Głęboka Medytacja 6 – w pozycji leżącej (Jacek M. Kwiatkowski)

Głęboka Medytacja 6 – w pozycji leżącej

 

Solfeggio Frequency 417 Hz on Monochord – for Deep Meditation in Lying Positions

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rrEj-ZqfDU0&t=2565s

Polecam wykonywanie tej medytacji w pozycji leżącej, ze słuchawkami. Weź sobie trochę czasu, aby po medytacji móc pracować ze swoimi doświadczeniami w sposób kreatywny, np. malując lub spacerując w naturze. I recommend to go in this meditation with earphones. Take for you some time to work with your experience after this meditation, f.e. by painting or walking in the nature.

Monochord: Jacek M. Kwiatkowski

Vocal: Jacek M. Kwiatkowski

Podziel się!