Archiwum 2011 – Konferencja „Neopoganstwo i Rodzimowierstwo w Europie środkowo-wschodniej” (Prof. Jacek Majchrowski; Scott Simpson)

Konferencja Neopoganstwo i Rodzimowierstwo w Europie środkowo-wschodniej

Jak wiadomo Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego to uczelnia profesora Jacka Majchrowskiego, człowieka zasłużonego dla ocalenia pamięci o ciągłości historycznej polskiego Rodzimowierstwa, poprzez opracowania naukowe na temat RODZIMOWIERSTWA W II RZECZPOSPOLITEJ, PRL oraz III RP.

Zachęcamy do odwiedzenia współorganizowanej przez nasz Instytut konferencji „Neo-Pagan, Native Faith and New Age Movements in Central & Eastern Europe- Neopogaństwo, Rodzimowierstwo i New Age w Europie Środkowo-Wschodniej”. Międzynarodowa konferencja naukowa odbędzie się 11-12 marca 2011 r.

Neopoganie to ludzie poszukujący źródeł duchowości w wierzeniach i kulturze przedchrześcijańskich przodków. Nazywani są neopoganami, poganami ale sami najczęściej wybierają określenie rodzimowiercy – od rodzimej, odwiecznej wiary. Po dwóch dekadach oficjalnego funkcjonowania zjawisko neopogaństwa niemal niepostrzeżenie wdarło się do życia publicznego w krajach dawnego bloku wschodniego. Mimo, że środowiskom tym nadal daleko do pozycji silnych grup neopogańskich w krajach skandynawskich czy anglosaskich, wydaje się, że znalazły niezagospodarowaną dotąd niszę i są częścią coraz bardziej wzmagającego się zjawiska sekularyzacji społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej, czasem nazywanego repoganizacją…

Nauka polska nie pozostała obojętna na to zjawisko społeczno-religijne. Wyrazem tego jest cykl konferencji naukowych organizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Skupiają one zarówno zasłużonych „weteranów” nauki (m.in. dr Leonard Pełka, prof. dr hab. Ryszard Ignacy Danka, prof. dr hab. Jacek M. Majchrowski, prof. James R. Lewis), młodych, rozpoczynających karierę naukowców ale również przedstawicieli samych grup neopogańskich.

Tegoroczna konferencja odbędzie się 11-12 marca w sali senackiej Krakowskiej Akademii im A. Frycza Modrzewskiego (ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1 w Krakowie). Będzie miała charakter międzynarodowy (język wykładów – angielski) i dotyczyć będzie rodzimowierstwa, neopogaństwa i ruchów New Age w Europie Środkowo-Wschodniej. Naukowcy z Polski, Litwy, Rosji, Węgier, Finlandii i USA przedstawią sytuację środowisk neopogańskich w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz zaproszą do dyskusji wszystkich zgromadzonych, wśród których będą również przedstawiciele samych grup neopogańskich.

Dodatkową atrakcją będzie towarzysząca konferencji wystawa książek, obrazów i innych eksponatów pt. „Constructing a Vision of Contemporary Paganism”. Dotychczasowe konferencje (2008 i 2009r.) zaowocowały dwoma tomami, określanymi jako najlepsze publikacje na temat rodzimowierstwa jakie dotąd pojawiły się na polskim rynku („Neopogaństwo w Polsce” pod red. A. Gajdy i J.M. Majchrowskiego, Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2008, rok VIII, Kraków 2008 oraz „Neopogaństwo w Polsce II” pod red. A. Gajdy i J.M. Majchrowskiego, Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2009, rok IX, Kraków 2009). Miejmy nadzieję, że również materiały z tegorocznej konferencji ukażą się w wersji książkowej i nie zawiodą czytelników.

Organizatorzy konferencji: Instytut Religioznawstwa UJ, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, Towarzystwo Doktorantów UJ, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.

Strona konferencji: www.neopoganstwowpolsce.pl

 

Prezydent Krakowa otrzymał doktorat honoris causa

 PAP © 2012 / Jacek Bednarczyk

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski otrzymał w poniedziałek doktorat honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego. Krakowska uczelnia uhonorowała go jako wybitnego znawcę doktryn politycznych i prawnych „oddanego służbie obywatelskiej i publicznej”.

Podczas uroczystości dziekan Wydziału Humanistycznego UP prof. Zdzisław Noga podkreślił, że prof. Majchrowski jest wybitnym badaczem doktryn politycznych okresu międzywojennego. Przypomniał, że działalność polityczną na szerszą skalę Jacek Majchrowski zaczął dopiero w 1996 r. obejmując urząd wojewody krakowskiego, a wcześniej w szybkim tempie osiągał kolejne awanse naukowe.

