Lekcja 10, część 1 – Tylko dla Wolnych Ludzi: Odwoływanie niechcianych umów.

Odwoływanie niechcianych umów

kk frkosmos_51628lTo jest Lekcja 10. Przeznaczona tylko dla Wolnych Ludzi i tych którzy chcą stać się Wolnymi Ludźmi a więc pozbyć się szkodliwych wdruków. Będzie ona mieć drugą część pozwalającą uwolnić się od bolesnych uszkodzeń podświadomości i nieświadomości jakie nastąpiły w przeszłości bez naszej zgody i udziału naszej WOLNEJ WOLI. Jest to lekcja która przywraca ludziom Wolność działania i Wolną Wolę na tyle na ile Wolna Wola istnieje i funkcjonuje.

Nie jest to Lekcja dla Istot Myślących, które chcą pozostać w stosunku podległości religijnej instytucjom takim jak kościoły (np katolicki, wszelkie inne judeo-chrześcijańskie, islamistyczne, hinduistyczne i tym podobne) i mistrzowie (zen, wedaizm, joga, wolnomularstwo, okultyzm, kabała), w stosunku podległości intelektualnej (świątynia „materialistycznej nauki”, ateizmu, klasycznej filozofii).

Ostrzegam przed dalszym czytaniem wszystkich, którzy nie zamierzają nic zmieniać w swoim życiu, w życiu planety Ziemia, w życiu Wszechświata.

(Uwaga ogólna: Ta Wykładnia (Lekcja), tak jak wszystkie przedstawiane na naszym Portalu Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata składowe Księgi Wiedy – nie jest PEŁNA, ani nie ma kształtu Ostatecznego. Pełne i Ostateczne będą wyłącznie Taje Księgi Wiedy, która ukaże się drukiem)

 

NIE CZYTAJCIE DALEJ TEGO TEKSTU WY WSZYSCY KTÓRZY NIE CHCECIE NIC ZMIENIAĆ W SWOIM ŻYCIU, KTÓRZY MNIEMACIE IŻ OSIĄGNĘLIŚCIE JUŻ WSZYSTKO W DOCZESNOŚCI, FIZYCZNOŚCI I DUCHOWOŚCI WŁASNEJ I ZROBILIŚCIE WSZYSTKO CO NALEŻY DLA POWODZENIA SWOICH BLISKICH. NIE CZYTAJCIE TEGO, KTÓRZY JESTEŚCIE PEWNI, ŻE WYKONUJECIE DLA MATKI ZIEMI WSZYSTKO CO WARTO I MOŻNA, KTÓRZY JESTEŚCIE PRZEKONANI, ŻE DZIAŁACIE Z PEŁNĄ INTEGRALNOŚCIĄ WŁASNEJ ISTOTY I W PEŁNI WOLNĄ WOLĄ ORAZ CAŁĄ SWOJĄ MOCĄ NA RZECZ LUDZKOŚCI, ZIEMI I WSZECHŚWIATA.

Po tych powyższych ostrzeżeniach PRZYSTĘPUJĘ DO RZECZY:

Jest to formuła i sposób postępowania, którymi posługuję się kiedy czuję, że powinienem. Którą moim zdaniem z powodzeniem może się posłużyć każda Istota Świadoma będąca Fizycznym Bytem. Dzielę się nią z innymi, aby wyczyścili swoje umowy zawarte poza ich świadomością a także te umowy, które zawarli świadomie acz lekkomyślnie i niebacznie, lub nieświadomie.

PASOŻYTY ukrywają kopie tych umów w różnych światach, więc ważne jest by podczas tej procedury ogarnąć wszystkie aspekty owych niebacznych lub nieświadomych umów i wszystkie płaszczyzny ich działania oraz zakresy ich istnienia. By to działanie było skuteczne musicie włączyć do niego swoje Niezależne JA, Wewnętrzną Jaźń, Wyższe Ja, Boską Wewnętrzną Istotę w Sobie, itp. Ważne jest żeby ta procedura stała się waszą własną procedurą. A więc postarajcie się, kiedy już opanujecie i zrozumiecie sens poszczególnych formuł i etapów używać sformułowań i słów/myśli, które są adekwatne dla zaprezentowanych tutaj sensów, lecz wasze własne, płynące z głębi Waszej Jaźni. Samo odczytywanie pokazanych tutaj formuł i odwoływanie według nich bez zrozumienia sensu treści nie sprawi, że robota będzie wykonana.  Powinniście być włączeni emocjonalnie w to działanie, musi ono bowiem płynąć z Waszego Serca, i musicie użyć całej siły waszej woli, aby to działanie skutkowało natychmiastowymi zmianami, jakich pragniecie.

