Rafał Helebrandt: Oi Czyste znaku Kręgu tajemnice i nie tylko | Oi, iO | cz.01 (Archiwum 2014 – simvola.blogspot.com)

Rafał Helebrandt: Oi Czyste znaku Kręgu tajemnice i nie tylko | Oi, iO | cz.01

 

zaczyna się od dźwięku  „i”
oznacza
poŁączenie, ŁącznOŚ, Łaczenie, Klączenie (od kŁączy, nie klęczenia), spójnOŚ(ć).

Tu ( w „i„) Punkt połączenia jest pasywny.

Punktem połączenia Układu Sołonecznego jest Słońce, zOłońce. zOklońce.
(W odniesieniu do pasywności proszę sobie wyobrazić stan „zamrożonego” ognia.
Jest ów w stanie pasywnym uwięziony w Galaktycznym Krysztale)

Drugą litera trzeba ukazać, CO jest przedmiotem połączenia,
czyli mamy „O„.
O” odnosi sie do orbity relacji.

Kiedy mamy Czyste „iO”, „Oi” – to: Oi Czyste, Ojczyste.

Dzisiejsze odwrócenie wynika z utraconego połączenia Kręgu z jego środkiem, źródłem.
Stąd nie iO czysty, nie „ioczysty” język, iOCZYsty (do tego jeszcze dojdziemy i wrócimy).

 

{zgłos „iO” definiuje litera, która ujawniła się w czasie nowiu Barana 30.III.2014,
nazwałem ją literą „Oj” (nie mamy jej w symbolach, ale proszę sobie wyobrazić literę „G” obróconą 90st. wPRAWO, oraz kropkę nad tym miejscem najbardziej centralnym}

 

polecam medytację tego znaku tym, którzy ugrzęźli w błotach narzecza języka katopolackiego.

Drugą planetą w układnie słonecznym jest MerkuRI (omawiany przy znaku PAnnA) (Mer_kuRA), Hermes, Xermes, X Er Mess.
(wciąż szukamy słowiańskiego oraz preSlav. starożytnego miana)
Jest wiele wskazań na Thota i pierwotny zapis jego imienia*.

Trzecią literą jest definicja Magicznej czynności kalibracj, tryMowania Kręgu,
jest nią litera X (poniekąd „H”).

..mamy zatem iOX (przy czym graficznie należy te litery oglądać w nałożeniu centralnie).

alternatywnie (G powinno być obrócone 90st.w prawo, leżące na boku) czyli mamy GX {oj-X}. Co ciekawe mamy wówczas 100% zgodności z runą Gebo {„X„},
a także 100% ze znaczeniem jej nazwania: „G(e)” w „O”.  
Dże v „O, 
Drzewo.

i,O,X
równolegle:
G,X
syntetycznie :
samo „X”

Podaję te wątki równolegle, ponieważ w następstwie możemy się poruszać
na różnych poziomach uogólnienia uszeczółowienia lub syntezy.
Korzystając z różnej liczby liter w alfabecie. {Alfa Wecie, Alpha Wiecie, AL5XA …Wiecie }

Magicznie rzecz ujmując, skoro mamy połączony Krąg i jest on skalibrowany, to można go aktywować.

Ale!
Nie mów hop ! Nie mów XO5!..

..kilka słów o Kalibracji.  Tu stoi na straży bogini Kali jugi.
Kali,
Bhowani, B-x-O-w-Ani, v-X-O-jEdni, v-Schowani.

Jest to bóstwo Cali, Całości, CałOSi, CaKLO z „i”, CaKlosi (Wapniaczka).
A skoro pojawia się symbol Kłosu i Pełni
trzeba ciało przeprowadzić przez kwintesencję tych symboli
(tu zapraszam niektórych na wycieczkę w przyszłość/przeszłość-pozaCzas*
do pewnej zrekonstruowanej „świątyni”, a dokladniej do Świetlni,
(T)Adż-jemniczego zKLEphi`enia)*.

Słowo: „Tajemnica” – tAdż EM Nica, 
czyli strzeżona(t) Adżnia(Adż) EnergoMaterii(EM) Nica(czyli poziomu próżni).

Dla innych pozostaje c.d. artykułu.
Obrazem Pełni, Cali, a więc Kali w symbolice jest Okrąg, liczBa „1”.
I należy tu odróżnić Okrąg, koło od Owalu, czyli symbolikę Pełni i symbolike Pizdy.
Oklo jest pojęciem, które syntezuje i zawiera harmonijnie oba powyższe zjawiska.

Tak więc Okrąg i OKLO jest symbolem pełni a Vagina* nie.
A skoro Koło, to phi.
Jeśli przyjmiemy jednostkę Koła(promień) jako „1”(symbol pełni) – to w ów czas
pół OBWODU (a więc symbolicznie półPełni) wynosi równo PHI.

Czyli jest pierwsza informacja dla Kali, że aby się zSamorealizować
(osiągnąć sens swego miana, programu), potrzebuje 2 x Phi.

Co zadziwiające, od 2010 roku odradza się (Califat) CaLipHate,
co sie czyta okoliczności splotem, jako Wapniaczki (Ca -Wapń) Lip (usta) Hate (nienawiść),
czyli bogini Kali wprost nienawidzi Słowa (wydobywają się z ust) – a co za tym idzie Słowian.
I ma to uzasadnienia związane z funkcjonalnoscia myśli i uczuć rozpoznanych i nazwanych, którymi nie można manipulować wówczas.

