Rafał Jakubowski: Apel o niezależną naukową weryfikację zapisów Kroniki Prokosza

Apel o niezależną naukową weryfikację zapisów Kroniki Prokosza

Drodzy Państwo

W ostatnich latach rozwój nauk związanych z historią dostarczył nowych faktów w badaniach nad dziejami Słowiańszczyzny. Otworzył tym samym na nowo dyskusję nad etnogenezą i historią Słowian oraz Polaków. Aktywny udział w tej dyskusji biorą liczne już środowiska Słowianofilów. Uważam, że nadszedł czas, aby rozpocząć własne niezależne, interdyscyplinarne badania historyczne, Ich celem byłaby weryfikacja dotychczasowej wiedzy na temat dziejów Słowiańszczyzny. Konieczne są zatem wszechstronne i komplementarne badania w wielu obszarach historii. Kluczową powinna być współpraca między środowiskami oraz dokumentalizacja uzyskanych wyników. Dopiero wówczas, po odkłamaniu historii Słowian, można myśleć o budowaniu światopoglądu, tradycji i tożsamości kolejnych pokoleń Polaków.

Co za tym idzie chciałbym zwrócić się do z czytelników niniejszego bloga z pomysłem zorganizowania zespołu badawczego, którego celem byłoby podjęcie obiektywnych badań nad Kroniką Prokosza.

Chodziłoby o rzetelną analizę badawczą i ustalenie czy i na ile zawarte w Kronice treści są weryfikowalne w oparciu o inne dostępne źródła historyczne, jak również badania archeologiczne, z zakresu genetyki (haplogrupy), etnologiczne, językoznawcze i religioznawcze. Należałoby także uwzględnić analizę dotychczasowej krytyki dotyczącej Kroniki Prokosza.

Badania takie są potrzebne, ponieważ dotychczasowe analizy można uznać za niepełne, a w niektórych aspektach za tendencyjne. Nie oznacza to, jednak iż celem badań miałoby być ustalenie autentyczności Kroniki Prokosza, lecz obiektywne ustalenie zawartych tam treści.

W związku z tym zasadnym byłoby zebranie zespołu osób, których wiedza i doświadczenie badawcze umożliwiłoby przeprowadzenie wspomnianych badań.

 

Jeśli powyższy apel spotka się z Państwa zainteresowaniem i wyrażą Państwo chęć zaangażowania się w działania badawcze, proszę o kontakt, tak abyśmy mogli ustalić harmonogram pracy obejmujący;

  • wyznaczenie etapów pracy i terminów spotkań, konsultacji;
  • zakres odpowiedzialności w zakresie badań, z ustaleniem osób, ich specjalizacji i obszaru badań, których chciałyby się podjąć;
  • przyjęte metody badawcze;
  • zasady działania zespołu badawczego (zakres prac, komunikacji, wymiany informacji, itd.);
  • sposób podsumowania i finalizacji badań, w tym publikacji wyników badań.

 

Alexandros

Rafał Jakubowski

e-mail: zadenqba@wp.pl

tel 787 061 567

W pełni popieram powyższy apel

Czesław Białczyński

Podziel się!