Fundacja Turleja – dla polskiej sztuki (2001 – 2008)

Akademia Umiejętności III Wieku w 2006 roku to warsztaty dla ponad 200 osób w czterech regionach Małopolski i końcowa wystawa w Galerii F-station w Fundacji. To jeden z pierwszych projektów społecznych Fundacji. Absolutnie pierwszym był „Bezpieczny Internet” – wspólnie z fundacją „Dzieci Niczyje”. Mógłbym tutaj umieścić na początek efektowne zdjęcie ze Święta Sztuki 1-3 maja 2003 w Krakowie z Telewizją Polską, albo z Lexmark European Art Prize, ale cenię najbardziej projekty społeczne dla ludzi, o których dzisiaj nikt nie chce pamiętać, a którym zawdzięczamy życie w Polsce Współczesnej jaka by ona nie była (choć wolelibyśmy może coś innego, coś bardziej ludzkiego i obywatelskiego niż III RP) – to pokolenie naszych rodziców i waszych dziadków.

To opracowanie pochodzi z Raportu, jaki corocznie jako dyrektor Fundacji składałem w Ministerstwie Kultury z działalności – łącznie z podsumowaniem działań przeszłych.

Okres mojej pracy w Fundacji i realizacji moich projektów artystycznych i społecznych to lata 2001 – 2008.

Siedem intensywnych lat poświęconych krzewieniu polskiej sztuki w kraju i na świecie. Osiągnięcia Fundacji na polu projektów kulturalnych w tych latach były imponujące, a rola fundatora głównego – Zbigniewa Turleja i innych Fundatorów pomocniczych, których udało się nam pozyskać, nie do przecenienia.

Wielu młodych ludzi wprost po studiach przeszło przez Fundację i wpisało sobie zrealizowane tutaj projekty jako pierwsze pozycje we własnym zawodowym CV. Warunki pracy nie były łatwe i wielu po raz pierwszy zetknęło się tutaj z twardymi realiami polskiej rzeczywistości. Celem nadrzędnym było zrobić jak najwięcej dla polskiej sztuki i jej promocji, jak najwięcej dysponując tym czym się dysponuje. I udawało się zrobić rzeczy naprawdę wielkie. Wiele z nich zostanie już na zawsze – jak choćby przepiękne albumy „Sztuki Polskiej XIX wieku z Galerii Sukiennice”, „Malarstwo Olgi Boznańskiej”, album „Artur Grottger” pierwsza publikacja po 100 latach, z reprodukcjami jego najważniejszych dzieł i biografią (to wstyd dla Ministerstwa Kultury III RP, że prywatny fundator wydał te trzy wymienione tutaj albumy bez grosza dotacji ze strony państwa – dopiero kolejne wydania jakoś tam mizernie wspomagano), czy album  „Kolory Tożsamości – Kolekcja Toma Podla”, albo „Tatry  w malarstwie polskim”.  Wspomnę tu także, że to Fundacja wydała pierwsze pełne wydanie „Księgi Tura” w nakładzie 3000 egzemplarzy. To była ważna acz niedoceniana instytucja kulturalna na mapie Polski.

Niech przemówią zorganizowane przez fundację wydarzenia, wystawy, wydane albumy poświęcone sztuce,  warsztaty i pokazy międzynarodowe:

CB

Ważniejsze Dokonania

Fundacji Turleja

w latach 2003 – 2007 i wcześniej

 

 

Happening „Opakowanie Zachęty” na Święta Bożego Narodzenia 2001 roku, sponsorowany przez Toma Podla – polskiego kolekcjonera sztuki z USA, to pierwsza duża akcja w okresie kiedy zarządzałem Fundacją i jednocześnie pierwszy mój projekt artystyczny i scenariusz zrealizowany z Marcinem Gajownikiem

 

O FUNDACJI

Fundacja Turleja została założona w roku 1992, w celu promocji polskiej sztuki i kultury za granicą oraz promocji światowej sztuki i kultury w Polsce. Jest organizacją niezależną, realizującą cele pożytku publicznego, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie.

Fundacja Turleja jest organizacją apolityczną i niepowiązaną z jakimkolwiek ugrupowaniem artystycznym. Początkowo Fundacja działała na polu sztuk wizualnych (malarstwo, rzeźba, grafika, fotografia, film). W roku 2002 przeszła gruntowne zmiany organizacyjne i poszerzyła profil programowy, obejmując działaniem, poza dziedziną sztuki, także dziedzinę programów społecznych i charytatywnych, oraz takie obszary, jak: gospodarka, ekologia, wychowanie i edukacja. Zakres zainteresowań Fundacji w dziedzinie sztuki objął, poza szeroko rozumianymi dyscyplinami sztuk wizualnych, takie rodzaje sztuki, jak: literatura, teatr, muzyka i taniec.

Fundacja programowo zajmuje się renowacją i ochroną dziedzictwa kulturowego – w tym szczególnie odnową i rewitalizacją obiektów architektury zabytkowej.

WYBRANE REALIZACJE sprzed 2003 roku

Poniżej przedstawiamy opisy wybranych dużych i ważnych projektów kulturalnych zrealizowanych przez Fundację Turleja przed 2003 rokiem. Następnie omówimy ważne projekty latami poczynając od roku 2003 a kończąc na roku 2007.

Fotografia ’97

W lipcu 1997 roku w prestiżowym krakowskim Pałacu Sztuki, na powierzchni ponad 800 metrów kwadratowych Fundacja Turleja prezentowała głośną wystawę zatytułowaną FOTOGRAFIA ’97.  Wystawa powstała dzięki bliskiej i żywej współpracy z polskimi i zagranicznymi środowiskami artystycznymi, fotografami oraz instytucjami, np. Związkiem Polskich Artystów Fotografików. Był to pierwszy w naszym kraju tak szeroki i wszechstronny ogólnopolski przegląd współczesnej fotografii artystycznej. Znalazły się na nim prace 90 artystów – reprezentujących wszystkie środowiska, tendencje, tradycje i pokolenia. Wystawa stała się wydarzeniem głośnym, odbiła się szerokim echem w mediach. Omawiały ją za-równo największe gazety i tygodniki, jak „Gazeta Wyborcza” i „Polityka”, jak i specjalistyczne czasopisma („EXIT”).

 

 

 

 

 

 

Fotografia ’98

 

Od 3 do 30 października 1998 roku w zabytkowych, barokowych salach Pałacu pod Baranami przy Rynku Głównym w Krakowie Fundacja Turleja zaprezentowała Fotografię ’98 – wystawę ponad 300 prac blisko 60 artystów. Skupiła czołowe indywidualności, reprezentantów wszystkich najsilniejszych ośrodków fotografii artystycznej w Polsce, a także najbardziej znanych artystów działających za granicą. Z Fundacją współpracowały najpoważniejsze autorytety spośród krytyków i znawców fotografii. Powstała wystawa prezentująca najciekawsze, najświeższe dokonania uznanych artystów, a także najnowsze tendencje – tworząc płaszczyznę konfrontacji aktywności twórczej.

 

Kolekcja Toma Podla

Wystawa przygotowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie
Kuratorzy: Anna Król, Artur Tanikowski
Kurator ze strony Zachęty: Gabriela Świtek

Tom Podl jest Amerykaninem polskiego pochodzenia. Urodził się w Chicago, z wykształcenia jest inżynierem, z zawodu biznesmenem. Jego kolekcja należy do największych i najciekawszych zbiorów polskiej sztuki w Ameryce. Liczy blisko 200 prac – głównie obrazów olejnych i rysunków, a także gwasze, akwarele, litografie oraz rzeźby. Zbiór przechowywany jest w rodzinnym domu kolekcjonera w Seattle. Tom Podl po raz pierwszy przyjechał do Polski w 1980 r i od tego czasu trwa jego kolekcjonerska pasja. Wszystkie dzieła składające się na jego kolekcję zostały nabyte poza granicami Polski: w Ameryce, Europie – głównie w Paryżu.
Jan Lebenstein –  punkt widzenia – dyptyk

Większość prac jest pokazywana w Polsce po raz pierwszy. Po prezentacjach w Muzeum Narodowym w Krakowie i w Muzeum Narodowym we Wrocławiu na wystawie w Zachęcie pokazywana jest jedynie część kolekcji – około 70 dzieł.
Trzon kolekcji stanowią obrazy przedstawicieli kolonii polskiej w Paryżu z początku XX wieku, z których wielu formowało potem międzynarodowe środowisko Szkoły Paryskiej m.in. Eugeniusz Zak, Leopold Gottlieb, Roman Kramsztyk, Joachim Weingart, Stanisław Eleszkiewicz, Zygmunt Menkes.
Istotną częścią kolekcji są dzieła artystów związanych z formacją młodopolską m.in. Władysława Ślewińskiego, Juliana Fałata, Jacka Malczewskiego, Jana Stanisławskiego, Józefa Mehoffera, Kazimierza Sichulskiego oraz Józefa Pankiewicza i jego uczniów – Mojzesza Kislinga, Simona Mondzaina, a także członków Komitetu Paryskiego – kapistów – Jana Cybisa, Józefa Czapskiego i Hanny Rudzkiej-Cybisowej.

Jan Lebenstein –  figura niebieska

Nieliczny, lecz cenny jest zbiór obrazów i rysunków artystów dziewiętnastowiecznych m.in. Piotra Michałowskiego, Aleksandra Kotsisa, Józefa Chełmońskiego, Franciszka Żmurki.
W kolekcji Toma Podla znalazły się również obrazy Jana Lebensteina m.in. wczesne „figury osiowe” oraz bestie „przedpotopowe”.
J. Czapski – Jabłka na krześle

Wystawie towarzyszy katalog kolekcji opracowany przez Annę Król i Artura Tanikowskiego, wydany przez Muzeum Narodowe w Krakowie. 

Kolory tożsamości 2001

  Roman Kramsztyk – Miasteczko nad Zatoką, pejzaż z Prowansji

„Kolory tożsamości. Sztuka polska ze zbiorów Toma Podla” to jedna z najdonośniejszych wystaw ostatnich lat w Polsce. Jako taka uzyskała najwyższe możliwe dla tego typu przedsięwzięć wyróżnienie – Nagrodę Sybilli, przyznaną przez Ministra Kultury dla „najlepszej wystawy zagranicznej zorganizowanej w Polsce w roku 2001”. Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem Toma Podla i Fundacji Turleja było wystawienie kolekcji w Seattle wspólnie z Society for Art w Chicago (2000). Potem zbiory zostały sprowadzone do Muzeum Narodowego w Krakowie, gdzie były prezentowane od marca do lipca 2001 roku, następnie zaś Fundacja Turleja, jako wyłączny przedstawiciel kolekcjonera w Polsce, zorganizowała jej polskie i światowe tournee, które potrwało do września 2003 roku. (Galeria Zachęta, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Muzeum Miedzi w Legnicy, Galeria Zamek w Poznaniu, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Muzeum Historii Miasta Łodzi, Raperswil w Szwajcarii).

 

 

 

Opakowanie Galerii Zachęta 2001/2002

 

“Opakowana Zachęta” to spektakularna instalacja plastyczna na gmachu najznakomitszego salonu wystawienniczego Warszawy – Galerii Zachęta. Związana była z pokazywaną tam wystawą malarstwa polskiego ze zbiorów amerykańskiego kolekcjonera polskiego pochodzenia Toma Podla. Kształt instalacji – opasanie budynku pasami czerwonej materii z kokardą na froncie – nawiązywał do symboliki prezentu. Pomysł przedsięwzięcia oparty był na charakterze wystawy oraz terminie jej warszawskiej ekspozycji. Możliwość obejrzenia najwyższej klasy malarstwa to niewątpliwie atrakcyjny prezent kolekcjonera dla wszystkich koneser-rów i miłośników sztuki w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Gmach Galerii Zachęta w świątecznej dekoracji, warszawiacy mogli podziwiać przez okres dwóch tygodni na przełomie 2001 i 2002 roku.

 

 

Ważne wystawy sprzed 2003 roku

Skarby Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000


Aldona Mickiewicz. Azyle niepewnego życia
, Galeria u Pijarów, Kraków 1999
Aleksandra Mańczak. Pamięć obrazów, Muzeum Sztuki  w  Łodzi,  Centrum  Rzeźby  Polskiej  w Orońsku, BWA Bielsko-Biała, 2000

Grzegorz Przyborek. Pamięć obrazów, Muzeum Sztuki w Łodzi, Centrum Rzeźby w Orońsku, BWA Bielsko Biała, 1999-2000

Stanisław Cukier. Rzeźba, Muzeum Książąt Czartoryskich, Kraków 2000. Wystawa zorganizowana wspólnie z Muzeum Narodowym w Krakowie.

 

Stanisław Cukier. Rzeźba, Muzeum Miedzi w Legnicy, 2000

 Alicja Halicka Martwa natura – z kolekcji Toma Podla

Kolekcja Toma Podla, Seattle 2000. Współorganizacja wystawy z Society for Art w Chicago.

 

Zofia Rydet. Fotografie, Łódź – Kraków – Wrocław 1999-2000. Wspólnie z Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum w Rabce.

 

Krakowski Kazimierz, Kraków 1999. Wspólnie z Centrum Kultury Żydowskiej.

 

Barbarzyńcy w ogrodzie, Bolonia 1998. Współorganizacja wystawy polskich malarzy we Włoszech.

 

Fotografie Awida Szuberta, Centrum Kultury, Jelenia Góra 1998


Jacek Sroka
, Pałac Sztuki, Kraków 1998. Retrospektywna wystawa monograficzna obrazów i grafik.

 

Jacek Sroka, Galeria Zamkowa, Lubin 1997-1998. Wspólnie z Muzeum Miedzi w Lubinie.

 

Grzegorz Bednarski, Galeria Zamkowa, Lubin 1997. Wspólnie z Muzeum Miedzi w Lubinie.

 

Tadeusz Boruta, Grzegorz Bednarski. Figuracje, Pałac Sztuki, Kraków 1997

I ciągle widzę ich twarze, Pałac Sztuki, Kraków 1996. Wystawa fotografii żydowskiej zorganizowana wspólnie z Fundacją Szalom i Fundacją Judaica. Głośna, wstrząsająca wystawa fotografii dokumentujących kazimierskich Żydów – ich twarze, życie codzienne – w okresie poprzedzającym likwidację krakowskiego getta.

Wydawnictwa
zrealizowane przez Fundatora Zbigniewa Turleja
(1995 – 2001)

 1. Katalog monograficzny „Henryk Rodakowski” – Muzeum Narodowe Kraków 1994
 2. Katalog Wystawy „Maria Stangret” Muzeum Narodowe Kraków 1995
 3. Katalog Wystawy „Maria Pawlikowska” – Muzeum Narodowe Kraków/ATMA 1995
 4. Katalog Lorenza Lotto – Muzeum Narodowe Kraków 1996
 5. Katalog rękopisów Biblioteki Czartoryskich – Muzeum Narodowe Kraków
 6. Katalog Monet Aleksandryjskich – Muzeum Narodowe Kraków
 7. Przewodnik „Dom Jana Matejki” – Muzeum Narodowe Kraków (wersja polska i wersja angielska)
 8. Przewodnik „Dom Józefa Mechoffera” – Muzeum Narodowe Kraków
 9. Przewodnik „Dom Stanisława Wyspiańskiego” – Muzeum Narodowe Kraków
 10. „Sztuka cenniejsza niż złoto” – Katalog wystawy Sztuki Średniowiecznej – Muzeum Narodowe Kraków – Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu
 11. Katalog Wystawy Monograficznej Teodora Axentowicza – Muzeum Narodowe Kraków
 12. Katalog „Obrazy śmierci” — Muzeum Narodowe Kraków 2000
 13. Katalog wystawy grafiki Jacka Gaja – Muzeum Narodowe Kraków 2000
 14. „Kolory Tożsamości – malarstwo polskie z amerykańskiej kolekcji Toma Podla” –  Muzeum Narodowe Kraków 2001
 15. „Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach” – Muzeum Narodowe Kraków 2001
 16. Katalog wystawy Henryka Rodakowskiego – Muzeum Miedzi
  w Legnicy 1998
 17. Katalog wystawy Jacka Malczewskiego – Muzeum Miedzi w Legnicy 2000
 18. Rzeźbiarze Młodej Polski – Muzeum Miedzi w Legnicy 2000
 19. Jacek Waltoś wystawa „Fedra” – Muzeum Miedzi w Legnicy 2000
 20. Jacek Waltoś wystawa „Ściana – Zasłona” – Muzeum Miedzi
  w Legnicy 2001
 21. Katalog wystawy Olgi Boznańskiej – Muzeum Miedzi w Legnicy 2001
 22. Katalog wystawy Artura Grottgera – Muzeum Zamku Książąt Pomorskich Szczecin 2001
 23. Katalog wystawy Jacek Waltoś – retrospektywa – Centralne Muzeum Rzeźby w Orońsku 2000
 24. Katalog wystawy Józef Marek – retrospektywa – Centralne Muzeum Rzeźby w Orońsku 2000
 25. Peter Jacobi – retrospektywa – Centralne Muzeum Rzeźby
  w Orońsku 2001
 26. Katalog wystawy Tadeusza Boruty – BWA Białystok 2001
 27. Katalog wystawy Największych Polskich Malarzy w Padwie.

