Protong – Macimowa (Stanisław Szukalski) [en+pl]

Protong – Macimowa (Stanisław Szukalski)

szuk2016 2

EN
This rootless language (re-discovered by Stanislav Szukalski) is the pre- and post-diluvial grammarless language presently know as Polish. Centuries back it was known as Lach, earlier Sarmatian and still earlier as Celtic. In this Protong „Cel-Tik” means „Whole (world) Touching”, i.e. universal.

Based on book: „Behold !!! The Protong”

PL
Ten bezrdzeniowy i bezgramatyczny język (ponownie odkryty przez Stanisława Szukalskiego) jest językiem przed- i po-potopowym, a obecnie znanym jako język polski. Wieki temu znany jako język Lachów, wcześniej jako sarmacki, a jeszcze wcześniej jako celtycki. W Macimowie „Cel-Tik” oznacza tyle co „Cały (świat) Dotykający”, tzn. uniwersalny.

Opracowane na podstawie książki: „Behold !!! The Protong”

 

https://www.youtube.com/watch?v=pcGlum9i9gQ
Podziel się!