культура: https://www.youtube.com/channel/UCik7… 🔹Все видео: https://www.youtube.com/playlist?list…

🔹 🔹 🔹 В 2007 году группа российских и американских антропологов опубликовала сенсационные результаты совместной работы. Исследователи пришли к выводу, что десятки тысяч лет назад Русский Север был обитаем. Причем люди не приходили осваивать заполярные территории – к тому времени они уже давно жили там, а потом стали медленно мигрировать на юг, гонимые наступающим холодом. Согласно древним былинам, Север был самой настоящей райской землей с пышной, чуть ли не тропической растительностью и богатым животным миром. По преданию, место это нарекли „Ирий”, но иногда его называли и по-другому – Беловодье. Единственное, в чем разошлись ученые, сделавшие громкое заявление, – в географическом положении загадочной земли. Одни утверждали, что следы ее затеряны за Уральским хребтом, в Сибири. Другие выдвигали версии, что Ирий располагался в районе Белого моря. Так где же находится Ирий-рай?

🔹 🔹 🔹 Земля. Третья планета от Солнца. Единственная в солнечной системе, на которой есть жизнь. Казалось бы, за столько лет истории человечества, когда мы уже обошли, переплыли, облетели не один раз, трудно столкнуться с чем-то, что было бы нам неизвестно. Но это не так… Каждый год преподносит любителям загадок и приключений все новые сюрпризы. Открываются уникальные археологические памятники и потаенные территории обитания не известных ранее видов животных, растений, рыб. Оживают мифы о древних, мистических народах и исчезнувших цивилизациях. Исследователи находят зоны, которые ученые потом называют аномальными. Цикл рассказывает о таких зонах на нашей планете – полных не отгаданных еще загадок, носящих следы древних цивилизаций и невиданных человеком существ. В нем выдвигаются гипотезы, объясняющие тайны удивительных мест, и версии ученых, и исследователей.

 

W 2007 r. Grupa antropologów rosyjskich i amerykańskich opublikowała sensacyjne wyniki wspólnej pracy. Naukowcy doszli do wniosku, że dziesiątki tysięcy lat temu północna Rosja była zamieszkana. Co więcej, ludzie nie przybyli, aby rozwinąć terytoria polarne – do tego czasu już tam mieszkali przez długi czas, a następnie zaczęli powoli migrować na południe, napędzani nadchodzącym chłodem. Według starożytnych epickich historii północ była prawdziwą rajską krainą z bujną, prawie tropikalną roślinnością i bogatą przyrodą. Według legendy miejsce to nazwano „Iriy”, ale czasami nazywano je inaczej – Belovodye. Jedyna rzecz, która nie zgadzała się z naukowcami, którzy wypowiedzieli się głośno – w geograficznym położeniu tajemniczej krainy. Niektórzy twierdzili, że jego ślady zaginęły w Uralu na Syberii. Inni przedstawili wersje, które Irii znajdowało się w regionie Morza Białego. Więc gdzie jest Iri-raj?

🔹 🔹 🔹 Ziemia. Trzecia planeta od słońca. Jedyny w Układzie Słonecznym, który ma życie. Wydawałoby się, że przez tak wiele lat ludzkiej historii, kiedy już ominęliśmy, płynęliśmy, lataliśmy wokół niejednokrotnie, trudno jest spotkać coś, czego nie znamy. Ale tak nie jest … Każdego roku miłośnicy tajemnic i przygód przedstawiają wszystkie nowe niespodzianki. Wykryto unikalne zabytki archeologiczne i ukryte terytoria nieznanych gatunków zwierząt, roślin, ryb. Mity o starożytnych, mistycznych ludach i zaginionych cywilizacjach ożywają. Naukowcy znajdują strefy, które naukowcy nazywają nienormalnymi. Cykl opowiada o takich strefach na naszej planecie – kompletnych tajemnic, których jeszcze nie odgadnięto, noszących ślady starożytnych cywilizacji i stworzeń niewidocznych dla człowieka. Przedstawia hipotezy wyjaśniające tajemnice niesamowitych miejsc oraz wersje naukowców i badaczy.

Podziel się!