 

Stanisław Wyspiański – Vanitas

Działania Fundacji w roku 2003

W rok 2003 Fundacja wkroczyła przebudowana organizacyjnie, z nowym profesjonalnym zespołem i nowymi, niezwykle ambitnymi projektami oraz planami. Były to projekty nie tylko artystyczne – taki profil działania aż do końca 2001 roku – ale także z projektami interdyscyplinarnymi, edukacyjnymi, gospodarczymi, medycznymi, charytatywnymi, inicjatywami na rzecz rozwoju demokracji i projektami proekologicznymi.

Rok 2003 to kontynuacja współpracy i dalsze rozwijanie projektów z dziedziny sztuk wizualnych, ale także wejście na nowe obszary sztuki, do tej pory przez fundację omijane, jak literatura, muzyka, teatr, sztuka mediów elektronicznych.

Fundacja weszła także w tym okresie w organizację projektów związanych z ratowaniem dziedzictwa kulturowego i zasobów sztuki polskiej, i w projekty z wymienionych na wstępie dyscyplin o które poszerzono profil jej działania. Organizacja tych projektów wymagała utrzymania i rozwinięcia nowych kontaktów organizacyjnych z różnymi podmiotami (fundacjami, firmami, urzędami centralnymi i samorządami lokalnymi) w Polsce, Europie i na świecie. Kontynuowano zatem dotychczasową i rozwijano aktualną współpracę organizacyjną na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

W okresie 2003 roku Fundacja prowadziła prace nad 71 projektami w różnych dziedzinach.

Wydawnictwo Fundacji realizowało osobno w tym czasie dodruki 8 tytułów wydanych w latach poprzednich – w tym dodruk monumentalnych wydawnictw poświęconych kolekcji Toma Podla „Kolory Tożsamości” w wersjach językowych polskiej i angielskiej . Wydał takie albumy malarstwa jak:

 • „Malarstwo Artura Grottgera” wydanie polskie,
 • „Malarstwo Artura Grottgera” wydanie angielskie,
 • „Malarstwo Olgi Boznańskiej” wydanie polskie
 • „Malarstwo Olgi Boznańskiej” wydanie angielskie
 • Album Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach” wydanie polskie
 • Album Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach” wydanie angielskie
 • Informator Turystyczny Małopolski wraz z płytą CD – wydanie w 6 językach: polskie, rosyjskie, niemieckie, angielskie, francuskie, hiszpańskie (dla Padjas Media)
 • Karty pocztowe malarstwa polskiego z Kolekcji Toma Podla
 • Karty pocztowe Galerii sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
 • Katalog wystawy Obrazowanie w Zamku Ujazdowskim w Warszawie – czerwiec 2003
 • Wydawnictwa związane z promocją Święta Sztuki – maj 2003
 • Portal internetowy Fundacji Turleja – opracowanie i stała redakcja od lutego 2003 (w wersji polskiej i angielskiej).
 • CD prezentacja Święto Sztuki 2003
 • CD prezentacja obrazów Lexmark European Art Prize – I i II (wyłącznie dla Lexmark Polska)
 • CD prezentacja Konkurs Lexmark European Art Prize 2003

Paweł Książek – Kubeczek

PIWNICE ZAMKU
24.05 – 15.06.2003

OBRAZOWANIE. Laureaci edycji polskiej
Europejskiej Nagrody Artystycznej Lexmark 2003 /
Lexmark European Art Prize 2003
Barbara Niewiadomska (I nagroda)
Jacek Dłużewski, Paweł Książek,
Laura Pawela, Sebastian Ślęczka

—- Otwarcie wystawy 23.05 godz. 18.00
—- Wystawa czynna do 15.06
—- Kurator: Grzegorz Borkowski

Wystawa została zorganizowana przez Lexmark Polska i Fundację Turleja.

Rozkład aktywności i zaangażowanie Fundacji w poszczególne dziedziny przedstawiał się następująco:

Promocja sztuki i rozwijanie działalności artystycznej  – 42 projekty

Ratowanie dziedzictwa i zasobów kultury  – 5 projektów

Promocja gospodarki rynkowej i projekty gospodarcze – 8 projektów

Działania na rzecz demokracji – 3 projekty

Edukacja i wychowanie – 4 projekty

Działania proekologiczne –  1 projekt

Projekty interdyscyplinarne – 7 projektów

Działania charytatywne – 1 projekt

Powyższy wykaz nie odzwierciedla w pełni zaangażowania Fundacji w poszczególne dziedziny.

W ramach działań proekologicznych od początku 2002 roku Fundacja mocno się zaangażowała w projekty związane z odnawialnymi źródłami energii – szczególnie w problematykę siłowni wiatrowych. Nawiązano współpracę i czyniono rozpoznanie, a nawet przeprowadzono wstępne symulacje w sprawie uruchomienia siłowni wiatrowych na Pomorzu i w Sudetach.

Rok 2003 to okres szczególnego rozwoju kontaktów międzynarodowych Fundacji także na polu sztuki. Poza partnerem wielkiego ogólnoeuropejskiego projektu Lexmark European Art Prize 2003 – firmą Lexmark International, z którą Fundacja współpracowała od roku 2002 także w innych projektach artystycznych, nawiązano w tym czasie kontakty z galeriami i szkołami artystycznymi oraz instytucjami kultury  na całym świecie.

Szczególnie dobre kontakty rozwinęły się tam gdzie Fundacja intensywnie poszukiwała partnerów do realizacji swoich projektów. W ramach projektu „Europa Now”, który jest przygotowywany organizacyjnie od października 2002 roku, a ma być realizowany w latach 2004/2005 i objąć całą Europę,  nawiązano dobry kontakt z Federation European Photogphers w Brukseli i większością oddziałów FEP w Europie. Nawiązano dobrą współpracę i zawarto wstępne porozumienia organizacyjne z galeriami fotografii i fotografikami (oraz osobami z różnych dyscyplin sztuki i nauki, które są zainteresowane wzięciem udziału w projekcie) w takich krajach jak: Włochy, Austria, Niemcy, Szwecja, Grecja, Wielka Brytania, Francja, Malta, Słowacja, Estonia, Rumunia, Bułgaria. W związku z projektem „szwedzkim” promocji gospodarczej – Fundacja nawiązała bardzo dobre kontakty ze Związkiem Artystów Szwedzkich w Smalandzie w Varnamo, z Muzeum w Kalmarze, z poszczególnymi artystami szwedzkimi, konsulatami i ambasadami skandynawskimi i z firmami (Norwegia, Dania, Szwecja) z którymi stara się zrealizować projekt „Olimp” w zmienionej postaci.

Barbara Niewiadomska – Using- abusing 2003

Lexmark European Art Prize 2003

 

W 2003 roku odbył się pierwszy konkurs Lexmark European Art Prize 2003. Lexmark International to światowy potentat na rynku drukarek, od lat szczególnie mocno osadzony w świecie sztuki,  blisko  współpracujący  np.  z Muzeum Guggenheima w Bilbao czy Reunion des Musees Nationaux (Francja). Fundacja Turleja, znana z wieloletniej i zróżnicowanej działalności w sferze kultury, została zaproszona przez Lexmark Polska do współ-pracy jako wyłączny organizator na terenie kraju.  Prace nad konkursem trwały od stycznia 2002 do września 2003 roku. Obejmowały stworzenie projektu przedsięwzięcia oraz jego realizację – co dotyczyło zasad konkursu, prac jury, regulaminów wewnętrznych, medialnej kampanii promocyjnej itd.

 

Lexmark European Art Prize 2003 był bardzo dużym i skomplikowanym projektem który toczył się przez cały 2003 rok. Działania wykonawcze rozpoczęto w grudniu roku 2002 a zakończono w grudniu 2003 roku.

Jednocześnie od czerwca 2003 prowadzono już przygotowania Lexmark European Art Prize 2004. Ustalano nowe ramy organizacyjne oraz modyfikowano sam konkurs, sposoby oceny prac, skład międzynarodowego jury, budowano nowe relacje między polską edycją konkursu a konkursem międzynarodowym. W rezultacie prac nad II edycją LEAP wprowadzono do Jury Europejskiego polskiego jurora i zmieniono zasady zgłoszenia prac oraz wyłania zwycięzców wszystkich „narodowych” (w tym polskiej) edycji konkursu LEAP  w całej Europie. Od września 2003 trwały prace logistyczne we współpracy z londyńską agencją Red Consultancy i w grudniu 2003 roku ruszyła w sensie wykonawczym nowa Edycja Europejska LEAP 2004 oraz Edycja Polska LEAP 2004.

Fundacja Turleja jest jednym ze współorganizatorów konkursu europejskiego i wyłącznym organizatorem konkursu i wystaw oraz wszystkich działań medialnych związanych z konkursem polskim LEAP 2004.  

Konkurs Lexmarka jest najbardziej demokratycznym konkursem malarskim na świecie (choć zasięgiem swoim obejmuje na razie tylko Europę) – może się zgłosić do niego każdy kto ukończył 18 lat i uważa, że w danym roku wytworzył dzieło sztuki w postaci obrazu namalowanego dowolną techniką, który jego zdaniem jest najlepszym obrazem namalowanym w Europie. Prace zgłoszone do konkursu w formie elektronicznej są oceniane przez krajowe, a potem międzynarodowe jury i konkurują o tytuł obrazu roku oraz nagrodę 30.000 euro. Fundacja Turleja jest współorganizatorem I edycji ogólnoeuropejskiego konkursu malarskiego LEAP (Lexmark European Art Prize) i wyłącznym organizatorem tego konkursu na terenie Polski.

Podkreślić należy, że Fundacja Turleja została wybrana przez  amerykańską centralę firmy Lexmark, zatwierdzona przez Oddział Europejski Lexmark w Paryżu i przez firmę Lexmark International w Polsce jako podmiot, który ma za zadanie promocję marki Lexmark poprzez działania w sektorze sztuki i kultury.

Projekt miał pierwszą kulminację w Polsce 10 grudnia 2002 r. – w dniu ogłoszenia. Konkurs Polski rozstrzygnięty został w marcu roku 2003 (druga kulminacja) – a finałem polskiej części był wernisaż i wystawa zwycięskich prac w Zamku Ujazdowskim w Warszawie pod tytułem „Obrazowanie” od 24 maja do 16 czerwca 2003 roku (trzecia kulminacja).

Podkreślić należy, że etap polski jest integralną a nie niezależna częścią całego projektu. Wszystkie prace koncepcyjne, przygotowawcze i organizacyjne odbywały się w gronie międzynarodowym przy udziale odpowiedzialnych za edycję europejską. – wszystkie projekty polskie integrowane były z pozostałymi działaniami europejskimi i prowadzone równolegle z nimi. O ile bowiem dla uczestników jest to konkurs dwuetapowy – to dla organizatorów jest to jeden projekt, na który składa się kilkanaście równolegle prowadzonych i zintegrowanych podprojektów.

Po zakończeniu etapu krajowego, projekt kontynuowany jest w innych krajach europejskich – w czerwcu 2003 r. w Walencji ogłoszono wyniki eliminacji europejskich, a z końcem września 2003 roku w Londynie w Eyestorm Gallery odbył się finał, wręczenie głównej nagrody 30.000 euro i wernisaż wystawy finalistów LEAP 2003.

Wszelkie działania promocyjne i cała kampania konkursu ruszyła 10 grudnia 2002 roku i praktycznie trwała przez cały rok 2003 aż do listopada. Jej ostatni akord

w postaci fotoreportażu z rozdania nagród w Londynie w tygodniku Newsweek ukazał się w „listopadowym” numerze tego czasopisma. Należy mocno podkreślić fakt, że Fundacja Turleja od samego początku edycji ogólnoeuropejskiej jest także współorganizatorem różnych działań reklamowych na arenie Europejskiej. Między innymi zorganizowała wyjazd polskich dziennikarzy na finał do Londynu efektem czego są publikacje na temat konkursu w dzienniku Rzeczpospolita i tygodniku Newsweek.

W rezultacie zaprojektowanej przez Fundację Turleja kampanii Konkurs Lexmark European Art Prize już w pierwszej edycji w roku 2003 został określony przez krajową prasę klasyczną i internetową – popularną jak i specjalistyczną jako: najważniejszy, oferujący najciekawszą formułę i możliwość promocji artystów polskich na świecie Konkurs zorganizowany dla plastyków w Polsce w ciągu ostatnich 10-ciu lat.

Inny efekt działań promocyjnych Fundacji to podawana przez prasę i telewizję podkreślana w Europie informacja, że w Polsce konkurs zorganizowano w taki sposób iż wzięła w nim udział rekordowa liczba uczestników – wpłynęło na niego ponad 800 prac (dokładnie 876).

Firma Lexmark złożyła Fundacji szczególne podziękowania – Polscy Malarze stanowili 20% całej stawki w Konkursie, i od razu jedna osoba weszła do Wielkiej Dziesiątki Konkursu Europejskiego zyskując promocję na skalę Europy.

Ewa Pełka – Lato

Obraz Ewy Pełki był szacowany przez chcących go zakupić kolekcjonerów angielskich  podczas wernisażu w Eyestorm Gallery w Londynie na 9000 funtów.  Ewa Pełka, jest doskonałą, dojrzałą artystką, której prace wystawiane są na całym świecie, a w ostatnich dniach października 2003 roku otrzymała z rąk prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego tytuł profesora sztuki. Fundacja stara się wspierać zwycięzców polskiej edycji konkursu przez zakup niektórych ich prac i zaproszenia do przyszłych wystaw w galerii Fundacji.

Efektem działań fundacji jest poszerzenie puli nagród, jeszcze większa skala promocji artystów i zaplanowane aż dwie wystawy krajowe zwycięzców konkursu i jedna wystawa zagraniczna oraz wydanie katalogu.

Fundacja w roku 2003 zadeklarowała zakupienie zwycięskiego obrazu pani Barbary Niewiadomskiej oraz wspomogła w formie druku lub finansowej innych finalistów konkursu. W październiku 2003 roku Sebastian Ślęczka – finalista LEAP 2003 Edycji Polskiej otrzymał I nagrodę Triennale Plakatu w Trnavie (Czechy). Ten młody utalentowany artysta zyskał opiekę Fundacji oraz firmy Lexmark – zapewniono mu fundację druku plakatów na konkursy, w których zamierza wziąć udział w 2004 roku.

 

Święto Sztuki 2003

 

Trzeciego maja 2003 roku na krakowskim Rynku miało miejsce pierwsze ogólnopolskie Święto Sztuki zorganizowane przez Fundację Turleja z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja. Był to barwny, radosny dzień przeniknięty duchem patriotyzmu, przede wszystkim jednak pełen niezapomnianych wydarzeń artystycznych. Kluczową częścią było całodzienne widowisko, które odbyło się na płycie Rynku Głównego w Krakowie. Jego osią stało się nawiązanie do przekazów historycznych utrwalonych w malarstwie – w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w krakowskich Sukiennicach, gdzie zgromadzono wiele cennych obrazów z epoki Konstytucji lub obrazujących jej okres. Główny punkt programu scenicznego oparto na odtworzeniu słynnego obrazu Jana Matejki „Kościuszko pod Racławicami”.

Teatr KTO Kościuszko pod Racławicami na Rynku Głównym – Fundacja Turleja 3 maja 2003

W roku 2003 Święto Sztuki odbyło się w Krakowie. Widowisko zaplanowano na dzień 3 maja, rocznicę i Święto Konstytucji 3 Maja w Polsce, przede wszystkim po to by osiągnąć ważny cel – zmianę standardów obchodzenia święta narodowego. Do tej pory było ono postrzegane jako dzień smutnej zadumy, dzień pompatyczny, pozbawiony artystycznych akcentów i wszystkich tych elementów, które mogą z niego stworzyć jeszcze jeden magnes przyciągający widzów i turystów z całej Polski i Europy do Krakowa i innych miast w naszym kraju.

Dlaczego tak ważne święto państwowe nie może być pretekstem do zabawy, festynu, karnawału? Nasza konstytucja była historycznie pierwszą demokratyczną konstytucją w Europie – to Polacy byli prekursorami demokracji, którą tak się dziś Europa szczyci.  Nie można chyba wyobrazić sobie lepszej perspektywy dla promocji sztuki, dla promocji demokracji, promocji Krakowa i innych miast polskich oraz Polski w Europie. Cyklicznie odbywające się Święto Sztuki ma za zadanie zmienić nastawienie społeczeństwa względem tego dnia i zainaugurować taką tradycję, która przerodzi się w karnawał – tyle że w karnawał typowo polski, historyczny i artystyczny.

W dużej mierze już pierwsza edycja w 2003 roku  dokonała przełomu – był to barwny, radosny dzień pełen patriotyzmu, ale przede wszystkim wydarzeń artystycznych i obcowania ze sztuką masową oraz wysoką – tą o najwyższych walorach artystycznych i edukacyjnych.

W 2003 roku kluczową częścią Święta Sztuki było całodzienne widowisko artystyczne, które odbyło się na płycie Rynku Głównego w Krakowie. Widowisko to było transmitowane bezpośrednio przez najważniejsze media krajowe – Telewizję Polską, radio RMF FM i portal Interia.pl. Stało się ono osią programową dla tych nadawców, a dodatkowo było też elementem atrakcji dla świątecznego wydania Rzeczpospolitej – drugiego co do wielkości polskiego dziennika.

Święto Sztuki – parada Rynek Główny w Krakowie 2003

Całość widowiska obracała się wokół przekazów historycznych utrwalonych w malarstwie – w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku, gdzie zgromadzono wiele cennych obrazów z epoki Konstytucji lub obrazujących jej okres. Główny punkt programu scenicznego na płycie Rynku w Krakowie oparto na odtworzeniu obrazu Jana Matejki „Kościuszko pod Racławicami”. Artyści teatru KTO i około stu statystów stworzyło ‘żywy obraz’ będący dynamiczną i dosłowną repliką bitwy.

