Wakacyjne remanenty: Adrian Leszczyński – Królowie Herulów i Wandalów (Taraka 2014)

Adrian Leszczyński – Królowie Herulów i Wandalów

genzerykGenzeryk – Gęsiorek

Dodam że podobnie jest z władcami Daków, Getów/Gotów, Wandalów, Markomanów, Suewów i innych.

CB

Adrian Leszczyński – Królowie Herulów i Wandalów

Wstęp

W poprzednim swoim artykule [1] przedstawiłem część przesłanek, które mogą wskazywać na słowiańskie pochodzenie Wandalów – ludu powszechnie uważanego za Germanów. W niniejszym artykule kontynuuję ten temat, przedstawiając tym razem spis królów wandalskich. W celu stworzenia tego spisu skorzystałem z anglojęzycznego portalu genealogicznego „rootsweb” (wc.rootsweb.ancestry.com). Znalezione tam imiona królów wandalskich ułożyłem chronologicznie. Od razu widać jednak, że spis ten jest niepełny, gdyż dają się zauważyć zbyt duże różnice w datach śmierci pomiędzy niektórymi postaciami oraz brakuje w nim wielu znamienitych postaci spośród wandalskich władców z V/VI w., jak choćby Huneryka [2], Gelimera [3] czy innych [4]. Dość zaskakujący był dla mnie fakt, iż protoplastami królów wandalskich byli władcy Herulów. Jakkolwiek co do słowiańskości Wandalów nie mam wątpliwości, tak Herulów uważałem do tej pory za plemię germańskojęzyczne, zgodnie z powszechnie panującym poglądem.

http://www.taraka.pl/krolowie_herulow_i_wandalow

Abstrahując od spekulacji w tej kwestii, warto skupić się na poniższej tabeli, którą sporządziłem w celu ułatwienia analizy królewskich postaci, a konkretnie ich niektórych zagadkowych imion. Każdy z wymienionych w tabeli władców posiada przekierowanie na odpowiednią stronę „rootsweb”. Można zatem samemu sobie sprawdzić wszystkich wymienionych królów, a także ich małżonki, których imiona także zamieszczone są w tabeli. Niniejszy spis, w pewnym stopniu pokrywa się ze spisem królów wandalskich zamieszczonym w książce XVIII-wiecznego historyka, podróżnika i pisarza Thomasa Nugenta. [5] Niestety, próżno szukać na polskich portalach internetowych informacji o tym pisarzu. Próżno szukać polskiego przekładu jego dzieła „The History Of Vandalia” (pol. Historia Wandalii) [6], w którym oprócz licznych imion królów wandalskich, podaje ich historię oraz ogólne dzieje Wandalów. Być może warto byłoby przetłumaczyć na język polski lekturę Nugenta i dowiedzieć się co na temat historii ludu, który prawdopodobnie był przodkiem Polaków, miał do przekazania angielsko-irlandzki uczony żyjący 300 lat temu?
Pod tabelą dokonuję krótkiej analizy wymienionych w niej królewskich imion. Przytaczam również ich inną pisownię – zarówno tę zawartą w książce Nugenta, jak i znaną z innych historycznych źródeł.
Co do Herulów, to sam Nugent uważa te plemię za odłam Wandalów, za jedno z wielu plemion wandalskich. Trzymając się powszechnie panującej opinii uznającej Herulów za plemię germańskojęzyczne, dziwić mogą niektóre imiona ich władców. Ze spisu wynika, że królowie Herulów przejęli władztwo nad pozostałymi plemionami wandalskimi i w pewnym momencie historii, zamiast tytułu „króla Herulów” zaczęli używać tytułu „króla (wszystkich) Wandalów”. Zagadką pozostaje źródło, na podstawie którego sporządzono spis na portalu „rootsweb” oraz spis i dzieje władców wandalskich dokonanych przez XVIII-wiecznego, wspomnianego anglojęzycznego pisarza.

