Młodzi biorą Kraków! (Lonely Lama Design, Pirx 3D)

 

 

2014 – Sawa i Kira Białczyńskie, czyli Lonely Lama Design – całkowicie kobieca firma designu i programowania internetowego na urządzenia stacjonarne i mobilne (www.lonelylama.pl)

Pokazuję te filmiki ponieważ dotyczą mojego najbliższego otoczenia, a stanowią dobitny przykład Wielkiej Zmiany w Krakowie.  Młodzi myślą inaczej, młodzi chcą czego innego, młodzi chcą po prostu żyć pełną piersią. Młodzi biorą Kraków w swoje ręce. Takich jak ci tutaj, z naszej rodziny młodych, jest w Krakowie kilkaset tysięcy.

Jednym z nich jest człowiek, który założył Komitet „Kraków Przeciwko Igrzyskom”, Tomasz Leśniak, który dzisiaj kandyduje na Prezydenta Miasta, a konglomerat ugrupowań związanych z ideami samorządowymi oraz tą właśnie inicjatywą młodych ludzi, startuje ze swoją listą w wyborach samorządowych 2014 (tutaj: http://krakowprzeciwigrzyskom.pl/). Na tych właśnie młodych będę  głosował, ich będę zawsze we wszystkim popierał.

https://www.youtube.com/watch?v=sDjzPPczxFc

Jak słyszycie z ust Sawy pada tutaj zarzut pod adresem rodziców, którzy mówili, że to się nie uda.  Ale zapomniała dodać, że mówili też spróbujcie, bo bez spróbowania na pewno się nie uda. Wiecie też, że pisałem z dumą o ich decyzjach, o Wielkiej Zmianie jaka się dokonała także w ich podejściu do świata.

Chcę te przykłady pokazać wszystkim młodym, bo rok temu wołałem z tego blogu: Młodzi bierzcie Kraków!!! Być może mnie usłyszeli, a może po prostu wykrzyczałem głośno ich myśli.

https://www.youtube.com/watch?v=hNQtBvmr39k

 

Jeśli zagłosujemy na nich, od jutra Kraków może być w ich rękach! Życzę tego im i sobie, nam wszystkim! Bo to będzie pod ich rządami inne, o wiele lepsze miasto. Apeluję do młodych w całej Polsce: Róbcie to samo!  Twórzcie nasze Słowiańskie Plemię, twórzcie naszą Polskę Plemienną, krok po kroku, nie przejmując się, że dzisiaj Polska wygląda tak jak wygląda, że jest rządzona przez takich ludzi jacy nią rządzą, ludzi bliskich ZERA.  Jutro Kraków będzie nasz i wasz, a pojutrze cała Polska będzie NASZA. Będzie to Nowy Inny Kraków. Będzie to prawdziwie Nowa Polska – Wasza Polska! Polska Wszystkich Polaków.

 

2014 – Piotr Lipert i Spółka Przyjaciół, czyli Pirx 3D – drukarki 3D (http://pirx3d.com/)

 http://materialination.com/wywiad-z-tworcami-pirx-3d-tania-drukarka-3d/

 

2011- Kira Białczyńska – „Tworzę internet” (www.lonelylama.pl , http://prosterzeczy.pl/ )

https://www.youtube.com/watch?v=B1-ymeSsckY

 

 

nowe przygody okładka2013 – Kira i Sawa projekt: „Nowe przygody Baltazara Gąbki”

 aa 93aa 94

 

Nie czekajcie POLACY. Bierzcie sprawy w swoje ręce w całej Polsce i wszędzie gdzie jesteście, na całym Świecie! Polska jest wszędzie gdzie wy jesteście!

