ZRZESZENIE SŁOWIAN – zarejestrowane!

ZRZESZENIE SŁOWIAN – zarejestrowane!

Z radością chcę poinformować wszystkich, że w dniu 17 grudnia 2015 roku (7524 roku Słowian) o godzinie 8.57 w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej zarejestrowane zostało ZRZESZENIE SŁOWIAN. Czekaliśmy długo, ale opłaciło się. Dzisiaj zostaliśmy o tym powiadomieni listem poleconym. Zarejestrowaliśmy taki Statut, jaki nam odpowiada i daje gwarancję, że będziemy mogli rozwinąć działalność w pełnym zakresie, bez przeszkód prawno-formalnych.

SSSSS s-1553

Teraz nasze działania mogą ruszyć pełną parą, tak w Soli, jak na Ślęży i w innych regionach Polski. Chcę wam przekazać, że nasz Ośrodek Pagu Śląskiego w Soli będzie w bieżącym roku organizował ciekawe spotkania i wystawy, ale rozwijać będziemy tak jak do tej pory, współpracę z Pagami-Ośrodkami w innych regionach w Polsce: Kujawskim – nad Gopłem i Jeziorem Głuszyńskim, Krakowskim – w Tarnowie, Kaszubskim – w Gromadzinie, Zachodniopomorskim – w Niczonowie, Dolnośląskim – w Radzimowicach, Podlaskim w Nurcu, czy zagranicą na Słowacji (Ośrodek Żarislava Świckiego) i na Ukrainie (Fundacja Piastun, Stanisławów) oraz z fundacjami i związkami, z którymi współpracowaliśmy do tej pory nieoficjalnie.

 

Będziemy rozbudowywać nadal nasze media niezależne (portale, blogi, telewizje, prasę), Slovianski Sklepik, działalność kwartalnika „Słowianić”. Zamierzamy też organizować więcej konkursów  literackich i plastycznych oraz wieców i siędzieji w regionach. Ogłosimy konkurs na ilustracje do książek Wydawnictwa Slovianskie Slovo oraz konkurs popularyzujący wiedzę o Starożytnej Słowiańszczyźnie i Mitologii Słowian. Będziemy kontynuować współpracę z niezależnymi telewizjami i ruchami społecznymi, jak też podejmować oficjalne inicjatywy zmierzające do przywrócenia w Polsce pamięci miejsc związanych ze Starożytną Słowiańszczyzną oraz dawnym i obecnym kultem i obrzędami Wiary Przyrodzonej Słowian.

Przede wszystkim lada dzień ogłosimy zatwierdzony Statut Zrzeszenia i po otwarciu odpowiednich rachunków bankowych oraz ustaleniu pieczęci i tym podobnych niezbędnych przygotowaniach formalnych  będziemy mogli rozpocząć oficjalnie przyjmowanie osób i grup, fundacji i organizacji, które zechcą stać się członkami Zrzeszenia (termin otwarcia zgłoszeń podamy w osobnym zawiadomieniu).

 

Chcę wam powiedzieć, że ani na chwilę nie zapominamy o Słowiańskiej Sprawie, czyli o Świętowicie ze Ślęży i o tym, że ma on tam, na tej naszej Starosłowiańskiej Świętej Górze zyskać swoje godne miejsce i zostać należycie uczczony. Forma w jakiej to uczczenie znajdzie swoją realizację zostanie określona przez Pierwszy Wiec Zrzeszenia Słowian.

 

Rok 2016 jest z różnych powodów rokiem szczególnym dla Świata. Przede wszystkim jest to niezwykły moment astronomiczno-astralny dla Ziemi.  22 września nastąpi bardzo rzadka zbieżność dwóch astronomicznych czasów PEŁNEGO OBROTU: czasu pełnego obrotu Punktów Równonocy w Zodiaku i Obrotu Osi Precesji Ziemskiej. Zdarza się to raz na 289 800 lat i jego fizyczne uchwycenie możliwe jest tylko wtedy, kiedy oś Ziemi dokładnie wskazuje na gwiazdę Polaris ( Polak – jak nazywa ją Tadeusz Mroziński), zaś punkt równonocy jesiennej znajduje się na Równiku Niebieskim w dokładnej koniunkcji z gwiazdą Regulus. Od tego momentu wschodnie Starosłowiańskie Świątynie Światła Świata liczą Nowy Rok – 7525 i jest to moment faktycznego rozpoczęcia Novej Ery, Ery Wodnika – Lwa. Rozpoczyna się wtedy nowy cykl mileniarystyczny Kosmicznego Kalendarza na Ziemi i w Układzie Słonecznym.

Rok 2016 będzie przełomowym rokiem dla Polski i Europy, rokiem spełnienia nadziei Polaków na NOWĄ POLSKĘ.  

 

Podziel się!