Dr. Bruce Lipton – WSIM 2017 – The Disease Scoreboard: Genes-1, Stress-99 (PL)

The Disease Scoreboard: Genes-1, Stress-99, 1 fragment (PL)

 

https://www.youtube.com/watch?v=X6dMLShQGjc

W naukach przyrodniczych dokonała się istotna zmiana. Nastąpił powrót do uznania związku między umysłem a ciałem. Należy przypomnieć, że związek ten był nieuznawany a wręcz ukrywany przez przeszło 400 lat. „Nowa” biologia definiuje jak nasze myśli, nastawienia i przekonania tworzą warunki naszej egzystencji począwszy od zdrowia do choroby. Odkąd tylko 1% chorób można przypisać genetycznym błędom, to pozostałe 99% jest możliwe do przypisania bezpośrednio środowisku oraz percepcji tego środowiska przez nasz system nerwowy. Ta prezentacja skupia się na biomechanice stresu, rozpoznanego jako najważniejsze źródło choroby i odpowiedzialnego za 70 do 90% wszystkich wizyt lekarskich. Pokazany jest również mechanizm, którym stres, przez jego wpływ na telomery, promuje zaburzenia i przedwczesne starzenie się organizmu. Dogłębna i pełna nadziei synteza Bruce Liptona, wiodącego badacza biologii komórek, może poprawić twoje osobiste życie.

https://www.youtube.com/watch?v=Fgx53sn5epo

Podziel się!