Ruch Wolnych Ludzi – Jerzy Zięba, Jan Suliga, Czesław Białczyński i inni: „Przychodzi Polska do lekarza”

Ruch Wolnych Ludzi – Jerzy Zięba, Jan Suliga, Czesław Białczyński

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qy4FetpxaUc

polska do lekarza

https://www.youtube.com/watch?v=Qy4FetpxaUc

Przesłany 17.11.2015

UWAGA: Materiał prywatny! nie do przesyłania dalej!

Projekt multimedialny o zdrowiu Polski i Polaków autor: Przemysław Głowacz wersja 29.9.15

„Nowej prawdzie nie szkodzi bardziej nic niż stary błąd”.
-Goethe-

Projekt ZDROWIE PL jest oddolną inicjatywą społeczną, zorientowaną na promowanie zdrowego trybu życia, profilaktyki prozdrowotnej, przekazywanie najnowszej wiedzy z zakresu przyczyn i leczenia chorób oraz stymulowanie działań systemowych prowadzących do przenikania i uzupełniania się historycznych systemów medycyny komplementarnej oraz zachodniej medycyny akademickiej.

Reżyseria: Przemysław Głowacz
Scenariusz: Przemysław Głowacz.
Produkcja: Marcin Gregorczyk, Przemysław Głowacz.

Materiał w powyższej formie został zaprezentowany na
III Otwartym Seminarium Filozoficzno-Psychiatrycznym.

https://www.facebook.com/events/15123…

Zakres tematów i problematyka:
– Stymulowanie działań systemowych mające na celu integrację systemów akademickiego i systemów naturalnych.
– „Strategia walki z rakiem w Polsce na lata 2015-2024″ oraz konsultacje społeczne z nią związane
– Działalność „Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego”.
– Działalność „Polskiej Akademii Zdrowia”, „Niezależnej Telewizji” oraz innych mediów niezależnych i indywidualnych osób, w aspekcie działań na polu konfliktu między sferami biznesowo-polityczno-religijnymi a społeczeństwem walczącym o możliwie skuteczny i efektywny system opieki zdrowotnej oraz środowiska życia człowieka.
– Oddolne Działania społecznie prowadzące do zalegalizowania marihuany medycznej(Fundacja Polacy dla Polaków)
– Walka społeczna o regulacje prawne i systemowe związane z chorobami rzadkimi(min.: choroba Tomasza Nadolskiego)
– Walka społeczna z obowiązkiem szczepień Ogólnopolskie „Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”
– Treści zawarte w książce „Ukryte Terapie” autorstwa Jerzego Zięby.
– Patologiczne praktyki na styku polityki i biznesu, mające znamiona „Podżegania do chorób i „Kłamstw medycznych”.
– Energetyka, ekologia i współczesne zanieczyszczenie środowiska naturalnego.

• Wybiórczość i nie uwzględnianie całościowego spojrzenia na fenomen życia i zjawiska choroby człowieka.
• Nieuwzględnianie na żadnym poziomie kształcenia i leczenia zjawiska świadomości i jej korelacji ze zdrowiem.
• Nadmierny systemowy prymat zysku finansowego nad służbą zdrowiu ludzi zdrowych i pomocą pacjentom.
• Obecny model funkcjonowania polskiego systemu opieki zdrowotnej, kreuje pole procederów działania na szkodę budżetowi państwa i interesowi społecznemu.
• Powielany na poziomie ustawowym, nieskuteczny model walki medycyny akademickiej w walce z chorobami przewlekłymi i cywilizacyjnymi poprzez skoncentrowanie się na usuwaniu objawów na rzecz wiedzy o przyczynach chorób.
• Brak skutecznej, komplementarnej edukacji kadr lekarskich o podstawach zdrowia(dieta, środowisko cywilizacyjne) oraz kluczowych dla działania procesów psychoimmunologicznych zjawisk związanych z efektami placebo i nocebo.
• Jednostronność w faworyzowaniu systemowym syntetyzowanych wytwarzanych środków farmakologicznych na rzecz naturalnych.
• Znaczny udział działań biznesowych noszących znamiona podżegań do chorób oraz kłamst medycznych, mających bardzo duże konsekwencje dla jakości zdrowia publicznego.

  • Kategoria

    • Społeczne i non-profit
  • Licencja

    • Standardowa licencja YouTube
Podziel się!