Wartością trwałą tego roku były wydawnictwa – pierwszy w historii katalog dzieł galerii Sukiennice  – książka profesora Tadeusza Porębskiego (wydanie polskie i angielskie), foldery galerii w języku polskim i angielskim oraz karty pocztowe z reprodukcjami obrazów z galerii. Promocja Katalogu Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach miała charakter uroczystej sesji naukowo-historycznej i odbyła się Sali Hołdu Pruskiego Galerii. Na sesji zebrali się najwybitniejsi przedstawiciele polskiego świata nauki i sztuki, przedstawiciele biznesu i władz rządowych oraz samorządowych. Uroczystość zakończył bankiet, z którego uczestnicy przeszli na Rynek by obejrzeć finał „żywego obrazu” na scenie i pochód postaci dookoła Rynku.

Program artystyczny Święta wypełnił cały dzień. Udział w tym wydarzeniu wzięły różne formacje kulturalne; stowarzyszenia, organizacje związane z kulturą i sztuką, teatry, zespoły artystyczne, twórcy. Już od dnia 2 maja trwał happening Teatru KTO i Fundacji – kosynierzy i postacie z obrazu rozdały Krakowianom i turystom 10.000 bezpłatnych egzemplarzy świątecznego numeru Rzeczpospolitej – ze specjalnym, 12-stronnicowym, barwnym dodatkiem na temat Święta Sztuki i Święta Konstytucji.

Święto Sztuki miało też zupełnie inny aspekt kulturalno-edukacyjny. Fundacja Turleja przygotowała dla Programu 2 TVP cały szereg rozmów z wybitnymi osobistościami

i szereg ekspozycji pamiątek dotyczących Konstytucji. W kilkudziesięciu krótkich prezentacjach podczas wejść antenowych na żywo i filmowych  – w łącznym czasie 40 minut, w ciągu całego dnia 3 maja 2003 – widzowie w Polsce otrzymali gigantyczną dawkę sztuki wysokiej i wiedzy. Otrzymali syntetyczny obraz Konstytucji, jej obrony, jej miejsca w europejskim kontekście historycznym, szczególnie dzisiejszej doby integracji, jej atmosfery – ukazanych poprzez dzieła sztuki.

Jeszcze raz – co stwierdzono publicznie z ogólnopolskiej anteny TVP 2 – Kraków okazał się miejscem, gdzie zrodziło się coś wspaniałego, niepowtarzalnego, nowatorskiego, odkrywczego i oczekiwanego przez cały kraj – to było właśnie Święto Sztuki 2003.

W ten sam sposób wykorzystane zostało to wydarzenie przez radio RMF FM – które wplotło je w swój program informacyjny w ciągu całego dnia i wielokrotnie informowało o wydarzeniach z anteny, i zapraszało bezpośrednio do udziału w święcie.

Wielką popularyzatorską pracę wśród młodzieży, internautów, osób z segmentu często mało interesującego się historią i sztuką, wykonał portal Interia.pl. Miała tam miejsce intensywna kampania bannerowa na pierwszej stronie, konkursy i galerie z uruchomionymi podstronami w serwisach „akcje” i „wydarzenia”. Zaskakująca była wyjątkowo wysoka frekwencja odbiorców internetu na tych stronach. Świadczy to o sukcesie przyjętej metody popularyzacji historii i sztuki.

Prasę kolorową reprezentował Newsweek, w którym miała też miejsce kampania reklamowa. Kampania reklamowa objęła zresztą wszystkie pozostałe media – poprzez ogłoszenia reklamowe, publikację programów, plakatów, wywiadów, spotkań, prezentacji. Dodatkowego wsparcia tej kampanii public relations i reklamowej, udzieliła TVP 3 i TVP Kraków, gdzie przez poprzedzający tydzień Święto Sztuki pojawiało się raz po raz w różnorodnych anonsach.

Relacje i omówienia, komentarze i wywiady ukazały się w całej prasie ogólnopolskiej i lokalnej, w radiu, w wydaniach bieżących lub w wydaniach poświątecznych.

W kampanię informacyjną i relacje włączyły się spontanicznie radiostacje takie jak Plus, Region, Jazz, Radio Kraków i inne.

Relacje ze Święta Sztuki znalazły się w najlepszych czasach antenowych telewizji oraz radia.

W 2003 roku Fundacja Tuleja współpracowała przy organizacji Święta Sztuki przede wszystkim z Muzeum Narodowym w Krakowie. Na ten dzień zarówno w Muzeum Narodowym jak i w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowano specjalne wystawy. Swoje podwoje otwarły zwiedzającym bezpłatnie: Muzeum UJ, Muzeum Książąt Czartoryskich, Galeria Broń i Barwa Muzeum Narodowego i Galeria Rzemiosła w Gmachu Głównym, Galeria Sukiennice, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Dzięki akcji reklamowej i medialnej frekwencja przekroczyła przygotowanie organizatorów – długie kolejki widzów musiały czekać, aż poprzednie grupy opuszczą ekspozycję, tak wielkie było zainteresowanie zbiorami.

(to wydarzenie zapoczątkowało w Polsce tradycję organizacji bezpłatnych nocnych wejść do muzeów w związku z rocznicami i wydarzeniami kulturalnymi)

Misje Święta Sztuki 2003 :

 • Promocja wartości narodowych oraz wkładu Polski w tradycje europejskie
 • Promocja sztuki wysokiej i jej twórców oraz zainteresowania kulturą
 • Promocja polskiego dziedzictwa kulturalnego
 • Promocja Krakowa w Polsce
 • Edukacja młodego pokolenia i otwarcie go na wartości historyczne i kulturalne
 • Zmiana stereotypu obchodów Święta Konstytucji 3 Maja
 • Promocja firm polskich, które tworzą elitarne grono Mecenasów Sztuki i Kultury

Wszystkie te cele i założenia zostały zrealizowane w pełnym zakresie. Promowanie sztuki oraz wysokiej kultury odbyło się w atrakcyjnej formie, zrozumiałej dla szerokich rzesz społeczeństwa. Takie założenia nie wykluczyły zachowania najwyższego poziomu artystycznego imprez wchodzących w program Święta Sztuki 2003. Do realizacji przedsięwzięcia zaproszono uznanych twórców, których zaangażowanie stanowiło jedną z gwarancji powstania wydarzeń kulturalnych najwyższej jakości.

Od czerwca roku 2003 rozpoczęto przygotowywanie projektu Święta Sztuki 2004. Zaplanowano je wielowariantowo dla różnych miast i regionów Polski oraz pod kątem nawiązanej współpracy przy projekcie edukacyjnym z Pocztą Polską.

Organizowano sponsoring i współpracę logistyczną oraz fundusze (w tym europejskie). Święto Sztuki 2004 ma być imprezą (w wariancie maksimum) organizowaną jednocześnie

w 6 miastach Polski przez 3 dni – od 1 do 4 maja 2004 roku. W wariancie minimalnym – imprezą 1 dniową – 3 majową (tak jak dotychczas) organizowaną w Katowicach i Chorzowie.

Rok 2003 zapoczątkował starania Fundacji o sprowadzenie do Polski wielkiej kolekcji malarstwa ING Barings z Londynu i holenderskiej kolekcji malarstwa współczesnego ING. W sprawie tej rozpoczęto rozmowy i przygotowano projekt dla Grupy ING w Polsce.

W roku 2003 ruszyły pełną parą przygotowania do przekształcenia strony www fundacji w portal poświęcony projektom kulturalnym i społecznym oraz wiadomościom z tych dziedzin życia Polski, Europy i świata, którym Fundacja poświęca swoją aktywność. W roku 2003 ruch na stronach fundacji wynosił koło 25.000 wejść miesięcznie. Po dokonanej przebudowie już w grudniu 2003 roku odnotowaliśmy 86 tysięcy wejść. W chwili pisania tego raportu już wiadomo, że efekty stycznia 2004 będą jeszcze bliższe progu 100.000 wejść, a jeszcze nie wszystkie elementy projektu udało się uruchomić i wdrożyć. Zaplanowano tę przebudowę bardzo starannie, a faktyczny pełny rozwój portalu będzie można liczyć dopiero od momentu uruchomienia serwisów tematycznych i sklepu z książkami poświęconymi sztuce oraz galerii aukcyjnej grafiki i malarstwa.

W roku 2003 poza charytatywnym projektem działań dla Fundacji księdza Siemaszki (pomoc w organizacji letnich kursów języka angielskiego dla młodzieży), nasza Fundacja rozpoczęła realizację projektów edukacyjnych. Opracowano projekty „Edukacja Młodych dla sztuki”, „Edukacja Młodych dla ICT”, „Praca zawodowa młodych matek” .

Ruszyły też działania przygotowawcze do dwóch zaprojektowanych wcześniej przedsięwzięć społecznych Fundacji: projekt „Przeciw dyskryminacji” oraz „Bezpieczny internet – dla dzieci i młodzieży”. Fundacji udało się zorganizować dla obydwu tych projektów szerokie poparcie i sieć współpracujących organizacji społecznych – w tym najważniejszych polskich fundacji działających na rzecz dzieci i młodzieży oraz fundacji wspierających rozwój demokracji i działających na rzecz równouprawnienia.

W programie „Bezpieczny internet” Fundacja skupiła grupę około 40 organizacji współpracujących oraz uzyskała wsparcie merytoryczne Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziału Przestępczości Komputerowej Policji w Krakowie. Rozpoczęto również rozmowy międzynarodowe, poszukiwanie innych partnerów i kontakty z NASC.

Od początku roku 2004 Fundacja przeprowadzi cykl szkoleń, akcję informacyjną uświadamiającą zagrożenia i udostępni możliwość pobierania ze swojego wortalu oraz ze stron www organizacji współpracujących programów softwere zabezpieczających internet.

Rok 2003 to czas wielkich przekształceń i formułowania nowej drogi. Wiele projektów zaplanowano jako cykliczne, inne są projektami wieloletnimi. Realizacja wielu z nich zależy od pozyskania sponsoringu lub wsparcia z różnorodnych funduszy. Wiele tych projektów wiąże się z Unia Europejską i jej programami pomocowymi.

W związku z cyklicznością projektów takich jak Święto Sztuki czy Lexmark European Art Prize, albo Wystawy Kolekcji Toma Podla Fundacja obsługiwała je na bieżąco w ramach przygotowania imprez na rok 2004 przez cały rok 2003.

Działania Fundacji w latach 2004-2005

Rok 2004

 

Nawiązanie nowych kontaktów z organizacjami

Rok 2004 przyniósł nawiązanie wielu interesujących kontaktów. Najszacowniejsze z instytucji, które możemy zaliczyć do grona naszych aktualnych partnerów to Royal Academy z Londynu, Uniwersytet Coventry, Goethe Institut, British Council, Safer Internet Action Plan w Zurychu, a także Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Naukową Akademicką Siecią Komputerową, CERT Polska, Akademię Ekonomiczną w Krakowie, Śląską Akademią Medyczną, Politechniką Śląską, Uniwersytet Śląski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Miasta Sosnowiec, Urząd Miasta Gdańska, Urząd Miasta Katowice, czy Okręgowe Muzeum w Tarnowie.

Do grona organizacji współpracujących z naszą Fundacją dołączyły także liczne zagraniczne galerie – we Francji, Wielkiej Brytanii (Coventry), Włoszech (Mediolan), Belgii, Rosji, w Austrii i na Węgrzech (Budapeszt). Jeśli zsumuje się tegoroczne kontakty z tymi z lat ubiegłych okazuje się, ze dysponujemy siecią współpracujących galerii niemal w całej Europie. Nawiązaliśmy również nowe kontakty z galeriami i muzeami w Polsce jak choćby z Galerią Program w Warszawie czy Muzeum Galicja w Krakowie.

Inną grupę reprezentują organizacje społeczne. W roku 2004 nawiązaliśmy współpracę – zwłaszcza w ramach akcji społecznych i gospodarczych, a także projektów interdyscyplinarnych z około 40 podmiotami. Jest to grupa bardzo różnorodna poczynając od organizacji ogólnopolskich jak Komitet Ochrony Praw Dziecka, Federacja Konsumentów, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Fundacja Dzieci Niczyje i wiele innych, a kończąc na niewielkich fundacjach regionalnych.

Dobrze rozwijały się w 2004 roku kontakty między naszą Fundacją a sponsorami, zarówno uczestniczącymi od dawna w naszych działaniach jak i zupełnie nowymi. Nawiązaliśmy również nowe kontakty medialne zarówno wśród partnerów telewizyjnych, radiowych, prasowych jak i internetowych.

Współpraca z galeriami

 

Fundacja od lat współpracuje ze znanymi instytucjami sztuki, muzeami i galeriami zarówno w Polsce jak i na świecie. Fundacja organizowała wystawy malarstwa, grafiki, rzeźby, fotografii, wspierała zakupami prac artystów z tych dyscyplin, wydawała własne albumy i katalogi oraz wydawnictwa towarzyszące ważnym wystawom w takich instytucjach jak Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Galeria Zachęta, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Galeria „Zamek” w Poznaniu, Muzeum Miedzi w Legnicy czy Muzeum Rzeźby w Orońsku, albo Muzeum Sztuki w Łodzi. Fundacja współorganizowała także wystawy i różne akcje wspólnie z wyżej wymienionymi podmiotami. Współpraca ta była kontynuowana i rozwijana przez cały rok 2004.

 

Artyści – kontakty, reprezentacja i pomoc

Projektem zupełnie wyjątkowym, który zaliczamy do tej grupy jest reprezentacja amerykańskiego kolekcjonera Toma Podla i opieka nad kolekcją stworzoną przez niego w Stanach Zjednoczonych. Jak wiadomo kolekcja ta znajduje się w Polsce od 2001 roku (w czym walny udział miała Fundacja Turleja). Zawiera ona ponad 150 obiektów – głównie obrazów malarzy polskich z końca XIX wieku i początku XX wieku. Fundacja uzyskała w roku 2004 prawo nie tylko reprezentacji i prowadzenia wszelkich działań promocyjnych oraz organizowania wystaw, ale także dysponowania tą kolekcją. Warto podkreślić, że kolekcja ta ma bardzo wysoką wartość materialną, ale także jest ważna z powodów merytorycznych dla Polski.

Projekty artystyczne

Lexmark European Art Prize 2004

W ramach kontynuacji współpracy z firmą Lexmark International Polska Fundacja prowadziła polską część drugiej edycji konkursu malarskiego Lexmark European Art  Prize 2004.

Lexmark European Art Prize 2004 podobnie jak edycja z roku 2003 był bardzo dużym i skomplikowanym projektem, który toczył się przez cały 2004 rok. Prace przygotowawcze do edycji konkursu w 2004 roku rozpoczęto już w czerwcu 2003 r. Działania wykonawcze rozpoczęto w grudniu roku 2003 a zakończenie czynności nastąpiło w styczniu 2005 roku. Realizacja konkursu przebiegała zgodnie z ustalanymi nowymi ramami organizacyjnymi. Konkurs został zmodyfikowany zgodnie z wytycznymi Lexmark, zmianie uległ sposób zgłaszania i oceny prac, skład międzynarodowego jury, budowano nowe relacje między polską edycją konkursu a konkursem międzynarodowym. W rezultacie prac nad II edycją LEAP wprowadzono do Jury Europejskiego polskiego jurora i zmieniono zasady zgłoszenia prac oraz wyłaniania zwycięzców wszystkich „narodowych” (w tym polskiej) edycji konkursu LEAP w całej Europie. Od września 2003 trwały prace logistyczne we współpracy z londyńską agencją Red Consultancy i w grudniu 2003 roku ruszyła w sensie wykonawczym nowa Edycja Europejska LEAP 2004 oraz Edycja Polska LEAP 2004. Fundacja Turleja jest jednym ze współorganizatorów konkursu europejskiego i wyłącznym organizatorem konkursu i wystaw oraz wszystkich działań medialnych związanych z konkursem polskim LEAP 2004.

Po zakończeniu etapu krajowego, projekt kontynuowany był w innych krajach europejskich – w czerwcu 2004 r. ogłoszono wyniki eliminacji europejskich, a z początkiem października 2004 roku w Mediolanie – w Triennale di Milano – odbył się finał, wręczenie głównej nagrody 30.000 euro i wernisaż wystawy finalistów europejskich LEAP 2004 r.

Fundacja była współorganizatorem międzynarodowej części konkursu. Działania w ramach tego etapu polegały na organizacji wyjazdu polskiego jurora na obrady jury do Londynu i Mediolanu. Zorganizowano również wyjazd i pobyt w Mediolanie dla dwóch polskich laureatek, które zakwalifikowały się do finału konkursu. Fundacja także zapewniła transport polskich prac na obrady jury i finał europejski oraz zorganizowała transport powrotny.

Wszelkie działania promocyjne i cała kampania konkursu ruszyła w grudnia 2003 roku i praktycznie trwała przez cały rok 2004, aż do stycznia 2005 roku. Działania fundacji w początkowym etapie realizacji projektu skupiały się przede wszystkim na zorganizowaniu intensywnej promocji i kampanii informacyjnej z wykorzystaniem informacji mediowych, e-mailingów i direct mailingu w celu pozyskania jak największej liczby uczestników konkursu, a jednocześnie wypromowania marki Lexmark.