TABELA ZE SPISEM KRÓLÓW:
Lp. Władca Data śmierci Małżonka
1. Anaras of the Heruli
(Anaras – król Herulów)
171 r. p.n.e. Duitlada (z Sarmacji)
2. Alinar of the Heruli
(Alinar – król Herulów)
96 r. p.n.e. Ida Of the island Rugan
(Ida z Rugii)
3. Anthyrius II of the Heruli
(Anthyrius – król Herulów)
34 r. p.n.e. Mary of Jutland
(Maria z Jutlandii)
4. Hatterus of the Heruli
Hatterus – król Herulów
35 r. p.n.e. Judith of Finland
(Judyta z Finlandii)
5. Visislaus I of the Heruli
Visislaus – król Herulów
91 r. Ciburnia of Norway
(Ciburnia z Norwegii)
6. Vitislaus of the Heruli
Vitislaus – król Herulów
127 r. Anarnia of Gothland
(Anarnia z Gotlandii)
7. Alaric I of the Heruli
Alaric – król Herulów
162 r. Bretta of Coln
(Bretta z Coln)
8. Dieteric of the Heruli
Dieteric – król Herulów
201 r. Diana of Triess
(Diana z Trewiru)
9. Temeric of the Heruli
Temeric – król Herulów
237 r. Ligonna
(księżniczka Turyngii)
10. Alberic I of the Heruli
(Alberic – król Herulów)
? ?
11. Wisimar of the Heruli
Wisimar – król Herulów
292 r. Amalasunto
(księżniczka Saksonii)
12. Miesiclaus I of the Heruli
(Miesiclaus – król Herulów)
388 r. ?
13. Radagaisus of the Vandals
(Radagaisus – król Wandalów)
405 r. Celia
14. Corisco of the Vandals
(Corisco – król Wandalów; wymieniane jest tu inne imię: Godegisl)
406 r. Flora
15. Gundericus of the Vandals
(Gundericus – król Wandalów)
421 r. Mistress of Gundericus
(nałożnica Gunderyka o nieznanym imieniu)
16. Gensericus of the Vandals
(Gensericus – król Wandalów)
477 r. Eudoria
(wdowa po cesarzu Walentynianie III)
17. Visislaus II of the Vandals
(Visislaus II – król Wandalów)
486 r. Adella
18. Alaric II of the Vandals
(Alaric II – król Wandalów)
507 r. Theodara
19. Alberic III of the Vandals
(Alberic III – król Wandalów)
526 r. Sirissa
20. John of the Vandals
(Jan – król Wandalów)
566 r. Euphemia
21. Radagaisus of the Vandals
(Radagaisus – król Wandalów)
613 r. Ubertina
22. Visislaus of the Wenden
(Visislaus – król Wenedów)
692 r. ?
23. of the Wenden
(król Wenedów o nieznanym imieniu)
? ?
ANALIZA IMION:

Spośród 23 wymienionych w tabeli władców herulskich i wandalskich wyróżnić można aż 10 osób noszących imiona o słowiańskim brzmieniu, 7 osób noszących imiona o brzmieniu germańskim, 4 noszące imiona o nieznanej etymologii, 1 osobę noszącą imię łacińskie i 1 osobę bezimienną.
Niektóre imiona, jak np. Gensericus (pol. Genzeryk) wbrew powszechnemu przekonaniu o jego germańskości, uważam za imię mogące mieć słowiańskie pochodzenie.

Poniżej przedstawiam słowiańsko brzmiące imiona z tabeli i ich prawdopodobne polskie odpowiedniki. W nawiasie podaję ich pisownię ze wspomnianego dzieła Thomasa Nugenta (N.:) oraz pisownię zachowaną w innych źródłach (inne:).

PRZYPISY:

[1] Adrian Leszczyński, „Wenedowie, Wandalowie i Słowianie” (Taraka, 24 maja 2014).
link: www.taraka.pl/wenedowie_wandalowie_slowianie
[2] pl.wikipedia.org/wiki/Huneryk
[3] pl.wikipedia.org/wiki/Gelimer
[4] fmg.ac/Projects/MedLands/VANDALS,%20SUEVI,%20VISIGOTHS.htm lub pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lowie_Wandal%C3%B3w
[5] W polskojęzycznej Wikipedii brak jest informacji nt. Thomasa Nugenta, dlatego podaję link do informacji zamieszczonej na Wikipedii angielskojęzycznej: en.wikipedia.org: Thomas Nugent (travel writer)
[6] Thomas Nugent, „The History Of Vandalia. Containing The Antient and Present State Of The Country of Mecklenburg;…”, London, 1766-1773; link: books.google.pl: inauthor:Thomas+Nugent…

więcej – Taraka

jeszcze więcej: http://www.taraka.pl/spis.php?aut=436

Podziel się!