Litwa: Poganie staną się oficjalną wspólnotą religijną

Litwa: Poganie staną się oficjalną wspólnotą religijną

 

Grupa posłów, składająca się z polityków rożnych frakcji, chce aby związek wyznaniowy Romuva odwołujący się do przedchrześcijańskich wierzeń Bałtów, został uznany za oficjalną wspólnotę religijną.

Posłowie twierdzą, jak pisze dziennik „Lietuvos žinios“, że Romuva jest największą nietradycyjną wspólnotą religijną łączącą ponad 5 tys. członków. Działalność związku jest powiązana z pradawnym tradycjami litewskimi.

Zgodnie z litewskim ustawodawstwem państwo może uznać związek wyznaniowy za wspólnotę religijną, jeśli jest odpowiednie rekomendacje Ministerstwa Sprawiedliwości.

„Rekomendacje, które otrzymał nasz komitet sejmowy, potwierdzają, że Romuva odpowiada wymogom prawnym. Dlatego proponujemy, aby Sejm zadecydował w danej kwestii” – oświadczył przewodniczący sejmowego Komitetu Praw Człowieka Valerijus Simulikas.

W wypadku, jeśli Romuva zostania uznana za wspólnotę religijną, to wówczas będzie miała prawo udzielać ślubów oraz na wniosek rodziców nauczać religii w szkołach państwowych i samorządowych.

Poza tym publiczny nadawca tradycyjnym i uznanym wspólnotom religijnym udziela czasu antenowego.

Takie wspólnoty mają również ulgi podatkowe.

Związek wyznaniowy Romuva  został zarejestrowany w 1992. Związek w swej tradycji nawiązuje do wspólnoty działającej w okresie międzywojennym na Litwie kowieńskiej i odwołuje się do przedchrześcijańskich wierzeń Bałtów. Nazwa Romuva pochodzi od nazwy Romowe, świętego miejsca Prusów. Romuva jest członkiem Światowego Kongresu Religii Etnicznych.

Do tradycyjnych wspólnot religijnych na Litwie są zaliczani m.in. katolicy, prawosławni, staroobrzędowcy, Karaimi, muzułmani- sunici, Żydzi, ewangelicy.

źródło: http://zw.lt/litwa/grupa-poslow-chce-aby-poganie-stali-sie-oficjalna-wspolnota-religijna/

 

Podziel się!