Efektem przeprowadzonych przez fundację działań promocyjnych są liczne omówienia, artykuły, programy, wywiady itp. poświęcone LEAP 2004 w prasie, radiu, telewizji i Internecie.

Kampania promocyjna konkursu miała zasięg ogólnopolski. W jej ramach zorganizowano 2 wystawy pokonkursowe w Polsce. W lipcu w Warszawie w Galerii Program – wystawa rozpoczęła się wernisażem 1 lipca 2004 r., a poprzedziła ją konferencja prasowa. Na konferencji obecnych było około 50 przedstawicieli polskich mediów: prasy, radia i telewizji.

Przeprowadzono wywiady z laureatami i organizatorami konkursu. W telewizji TV 4 w programie Sztukateria przedstawiono relację tego wydarzenia. Wystawa prezentowana była do 21 lipca 2004 r.

W grudniu uroczystym wernisażem rozpoczęła się wystawa w Krakowie w Muzeum Galicja – trwała od 9 grudnia 2004 r. do 31 stycznia 2005 roku.

Na wernisażu oprócz przedstawicieli świata artystycznego byli również liczni dziennikarze z prasy radia i telewizji. Podobnie jak po wystawie warszawskiej wydarzenie zostało odnotowane relacjami i wywiadami w mediach. m.in. wywiad dla Radia RMF FM i relacje w Telewizji Regionalnej – TV Kraków (m.in. w programie informacyjnym Kronika).

Wystawom towarzyszył wydany przez fundację katalog z pracami laureatów polskiej edycji (18 obrazów).

Kampania objęła także mailing docelowy powtarzany wielokrotnie, adresowany do dziennikarzy mediów krajowych – około 20 różnorodnych moderowanych serii komunikatów w trakcie całej kampanii. Materiały prasowe dla dziennikarzy i oficjalne komunikaty były przygotowywane i udostępniane prasie przez pracownika PR Zespołu Informacji i Promocji Fundacji.

Dodatkowym elementem kampanii był event – z drukarkami Lexmark w roli głównej 1 lipca 2004 roku w Galerii Program w trakcie wernisażu wystawy.

Inny efekt działań promocyjnych Fundacji to podawana przez prasę i telewizję i podkreślana w Europie informacja, że w Polsce konkurs zorganizowano w taki sposób, iż wzięła w nim udział rekordowa liczba uczestników – wpłynęło na niego ponad 900 prac (dokładnie 952) – pobito rekord ubiegłoroczny. Firma Lexmark złożyła Fundacji szczególne podziękowania – Polscy Malarze stanowili 25% całej stawki w Konkursie, i trzy osoby weszły do finału europejskiego zyskując promocję na skalę Europy.

Fundacja w miarę swoich możliwości oraz posiadanych środków stara się wspierać zwycięzców polskiej edycji konkursu przez współpracę, zakup niektórych ich prac i zaproszenia do przyszłych wystaw w galerii fundacji.

„Święto Sztuki 2004”

W ramach kontynuacji cyklicznego projektu „Święto Sztuki” Fundacja przygotowała kilka wersji scenariuszy „Święta Sztuki 2004” i przedstawiła propozycje jednostkom samorządu terytorialnego na obszarze całej Polski (Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Miast itp.). W efekcie przedstawionych przez fundację pomysłów doszło do realizacji programu „Święta Sztuki 2004” w długi weekend majowy (1-3 maja) w kilku dużych miastach Polski.

W Warszawie w ramach Miasteczka Europejskiego przygotowanego przez II Program Telewizji Polskiej i transmitowanego przez cały dzień w kilkunastu wejściach antenowych zrealizowano częściowo zaproponowany przez fundację program imprezy. Częściowa realizacja naszych pomysłów miała miejsce w Katowicach, Gdańsku i Krakowie, gdzie realizatorzy programów artystycznych skorzystali z bardzo wielu proponowanych przez fundację elementów programu.

Tym samym jest kontynuowana idea fundacji, aby cyklicznie odbywające się Święto Sztuki zmieniło nastawienie społeczeństwa względem dnia 3 maja i przekształciło długi weekend majowy (okres 1-3 maja) w karnawał – karnawał typowo polski, historyczny i artystyczny.

W dużej mierze już pierwsza edycja w 2003 roku dokonała przełomu – był to barwny, radosny dzień pełen patriotyzmu, ale przede wszystkim wydarzeń artystycznych i obcowania ze sztuką masową oraz wysoką – tą o najwyższych walorach artystycznych i edukacyjnych.

 

Projekty gospodarcze

Kampania promocyjna Sosnowieckich Parków Technologicznych

 

Fundacja wykonała kampanię w ramach programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Beneficjentem bezpośrednim wykonanych działań był Urząd Miejski w Sosnowcu.

Fundacja Turleja zrealizowała ten projekt realizując program łączenia sztuki i biznesu, uaktywniania biznesu na polu sztuki, podnoszenia poziomu reklamy. Projekt ten wpisywał się jednocześnie w gospodarcze zainteresowania Fundacji i jej działania na rzecz wspierania polskiej przedsiębiorczości, a co za tym idzie promocji regionów polskich w Unii Europejskiej.

Celem kampanii było przygotowanie materiałów promocyjnych i nagłośnienie informacji o powstających na terenach pokopalnianych w Sosnowcu: Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym i Sosnowieckim Parku Przemysłowo-Technologicznym.

Fundacja w ramach wykonywanych działań opracowała bazę adresową potencjalnych inwestorów, przedstawicieli świata polityki i dziennikarzy, do których kierowane były informacje o powstających parkach. Opracowano również kilka rodzajów listów informacyjnych – stosownie do grup docelowych, do których była kierowana informacja (m.in. środowisko biznesu, polityki, mediów, mieszkańcy Sosnowca).

Fundacja zaprojektowała linię graficzną i charakterystyczny design wszystkich materiałów promocyjnych, opracowała również projekt logotypów dla każdego parku. Opracowano i wykonano pakiet drukowanych materiałów promocyjnych – plakaty, ulotki (w dwóch wersjach językowych). Opracowano i zamieszczono w prasie lokalnej ogłoszenia o powstających parkach. Przygotowano również artykuł do prasy specjalistycznej w dwóch wersjach językowych (polska i angielska). Wyprodukowano i wyemitowano ogłoszenie radiowe w stacji ogólnopolskiej i regionalnej. Wykonano dokumentację fotograficzną terenu obu parków.

Na życzenie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu bardzo istotnym środkiem promocji została uczyniona prezentacja multimedialna, która wymagała od pracowników fundacji zgromadzenia i przeanalizowania olbrzymich ilości informacji dotyczących polskiej gospodarki, porównania z gospodarką państw Unii Europejskiej, gospodarki Śląska i województwa i innych informacji o regionie, możliwościach i warunkach inwestowania, zapleczu naukowym, ofercie kulturalnej i rozrywkowej miasta Sosnowiec, itp. Przygotowano również wizualizację terenu parków z uwzględnieniem istniejącej i planowanej infrastruktury oraz ofertę inwestycyjną powstających parków.

Na bazie informacji opracowanych do prezentacji multimedialnej Fundacja wykonała również dodatkowy element promocyjny – serwis internetowy.

W wyniku przedstawionych propozycji logotypów parków Urząd Miejski w Sosnowcu wyraził chęć zakupu od fundacji prawa do stosowania jednego z logotypów jako Logo Miasta Sosnowca. Aktualnie trwają rozmowy zmierzające do finalizacji transakcji.

Zarówno Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jak i bezpośredni beneficjent projektu – Urząd Miejski w Sosnowcu wyraziły uznanie i zadowolenie z efektów działań wykonanych przez fundację oraz chęć współpracy w przyszłości w ramach innych projektów.

Debata nt. Strategii Lizbońskiej

W ramach projektu przy udziale środków otrzymanych z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Fundacja zorganizowała w grudniu 2004 roku na terenie Polski cztery konferencje poświęcone Strategii Lizbońskiej.

Przeprowadzono debatę na temat Strategii Lizbońskiej oraz określonych w niej społecznych i ekonomicznych priorytetach rozwoju Unii Europejskiej i Polski w środowisku akademickim (uczelnie państwowe i prywatne, wszystkie kierunki kształcenia) oraz w kręgach opiniotwórczych (media, biznes) z regionu mazowieckiego, wielkopolskiego, małopolskiego i zachodniopomorskiego.

Realizacja projektu polegała na organizacji seminarium i paneli dyskusyjnych, przygotowaniu prezentacji multimedialnej oraz produkcji materiałów promocyjnych do konferencji i prezentacji w postaci płyty CD na temat Strategii Lizbońskiej.

Cele, które przyświecały fundacji przy realizacji projektu:

– popularyzacja wiedzy na temat Strategii Lizbońskiej i wzrost świadomości społecznej o zakładanych przez nią celach i priorytetach działania

– zwiększenie roli Polski w międzynarodowej dyskusji na temat Strategii, jej założeń i projektowanych sposobów aktualizacji, zgodnie ze zmieniającą się sytuacją ekonomiczną krajów Unii Europejskiej

– wskazanie szans rozwoju polskiego społeczeństwa związanych z realizacją Strategii Lizbońskiej

– zachęcenie uczestników konferencji do aktywnego włączenia się w realizację Strategii, poprzez wskazanie na płynące z niej szanse rozwoju polskiej nauki oraz innowacyjnych przedsiębiorstw

W konferencjach wzięło udział najliczniej środowisko akademickie, a także przedstawiciele samorządu.

Projekty społeczne

Bezpieczny Internet

Program Bezpieczny Internet Fundacji Turleja – medialna kampania społeczna – to wieloetapowe przedsięwzięcie organizowane w skali Europy Środkowo-Wschodniej mającej na celu uświadomienie społeczeństwa w zakresie zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z nowoczesnych narzędzi komunikacji i rozrywki – Internetu i innych nośników wirtualnych.

W ramach projektu Fundacja wykonała i prowadzi serwis internetowy poświęcony tematyce bezpieczeństwa w Internecie. Patronat Honorowy nad programem objął Minister Edukacji Narodowej i Sportu oraz Rzecznik Praw Dziecka.

Fundacja Turleja stworzyła sieć organizacji współpracujących w ramach programu.

Nawiązana została także współpraca z Fundacją Dzieci Niczyje – narodowym koordynatorem programu Komisji Europejskiej Safer Internet Action Plan oraz z NASK

– Naukową i Akademicką Siecią Komputerową. Dzięki tej współpracy Fundacja Turleja przystąpiła do organizacji konferencji na temat bezpieczeństwa w Sieci, które zaplanowane są na czerwiec i dalsze miesiące 2005 roku.

Wydawnictwo Fundacji Turleja

Wydawnictwo pracowało na potrzeby realizowanych przez fundację projektów, ale jednocześnie przygotowywało do wydania nowe pozycje wydawnicze:

 • Album Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach – trwały nieustanne ekspertyzy związane z sygnaturami obrazów, powstały nowe fotografie w celu reprodukowania kolorów, trwała obróbka i skład
 • W roku 2004 wydano album „Rzeźba polska XIX wieku – z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie”. Album ten stanowił istotne uzupełnienie organizowanych w Muzeum Miedzi w Legnicy oraz w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wystaw polskiej rzeźby XIX wieku. Pierwsza wystawa odbyła się od maja do września 2004 roku, a druga trwała od września do grudnia. Autorem wydawnictwa jest pani Anna Król – wicedyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, która również stworzyła scenariusz wystawy. Katalog wydany z wielką starannością zawiera 220 ilustracji na 180 stronnicach formatu A4. Książka została wydana w twardej oprawie. Przedstawia bogaty zbiór rzeźby polskiej XIX wieku zgromadzony przez krakowskie muzeum. Katalog zawiera dokładne opisy rzeźb i ich sygnatury oraz biografie polskich rzeźbiarzy.

 

 

 

Rok 2005

 

Akademia Umiejętności III Wieku

Ratowanie dziedzictwa

 

Niemalże na ukończeniu są już prace adaptacyjne w Galerii przy ulicy Świętego Jana 2 na rogu Rynku Głównego. Już we wrześniu udało nam się tę galerię odremontować na tyle, że udostępniliśmy ją mieszkańcom i turystom i zorganizowaliśmy w niej pierwsze wystawy i koncerty. Trwały również prace budowlane i wyposażeniowe w siedzibie Fundacji przy ulicy Kazimierza Wielkiego 2.

 


Kolekcja Toma Podla

 

Projektem zupełnie wyjątkowym, który zaliczamy do grupy trudnych jest reprezentacja amerykańskiego kolekcjonera Toma Podla i opieka nad kolekcją stworzoną przez niego w Stanach Zjednoczonych. Jak wiadomo kolekcja ta znajduje się w Polsce od 2001 roku (w czym walny udział miała Fundacja Turleja). Zawiera ona ponad 150 obiektów – głównie obrazów malarzy polskich z końca XIX wieku i początku XX wieku. Fundacja uzyskała w roku 2004 prawo nie tylko reprezentacji i prowadzenia wszelkich działań promocyjnych oraz organizowania wystaw, ale także dysponowania tą kolekcją. Warto podkreślić, że kolekcja ta ma bardzo wysoką wartość materialną, ale także jest ważna z powodów merytorycznych dla Polski.

Rok 2005 upłynął na poszukiwaniach miejsca dla chwilowej ekspozycji kolekcji, tak aby przestała leżeć w magazynach Muzeum Narodowego, gdzie była zdeponowana. Po przekazaniu Fundacji kolekcji przez Toma Podla aż 6 miesięcy trwało wydobycie jej z depozytu. W tej sytuacji zrezygnowaliśmy z planu promocji który zakładał tournee Niemcy – Dania – Francja – Rosja, a następnie w roku 2006 USA i dopiero powrót do Polski do gotowej już Galerii Turleja przy ulicy Jana 2 w Krakowie (róg Rynku Głównego). W rezultacie kolekcja Toma Podla znalazła siedzibę w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, gdzie została zdeponowana i gdzie już od stycznia 2006 będzie pokazywana.

Obrazy Jana Lebensteina, Olgi Boznańskiej , Józefa Pankiewicza wzbogaciły wielkie wystawy monograficzne organizowane przez największe polskie muzea i przyczyniły się do sukcesu tych wystaw, które odbiły się szerokim medialnym echem. Nota bene wystawa Boznańska nieznana będzie pokazywana w 2006 roku również w Galerii Turleja w Krakowie.

Galeria f-station

 

Na parterze Siedziby Fundacji znajdują się pomieszczenia które adaptujemy na drugą nasza galerię, w zamyśle docelowym poświęconą prezentacji sztuki fotografii. Pierwsza wystawa związana z prezentacją prac Akademii Umiejętności III wieku została zaplanowana na 26 stycznia 2006. Galeria nazwana została f-station.

Projekty społeczne

Akademia Umiejętności III Wieku – rozwijanie aktywności intelektualnej, artystycznej i ekonomicznej ludzi starszych

adresaci
ludzie starsi i seniorzy – społeczność III wieku

cele
• kształcenie i wspomaganie aktywności liderów środowiskowych,
ludzi starszych, pełniących w swoich społecznościach role
inicjatorów oraz organizatorów różnych działań społeczności III
wieku
• wykorzystanie „uśpionego”, „porzuconego odłogiem” potencjału
artystycznego, intelektualnego i ekonomicznego ludzi starszych –
społeczności III wieku
• zapobieganie wykluczeniu ludzi starszych z procesów kulturowych
• poszerzanie dostępu ludzi starszych do dóbr i usług publicznych
oraz dóbr usług fundowanych z budżetów prywatnych

miejsca realizacji projektu
• Kraków – duże miasto
• Zakopane – małe miasto
• Nowy Wiśnicz – gmina miejsko – wiejska
• Wojnicz – gmina wiejska
w ten sposób objęliśmy działaniem programu społeczności
z różnych środowisk, od wielkomiejskich do wiejskich

program Akademii Umiejętności III Wieku

Program składa się z trzech warsztatów

1. Warsztat sztuki i rzemiosła
2. Warsztat przedsiębiorczości i kreatywności personalnej
3. Warsztat komputerowy

Warsztaty dają podstawy teoretyczne i praktyczne do realizacji zainteresowań humanistycznych, rozwijania talentów artystycznych i rzemieślniczych, inicjowania i organizowania przedsięwzięć ekonomicznych oraz praktycznej obsługi komputera i internetu

Program zawierał:

1. Warsztat sztuki i rzemiosła

– teoretyczny i praktyczny zestaw wykładów, ćwiczeń i zajęć warsztatowych służących uaktywnieniu „uśpionego” lub niewykorzystanego potencjału artystycznego i intelektualnego ludzi starszych

cześć I – teoretyczna – wykłady i warsztaty humanistyczne
a. historia i estetyka sztuki, sztuka ludowa, twórczość wybitnych samouków itd.
b. historia i teoria literatury – podstawowe zagadnienia
c. warsztat literacki: proza i poezja

część II – praktyczna – warsztaty artystyczno – rzemieślnicze: praca z mistrzem w danej dziedzinie twórczości (uwaga: pracownię i dziedzinę aktywności uczestnik warsztatu wybiera podług upodobań)
a. podstawy malarstwa i rysunku – pracowania i zajęcia plenerowe
b. warsztat tkacki – podstawowe techniki: gobelin i makrama
c. warsztat ceramiczny – podstawy projektowania i technologii
d. warsztat stolarski – podstawy stolarstwa artystycznego i konserwacji mebli
e. warsztat snycerki i rzeźby w drewnie
f. warsztat fotograficzny: fotografia klasyczna i cyfrowa – pracownia i zajęcia plenerowe

2. Warsztat przedsiębiorczości i kreatywności personalnej

– ćwiczenia i warsztaty w zakresie organizacji mikroprzedsiębiorczości i aktywności personalnej – uaktywnienie potencjałów organizacyjnych i gospodarczych ludzi, nierzadko o dużym doświadczeniu
i wiedzy zawodowej, które nie są wykorzystane. Chcemy pokazać konteksty organizacyjne i finansowe prowadzenia mikroprzedsiębiorczości ludzi starszych i modele organizacyjne spółdzielczości artystyczno – rzemieślniczej, z wykorzystaniem potencjału artystyczno – intelektualno – ekonomicznego ludzi starszych.
a. podstawy prawne i ekonomiczne mikro – przedsiębiorczości
b. otoczenie prawne i organizacja aktywności gospodarczej emerytów i rencistów
c. źródła finansowania aktywności gospodarczej ludzi starszych
d. „zakładamy działalność gospodarczą – krok po kroku”:
warsztat rzemieślniczy – spółdzielnia artystyczno – rzemieślnicza
dystrybucja produktów rękodzieła artystycznego itp.
e. warsztat kreatywności – umiejętność wykorzystania swoich możliwości

3. Warsztat komputerowy

– upowszechnianie komputera i internetu, jako przyjaznego narzędzia aktywności intelektualnej, artystycznej i ekonomicznej ludzi starszych
a. obsługa komputera i drukarki komputerowej
b. edytor Word – poczta elektroniczna
c. obsługa i wykorzystania internetu

realizatorzy
Do prowadzenia warsztatów i wykładów zaprosiliśmy specjalistów: nauczycieli, artystów (z różnych dziedzin twórczości plastycznej), mistrzów rękodzieła, poetów oraz krytyków sztuki i literatury.
Istotą warsztatu była praca na najwyższym, możliwym, poziomie wrażliwości, wyobraźni, techniki, praktyki i wiedzy.

