Marian Nosal: Nowa Historia Słowian

Nowa Historia Słowian

https://www.youtube.com/watch?v=_F4gKe1OlbQ

 

W związku z najnowszymi odkryciami genetyki historycznej, antropologii fizycznej, językoznawstwa i innych nauk związanych z historią, około 2010 roku zaczęła powstawać Nowa Historia Słowian (NHS). Nowa Historia Słowian, to nazwa wymyślona przeze mnie. Ma ona podkreślać wielkość przełomu, jaki się dokonuje na naszych oczach. Nowa Historia Słowian to przełom w naukach historycznych swoją skalą przypominający przełom kopernikański w astronomii. Wielkość przełomu Kopernika nie polegała tylko na zamianie porządku i funkcji dwóch ciał niebieskich. Była to zmiana całego sposobu myślenia. Ziemia, czyli Nasza Planeta, z centrum została przeniesiona do peryferii, a Słońce odzyskało swoją zasłużoną i znaną na przykład starożytnym Słowianom i Hindusom pozycję centralną. Podobnie nasz słowiański XXI wieczny przełom przenosi nas Słowian, nazywanych też Ariami, Scytami, Sarmatami, Prasłowanami, z peryferii, z bagien nadprypeckich, z jam wyrytych rękami w ziemi, z ulubionej przez „polskich archeologów” „pustki osadniczej”, prawie że z drzew po których skakaliśmy jak dzikie zwierzęta, z powrotem na należne nam centralne miejsce w historii ludów Euroazji i całej ludzkości. A to oznacza zupełną zmianę perspektywy i sposobu myślenia o historii i współczesności ludów Azji i Europy.

http://slowianieiukrytahistoriapolski…

 

P.S. Propagandzista niemiecki, udający naukowca-archeologa, Gustaf Kossinna był Mazurem, Koziną lub Kosiną, z Tylży, a nie Łużyczaninem, jak powiedziałem. Za pomyłke przepraszam. Korzysłaem z nieścisłych źródeł.

Podziel się!