RudaWeb: Przez Kaukaz i Anatolię, a później przez Dunaj i stepy

Przez Kaukaz i Anatolię, a później przez Dunaj i stepy

Genetycy ponownie wskazują tereny Armenii i Kurdystanu jako kolebkę indoeuropejską. Potwierdzają swoimi wnioskami wcześniejsze ustalenia, np. genetyka Petera Underhilla czy językoznawców Tamaza Gamrelidze i Wiaczesława Iwanowa. Tegoroczne prace jednocześnie tworzą ramy do zbliżenia teorii anatolijskiej z kurhanową oraz wskazują paleolityczne źródła genotypów i języków Europejczyków, w tym Słowian.

 

 

źródło: http://rudaweb.pl/index.php/2018/10/07/przez-kaukaz-i-anatolie-a-pozniej-przez-dunaj-i-stepy/

Najbardziej prawdopodobna lokalizacja populacji, która po raz pierwszy mówiła językiem indoeuropejskim, znajdowała się na południe od Kaukazu, być może w dzisiejszym Iranie lub Armenii, ponieważ starożytne DNA od ludzi, którzy tam żyli, pasuje do tego, czego oczekiwalibyśmy dla populacji źródłowej, zarówno dla Yamna, jak i dla starożytnych Anatolian. Z terenu tej pierwszej indoeuropejskiej populacji, miały wyjść dwie fale osadnicze. Jedna poprzez Kaukaz na Stepy Pontyjskie, gdzie w proporcji jeden do jednego z miejscowymi łowcami-zbieraczami utworzyła późniejszą ludność kultury Yamna. Natomiast równocześnie druga udała się do Anatolii, by w kolejnym etapie przedostać się na Bałkany. Takie wnioski możemy znaleźć w opublikowanej w tym roku książce genetyka z Uniwersytetu Harvard, Davida Reicha „Who We Are and How We Got Here: Ancient DNA and the New Science of the Human Past”.

Z kolei w najnowszej pracy zespołu genetyków Chuan-Chao Wanga „The genetic prehistory of the Greater Caucasus” znalazło się stwierdzenie: „Postrzeganie Kaukazu jako okazjonalnego pomostu zamiast ścisłej granicy podczas Eneolitu i Ery Brązu otwiera możliwość umiejscowienia ojczyzny ProtoIndoEuropejczyków na południe od Kaukazu, która sama w sobie zapewnia wytłumaczenie wczesnego odgałęzienia się języków anatolijskich. Geograficznie to działałoby również dla ormiańskiego i greckiego, dla którego dane genetyczne też wspierają wschodnie wpływy z Anatolii lub południowego Kaukazu”. Autorzy dodają, że grupy stepowe z Yamna i kolejne kultury pasterskie wykazują dowody na wcześniej nieznany udział w ich populacjach rolników o pochodzeniu anatolijskim.

więcej u źródła: http://rudaweb.pl/index.php/2018/10/07/przez-kaukaz-i-anatolie-a-pozniej-przez-dunaj-i-stepy/

Podziel się!