Warsztaty odbyły się w okresie od 15 października do 31 grudnia 2005
W każdym warsztacie brało udział do 15 osób. W sumie uczestniczyło w nich ponad 200 osób, które rekrutowane były przy współpracy z różnymi organizacjami ludzi starszych, takimi jak:
1. stowarzyszenia emerytów i rencistów
2. stowarzyszenia regionalne
3. lokalne ośrodki aktywności społecznej: organizacje pozarządowe, związki religijne, domy kultury,
ośrodki kształcenia ustawicznego
4. administracja i instytucje samorządowe

Ponadto uczestników wskazywały związki nauczycieli i uczestniczące w projekcie szkoły takie jak Liceum Plastyczne w Wiśniczu czy Szkoła Plastyczna w Zakopanem

5. ponadto przeprowadzimy akcję informacyjną w mediach regionalnych (radio i prasa) – z udziałem wolontariuszy

Na zakończenie warsztatów planujemy wystawę i wydanie katalogu prac uczestników – która zostanie otwarta 26 stycznia 2006 roku w Galerii f‑station będącej drugą galerią Fundacji.

Bezpieczny Internet

Dzięki współpracy z wieloma podmiotami Fundacja Turleja przystąpiła do organizacji konferencji na temat bezpieczeństwa w Sieci. Fundacja była współorganizatorem 4 konferencji w 4 miastach Polski – Krakowie, Katowicach, Rzeszowie i Szczecinie. Konferencje i towarzyszące im wydarzenia promocyjne w kinach skierowane do młodzieży zaplanowane zostały na czerwiec i dalsze miesiące 2005 roku.

Perturbacje związane z pozyskiwaniem sponsorów spowodowały przesunięcie całego cyklu. W rezultacie konferencje w Krakowie i Katowicach odbyły się 13 i 17 stycznia 2006 roku, a w każdej z nich uczestniczyło po 200  nauczycieli i prawników oraz innych specjalistów zajmujących się Internetem. W imprezach w kinie Rotunda w Krakowie i kinie Światowid w Katowicach wzięło udział około 1000 młodzieży gimnazjalnej i nauczycieli. Wydarzenie miało bardzo duży oddźwięk medialny w lokalnych radiostacjach, telewizjach i prasie.

Dalsze konferencje zostały  zaplanowane na 24 lutego 17 marca 2006. Konferencje te odbyły się tak samo jak poprzednie i miały swój duży rezonans regionalny.

 

 Tadeusz Makowski – Sklepikarz – kolekcja Toma Podla

Projekty artystyczne

„Polonia dla Polonii”

 z wykorzystaniem wystaw kolekcji Toma Podla w Europie

W trakcie organizacji jest właśnie tourne kolekcji malarstwa polskiego pozyskanej od Toma Podla po Europie. Kolejność działań w kierunku organizacji nowych wystaw międzynarodowych musieliśmy nieco odwrócić. Plan na rok 2005 zakładał pokazanie kolekcji w Niemczech i Rosji, a także ewentualnie w Danii. Jednakże intensywne prace związane z przejęciem przez Fundację Turleja Kolekcji Toma Podla i następnie przejęcia depozytu od Muzeum Narodowego w Krakowie zajęły okres aż do końca czerwca 2005 roku. W związku z tym zrewidowano plan na rok 2005 i skupiono się na promocji kolekcji w Polsce poprzez wypożyczenia poszczególnych grup obrazów do wielkich, monumentalnych wystaw organizowanych w największych polskich muzeach. Z końcem roku, w listopadzie  dowiedzieliśmy się, że największe potrzeby pokazania tej kolekcji są zgłaszane z USA, gdzie do tej pory kolekcja była wystawiana w całości tylko dwukrotnie. W rezultacie zanim kolekcja wzmocni wizerunek Polski i poczucie wartości Polonii w Niemczech i Rosji musi wrócić do USA i wzmocnić wizerunek tamtejszej Polonii.

Na kwiecień, maj i czerwiec 2006 roku zaplanowaliśmy więc trzymiesięczną wystawę w Chicago. 

Trwają prace organizacyjne mające na celu wystawienie obrazów w Niemczech i Rosji. Prowadzone są również rozmowy z galeriami w Budapeszcie i Miszkolcu odnośnie organizacji wystaw na Węgrzech.

Wystawy

Ewa Zawadzka
Miskolci Galerie; Węgry

24 marzec – 21 kwiecień 2005

Fundacja Turleja wspólnie z Miskolci Galerie zorganizowała wystawę malarstwa Ewy Zawadzkiej. Ewa Zawadzka oprócz grafiki od kilku lat uprawia również malarstwo. Jej wielkoformatowe obrazy zyskały uznanie wśród krytyków i publiczności. Zawadzka konstruuje swoje prace z geometrycznie zharmonizowanych konstrukcji betonowych. W swoich pracach skupia się głównie na zagadnieniach formalnych: świetle i fakturze. Jej obrazy to estetyczne układy brył o wyszukanych barwach, przenikane przez strefę światła i cienia.

 

 

Wystawy w Galerii Turleja – ulica Świętego Jana 2

 

Odsłona pierwsza


wystawa malarstwa współczesnych artystów polskich z kolekcji Fundacji Turleja. Wystawa kilkudziesięciu prac współczesnych malarzy polskich trwała od 2 lipca do 30 września 2005 roku. Wystawie towarzyszył Katalog

 

 

Odsłona druga

wystawa z kolekcji Fundacji Turleja

wystawa malarstwa Ewy Zawadzkiej, z Kolekcji Fundacji Turleja. Obrazy dużego formatu 180×150 cm były prezentowane od 10 października do połowy grudnia w Galerii przy ul. Świętego Jana 2.

 

Plany na rok 2006

Rok 2005 poświęcono na organizowanie programu dla naszej nowo otwartej galerii, w której częściowo wciąż jeszcze prowadzono prace adaptacyjne, które pozwolą pokazać tutaj naprawdę najważniejsze arcydzieła światowej sztuki. Wielkie otwarcie zaprojektowano na marzec 2006 roku. W listopadzie i grudniu trwały już prace przygotowawcze do organizacji wystawy Miro Svolika – znanego artysty słowackiego oraz inauguracyjnej wystawy na wielkie otwarcie na kwiecień 2006 – „Nowa perspektywa” – malarstwo Brendana Neilanda. Na maj i czerwiec zaplanowaliśmy pokazanie wystawy „Boznańska nieznana”, która odniosła wielki sukces w roku 2005,a była pokazywana tylko w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i Szczecinie.

Brendan Neiland

Wydawnictwo Fundacji Turleja

 

Wydawnictwo pracowało na potrzeby realizowanych przez Fundację projektów, ale jednocześnie zrealizowało kilka niezależnych, ważnych i ciekawych pozycji wydawniczych

 • Boznańska nieznana – katalog malarstwa Olgi Boznańskiej – w języku polskim i angielskim, w formacie B4 i twardej oprawie, posiadający objętość 280 stron. Katalog towarzyszy wystawie w Muzeum Narodowym w Poznaniu, w Galerii Sztuki „Zachęta”, Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie i Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli
 • Album Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach – został wydany w języku polskim i angielskim, jest to wydanie monumentalne, wyjątkowo staranne, poprzedzone dwuletnimi pracami ekspertów. W formacie B4 na ponad 300 stronnicach znalazły się kolorowe reprodukcje wszystkich prac zgromadzonych w Galerii Sukiennice należącej do Muzeum Narodowego w Krakowie. Jest to pierwszy pełny album tej wspaniałej narodowej galerii posiadającej największe arcydzieła polskiego malarstwa z XIX wieku.
 • Katalog malarstwa Brendana Neilanda – w języku polskim i angielskim, będący przedstawieniem prac profesora Royal Academy z Londynu, znanego na świecie  współtwórcy kierunku zwanego hiperrealizmem
 • Katalog malarstwa Ewy Zawadzkiej – w języku polskim i angielskim w twardej oprawie. Katalog ten zawiera prace malarskie Ewy Zawadzkiej
 • Kultura trypolska – Katalog wystawy w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli
 • Kultura trypolska II  – Wydawnictwo poświęcone sesji naukowej w Stalowej Woli
 • Seria kart pocztowych malarstwa Olgi Boznańskiej
 • Katalog Akademii Umiejętności III wieku
 • Katalogi wystaw Fundacji

 Kultura trypolska

 

 

Nowe sektory działania

Film

 

Rok 2005 przyniósł pierwsze wymierne sukcesy działania Zespołu Projektowania – powstały dwa duże projekty scenariuszowe, które przedstawiono sponsorom i stacji TVN. Zyskały one wstępną akceptację i prace będą kontynuowane w roku 2006. SFA S.A. i Fundacja podjęły także współpracę ze znanym reżyserem filmu animowanego Ryszardem Czekałą i profesorem Jerzym Kucią ze Stowarzyszenia Filmu Animowanego i Wydziału Filmu Animowanego Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Współpraca zaowocowała udzieleniem pomocy przy produkcji filmu animowanego młodego twórcy Roberta Sowy pt. „Piętro”.

 

 

Taniec

D.A.N.C.E
Dance Apprenticeship Network aCross Europe, audycja !

Fundacja Turleja uczestniczy w projekcie D.A.N.C.E realizowanym przez Charleroi/Danser Choreographic Centre of the French Community of Belgium Wallonia-Brussels.
Projekt D.A.N.C.E powstał z inicjatywy i jest prowadzony przez czołowych choreografów europejskich: Angelina Preljocaja, Frédérica Flamanda i Wayne’e McGregora. Jego celem jest umożliwienie młodym tancerzom doskonalenia ich umiejętności zawodowych w dziedzinie tańca klasycznego i współczesnego oraz realizacji projektów tanecznych.
W projekcie biorą udział młodzi tancerze, choreografowie jak również architekci, reżyserzy i artyści zaangażowani w realizację projektów interdyscyplinarnych.

Głównymi celami projektu były:

1. Utworzenie Europejskiego Obserwatorium kształcenia
tanecznego
2. Organizacja seminariów, konferencji i szkoleń dla młodych
tancerzy
3. Organizacja tournee przedstawień
4. Stworzenie europejskiego networku o tematyce związanej
z tańcem

1. D.A.N.C.E ma na celu utworzenie Europejskiego Obserwatorium kształcenia tanecznego, który określi zapotrzebowanie artystów na uzupełniające szkolenia i treningi. Będzie on dysponowała również bazą danych dotyczącą możliwości szkolenia dodatkowego i praktyk.

2. D.A.N.C.E to program intensywnego treningu w obu stylach: klasycznym i współczesnym. Szczególny naciski położony zostanie na rozwój indywidualnych predyspozycji i wrodzonych umiejętności tancerzy oraz zachęcenie ich do pracy angażującej różnorodne rozwiązania techniczne i komunikacyjne i umiejętności sceniczne.
D.A.N.C.E jest szansą rozwoju dla studentów, którzy właśnie kończą szkoły baletowe i chcieliby wzbogacić swoje umiejętności podczas dwuletniego kursu uzupełniającego.
D.A.N.C.E obejmuje zajęcia praktyczne i teoretyczne oraz cykl warsztatów (próby na scenie, twórcze procesy, przedstawienia),
w trakcie których tancerze będą mieli okazję pracować pod opieką profesjonalnych artystów reprezentujących różne style oraz czerpać inspiracje z różnorodnych dyscyplin.

3. D.A.N.C.E był organizatorem tournee przedstawień uczniów kursów Obserwatorium w różnych ośrodkach tańca w Europie, których łączy wspólna idea – przybliżenia sztuki tańca szerszej publiczności.

4. D.A.N.C.E. zamierza stworzyć europejska sieć łączącą ze sobą:

– towarzystwa taneczne

– instytucje prowadzące praktykę i / lub szkolenia z zakresu
architektury, sztuk audiowizualnych, plastycznych, muzyki
i multimediów

– festiwale, konferencje

Network ten będzie wspierać merytorycznie i artystycznie ten szczególny pedagogiczny eksperyment poprzez informowanie
o pozyskiwaniu nowych partnerów oraz popularyzację programu, aby stał się uznanym i przyciągał w przyszłości nowych uczestników, którzy stale będą ten projekt wzbogacać.

Partnerzy projektu D.A.N.C.E:

Ballet Preljocaj
Charleroi/Danses
Random Dance Company
IMG- University of Mainz
Movingimages
Dance Europe
Fondazione Teatro Due
CIANT
Hanses Hus
Passerelles Project
The Loft

Udział Fundacji Turleja w projekcie polegał na organizacji audycji do Obserwatorium, organizację szkoleń i warsztatów prowadzonych przez Angelina Preljocaja, Frédérica Flamanda i Wayne’e McGregora oraz wszelkie działania mające na celu upowszechnianie idei tego projektu.

 

Koncerty

FIRE DANCE KONCERT LEGENDARNYCH BĘBNIARZY HINDUSKICH

 • wraz z Kumarem Mishrą i Alexandrem Mayerem

Organizatorzy:
Fundacja Turleja
Instytut Petera Hessa
Polskie Stowarzyszenie Terapii i Masażu Dźwiękiem
Patron honorowy:
Konsul Generalny Republiki Austrii w Krakowie – Hermine Poppeller

Patroni medialni:
Radio RMF Classic, „Gazeta Wyborcza”, Serpent.pl

Partnerzy:
Fundacja Galicja Jewish Heritage Institute
Indyjsko-Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury

O KONCERCIE

21 maja 2005 w Muzeum Galicja odbył się koncert legendarnych bębniarzy hinduskich – Benares Trance Percussion Ensamble. W trakcie swojego trzeciego już europejskiego tournee muzycy wystąpili w wyjątkowym składzie, wraz z Alexandrem Mayerem z Austrii (wirtuozem didgeridoo) i Kumarem Mishrą z Indii (wirtuozem tabli). Była to pierwsza wizyta słynnego zespołu w Polsce, dla widzów natomiast – niezapomniane spotkanie Wschodu z Zachodem i Europy z Azją.

W Muzeum Galicja artyści zaprezentowali różne tradycje muzyki medytacyjnej. Koncert poprzedził rytuał półgodzinnej kąpieli w dźwięku, zgodnie z prastarą wiedzą o jego leczniczym działaniu, którą w medycynie Wschodu stosuje się ją od ponad 5 000 lat. Tę część spotkania poprowadził sam Peter Hess, światowej sławy terapeuta i nauczyciel, który sprowadził do Europy wiedzę na temat terapii dźwiękiem.

 

Abhinaya Tapasvini – Alekhya – „klejnot w świecie tańca”

15 czerwca 2005 w zaprzyjaźnionym z nami Muzeum Galicja miał miejsce występ światowej sławy tancerek i tancerzy hinduskich, ze słynną Abhinaya Tapasvini Alekhyą, zwaną klejnotem w świecie tańca. Fundacja Turleja, razem z Galicia Jewish Heritage Institute oraz Indyjsko-Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Kultury, była współorganizatorem tego bezprecedensowego wydarzenia.

Alekhya, uhonorowana w roku 2002 dwoma prestiżowymi wyróżnieniami: nagrodą Ugadi Visist Puraskar oraz nagrodą Hamsa, należy dziś do najbardziej znanych wykonawczyń tańca w stylu Kuchipudi i Bharatanatyam. Jako jedna z niewielu artystek młodego pokolenia kontynuuje ona tradycję ustanowioną przez wielkich tancerzy Kuchipudi, takich jak Padmashri Vedantam Sathyanarayana Sharma i Pasumarthi Krishnamurthy.

