List do Rzymian, Obowiązki Chrześcijanina, Miłość i pokora zasadą postępowania (nadesłał Mezamir Snowid)

List do Rzymian, Obowiązki Chrześcijanina, Miłość i pokora zasadą postępowania,

13: Posłuszeństwo wobec władzy świeckiej
1 Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga.

2 Kto więc przeciwstawia się władzy – przeciwstawia się porządkowi Bożemu.
Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia.

3 Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego.
A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę.

4 Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga,
[prowadzącym] ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary temu, który czyni źle.

5 Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie.

6 Z tego samego też powodu płacicie podatki. Bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd.

7 Oddajcie każdemu to, mu się należy: komu podatek – podatek, komu cło – cło, komu uległość – uległość, komu cześć – cześć.

„Niewolnicy! Z całą bojaźnią bądźcie poddani panom nie tylko dobrym i łagodnym, ale również surowym.”( 1 P 2,18).

„Niewolnicy, bądźcie we wszystkim posłuszni doczesnym panom, nie służąc tylko dla oka, jak gdybyście się mieli ludziom przypodobać, lecz w szczerości serca, bojąc się Pana.” (Kol 3,22; por. Ef 6,5n).

„Każdy niech pozostanie w takim stanie, w jakim został powołany. Zostałeś powołany do wiary jako niewolnik?
Nie martw się! Nawet gdybyś miał okazję stać się wolnym, skorzystaj raczej z twego niewolnictwa [pozostając w tym stanie]” (por. 1 Kor 7,20n).

I kto to powiedział?
Seryjny morderca Szaweł,święty kościoła

Żaden chrześcijanin/neojudaista,nie ma prawa brać udziału w protestach przeciwko władzy
ponieważ władza pochodzi od Boga.
Jeśli ktokolwiek sprzeciwia się władzy syjonistów, banksterów, dyktatorów, totalitaryzmowi i NWO – sprzeciwia się woli Boga judeo-chrześcijan.

Podziel się!