Podstawowa metoda medytacji – Ajahn Brahm – CZĘŚĆ 1 i 2

Podstawowa metoda medytacji – Ajahn Brahm – CZĘŚĆ 1

 

https://www.youtube.com/watch?v=unI5KOYXPTg

Więcej tu: http://sasana.pl/podstawowa-metoda-me…

Wspomóż prace Sasany: https://patronite.pl/sasanapl

https://www.youtube.com/watch?v=-3W30fo0omE

 

Podziel się!