Artystka występuje od ponad dwudziestu lat, a naukę tańca zaczynała jeszcze jako dziecko, pod opieką znanych autorytetów w tej dziedzinie – Shri Daval Sharan i Dr. Uma Rama Rao. Była gwiazda wielu prestiżowych festiwali tańca – między innymi Khajuraho, Haridas Samaroh, Kalidas Samaroh, Kuchipudi Mahotsav, Soorya i Konark, Nishagandhi, Natyanjali, Siddendra Yogi, Parangat oraz Kalakshetra. Poza Indiami Alekhya występowała też
w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Abu Dhabi, Dubaju, Katarze, Libanie, Bahrajnie i Syrii.

W Krakowie na oczach polskich rasika, czyli widzów, potwierdziła się reguła, że język tańca jest uniwersalny i zrozumiały pod każdą szerokością geograficzną.

 

 

Don Conreaux

1 pażdziernika 2005, godz. 19.30, Galeria Turleja – ul. św. Jana 2

 

O KONCERCIE

Już po raz kolejny będziemy mieli okazję gościć w Polsce wirtuoza gry na gongu. Don Conreaux, muzyk jazzowy i aktywny działacz na rzecz pokoju na świecie, grę na tym instrumencie rozpoczął w 1969 roku. W swoich utworach wykorzystuje gongi tybetańskie, nepalskie, indyjskie, balijskie, a także współczesne gongi symfoniczne, głos, dzwonki, śpiewające misy, spiralny róg morski, shofar, muszle. W pierwszej części koncertu Don Conreaux zagra solo, w drugiej towarzyszyć mu będą znani polscy muzycy jazzowi, tacy jak Michał Górczyński – klarnet, saksofon, Piotr Bukowski – gitara, laptop oraz Piotr Zakrocki – skrzypce, perkusja. Koncertem w Krakowie Don Conreaux kończy tygodniowy pobyt w Polsce.
To już drugi koncert z cyklu „Wschód Zachód”, którego organizatorem jest Fundacja Turleja. Każde wydarzenie w ramach cyklu będzie okazją do spotkania artystów reprezentujących różne kultury, tradycje i style muzyczne. Naszą intencją jako organizatorów jest stwarzanie okazji do bezpośredniej wymiany oraz wzajemnej inspiracji ludzi różnych kultur.

OGRODY POKOJU

TAI LOI – te dwa znaki wykuwane na gongach w starodawnym mandaryński języku chińskim, które Sidharta Gautama Budda rozkazał wykuwać na każdym dzwonie i gongu, oznajmiają szybki powrót szczęścia i uduchowienie materii po zakończeniu XX wieku.
Dawniej gongi wykuwano po zakończeniu wojny na znak pokoju. Dzisiaj tradycję tą kontynuuje Don Conreaux, będąc współzałożycielem światowej sieci Starhenge i World Peace Bell Gardens (Ogrodów Dzwonu Światowego Pokoju). Są to strefy ciszy i spokoju, w których przestrzeń zorganizowana jest w oparciu o starożytną geomancję i geometrię.
Przestrzeń ogrodu wypełniają specjalnie dostrojone dźwiękowe rzeźby oraz dzwony, skonstruowane wyłącznie z przeznaczonego do demobilu starego sprzętu wojskowego, które można za pomocą dźwięku wprowadzić w rezonans. Miejsca te służą kontemplacji oraz celebrowaniu ważnych wydarzeń i świąt. Ogród Dzwonów Pokoju jest otwarty na wszelkie inicjatywy zgodne z Uniwersalnym Prawem Kosmicznym. Projekt został po raz pierwszy przedstawiony podczas Światowego Zjazdu Miast Pokoju w Hiszpani w 1987 roku. W jego realizację zaangażował się były urzędnik ONZ, Roberta Mullera i inne znane postaci.
Obecnie ogrody znajdują się w Dorset (UK) i Brisbane (Australia).

W czwartek 29 września nastąpi uroczyste zakopanie kamienia węgielnego w Ogrodzie Dzwonów Pokoju w Krakowie – 400 metrów od Kopca Kościuszki.

 2006 i 2007

Przegląd wystaw zorganizowanych przez Fundację w roku 2006 przedstawiamy na podstawie relacji w portalu internetowym WWW.sztukpuk.art.pl

Rok 2006

EWA ZAWADZKA

STREFA BETONU

malarstwo, rysunki, grafika

ORGANIZATOR FUNDACJA TURLEJA

w ramach Międzynarodowego Triennale Grafiki

od 15 września, 2006

„Świat powstającej kompozycji na papierze musi być harmonijny, zamknięty i posiadać rytm. Rytmem [.] najczęściej jest światło w kontakcie z bryłowatością przedmiotów”

Po sukcesach w konkursach grafiki (Kraków, Łódź, Katowice, Giza, Fredrikstadt) zaczęto ją tytułować Pierwszą Damą Polskiej Grafiki. Grand Prix i wyróżnienia, które jej przyznano obejmują również najważniejsze biennale i triennale grafiki na świecie.

Czym zajmuje się Ewa Zawadzka? Interpretuje i przetwarza betonowy krajobraz współczesnego świata, w którym naczelne miejsce zajmują bloki z betonowych płyt. Ciężkie i bryłowate konstrukcje przeobraża w logiczną, a zarazem tajemniczą formę. Te struktury ożywione, zrytmizowane i naszpikowane prętami zbrojeniowymi wydają się być bardzo prawdziwe. Oszczędnie używa kolorów. W swoich pracach wykorzystuje piasek i żywicę, które ożywia powierzchnię i nadaje jej wyrazistość, budząc skojarzenia z ziemią, kamieniem, czymś pierwotnym.

Od 2003 lat pochłania ją również malarstwo. I na tym polu również zdobywa sukcesy. W 2004 r. dochodzi do finału konkursu Lexmark European Art Prize. Startowało w nim kilka tysięcy malarzy z całej Europy. Na końcu została dziesiątka, w tym Zawadzka. Podobno nie wygrała, bo jej obraz był mało optymistyczny. Ale czy o to chodzi?

Zawadzka tnie betonowy krajobraz na małe kawałki tworząc coś pozornie pozbawionego życia, pozornie gdyż ten betonowy krajobraz jest ludzkim tworem. Ożywia go światło, które sączy się gdzieś spoza, wydobywając i odrealniając zarazem samo przedstawienie.

Wielkoformatowe obrazy (cykle „Opowieści pejzażu”) Ewy Zawadzkiej, o formatach ponad dwu metrowych i wadze dochodzącej często do ponad 50kg., są jej intymna walką z industrialną przestrzenią. One mają oddziaływać na widza i oddziaływają masą, swoją wielkością, w której ogromie detal zostaje zastąpiony wrażeniem ogólnym, a jest to wrażenie totalne. Jej obrazy są trwałe, stabilne, noszą ślad czegoś oswojonego i opatrzonego, czegoś co gdzieś wokół nas istnieje i trwa.

Krakowska wystawa odbywa się w ramach Międzynarodowego Triennale Grafiki, które w tym roku obchodzi Jubileusz 40-lecia istnienia. MTG powstało w 1966 roku jako wynik solidarnej współpracy artystów z całego świata i wkrótce stało się nie tylko ważnym wydarzeniem na arenie międzynarodowej, ale również początkiem wolnych inicjatyw artystycznych w wielu sąsiadujących z Polską krajach. Triennale Grafiki w Krakowie wpisuje się wraz z całą sztuką drugiej połowy ubiegłego wieku w poszukiwanie nowych idei, koncepcji, kierunków rozwoju. Otwartość na zmiany, przekraczanie granic, nowoczesność, a jednocześnie czytelne nawiązywanie do tradycji charakteryzują poszukiwanie najlepszej formuły dla tegorocznych spotkań z grafiką.

Ewa Zawadzka – Strefa betonu

Galeria Turleja w tym roku po raz pierwszy włączy się w program Międzynarodowego Triennale Grafiki. Modernistyczna i surowa przestrzeń Galerii w sposób szczególny koresponduje z architektonicznymi i minimalistycznymi pracami Ewy Zawadzkiej. Wystawa gromadząca 15 wielkoformatowych obrazów artystki, 7 grafik i tyle samo rysunków będzie pierwszą prezentacją jej malarstwa, a zarazem małą retrospektywą. Jest to szczególna okazja dla tych wszystkich, którzy znają ją jako grafika, gdyż na wystawie w Galerii Turleja artystka pokaże swoje, mniej znane, malarskie oblicze.

Kuratorem wystawy jest Zbigniew Turlej.

Główne cykle graficzne, rysunkowe i malarskie: „Rocznik statystyczny”, „Odległość rzeczywista”, „Zrób to sam”, „Geometria elementarna”, „Opakowanie zastępcze”, „Interwencje”, „Kalendarz”, „Zapis”, „Pęknięcia”, „Oblicze”, „Geometria przestrzeni”, „Metameria miejsca”, „Betony”, „Czarne pejzaże”, „Opowieści pejzażu”.

Olga Boznańska – portret kobiety

BOZNAŃSKA NIEZNANA

malarstwo, szkice, materiały dokumentalne

ORGANIZATOR FUNDACJA TURLEJA
DATA 23 CZERWIEC – 31 SIERPIEŃ 2006

PATRON HONOROWY Prezydent miasta Krakowa
KURATOR: Anna Król

Wystawa malarstwa Olgi Boznańskiej organizowana przez Fundacje Turleja zamyka obchody roku jubileuszowego artystki. Po wielkim sukcesie w innych miastach, miedzy innymi warszawskiej Zachęcie, trafia do Krakowa, miejsca urodzenia i pracy malarki.
Na wystawie zostaną zaprezentowane jej najwybitniejsze obrazy. Poza dziełami programowymi takimi jak „W Wielki Piątek” własność Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie, znajdą się tam również dzieła mało, lub w ogóle nieznane polskiej publiczności, od dawna nie pokazywane lub do tej pory uznane za zaginione. Wszystkie znajdujące się na wystawie obrazy pochodzą z kolekcji prywatnych (np. zbiory paryskiego kolekcjonera Marka Mielniczuka – z nich pochodzi namalowane w 1902 r. „Macierzyństwo”), fundacyjnych, bankowych, kościelnych, muzealnych – również tych zagranicznych (Paryż, Ameryka Południowa, Japonia).
Wielkim novum tej wystawy będą, nigdy do tej pory nie prezentowane prace, które specjalnie na tę okoliczność przyjadą ze Stanów Zjednoczonych. Fakt ten nabiera dodatkowego znaczenia jeżeli spojrzeć na pozycje Boznańskiej na międzynarodowej arenie. Artystka znana była koneserom sztuki i malarzom, z którymi utrzymywała ożywione kontakty. Jej prace już za życia pokazywane były na najbardziej prestiżowych wystawach, przez ponad kilkanaście lat każdej wiosny wystawiała swoje obrazy również w Stanach Zjednoczonych – pittsburski Instytut Carnegiego. Utrzymując ożywione kontakty z m.in. amerykańskimi kolekcjonerami Fundacja Turleja stara się zapewnić polskiej publiczności dostęp do dzieł międzynarodowego formatu.
Kraków we wspomnieniach artystki postrzegany był jako miejsce, w którym czuła się niedoceniana, w niektórych kręgach odbierana wręcz negatywnie. Teraz – 65 lat po śmierci – powraca do niego jako wielka i ceniona artystka. O jej nieprzeciętnym formacie świadczą prezentowane prace. Całości wystawy towarzyszy rozbudowany program edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa oraz Konsulat Generalny USA w Krakowie.

Więcej informacji na stronie: www.turlejgallery.art.pl.

BRENDAN NEILAND
New Perspective 1969-2006

od 21. 04.2006
malarstwo, printy, litografie, zdjecia, filmy dokumentalne

ORGANIZATOR FUNDACJA TURLEJA
Sharjah Art Museum (Zjednoczone Emiraty Arabskie)
DATA 21 KWIECIEN – 4 CZERWIEC 2006, 15 LISTOPAD 2006 – 20 GRUDZIEN 2006
PARTNERZY SHARJAH ART MUSEUM (ZJEDNIOCZONE EMIRATY ARABSKIE), REDFERN GALLERY (LONDON), BRITSH COUNCIL,PATRON HONOROWY AMBASADOR WIELKIEJ BRYTANII
WYDARZENIA wystawa malarstwa, printów, pokaz filmów dokumentalnych
13 maj
panel dyskusyjny z udziałem: Profesora Neilanda Hishama Al Madhloum (Sharjah Art Museum), Hugh Gilberta, Williama Packera (Financial Times), Brada Faina, Paula Fincha (Architecture Journal), Kota Przyborka (PZL)
warsztaty prowadzone przez artyste, program edukacyjny – pokaz slajdów, wykład prowadzony przez Profesora Neilanda
mowe otwierajaca wygłosi: Sir Peter Blake

BRENDAN NEILAND

Jeden z najwybitniejszych malarzy brytyjskich, czołowy przedstawiciel nurtu fotorealizmu, którego prace znajduja sie w najwiekszych muzeach i galeriach na całych swiecie, m.in. Tate Gallery, Victoria and Albert Museum.
Brendan Neiland maluje obrazy, które sa poniekad bardzo dokładnym dokumentem oraz zapisem dzisiejszych, pospiesznych czasów. Ich tematyka (współczesna architektura high technology, lsniace karoserie samochodów pokryte odbiciami nowoczesnych fasad biurowców czy fragmenty dziwnie niepokojacych miejskich pejzaEy z ich stalowo – szklana struktura) przefiltrowana przez prawie fotograficzna dokładnosc, precyzje i wiernosc szczegółom staje sie zwierciadłem dzisiejszej egzystencji i przemian w nowoczesnych metropoliach. Niezwykle nowoczesny styl jego twórczosci sprawia, Ee jego prace zwracaja uwage nie tylko stałych bywalców wystaw, krytyków sztuki czy osób okazjonalnie interesujacych sie wydarzeniami artystycznymi tej rangi, ale równieE przedstawicieli wielkich korporacji. Dlatego staja sie one ozdoba wnetrz biur, banków albo nowoczesnych budynków (np. siedziby centrali BAA czy Lloyd`sa w Londynie). Talent tego uhonorowanego i wielokrotnie nagradzanego malarza (wsród goracych admiratorów jego artystycznych osiagniec jest m. in. córka władcy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a on sam jest laureatem tak prestiEowych nagród jak chocby Arts Council of Great Britain czy John Moores XI Prize Winner) był wielokrotnie wykorzystywany w pracach dla tak znaczacych firm jak Rolls Royce Engines, BMW, Intercity, Ford czy teE waEnych instytucji publicznych – np. Europejskiego Parlamentu w Brukseli – i oswiatowych. Brendan Neiland, choc twórczo zanurzony we współczesnosci XXI wieku, swe warsztatowe i formalne inspiracje osadza w malarskiej tradycji, siegajac do dokonan takich mistrzów jak Braque, Magritte, Corot czy Vermeer. Stad teE biora sie w jego obrazach piktoralne nawiazania do ich techniki malarskiej, które sugestywnie przetworzone przez tego artyste tworza nowy i adekwatny do bieEacej chwili jezyk wyrazu.