 

https://www.youtube.com/watch?v=ALVAwjimgpY

 

https://www.youtube.com/watch?v=ALVAwjimgpY

 

28-latek, który zatrzymał igrzyska, teraz chce rządzić miastem

To­masz Le­śniak, nie­pra­cu­ją­cy 28-let­ni dok­to­rant so­cjo­lo­gii, lider ini­cja­ty­wy Kra­ków Prze­ciw Igrzy­skom, chce prze­jąć wła­dze w Kra­ko­wie i roz­bić skost­nia­ły układ par­tyj­ny PO-PiS, a także wy­gryźć „wie­lo­let­nie­go” pre­zy­den­ta Jacka Maj­chrow­skie­go. Choć KPI ko­ja­rzy się tylko z za­sto­po­wa­niem igrzysk olim­pij­skich, to Le­śniak prze­ko­nu­je, że mają po­zy­tyw­ny pro­gram. Po­mi­mo że kan­dy­du­je na pre­zy­den­ta, głów­nym celem KPI w je­sien­nych wy­bo­rach jest wpro­wa­dze­nie swo­ich ludzi do rady mia­sta. O tym, jak chce to zro­bić, jaki ma pro­gram i po­mysł na mia­sto, mówi w pierw­szej czę­ści wy­wia­du z One­tem.

 82e7bf1b74d67264e1e78465fd4c5adb

http://wiadomosci.onet.pl/krakow/28-latek-ktory-zatrzymal-igrzyska-teraz-chce-rzadzic-miastem/dmrm1

Kim jest Tomasz Leśniak?

Tomasz Leśniak: Działaczem społecznym z krakowskiego Starego Podgórza, socjologiem i politologiem. Teraz jestem kojarzony głównie z inicjatywą Kraków Przeciw Igrzyskom, ale w ostatnich kilku latach byłem zaangażowany przede wszystkim we wsparcie rodziców, uczniów i pracowników szkół, którzy sprzeciwiali się cięciom w krakowskiej oświacie. Zacząłem działać, bo zbulwersowało mnie, że władze Krakowa wydają bez zgody mieszkańców setki milionów złotych na stadiony i jednocześnie tną szkolne budżety, podwyższają ceny biletów. Mi bliższa jest skandynawska wizja rozwoju, oparta w dużej mierze na zaangażowaniu obywateli w decyzje o ich najbliższym otoczeniu i budowaniu dobrobytu poprzez inwestowanie w edukację, zdrowie, ochronę środowiska czy transport zbiorowy.

Pracuje Pan zawodowo?

Obecnie pracuję nad doktoratem poświęconym konfliktom wokół polityki edukacyjnej w polskich miastach i koordynuję przygotowania naszego komitetu społecznego. W zeszłym roku pracowałem na Islandii i zgromadziłem trochę oszczędności, więc najbliższy czas mogę poświęcić polityce.

Po co startuje Pan w wyborach i chce zostać prezydentem?

Jednym z celów na najbliższe kilka miesięcy jest wywarcie wpływu na kształt debaty publicznej wokół wyborów samorządowych. Mieszkańców drażni rytualny spór między PO a PiS i arogancja prezydenta Majchrowskiego. Partie głosują nie w interesie mieszkańców, ale sobie na złość – przenoszą do Krakowa spory z Sejmu, zamiast rozwiązywać problemy miasta. Dzięki nam zacznie się w końcu poważna rozmowa o rozwoju Krakowa. Czyli między innymi o kształcie usług publicznych, lokalnej gospodarki i wpływie mieszkańców na decyzje o mieście. Taka dyskusja jest potrzebna. Do tej pory wzrost ekonomiczny w zbyt małym stopniu przekładał się na realną poprawę jakości życia i wzrost dobrobytu.

Bliższa mi jest skandynawska wizja rozwoju, oparta w dużej mierze na zaangażowaniu obywateli w decyzje o ich najbliższym otoczeniu i budowaniu dobrobytu poprzez inwestowanie w edukację, zdrowie, ochronę środowiska czy transport zbiorowy.

Więcej pod linkiem: http://wiadomosci.onet.pl/krakow/28-latek-ktory-zatrzymal-igrzyska-teraz-chce-rzadzic-miastem/dmrm1

Podziel się!