Pamiętajcie, że w tym wypadku, tak jak zawsze przy korzystaniu z Kontaktu ze Świadomością Nieskończoną, która jest w WAS, kiedy zaczynacie odwoływać umowy, z czasem staje się to coraz łatwiejsze. Każde następne zastosowanie procedury odwoływania umów będzie dla CIEBIE łatwiejsze, dojdziesz też do innych umów, o których nie miałaś/eś pojęcia, że zostały z TOBĄ zawarte. Bądźcie świadomi, że te umowy są często podzielone na różne fragmenty, aby trudniej było je znaleźć.   Na przykład, mogą to być umowy, że będziecie mieli nieudane życie osobiste, złe relacje w miłości, trudności w życiu seksualnym, kłopoty finansowe i w stosunkach z pracodawcami, konflikty zawodowe, trudne relacje z rodzicami bądź dziećmi, z rodzeństwem, z przyjaciółmi, itp. Wszystkie te sytuacje  objęte są różnymi „skupiskami” podświadomych i nieświadomych umów, które gdy mają dla WAS dużą wagę powinny być wyszczególnione i usunięte w trakcie oddzielnych procedur.

Tak więc nie martwcie się o to, że nie od razu odrzucicie wszystkie umowy.  Nie spieszcie się i pracujcie nad nimi codziennie, kiedy poczujecie ich wpływ na was.  Działanie przedstawione poniżej to System Samooczyszczenia, który stwarza podstawę do uwolnienia Pełnej Energii Wolnej Woli każdej Świadomej Istoty Materialnej. Jest to procedura uwolniona od fałszów wdrukowywanych przez różne „terapie” i „systemy” Pan-Niewolnik, głoszone w różnorakich działaniach psychologów i ruchów New Age, czy grup upatrujących „zła”  bądź „dobra” w zewnętrznych Ingerencjach Istot Wyższych, Nadistot, Świadomości Astralnych, czy płynących z Prawi, z Rdzenia Istoty, czy od Yetisynów i różnego rodzaju egzystujących na Ziemi Pasożytów. Oto co ja robię by wypowiedzieć wszelkie niechciane przeze mnie umowy zawarte kiedykolwiek świadomie bądź nie, w całej mojej karmicznej przeszłości i obecnym życiu materialnym. Oto co każdy może zrobić i jak to powinien wykonać używając adekwatnych, acz własnych form wyrazu zgodnych z jego emocjami wewnętrznym zasobem pojęć. Zaczynamy wygodnie, w obojętnie jakiej pozycji i stanie ducha, na Łonie Przyrody, bądź wygodnie na kanapie, przed zaśnięciem, w trakcie świadomego snu, podczas medytacji, wyłączenia się z pracy, w każdej dowolnej chwili pozwalającej na skupienie. Potrzebna jest nam jedynie nasza Niezakłócona Jaźń, Świadomość, Cząstka Boga w NAS, do której musimy dotrzeć i jej użyć, aby osiągnąć kontakt z Rdzeniem Istoty, ze Świadomością Nieskończoną. Wraz ze Słowem uruchomcie w Jaźni (Wyobraźni) Obraz i ślijcie myślokształt ku Istocie Nieskończonej:

K Odzielenie się Światloświata od Nicy kosmos_k7

 • Oto staję w Pełnej Mocy Mojej Suwerenności Boskiej Istoty i Wewnętrznej Jaźni.  Rozszerzam światło mojej Boskiej Istoty, Wewnętrznej Jaźni, Wyższego Ja, Mojego Serca, otaczając moje ciało suwerenną, świetlistą energią.
 • Łączę się z rdzeniem Ziemi, Rdzeniem Galaktyki, Rdzeniem ISTOTY, Świetlistym Pniem Drzewa Drzew, Nieskończoną Świadomością, Źródłem i Siłami Boskiego Światła Świata.
 • Proszę Wszechświatową Próżnię (Kosmiczny Odkurzacz), aby była gotowa usunąć Wszystko do Rdzenia Istoty, Rdzenia Rzeczywistości, Rdzenia Kosmosu, Rdzenia Galaktyki, Jądra Światła Świata.