O WYSTAWIE
Wystawa Neilanda w Krakowie bedzie niepowtarzalnym artystycznym wydarzeniem, jesli chodzi o jej nowatorstwo i zgromadzona z całego swiata kolekcje prac tego artysty. Zaprezentowanych zostanie 35 obrazów i 40 printów oraz szereg filmów dokumentalnych powstałych na przestrzeni ostatnich 36 lat pracy twórczej Neilanda(1969-2006). Na wystawie znajda sie miedzy innymi najsłynniejsze obrazy Neilanda takie jak Scotrail, Intercity, Rolls Royce, Lloyd’s, British Airlines Airport, piec obrazów z prywatnej kolekcji Jego Wysokosci Dr. Sheikh Sultan bin Mohammed Al Assimi ze zbiorów Sharjah Art. Musem (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Pokazanych zostanie równieE siedem najnowszych obrazów Neilanda m.in. Zephyr, Cascade, Beijing Gold oraz Beijing Bicykle. Wszystkie
prace wypoEyczone zostana na czas trwania wystawy z kolekcji korporacyjnych, prywatnych, uniwersyteckich oraz galerii, m.in. Galerii Redfern w Londynie. Nigdy w historii prezentacji twórczosci Neilanda nie zgromadzono prac w takim wyborze i w takiej ilosci w jednym miejscu. Bedzie to niezwykła okazja zarówno dla koneserów jak i szerokiej publicznosci. To wrecz fotograficzne odwzorowanie fragmentów rzeczywistosci pozwala widzowi delektowac sie niesłychanie zmysłowa namacalnoscia obrazowanej przestrzeni – wyzwala ona w ogladajacym nieodparta chec dotkniecia jej.
WernisaE wystawy zaplanowany jest na 21 kwietnia 2006. Swoja obecnosc zapowiedzieli Jej wysokość Hoor Al Quasimi, Hisham Al Madhloum (dyr. Sharjah Art Museum), Peter Blake, Richard Gault (dyr. Redfern Gallery) oraz Peter Blake.
Wystawa Neilanda występuje jako gość Miesiąca Fotografii. W ramach wspólnego projektu zaplanowany został panel dyskusyjny dotyczacy wzajemnych inspiracji fotografii, malarstwa i architektury. W dyskusji wezma udział fotograficy, których wystawy odbywaja sie w ramach Miesiaca Fotografii oraz zaproszeni przez galerie Turleja m.in znakomity londynski fotograf współczesnego, industrialnego krajobrazu Hugh Gilbert czy teE wybitny przedstawiciel brytyjskiego pop – artu, Peter Blake. Wystawie prac Brendana Neilanda w Polsce i innych krajach (Wegry, Rosja, Czechy oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie) – po których bedzie równieE podróEowac wystawa jego twórczosci – towarzyszy bogaty program edukacyjny. Oprócz wypowiedzi dla mediów, spotkan z ludzmi sztuki i studentami szkół artystycznych, Neiland poprowadzi warsztaty na których z pomoca slajdów i filmów dokumentalnych czy prezentacji video przedstawi swoja
twórcza droge i inne aspekty swojej plastycznej działalnosci. Dla młodszych widzów przewidziany jest pakiet edukacyjny rozsyłany do szkół, zawierajacy informacje o artyscie, jego komentarze do prac, prezentacje multimedialna. W ramach wizyty w galerii odbeda sie lekcje plastyki, w tym zajecia praktyczne. Zorganizowany zostanie równieE konkurs pt. „Miasto”, w którym nagroda bedzie wystawa oraz publikacja kart pocztowych z praca zwyciezcy. Edukacyjna strona pobytu artysty w Krakowie z pewnoscia przyciagnie bardzo wielu ludzi bardziej lub mniej kibicujacych współczesnej sztuce, chcacych zobaczyc z bliska prezentacje tego malarza jak i jego osobiscie. Dodatkowa zaleta tego programu bedzie moEliwosc zakupu nie tylko katalogu, dokumentujacego wystawe, ale takEe plakatów, reprodukcji czy samych obrazów.

od 17 MARCA 2006
MIRO SVOLIK „CESTA DO STREDU” /DROGA DO WNĘTRZA/
WYSTAWA INDYWIDUALNA W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU
FOTOGRAFICZNEGO „4 FOR 4”

MIRO SVOLIK z niezwykłą wyobraźnią tworzy obrazy pełne fantazji, humoru i prostoty. Z pochodzenia Słowak. Studiując w latach osiemdziesiątych fotografię w praskiej akademii sztuk-FAMU swoją artystyczną aktywnością wprowadza do fotografii czechosłowackiej tamtych lat pewnego rodzaju ożywienie. Wraz z Robo Kocanem i Tono Stano tworzą grupę znaną pod nazwą „słowacka nowa fala” /slovenska nova vlna/. Na FAMU powstał narracyjny cykl pt: „Moje życie jako istoty ludzkiej”, który tworzą pełne bajkowości inscenizacje z ludzkich ciał fotografowane ze szczytów wieżowców. Patrząc na jego fotograficzne opowieści
wydaje się, że autor nie dostrzega podziału między jawą a snem. Wystawa w Krakowie jest pierwszą prezentacją twórczości artysty w Polsce. Stanowi obszerną, bo liczącą aż 72 fotografie ekspozycję. Przyjeżdża do Krakowa z doskonałymi recenzjami prosto z listopadowego festiwalu „Miesiąc Fotografii w Bratysławie” i jest częścią międzynarodowego projektu pt: 4 FOR 4″. Na wystawie zobaczymy najbardziej znane: „Jedno telo, jedna dusa” z 1986 r- kompozycje z ludzkich ciał, sąsiadujące z pracami nowszymi „Historia Sztuki” z 2001-przewrotne fotomontaże, „Jabłko Ewy” z 2001-makrofotografie żeńskich genitaliów i kompozycje kwiatowe kojarzące się z cyklem Zbigniewa Dłubaka „Asymetrie”, ostatnie zaś nawiązujące do buddyjskich mandali.
Wystawie towarzyszy godny polecenia album z fotografiami MIRO SVOLIKA przygotowany specjalnie z okazji wystawy /wydawnictwo ARGO-Praha/.
Autor będzie gościem i jednocześnie poprowadzi w Krakowie trzydniowy workshop fotograficzny pt: „Otvory a diry”.
Kuratorem projektu „4 FOR 4” jest Agnieszka Tomasik/Kraków.

 

w ramach Audio Art Festival 2006

OTWARCIE INSTALACJI i koncert otwierający

Hans van Koolvijk
Hans van Eck

BAMBUSO SONORO, GLISSANDI, BASS BOXES

sound installations, performances

3 listopada, 2006

Galeria Turleja w tym roku po raz drugi włącza się w Audio Art Festival. Przestronne
i modernistyczne wnętrze Galerii stanowi wymarzoną przestrzeń dla prezentacji sztuki Audio Art. Otwarcie ekspozycji w Galerii Turleja będzie jednocześnie rozpoczęciem czternastej edycji festiwalu. Zaprezentowane zostaną instalacje dźwiękowe holenderskiego twórcy Hansa van Koolwijka. Znajdzie się wśród nich zarówno najbardziej znane dzieło tego artysty, wystawiane dotąd już w wielu krajach Europy – Bambuso Sonoro, jak również jego najnowsze rzeźby dźwiękowe, Glissandi. Ponadto pokazane zostaną Bass Boxes, skonstruowane we współpracy z Hansem van Eckiem. Zwiedzający będą się poruszali w centrum kompozycji przestrzennej złożonej z tych obiektów, otoczeni dźwiękami o zróżnicowanym charakterze. Ponadto codziennie będzie odbywał się performance muzyków holenderskich z zastosowaniem rzeźb dźwiękowych jako instrumentów muzycznych.
Audio Art jest jednym z najbardziej awangardowych kierunków sztuki końca XX i początku XXI wieku. Łącząc różne jej dziedziny, stanowi współczesną odmianę sztuki synkretycznej. Audio Art prezentowane jest w formie instalacji dźwiękowych, koncertów i performance. Dźwięk traktowany jest tu jako materiał w określonym kontekście przestrzennym i czasowym. Odbiorca doświadcza kompozycji tego nurtu w sposób polisensoryczny, niejednokrotnie sam znajdując się w centrum formy przestrzenno-dźwiękowej. Twórca sztuki Audio Art jest jednocześnie kompozytorem, konstruktorem i wykonawcą swoich dzieł. W instalacjach Audio Art często używa się zaawansowanych technologii. Audio Art Festival w Krakowie prezentuje dokonania artystów z całego świata.
Hans van Koolwijk, ur. w 1952 r., studiował w Królewskiej Akademii, a także w Państwowej Akademii Sztuk Wizualnych w Holandii. Jako twórca łączy pasję dla sztuk wizualnych i muzycznych. Jest autorem wielu instalacji, które były dotąd wystawiane m. in. w Luksemburgu, Pradze, Amsterdamie, Lyonie, Warszawie, Lubljanie, Dreźnie.
Hans van Eck, ur. w 1958 r., studiował muzykę elektroniczną w Instytucie Sonologii w

Utrechcie, a także muzykologię na Uniwersytecie w Amsterdamie. Ponadto uczył się kompozycji u Daana Manneke. Jest kompozytorem i współtwórcą instalacji oraz założycielem zespołu muzyki elektroakustycznej Schreck. Wykłada na wydziale technologii muzycznych Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

 

 

Międzynarodowy Projekt Fotograficzny 4 FOR 4 KRAKOW

Przegląd fotografii artystycznej

ORGANIZATOR FUNDACJA TURLEJA

30 września – 31 października 2006

Wystawa w Krakowie jest piątą i ostatnią wystawą organizowaną w ramach Międzynarodowego Projektu Fotograficznego 4FOR4 , w którym bierze udział 13 fotografików z 4 krajów Grupy Wyszehradzkiej. Będzie ona najobszerniejszą do tej pory prezentacją fotografii inscenizowanej, obejmującą ponad 100 prac artystów z Czech, Słowacji, Węgier i Polski, działających w obszarze tematycznym klasycznej fotografii artystycznej:

Michaeli Brachtlovej, Pavla Baňki, Jenó Detvay’a, Enikő Gábor, Józsefa Hajdu, Vaclava Jiraška, Robo Kočana, Piotra Komorowskiego, Mari Mahr, Grzegorza Przyborka, Pavla Pechy, Miro Švolíka i Pawla Żaka.

Wystawa ukazuje wyjątkowość fotografii artystycznej pochodzącej z naszego regionu – podobieństwa tematyczne, mimo niezwykłej różnorodności stylistycznej, wspaniałe poczucie humoru i wspólną wszystkim doskonałość warsztatu.

Każdy z fotografików prezentuje odmienną drogę osobistych poszukiwań ujętych w artystyczny wyraz mikro lub makrokosmosu. Poszukiwania te prowadzone są z lekkością i w bardzo mocny sposób oddziałują na naszą dziecięcą wyobraźnię. To właśnie ta dziecięca wyobraźnia wydaje się najbardziej charakterystyczną cechą prezentowanych podczas wystawy projektu 4For4 prac.

Podobieństwa te wynikają nie tylko ze wspólnych słowiańskich tradycji, przynależności do kręgu kultury austrowęgierskiej oraz doświadczenia izolacji typowego dla państw byłego bloku komunistycznego. Łączą je podobieństwa mentalne i czytelny i rozpoznawalny w świecie sposób postrzegania i rejestracji rzeczywistości.

Kluczem doboru artystów stała się konkluzja, że w dobie powszechności kultury obrazkowej i digitalizacji medium fotograficznego, dewaluującej jego artystyczną wartość, to w dziedzinie fotografii klasycznej, będącej źródłem i punktem wyjścia wszelkich działań na polu kultury wizualnej odnaleźć można najcenniejsze i najoryginalniejsze dokonania artystyczne. Uważamy, że twórczość przedstawicieli tego nurtu doceniana jedynie w krajach ich pochodzenia, a wcale lub nie wystarczająco znana w państwach sąsiedzkich jest niezaprzeczalnie na tyle wartościowa, że godna prezentowania i promocji szczególnie na fali zauważalnego powrotu zainteresowania młodych twórców fotografią klasyczną.

W projekcie 4FOR4 biorą udział artyści, kuratorzy, krytycy sztuki i galerie z Ostrawy, Krakowa, Budapesztu i Bratysławy , co umożliwia utworzenie wyjątkowej płaszczyzny wymiany doświadczeń. Projekt ten stanowi również kontynuację wieloletniej współpracy pomiędzy fotografami i centrami sztuki z regionu czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej. Uroczystej gali otwarcia wystawy w Krakowie towarzyszyć będą dwudniowe warsztaty prowadzone przez specjalnie na tę okazję zaproszonych dwunastu artystów.

Projekt 4FOR4 kontynuuje wspólne tradycje fotograficznej współpracy między artystami państw Grupy Wyszehradzkiej. Pragnie podkreślania i umacniania silnych związków fotografii polskiej z fotografią czeską, słowacką i węgierską. Fotografia w tej części Europy ma wspaniałe długoletnie tradycje i reprezentuje najwyższą artystyczną jakość. To w praskiej akademii filmowej FAMU wykształciło się i nadal kształci wielu znakomitych artystów, w tym Polaków by wymienić tylko tę najbardziej znaną – reżyserkę Agnieszkę Holland. To w Bratysławie już od ponad piętnastu lat, co roku odbywa się jeden z najciekawszych festiwali fotografii, w którym Polska ma swoje stałe miejsce.

 

Rok 2007

Dział Projektów Kulturalno-Społecznych realizował w tym czasie trzy projekty społeczne, dwa projekty kulturalne, zarządzał Kolekcjami Fundacji (Kolekcją Polskiej Sztuki Współczesnej – Zbigniewa Turleja i Kolekcją Malarstwa Polskiego XIX i XX wieku – Toma Podla) oraz organizował wystawy o charakterze muzealnym we współpracy z największymi polskimi muzeami i galeriami państwowymi.

Dział Galerii Turleja prowadził projekty o charakterze artystyczno-edukacyjnym, organizował samodzielnie wystawy międzynarodowe i ogólnopolskie w podległych mu galeriach: Galerii Turleja – przy ulicy Świętego Jana 2 oraz w Galerii f-station – przy ulicy Kazimierza Wielkiego 142, jak również współorganizował wystawy zbiorów muzealnych, zakontraktowane i wdrożone przez DPKS.

Wydawnictwo Turlej realizowało swój plan wydawniczy opracowując i wydając zarówno nowe albumy poświęcone artystom i sztuce, jak i wznowienia wyczerpanych nakładów; Wydawało też drobne druki, takie jak: karty pocztowe, plakaty, zaproszenia, foldery, katalogi i inne materiały związane z imprezami i wernisażami wystaw Fundacji, jak i według własnego planu wydawniczego.

Wydawnictwo realizowało w roku 2007 produkcję i dystrybucję książek, przygotowywało się do uruchomienia księgarni internetowej (Księgarnia Internetowa – Artbooks.pl) i wykonywało prezentacje multimedialne dla celów promocyjnych Fundacji i jej projektów oraz projektowało i prowadziło serwisy internetowe. Wydawnictwo Turlej wzięło, w 2007 roku, udział w Targach Książki w Paryżu i w Targach Książki w Krakowie.

Galeria Turleja

Dokończone zostały prace remontowe przy zabytkowych boazeriach i marmurowych płytkach podłogowych w Galerii Turleja przy ulicy Świętego Jana 2 w Krakowie. Trwa przygotowanie do wymiany drzwi wejściowych i instalacji nowego szyldu frontowego.

Dział Projektów Społeczno-Kulturalnych

Departament Projektów Społeczno-Kulturalnych obsługiwał w 2007 roku trzy projekty społeczne. Dwa z nich zawierały elementy edukacji o sztuce i promocji sztuki i kultury. Stanowiły one kontynuację projektów rozpoczętych w latach wcześniejszych, które mają charakter cykliczny. Wszystkie realizowane projekty społeczne miały charakter edukacyjny. DPKS realizował także w roku 2007 dwa projekty artystyczne. Organizował współpracę i współorganizował wystawy zbiorów muzealnych i zarządzał kolekcjami sztuki Fundacji.

 

Jerzy Kucia – strojenie Instrumentów

Promocja filmu animowanego

Promocja Polskiego Filmu Animowanego Nasza Fundacja od roku 2004, kiedy zgłosiła Ministerstwu Kultury chęć ratowania upadającego Studia Filmów Animowanych w Krakowie systematycznie interesuje się produkcją filmową, zwłaszcza zaś filmem animowanym.

W roku 2006 powstał Projekt Poland trough Animation, który zakładał zorganizowanie 5 pokazów polskich filmów animowanych oraz spotkań z twórcami niektórych filmów w pięciu miastach Wielkiej Brytanii. Trasa pokazowa miała trwać trzy tygodnie w listopadzie 2006 roku i była zsynchronizowana z Festiwalem Filmowym w Leeds. Projekt przeszedł na rok 2007 w związku ze zmianami oszczędnościowymi wprowadzonymi w jego strukturę przez PISF.

W związku z powyższymi zmianami w roku 2007 odbyły się dwie edycje promocji polskiego filmu animowanego:

Pierwsza w Wielkiej Brytanii – w maju.

Prezentacje filmów odbyły się w następujących miejscach:

4 V Leeds Metropolitan University, School of Film Television and the Performing Arts, Leeds 6 V Northumbria University, Newcastle 8, 15, 22 i 29 V Filmhause Edinburgh we współpracy z University of Edinburgh 10 V University of the Highlands & Islands, Inverness

Druga w Irlandii w listopadzie.

W listopadzie 2007 roku realizacja projektu odbyła się w Irlandii i Irlandii Północnej. Udział większej ilości partnerów w porównaniu do wiosennej edycji spowodował dwukrotnie większą ilość pokazów. Dzięki temu polską animację publiczność mogła obejrzeć niemal w każdej części zielonej wyspy.

Pokazom towarzyszyły spotkania z Elżbietą Wąsik, reżyserką posługującą się w swojej pracy rzadko stosowaną techniką animowania obrazów malowanych farbą olejną bezpośrednio pod kamerą. Elżbieta jest również scenarzystką filmów dla dzieci. W 2006 roku jej scenariusz zwyciężył w prestiżowym polsko-włoskim konkursie scenariuszy filmów dla młodzieży, natomiast w 2007 roku artystka odebrała Nagrodę Specjalną na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym we Lwowie Kinolev 2007 za film „Błędne Koło”.

Prezentacje filmów odbyły się w następujących miejscach:

8 XI The Huston School of Film & Digital Media, Galway

9 XI School of Media & Performing Arts. University of Ulster, Coleraine

12 XI Letterkenny Institute of Technology, Letterkenny

13 XI Athlone Institute of Technology, Athlone

14 XI Ballyfermot College of Further Education, Dublin

15 XI Dun Laoghaire Institute of Art, Design & Technology, Dun Laoghaire

17-18 XI St John’s Central College, Cork

19 XI Waterford Institute of Technology, Waterford

Podczas tych pokazów zaprezentowano zestaw 48 filmów tworzących kanon polskiego filmu animowanego oraz pokazano dodatkowe filmy z najnowszej produkcji naszego partnera Studia Miniatur Filmowych w Warszawie. Ważnym partnerem oprócz PISF jest Filmoteka Polska.

Prezentowane są wybitne dzieła polskiej szkoły animacji, powstałe po roku 1945. Każda edycja odbywa się z udziałem zaproszonego z Polski artysty. Dodatkowo na przeglądzie prezentowane są filmy najnowsze oraz reżyserskie debiuty – część programu, która cieszy się zainteresowaniem wśród kończących studia i absolwentów. Głównym celem projektu jest promocja polskiej animacji za granicą.

Wśród filmów prezentowanych na przeglądzie znalazły się dzieła klasyków polskiej animacji – Jana Lenicy, Waleriana Borowczyka, Mirosława Kijowicza, Zbigniewa Rybczyńskiego, Piotra Dumały, Daniela Szczechury oraz filmy z krakowskiej szkoły animacji. Z artystów młodszego pokolenia znajdują się prace animatorów odnoszących już spore sukcesy na arenach międzynarodowych, między innymi Marka Skrobeckiego, Tomasza Bagińskiego, czy Marcina Waśko.