KaliBracja, Kali Brać iA, (możliwe że nawet bracia Kali).
„Brac” jest od „Berme„* powiazane „Bear„, Niedźwiedź i a`rktos {A`Rik^OŚ}.
Ber Mene (Bierz mienie – nie mylić z bierzmowaniem!)
(możliwe że chodzi o Miano).
Miano jest tu esencją tożsamości, ale jako wyraz funkcjonalności (owej tożsamości programu).
MianO – to także ruch Słowa w Kręgu.

Co z tego wynika –  pewnie to , że era Kali Jugi się nie domknie dopuki Cali (Całość) nie weźmie, przyjmie kompletu dusz (programów tożsamości) – ponieważ one budują Cali, Cał-OŚ, Ciał-OŚ. Nazywam ja „Boginią”, ponieważ tak ten egregor funkcjonuje w kulturach ziemi,
co jest, jak się okazuje przekłamaniem wyniesionym z okresów nierównowagi polaryzacyjnej, gdzie dominowała materia – głównie z matriarchatu, Oraz patriarchatu, który może exploatować symbolike postrzeganą w ten sposób.
W istocie jest to bóstwo Androgyniczne. Przy czym nie bezpłciowe
lecz raczej apłciowe lub Obupłciowe, wedle woli 😉 czyli fazy cyklu.
{ponieważ jest wskazanie iż słowo „wola” pierwotnie brzmi „vokla”,
a „Oklo” – to pierwotne Koło, zatem w-Okla (wola, woła)}
Obu-Pół-ciowe. Obu-Połówkowe.
2 x PHI daje pełne Koło dla promienia jednostkowego.
😉 Czyli ma PHIzdwę, ma PHIsiora… co zechce, kiedy zechce.

Ciąg
w-Okla , wola, woła(wydaje dźwięk)… a być może również i Wół jako zwierz. Miałoby to nawet całkiem sens w kontekście symboliki zodiakalnego  znaku Byka, sygnującego wartosci indywidualne.
A jeśli pojęcie „wartości” poddamy rdzennej artykulacji  językowej: „WartOsi„, „Wart Osiowanie”, wówczas rysuje się Dźwiękowy wzorzec  procesu, który jest odwzorowany po zaakceptowaniu owego Ognia Myśli, Plazmy idei, czyli zjawiska transferu energii owoców planu atmanicznego do budhialnego przez jedno-myślność zgromadzenia, Całoś.

Co zaś się tyczy Kłosu, to mamy tu wskazanie na symbolikę Panny z Kłosem i ogólnie zodiakalnej Panny.
Odczytuję to tak, że z ery ryb do ery wodnika nie ma przejscia bezpośrednio przez styk owych znaków, a przez zbalansowanie opozycji:
czyli Ryby > Panna > Lwic > Wodnik, wOdnić, w”O”Dnić.
..a przynajmniej taka droga otwiera się przed Magiczną Drużyną.

I widać z niej dość wyraźnie, jak Ci, co mówili hop, spadają z wyżyn swego złudzenia
i w recyclingu w Erze ryb wciąż mielą się, jak chomiki w zarybionych oceanach trybów nibyWodnika.

Dlaczego to akurat znak Panny trzyma Kłosa… okazuje się po rozkminie Symboliki Kłosa…
A nowum w tej sprawie dla mnie takie, że ujrzałem połączenie w nim takich znaczeń:
Kłos, Głos, kKlos, ku…Klos… czyli głos dotyczy vOkalizy, artykulacji, która jest spójną jednomyślną vOlą Kręgu. I tu zawiera sie również pewna informacja, co do jakości spójnej myśli:
Kto się interesowal huną, z pewnoscią spotkał się z koncepcją „gron myśli„… a więc w południowych rejonach ziemi to odpowiadało obrazowi ogniskowania myśli. W klimacie umiarkowanym, takim odpowiednikiem jest KŁOS (a raczej to win-Grona sa odpowiednikami KŁOSA).
Jest Ładnym ułożeniem ziaren RigVedy.
Co nam to mówi?
Otóz to, że myśli sa zestrzelone w jedną OŚ.
Co więcej – jest tu przeniesienie do innego symbolu.
A zachowuje ono równolegle spójność zarówno dźwiękową, Słowną, jak i wyobrażeniową/symboliczną:
Kłos przenosi nas w symbolikę OSZCZEPU.
Słowo: „O”- Szczep pokazuje nam nie tylko „Krąg Plemienny, Szczep”,
ale także „O”-zczepienie, zŁączenie.
(patrz też zwyczajowe dawne słowiańskie „oczepiny„, co przypuszczalnie były w oryginalnym wydaniu formą zaproszenia do Kręgu, zaŁączenia nowych członków).

*Do przejścia Wodnikowego poprzez Pannnę – Lvice wrócę w innym artykule gdyż zbyt obfita równoległość wątków nam się tu robi.

Slowo zaś trymowanie, zawiera odniesienie do troistości i mowy, być może postaci trójGłownej.

No więc mamy ten umoszczony Krąg, gotowy do Działania,
dalej więc pojawi się litera „A
..inicjacja aktywności i synergii Koła, Kręgu, OKLi.

Z czym to się wiąże (kiedyś)?
Easter, od bogini Astar, Astarte, Asztar, Isztar.
Czyli A-Star, A-StartE (wschodząca Gwiazda, wzniesiona na drabinie kwantowej),
Gwiazda – to inaczej „G Vieżd „A”.

więcej u źródła: http://simvola.blogspot.com/2014/04/alpha-wied-ojczysty-pocalenie-kali.html

Podziel się!