„Na początku drogi naukowej podjął nowatorskie studia nad myślą polityczną szeroko rozumianego obozu nacjonalistycznego, piłsudczykowskiego, konserwatywnego, chrześcijańsko–demokratycznego i pozostał im wierny do dziś. Jednocześnie badał relacje pomiędzy państwem a kościołami, w tym politykę wyznaniową. Jako pierwszy w Polsce zaczął badać ruchy neopogańskie. Interesował się dziejami Żydów w Polsce międzywojennej i szeroko rozumianą biografistyką” – powiedział o doktorze honoris causa prof. Noga.

Prof. Jacek Majchrowski powiedział, że czuje się zaszczycony, iż znalazł się w gronie osób uhonorowanych doktoratem honoris causa UP, w szczególności obok swojego nauczyciela prof. Marka Waldenberga i obok wybitnego historyka prof. Jana Baszkiewicza z UW (zmarłego w 2011 r. – PAP).

„Nie mogę się wstydzić ani jednego zdania, ani jednego słowa. Zawsze starałem się pisać w sposób rzetelny, po prostu obiektywny, co czasami niektórym się nie podobało” – mówił prof. Majchrowski, podkreślając, że w pracy najważniejsza jest rzetelność.

W 2005 r. Jacek Majchrowski otrzymał doktorat honoris causa Universite Montesquieu – Bordeaux IV.

65-letni Majchrowski ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1988 r. posiada tytuł profesora. W latach 1987-1993 był dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UJ. W 2001 r. został wybrany na zastępcę przewodniczącego Trybunału Stanu, przez dwie kadencje był sędzią tego Trybunału. W 2002 r. został pierwszym prezydentem Krakowa wybranym w wyborach bezpośrednich i od tego czasu pełni ten urząd.

Jest autorem książek o II RP i ugrupowaniach prawicowych m.in. „Silni, zwarci gotowi. Myśl polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego”, „Pierwsza Kompania Kadrowa”, „Ugrupowania monarchistyczne w latach II RP”. Napisał także biografię generała Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zainaugurował w poniedziałek 67. rok akademicki. Na sześciu wydziałach uczelni i 31 kierunkach studiów studiuje w sumie ponad 19 tys. studentów i doktorantów. Godność doktora honoris causa UP otrzymali do tej pory m.in.: prof. Henryk Samsonowicz, ks. prof. Józef Tischner, prof. Jan Baszkiewicz, Adam Michnik, kard. Stanisław Dziwisz, bp Tadeusz Pieronek.

PAP – Nauka w Polsce

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C392387%2Cprezydent-krakowa-otrzymal-doktorat-honoris-causa.html

Scott Simpson

Scott has an MA in Religious Studies from the Jagiellonian University. His academic interests include Ritual Studies, Contemporary Paganism in CEE, and the Sociology and History of food and drink. His personal interests include gardening and cooking.

Professional activities

Series editor (with Chas Clifton) Equinox publishing: Contemporary and Historical Paganism

Selected Publications
  1. (ed.) Modern Pagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe (co-editor with Kaarina Aitamurto), 2013, Durham: Acumen & 2014, Abingdon: Routledge
  2. „Strategies for Constructing Religious Practice in Polish Rodzimowierstwo” in Anczyk, A & Grzymała-Moszczyńska, H. Walking the Old Ways: Studies in Contemporary European Paganism. 2012, Katowice: Sacrum.
  3. „Joke Religions: Make-Believe in the Sandbox of the Gods” in Ex Nihilo 2(6) 2011, Krakow: PMR.
  4. „History and Mythology of Polish Vodka: 1270-2007.” Food and History vol. 8 no. 1 (2010) pp.121-148
  5. Native Faith: Polish Neo-Paganism at the Brink of the 21st Century. NOMOS, 2000.

https://books.google.pl/books?id=I77oBAAAQBAJ&pg=PT443&lpg=PT443&dq=JaCEK+MAJCHROWSKI+prace+naukowe+rodzimowiercy&source=bl&ots=3WQclTx3K2&sig=90-eagpoKIXp5LEJPS8lUGQugTQ&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwj8js-Jz5XfAhUEs4sKHXSKASsQ6AEwCnoECAYQAQ#v=onepage&q=JaCEK%20MAJCHROWSKI%20prace%20naukowe%20rodzimowiercy&f=false

 

Podziel się!