Dr. Danica Anderson: Koło – polska tradycja rysowania symboli ochronnych (Kolebka Słowian według prof. Mariji Gimbutas)

Koło – polska tradycja rysowania symboli ochronnych (Kolebka Słowian według prof. Mariji Gimbutas)

Polish tradition of drawing protective symbols. Kolos draw protective circle with their hands, feet and dancing shoulder to shoulder. The social collective protects and heals.

I call the drawing of symbols, a mother tongue- the letters of the trees. The letters of the trees, tree rings, South Slavic lore, and kolo dances are the South Slavic mother tongue recording all the interactions within the surrounding Moist Mother Earth landscapes. There is no difference between the tree rings or the kolo rings of dance.

 

Archeologist Marija Gimbutas stated, “Oder river of Central Europe in the west, to the Urals, or even Central Asia as the cradle of the Slavs. The first movement from south Russia to the Ukraine, the Lower Danube basin occurred before some 4000 BCE and the repeated migrations and devastation of the Aegean, Mediterranean and Anatolian lands took place in the period around 2300 BCE.” Gimbutas uncovered the Slavic mother tongue found in vast amount archeological artifacts

Dr. Danica Anderson

Koło – polska tradycja rysowania symboli ochronnych (Kolebka Słowian według prof. Mariji Gimbutas)

Polska tradycja rysowania symboli ochronnych.

Rysowanie Koła – wykonuje się gołymi rękami na ziemi, koło ochronne wyznacza się stopami i tańcem odbywanym w kole, ramię w ramię. Kolektyw społeczny chroni i leczy.

Nazywam rysunek symboli, językiem Matki- słojów drzew. Słoje drzew, pierścienie drzew, znajdują wyraz w  południowo słowiańskich tańcach w kole. Taniec ten to rodzaj południowo-słowiańskiego języka ojczystego, który oddaje wszystkie interakcje z otaczającą Przyrodą wilgotnych, lesistych krajobrazów Matki Ziemi. Nie ma żadnej różnicy między pierścieniami drzewa, a pierścieniami tańca.

Archeolog Marija Gimbutas stwierdziła: ” Ziemie od Odry, rzeki Europy Środkowej na zachodzie, po Ural, a nawet do Azji Środkowej stanowią Kolebkę Słowian. Pierwszy ich ruch odbywa się z południowej Rosji na Ukrainę i nad Dolny Dunaj, a miało to miejsce przed około 4000 r. p.n.e.”. Zaś powtarzające się migracje i zniszczenia w basenie Morza Egejskiego, basenie Morza Śródziemnego i Anatolii miały miejsce w okresie około 2300 r. p.n.e.”. Gimbutas odkryła słowiański język ojczysty w ogromnej ilości znalezionych artefaktów archeologicznych.

Dr. Danica Anderson

(tłumaczenie Czesław Białczyński)

źródło: https://www.facebook.com/kolocollaboration/photos/a.1743828732380875/1776504955779919/?type=3&theater

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marija_Gimbutas

Podziel się!