Aleksander Berdowicz o odkryciach M. Tellingera w Afryce

Aleksander Berdowicz o odkryciach M. Tellingera w Afryce

TwoHemispheresTafreshi

https://www.youtube.com/watch?v=2KX3D7wL_rE

Pierwsze wiadomości o pozostałościach zdumiewającej kultury na obszarze południowej Afryki pochodzą już od Portugalczyków z początku XVI wieku. Byli to potomkowie więźniów, którym dawano alternatywę: więzień albo eksplorator, gdzie eksplorator oznaczało udział w kolonialnych wyprawach do Afryki, z których nielicznym udawało się powrócić. Jednak część tych „eksploratorów” osiedliła się na terenach swojej „eksploracji” i pozostał z tamtych czasów zapis autorstwa Antonio Fernandeza (1512 rok), który jako pierwszy opisał ogromne obszary pozostałości architektonicznych zabudowań starej i nieznanej cywilizacji. Nieznanej do tego stopnia, że ludność miejscowa zamieszkująca tamte tereny po dziś dzień nie zna swojego pochodzenia, zaś o pozostałościach kamiennych budowli rozciągających się na obszarze tysięcy kilometrów kwadratowych mówi, że „stworzył to diabeł, albowiem człowiek nie jest zdolny do takiego stworzenia”. Co ciekawe, część plemion zamieszkująca tamte tereny jest określana słowami Caranga (Macaranga), co oznacza Dzieci Słońca. Afryka Południowa nie jest miejscem, gdzie praktykowano kult słońca. Pojawił się on dużo bardziej na północ – w Egipcie. Skąd więc ta nazwa w południowej części Afryki?

Istnieje wiele prac opisujących pojawienie się na Ziemi Annunakich – przybyszów z innej planety, którzy nie tylko eksploatowali ziemskie zasoby złota, ale i stworzyli w drodze genetycznych manipulacji rasę swoich robotników i niewolników zarazem – Homo Sapiens. Najbardziej znane są prace Zacharii Sitchina, jednak grono autorów opisujących te wydarzenia jest szersze. Rzecz w tym, że jak dotąd poza próbami przekładu dawnych zapisów (jak np. sumeryjskie tabliczki glinianie) nie było fizycznych dowodów potwierdzających te hipotezy. To, co odkrył Michael Tellinger takich dowodów dostarcza.

W przedstawionym wykładzie prezentujemy:
– kim jest Michael Tellinger
– kamienie grające jak dzwon (video Michaela z prezentacją gry na kamieniach: http://youtu.be/uX2P8utjk3A – jako dzwon, http://youtu.be/6aG-e7zGq3Y – jako ksylofon)
– skalne stożki i torusach jako niezwykłe narzędzia budowlane
– lewitację przedmiotów przy pomocy dźwięku i starożytnych narzędzi
– wrzenie wody poprzez rezonans akustyczny
– ogrom ilości ruin kamiennych w południowej Afryce (http://goo.gl/maps/spvJS – link do przykładowego skupiska zabytków)
– sieci połączeń pomiędzy tymi budowlami
– kto to wszystko zbudował
– kiedy zostało to zbudowane
– książki Zecharii Sitchina przedstawiające historię tego regionu
– kamienne listy królów
– zarys historii stworzeniu Homo Sapiens jako niewolników
– sposób zniewolenia umysłu Homo Sapiens

Jako ciekawostkę dodam jeszcze, że z nagraniem tej rozmowy o południowej Afryce związany jest ciekawy „zbieg okoliczności”. Chcieliśmy to nagrać już od wielu tygodni, ale ciągle coś stawało nam na przeszkodzie. W końcu nagraliśmy to 5 grudnia 2013. Kilka godzin później dowiedziałem się, że tego dnia zmarł Nelson Mandela. Hmmm… racjonalnego wyjaśnienia czegoś takiego chyba znaleźć się nie da 🙂

Strony Michaela Tellingera:
http://www.michaeltellinger.com
http://slavespecies.com
http://www.ubuntuparty.org.za

http://porozmawiajmy.tv/starozytna-te…
http://porozmawiajmy.tv/starozytna-te…

 

Podziel się!