Kosmiczny Odkurzacz jest to chmura rdzennej energii, która wciąga wszystko, co powinno być usunięte i przemienione.

 • Przywołuję wszystkie umowy, które czynią ze mnie ofiarę, które sprawiają że czuję się ofiarą (lub kimś takim) na tej linii czasowej w której egzystuję i we wszystkich innych liniach czasowych w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, a także  we wszystkich wymiarach, gęstościach, poziomach, sferach i rzeczywistościach.
 • Wywołuję obraz wszystkich kopii tych umów, kopie zapasowe, lustrzane odbicia, kopie ukryte, kopie należące do kontrahenta itd.
 • Oświadczam, że na mocy Wewnętrznego Upoważnienia mojej Suwerennej Istoty,  Wypowiadam i Odwołuję WSZYSTKIE te umowy, jak również wszystkie ich kopie, klauzule, duplikaty, kopie zapasowe, lustrzane odbicia, etc.
 • Oświadczam: „Domagam się z powrotem CAŁEJ mojej energii, która weszła w te umowy”.

Kiedy to uczynisz twoje energie, esencje, fragmenty duszy etc. powrócą do ciebie, a wtedy zintegruj je ponownie poprzez ośrodek swojego serca.

 • Wydaję polecenie: „Wysyłam wszystkie te umowy i wszystkie aspekty poprzednio wymienione do Próżni Wszechświata, aby zostały przemienione w Rdzeniu Istoty.
 • Przywołuję wszystkie „kopie kontrahenta” tych umów i wysyłam je jeszcze raz do Kosmicznego Odkurzacza i do Rdzenia Istoty, aby zostały przemienione.

Są to kopie umów trzymane przez pasożytnicze istoty, które wyciągają niewielkie ilości twojej energii za pośrednictwem tych umów.  Niektóre z tych istot mogą rościć sobie prawo do nazywania ich „panami” karmy, po to, by sprawować nad tobą władzę.  Nie wierz w żadne z ich kłamstw.

 • Powiedz:   „Jestem niezależny.  Wy, wszystkie pasożytnicze istoty macie ZABRONIONE  JAKIEKOLWIEK ponowne wpływanie na moją energię.  Jeśli będziecie usiłowali pogwałcić moją suwerenną sferę energii, SIŁĄ wyślę was do Rdzenia Istoty, do Pnia Światła Świata, do Jądra RzeczyIstności abyście zostali przemienieni. Zostaliście przeze mnie ostrzeżeni”.
 • Po raz ostatni ofiaruję Wam pasożyty, demiurgiczne istoty, kontrahenci mozliwość byście dobrowolnie odstąpiły ode mnie i udały się do Rdzenia Istoty.

Niektórzy z nich przyjmą tę propozycję. Ten fragment działania uwolni Was od obciążenia likwidacją pasożytów własnej karmy i z kołowrotu zniewolenia hierarchicznego.

 • Stwierdzam: „Usuwam WSZYSTKIE wdruki, implanty, nakładki, przekonania, sposoby postrzegania, postawy, tożsamości, zamrożone emocje etc. odnoszące się do tych umów”.

Poproś twoje Boskie Wewnętrzne Ja, aby pokierowało Kosmiczny Odkurzacz/Próżnię poprzez twój nieświadomy umysł, podświadomy umysł i przez wszystkie sfery twojej świadomości, aby usunąć wszystkie te składniki i programy oraz inne, które są związane z tymi umowami.

 • Rozszerzam Światło mojej Prawdziwej, Niezależnej Wewnętrznej Jaźni, aby wypełniło wszystkie wyczyszczone teraz obszary we mnie.

Pozwoli to Prawdzie, którą się stałeś, zastąpić fałszywe konstrukcje, które zostały usunięte. Najważniejszą częścią tego działania jest nasza WOLA, aby to się stało. Jeśli tego potrzebujesz rozbudź emocje, rozgniewaj się i wykorzystaj swoje słuszne oburzenie wobec Pasożytów, użyj Pełnej SIŁY swojej WOLI.

