Telekanał Kultura (Rosja): Hiperborea – Encyklopedia zagadek

Telekanał Kultura (Rosja): Hiperborea – Encyklopedia zagadek

https://www.youtube.com/watch?v=CvbYgeV0Y8s

🔹 🔹 🔹 Гиперборея – загадочная северная страна на краю света, с античных времен манившая человека своей таинственностью и недосягаемостью. Недавно на островах в Белом море были обнаружены мегалитические сооружения и каменные лабиринты. Кто построил их? Имеют ли они отношения к мифическим гипербореям? И то ли это место, о котором римские историки писали как о стране вечного благоденствия и не заходящего солнца?

🔹 🔹 🔹 Земля. Третья планета от Солнца. Единственная в солнечной системе, на которой есть жизнь. Казалось бы, за столько лет истории человечества, когда мы уже обошли, переплыли, облетели не один раз, трудно столкнуться с чем-то, что было бы нам неизвестно. Но это не так… Каждый год преподносит любителям загадок и приключений все новые сюрпризы. Открываются уникальные археологические памятники и потаенные территории обитания не известных ранее видов животных, растений, рыб. Оживают мифы о древних, мистических народах и исчезнувших цивилизациях. Исследователи находят зоны, которые ученые потом называют аномальными. Цикл рассказывает о таких зонах на нашей планете – полных не отгаданных еще загадок, носящих следы древних цивилизаций и невиданных человеком существ. В нем выдвигаются гипотезы, объясняющие тайны удивительных мест, и версии ученых, и исследователей. Документальный сериал, 2018.

 

Гиперборея. Энциклопедия загадок

🔹Подписаться на канал Культура: https://www.youtube.com/channel/UCik7…

🔹Все видео: https://www.youtube.com/playlist?list…

 

Hiperboreja (Wielka Borania/Borzania/Borowia) jest tajemniczym krajem północnym na skraju świata, który od czasów starożytnych przyciąga człowieka swoją tajemnicą i niedostępnością. Ostatnio odkryto na wyspach Morza Białego struktury megalityczne i labirynty kamienne. Kto je zbudował? Czy są to mityczne budowle Hiperborejczyków? Czy jest to to miejsce, o którym pisali rzymscy historycy jako o kraju wiecznego dobrobytu, nad którym słońce nigdy nie zachodzi?

CB – Kraj nad którym mówiąc w przenośni „słońce nie zachodzi” to oczywiście Królestwo Północy rozciągające się od Kamczatki po Europejskie wybrzeże Atlantyku – Hiperboreja-Borania/Borzania Wenedzka/Wędyjska a potem Wielka Scytia (Azjatycka i Europejska), a potem Sarmacja Azjatycka i Europejska, a potem Związek Lugijski/Lęgijski/Lechicki, a jeszcze potem Imperium Hunów, Awarów i Słowian.


🔹 🔹 🔹 Ziemia. Trzecia planeta od słońca. Jedyna w Układzie Słonecznym, która ma życie. Wydawałoby się, że przez tak wiele lat ludzkiej historii, kiedy już opłynęliśmy i lataliśmy wokół Ziemi niejednokrotnie, trudno jest spotkać coś, czego nie znamy. Ale tak nie jest … Każdego roku miłośnicy tajemnic i przygód przedstawiają wciąż nowe zagadki i niespodzianki. Wykryto unikalne zabytki archeologiczne i ukryte terytoria nieznanych gatunków zwierząt, roślin, ryb. Mity o starożytnych, mistycznych ludach i zaginionych cywilizacjach ożywają. Naukowcy znajdują strefy, które naukowcy nazywają nienormalnymi. Cykl opowiada o takich strefach na naszej planecie – kompletnych tajemnic, których jeszcze nie odgadnięto, noszących ślady starożytnych cywilizacji i stworzeń niewidocznych dla człowieka. Przedstawia hipotezy wyjaśniające tajemnice niesamowitych miejsc oraz wersje naukowców i badaczy. Serie dokumentalne, 2018.

Podziel się!