 

 • Kończę: „Jestem niezależny i nikomu przeze mnie niepożądanemu nie wolno pobierać mojej energii”.
  „Jestem niezależny i żadna istota i nie-istota przeze mnie niepożądana nie ma prawa naruszać mojej suwerennej Istoty oraz Jaźni”.

00 b nn nn wsze1

Kosmiczny odkurzacz  

To urządzenie, którym posługuję się codziennie, podczas usuwania ograniczających mnie energii i obrony mojej suwerenności. Każdy myślokształt, eteryczny pasożyt, implant lub bezduszna istota umieszczona w Kosmicznym odkurzaczu/Próżni jest zabierana do Rdzenia Istoty, Jądra Świadomości Nieskończonej, Świetlistego Pnia Drzewa Drzew, aby przemieniono ją tam, oczyszczono z ciemności i rehabilitowano lub rozproszono do podstawowej energii (zniszczono). 
Takie działanie jest zgodne z Moją Istotą ponieważ moją intencją nie jest szkodzenie lecz aby wyłoniły się one jako uzdrowione istoty. To, czy jakaś istota jest uzdrowiona i przywrócona, czy zniszczona, rozgrywa się pomiędzy nią a Światłem Świata, Źródłem RzeczyIstności.  Ja służę jako kosmiczny przewód, który wysyła tę istotę, by przejrzała się w Zwierciadle Źródła, na Szczycie Welskiej Góry, w Kłódzi, Pniu Światła Świata.

 

Prawo Przyrodzone o użyciu Sił Obronnych, czyli różnica między Wiarą Przyrodzona Słowian a New Age

W większości doktryn New Age, uważa się, że zło i dobro nie istnieje, a więc nie należy używać sił obronnych.   Od uczestników tego ruchu oczekuje się, że pozwolą oni ludziom i pasożytniczym istotom skakać po sobie, okradać się, pobierać energię, manipulować nimi, zakładać im implanty i krzywdzić ich na wszelkie możliwe sposoby.  Nie dosyć tego, powinni oni też tłumić w sobie wszelkie „negatywne emocje”, żeby być zasadniczo „szczęśliwymi ofiarami” takich nadużyć. To manipulatorskie, zwodnicze „nauczanie” pochodzi od Yetisynów i Pasożytów.

Pierwsze Prawo Przyrodzone jest proste:  Wszystkie istoty są niezależne i mają „wolną wolę”, po to aby wyrażać Swoją Suwerenną Boską Istotę w każdy sposób, jaki wybiorą. Żadna istota nie ma prawa do naruszania lub krzywdzenia innych.

Następstwo tego prawa również jest bardzo proste: Ponieważ wszystkie istoty są niezależne, mają prawo do obrony siebie przed krzywdzeniem, stosując poziom siły, jaki jest potrzebny, aby powstrzymać naruszenie, zanim się wydarzy.  Nawet jeśli skutkuje to zniszczeniem tego, który narusza ich wewnętrzną integralność i harmonię (ładność, uładzenie, ułożenie).

Zniewolenie i oszustwo jest wyraźnym, totalnym pogwałceniem Praw RzeczyIstności. W ten sposób Pasożyty unikają konsekwencji Przyrodzonego „Prawa Przyciągania”, które odzwierciedla i zwraca istotom pozytywne i negatywne skutki ich działania. Wymuszając dzielenie się energią i manipulując innymi istotami, Pasożyty czynią z nas ofiary i przekonują NAS, abyśmy wzięli odpowiedzialność za nieswoje działania („zbrodnie”) poprzez przeniesienie karmy.

Pośrednicy wmawiający nam istnienie Demiurgów działają na wielu poziomach oszustwa w ramach WIELKIEGO KŁAMSTWA, że jesteśmy oddzieleni od Nieskończonego Źródła. Pośrednicy ci budują na tym kłamstwie, przekonanie Suwerennych Istot Materialnych mówiące, że Prawo Przyrodzone nie istnieje, że jednostki nie mają przyrodzonego im prawa do samo-obrony, że muszą one poddawać się obcej „władzy”,  i że ludzie muszą czcić psychopatycznego demiurga i jego „anielskie” istoty, po to, aby pewnego dnia być nagrodzeni wejściem do „królestwa bożego”.

Rzeczywista prawda jest taka, że my NIGDY nie byliśmy oddzieleni od Nieskończonego Źródła, jako że jest to z metafizycznego punktu widzenia niemożliwe. Świadoma Istota Materialna może zdecydować, że będzie ignorować to połączenie, wierzyć, że go nie ma, a nawet uważać, że jest ono zerwane, lub szkodliwe, lecz wiara w kłamstwo nie uczyni go prawdą, ponieważ Prawda nie jest względna. Prawda jest obowiązującym Materialnym i Niematerialnym działaniem Światła Świata, a więc działającym Prawem RzeczyIstności.

Czy grupa ludzi która zdecydowała się oddychać wyłącznie przez butle tlenowe rzeczywiście nie korzysta z atmosfery Ziemi i jej Powietrza? Nie.

Pośrednicy i Demiurgowie są w pełni przekonani do własnych iluzji oddzielenia od Źródła a zatem muszą znaleźć alternatywne źródło energii, które czerpią z ludzkości, w postaci czci, adoracji, wierzeń, kontraktów, zboczonej seksualności, oszustwa, pomieszania, apatii, zmagania, cierpienia, bólu, nienawiści, śmierci. OSTATNIĄ rzeczą, jakiej oni chcą jest dojście ludzkości do zrozumienia Prawa Przyrodzonego oraz odkrycie jak dokładnie zostaliśmy zniewoleni przez ich oszustwa.

W MOMENCIE, gdy  zadeklarujemy: „ Jestem niezależny i ŻADNA istota nie ma ŻADNEGO prawa, by zabierać mi energię, ich gra jest skończona. 


Dobro i Zło

Fałszerstwami, które zainfekowały ruch New Age są twierdzenia, że żadna rzecz nie jest ani dobra, ani zła, że wszystko jest zaledwie doświadczeniem, które jest po to, abyśmy nauczyli się pewnych lekcji.  Chociaż jest to prawdą, że możemy nauczyć się różnych lekcji z trudnych okoliczności, nie oznacza to, że jest to konieczne lub pożądane, abyśmy byli uciskani, manipulowani, implantowani, oszukiwani, zniewoleni i okradani z energii.

„Zło” i „dobro” obiektywnie nie istnieje, lecz istnieje ponad wszelką wątpliwość działanie „złe” lub działanie „dobre” dla Nas (Naszych Rodzin, Plemion, Narodów, Ludzkości, Planety, Układu, Galaktyki, Kosmosu, RzeczyIstności), dla NAS jako Bytów Materialnych funkcjonujących na planecie Ziemia (Matce Ziemi), dla NAS jako Świadomych Istot Materialnych będących Cząstką Świadomości Nieskończonej.   Świadomość Nieskończona wyklucza i unicestwia te Istoty, które działają przeciw JEJ PRAWOM, przeciw PRAWOM RZECZYISTNOŚCI. Działanie przeciw Prawom Przyrodzonym jest „złe” dla tych którzy je podejmują i dla społeczności w jakich funkcjonują oraz dla planety na jakiej żyją.

Z Przyrodzenia „złe” jest krzywdzenie innej Istoty, która nie zrobiła nic, by krzywdzić nas.

Mamy w sobie potencjał, aby UWOLNIĆ każdą pojedynczą ludzką istotę od kajdan zniewalającego systemu hierarchii i zewnętrznej władzy, by pracować razem i tworzyć rozwiązania, które zaspokoją podstawowe potrzeby.

System Pan – Niewolnik nie respektuje wolnej woli Świadomych Istot, zdrowych granic czy twojego prawa do powiedzenia im: NIE. Używają każdego możliwego typu manipulacji, przymusu i jawnej siły, by działać na swój sposób.  Jest to reprezentowane fizycznie poprzez skorumpowane hierarchiczne rządy, sekretne stowarzyszenia i korporacje eksploatujące ludzi i środowisko.  Jest to reprezentowane metafizycznie poprzez skorumpowanego demiurga i Legiony Jego Pośredników oraz zniewolonych, którzy zniewalają innych.

K Ziemia z Księżyca kosmos_d

Lekcja 9.3

Podziel się!