Projekt jest skierowany do środowisk uniwersyteckich i wyższych szkół artystycznych, które są w gruncie rzeczy ważnymi ośrodkami kształtowania opinii publicznej. Formułowane tutaj oceny i stereotypy trafiają do szerokich kręgów społecznych, gdzie są przyjmowane później niemal automatycznie, jako „obowiązujące”. Stąd jest bardzo istotne, żeby jak najwięcej działań promocyjnych dotyczących polskiej kultury i w ogóle Polski kierować właśnie do tego środowiska.

Przegląd odwiedza uczelnie, w których studiują młodzi ludzie z całego świata. To publiczność najbardziej otwarta na oryginalną ofertę filmową. Dla tej publiczności stworzono specjalną stronę w języku angielskim poświęconą polskiej animacji www.animated.pl.

Zaproponowana przez nas formuła kilkugodzinnych pokazów skondensowanych w ciągu jednego lub dwóch dni, połączonych z obecnością artystów z Polski i panelowymi dyskusjami, czy pokazami najnowszej produkcji niektórych studiów, bardzo dobrze się sprawdziła. Spotania były owocne, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i były za każdym razem dużym zaskoczeniem dla odbiorców, którzy dotychczas nie mieli świadomości wysokiej jakości polskiej animacji. Dzięki tym spotkaniom i dyskusjom nawiązano między innymi bliską współpracę ze szkołą artystyczną w Leeds i szereg nowych kontaktów pomiędzy artystami i Fundacją.

PARTNERZY

Irlandia:

• The Huston School of Film & Digital Media, Galway • Letterkenny Institute of Technology, Letterkenny • Athlone Institute of Technology, Athlone • Ballyfermot College of Further Education, Dublin • Dun Laoghaire Institute of Art, Design & Technology, Dun Laoghaire • St John’s Central College, Cork • Waterford Institute of Technology, Waterford

Anglia:

• Leeds Metropolitan University, School of Film Television and the Performing Art, Leeds • Northumbria University, Newcastle

Szkocja:

• Filmhause Edinburgh co-operation with University of Edinburgh • University of the Highlands & Islands, Inverness

Irlandia Północna:

• School of Media & Performing Arts. University of Ulster, Coleraine

Producenci z Polski:

• SEMAFOR • Studio Miniatur Filmowych • Studio Filmów Rysunkowych • Bow & Axe • Platige Image • Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie • Studio Mansarda

Partnerem Honorowym projektu Poland Animation jest Filmoteka Narodowa

Wystawy zbiorów muzealnych i we współpracy z innymi muzeami i galeriami

W tym miejscu wspomnimy jedynie o dwóch wystawach, które przygotowywał Dział Projektów Kulturalno-Społecznych w roku 2007. Pierwsza, która miała miejsce w marcu i kwietniu 2007 roku była wystawa Wiatr halny. Wrażenia i obrazy Tatr. Na tę wystawę sprowadzono 150 dzieł. Wiele z tych obrazów nie było pokazywanych od bardzo dawna. Praca nad organizacją wypożyczeń trwała od grudnia 2006 do końca marca 2007 roku.

W roku 2007 nie odbyła się już druga wystawa. DPKS przez cały czas pracował jednak nad kolejnymi przedsięwzięciami. Zaplanowany na listopad wernisaż wystawy Grottger przesunął się w czasie, z powodu braku finansowania. Wystawa ta została otwarta 2 stycznia 2008 roku. Jest to również wielka, monumentalna wystawa, poświęcona tym razem Arturowi Grottgerowi. Odbywa się ona z okazji okrągłych rocznic urodzin i śmierci malarza. Gromadzi ponad 100 obrazów i rysunków artysty. Przygotowania do niej i wypożyczenia trwały od czerwca 2007 do końca grudnia.

Wiatr halny – Tatry w malarstwie polskim XIX i XX wieku

Wydarzenie: WIATR HALNY. WRAŻENIA I OBRAZY TATR Patronat Honorowy: Kazimierz Michał Ujazdowski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa Józef Rostworowski, Małopolski Kurator Oświaty Idea, scenariusz i aranżacja plastyczna: Anna Król Patroni Medialni: Dziennik Polski, Radio Kraków, TVP3 Kraków, www.Magiczny.Krakow.pl Miejsce: Turlej Gallery, Św. Jana 2, Kraków Czas trwania: 30 marca – 20 maja 2007 Godziny otwarcia: codziennie, 9.00 – 19.00 Wernisaż: 29 marca 2007, godz. 18.00 Sponsorzy wystawy: MOTA-ENGIL POLSKA SA, M – INVEST

Wydarzenia towarzyszące: Album-katalog autorstwa Anny Król Wiatr halny. „Krajowidoki” i wrażenia z Tatr w malarstwie polskim XIX i XX wieku.

Spotkanie z Anną Król 30 marca 2007, godz. 17.00, Salon Empik, Rynek Główny/ Sienna 2, II piętro

‘Lekcja w Galerii’ – program edukacyjny skierowany do szkół gimnazjalnych i liceów Opis merytoryczny wystawy zamieszczamy w Dziale Galerii, poniżej.

Dział Galerii Turleja

Dział Galerii Turleja prowadzi w chwili obecnej dwie galerie, a w nich, jak wspomniano w części organizacyjnej, organizuje wystawy, koncerty i inne wydarzenia kulturalne. Dział Galerii Turleja prowadzi także działalność edukacyjno-artystyczną. Są to galerie ft-station w Oficynie Turleja (ul. Kazimierza Wielkiego 142 w Krakowie) oraz Turlej Gallery (Galeria Turleja) przy ulicy Świętego Jana 2 w Krakowie.

Galeria Turleja (Turlej Gallery)

W drugim roku pełnej aktywności artystycznej i organizacyjnej Galeria Turleja wpisała się w kulturalną mapę Krakowa jako ważne centrum wystawowe. Spośród pejzażu ponad stu instytucji wystawienniczych sektora sztuki (instytucje, muzea, galerie, sklepy artystyczne) Galeria Turleja wyróżnia się swoją wielkością i rozmachem prezentacji.

To jedyna prywatna galeria, która może w Krakowie konkurować z utrzymywanymi przez Ministerstwo Kultury państwowymi podmiotami kulturalnymi. Fundacja Turleja jako jedna z nielicznych w Polsce prywatnych fundacji współorganizuje duże rocznicowe wystawy sztuki o walorach muzealnych pochodzącej ze zbiorów najznakomitszych polskich muzeów.

W roku 2006 w Galerii Turleja odbyła się rocznicowa wystawa kończąca obchody 140. rocznicy urodzin i 65. rocznicy śmierci Olgi Boznańskiej. W roku 2007 odbyła się kolejna tej rangi wystawa – Wiatr halny- Wrażenia i Obrazy Tatr. Miała ona miejsce wiosną od 30 marca do 20 maja.

Galeria dysponuje dużą powierzchnią i dzięki temu pozwala na realizację pełnych rozmachu wystaw. Bardzo szybko stała się jedną z chętnie odwiedzanych galerii, a jej program powoduje, że wernisaże gromadzą każdorazowo 200 do 300 osób.

Galeria wypełniła istotną lukę na kulturalnej mapie Krakowa. Realizując swoją misję prezentowania ważnych wystaw sztuki współczesnej i misję zbliżania kultur nie rezygnuje z intensywnego promowania i pokazywania Polakom, i zagranicznym gościom (7,5 miliona turystów w Krakowie rocznie, w tym turyści zagraniczni to 3,5 mln osób) wybitnych dzieł malarstwa polskiego z okresu XIX i początku XX wieku.

Zgodnie z zapowiedziami, zrealizowany w 2007 program był potwierdzeniem otwartości galerii na sztukę nowatorską i oryginalną, wykorzystującą nowe media i formy komunikacji z widzem; nie zabrakło w nim też oferty dla miłośników malarstwa XX wieku. Prace na wysokim, europejskim poziomie przyciągnęły uwagę nie tylko stałych bywalców wystaw i krytyków sztuki, ale także osób jedynie okazjonalnie interesujących się wydarzeniami artystycznymi.

Dzięki nawiązanym kontaktom z mediami wszystkim projektom zrealizowanym w 2007 roku towarzyszyła znaczna kampania informacyjna wsparta działaniami promocyjnymi poszczególnych wystaw. O projektach zrealizowanych w Galerii Turleja można było przeczytać na łamach Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, Wprost, czy regionalnych tytułów krakowskich. Relacje z wystaw, z zawsze pozytywnym i pełnym uznania komentarzem, obecne były na antenie radia i telewizji oraz w Internecie.

Jako instytucja w pełni niezależna Galeria Turleja poszukuje partnerów pośród firm komercyjnych. W roku 2007 działania galerii postanowiły wesprzeć między innymi Mota Engil Polska, Shenker, M-Invest, Polskie Linie Lotnicze LOT.

Poniżej zamieszczamy krótkie omówienia poszczególnych wystaw.


Wystawa malarstwa Eugeniusza Gerlaha

eugeniusz gerlach
malarstwo
6.12.2006 – 7.01.2007
wernisaż: 5 grudnia (wtorek), godz. 18.00

Wystawa w turlej gallery prezentuje 54 prace malarskie Eugeniusza Gerlacha powstałe od lat 60. po jego obrazy najnowsze. Wśród nich znajdują się prace nieznane i prezentowane w Krakowie po raz pierwszy, m.in. wielkoformatowe obrazy z serii kompozycji witrażowych oraz wczesne i rzadkie prace o motywach sportowych (‘Piłkarze’ i ‘Zapaśnicy’).

Traktowanie obrazu jako pretekstu do bogatej rozgrywki kolorystycznej wiąże Eugeniusza Gerlacha z nadal żywą u nas tradycją koloryzmu, który istnieje w sztuce polskiej, a zwłaszcza krakowskiej od lat już trzydziestu. Trzeba przyznać, że koloryzm z temperamentu odpowiada Gerlachowi. Jego wyczucie koloru, umiejętność budowania obrazu w różnych gamach barwnych, przy czym kolor prawie nigdy nie jest zbrudzony, zawsze działa czysto i mocno – ta biegłość techniczna to główna zaleta jego sztuki. W swych obrazach Eugeniusz Gerlach nigdy nie traci kontaktu z przedmiotem, pejzażem, portretem czy martwą naturą, które są zawsze jednoznaczne i czytelne. Wyczyszcza tylko i porządkuje formy, ujmuje je często grubym, czarnym konturem. Kontur ten odgrywa w jego kompozycjach rolę zasadniczą, decyduje o rytmicznej współzależności form, a jego przebieg nadaje często rytmiczną, dynamiczną wymowę tym obrazom. Maciej Gutowski

Obrazy Eugeniusza Gerlacha to poruszająca kompozycja muzyczna. To niemal jazzowy happening wielkiej aglomeracji, wielość wrażeń, rytmów oraz pewnego nadmiaru jakie niesie miasto w godzinach szczytu. Elżbieta Borysławska

Eugeniusz Gerlach *1941 mieszka i pracuje w Krakowie. Absolwent Wydzialu Malarstwa i Grafiki krakowskiej ASP (1966). Od roku 1966 należy do Zwiazku Polskich Artystów Plastyków. W swoim dorobku ma ponad 30 wystaw indywidualnych i udzial w 50 wystawach zbiorowych. Jego obrazy znajdują się w kolekcjach muzealnych, zbiorach prywatnych w Polsce i zagranica, m.in. Kanadzie, USA, Francji, Szwecji, Niemczech i RPA. Dwukrotnie otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Sztuki.

Wystawa Women by Women

women by women malarstwo kobiet indyjskich 9.02.2007 – 8.03.2007 wernisaż 8.02.2007, godz. 18.00

Inspiracją dla ‘WOMEN BY WOMEN’ była zorganizowana w 2004 roku wystawa ‘Celebrowanie Kobiety’, która odbyła się w Indira Gandhi National Centre for the Arts (New Delhi) z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. 52 uznane na świecie Artystki, m. in. Beena Pradhan, Hema Guha, Durga Kainthola, Pooja Iranna, Richa Arora, Supriya Wadgaonkar posługują się różnymi technikami nawiązując do realizmu, abstrakcji, popartu. Łączą etniczność, mitologizację i oniryczność. Wspólnym mianownikiem 60 prezentowanych prac malarskich /olej, akryl, akwarela, ołówek, sangwina, akwaforta, stylizacja komputerowa/, jest ekspresyjna kolorystyka i nowoczesne spojrzenie na kobietę i przypisane jej role społeczne. Tematem prac jest kobieca seksualność, inicjacja, siostrzeństwo i macierzyństwo chęć uwolnienia się z patriarchalnego schematu domu rodzinnego, wiara w potencjał kreacji kobiet.

Patronat Honorowy Jego Ekscelencja Ambasador Indii w RP Anil Wadhwa Prezes Indyjsko – Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kultury Umesh Nautiyal

Wystawa Wiatr halny

wiatr halny wrażenia i obrazy tatr 30.03.2007 – 20.05.2007, wernisaż: 29.03.2007, godz. 18.00

„Ktokolwiek miał do czynienia z naturą, zachował w sobie zdolność odbierania szczerych, bezpośrednich od niej wrażeń, które jedynie pozwalają odczuwać duszę świata, osobowość zjawisk, ten zdoła sobie uprzytomnić stosunek zachodzący między ja ludzkim, a takimi potężnymi objawami przyrody, jak, przypuśćmy, morze lub góry. Zdaje się, że nie tylko wrażenia wzrokowe, nie tylko kojarzenie się wyobrażeń, lecz jeszcze jakieś siły fizyczne, jakieś subtelne i nieznane składniki natury i człowieka są czynnikami, dzięki którym wobec pewnych objawów przyrody doznaje się wrażeń, wpada się w stany psychiczne, które się nigdy w odmiennych warunkach nie powtarzają” Stanisław Witkiewicz, Na przełęczy. Wrażenia i obrazy z Tatr, 1889.

Wiatr halny. Wrażenia i obrazy Tatr to wystawa prezentująca ponad sto pięćdziesiąt dzieł – obrazów olejnych, pasteli i akwarel – ukazujących rozmaite motywy tatrzańskie namalowane przez zauroczonych górami polskich artystów. Jest to pierwsza w Polsce tak duża ekspozycja przedstawiająca Tatry. Zgromadzono na niej między innymi najstarsze wyobrażenia Tatr utrwalone przez pierwszego polskiego malarza „krajowidoków”, Jana Nepomucena Głowackiego. Jego Widok Tatr z Poronina z roku 1836 otwiera naszą prezentację, zamyka ją zaś Widok Tatr z Galicowej Grapy, ukazany niemal z tego samego miejsca, w którym „zdejmował” swój widok Głowacki, a namalowany sto pięćdziesiąt lat później przez utalentowanego, młodo zmarłego artystę i taternika, Władysława Klamerusa. Do motywów tatrzańskich, odkrytych i przedstawianych przez Głowackiego, powracało później wielu artystów. Wybitne kreacje stworzyli zwłaszcza polscy „monachijczycy”, m.in. Aleksander Kotsis i Stanisław Witkiewicz. Bez wątpienia najpiękniejsza kolekcja krajobrazów tatrzańskich powstała w okresie Młodej Polski, a pastelowe arcydzieła Leona Wyczółkowskiego nie mają sobie równych w kraju i Europie. Nigdy dotąd też nie pokazywano tak obszernie syntetycznych, ekspresyjnych i symbolicznych studiów tatrzańskich Wojciecha Weissa. Ważne miejsce zajmują również Tatry widziane oczami Władysława Ślewińskiego oraz Stanisława Ignacego Witkiewicza (Witkacego). Młodopolski dorobek dopełniają pogodne prace najzdolniejszych uczniów Jana Stanisławskiego: Stefana Filipkiewicza, Stanisława Kamockiego i Henryka Szczyglińskiego. Odrębną część stanowią mniej znane, ale charakterystyczne dla epoki, obrazy malarzy związanych ze środowiskiem artystycznym Zakopanego w dwudziestoleciu międzywojennym. Fascynacja Tatrami nie minęła po II wojnie światowej. Najcenniejszy zbiór szkiców tatrzańskich – przejmujący, wręcz dramatyczny – zawdzięczamy Andrzejowi Wróblewskiemu, największej indywidualności nowoczesnej polskiej sztuki. 23 marca mija 50. rocznica jego śmierci, 15 czerwca – 80. rocznica urodzin. W Turlej Gallery, zostanie przedstawiony Cykl górski z Wróblewskiego roku 1952, nigdy dotąd w Krakowie nie wystawiany.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Spotkanie z autorką wystawy i albumu Wiatr halny. „Krajowidoki” i wrażenia z Tatr w malarstwie polskim XIX i XX wieku.

Salon EMPiK, Rynek Główny / Sienna 30 marca 2007, o godz. 17.00


Wystawa August Sander

august sander. oblicze czasu miesiąc fotografii w krakowie 23.05.2007 – 15.07.2007

60 czarno-białych fotografii wybitnego niemieckiego fotografa Augusta Sandera (1876-1964) jest prezentowanych w Turlej Gallery w ramach Festiwalu Miesiąc Fotografii, Gość Specjalny: Niemcy. August Sander. Antlitz der Zeit [Oblicze czasu] stanowi historyczną perspektywę tegorocznego programu Festiwalu dedykowanego w głównej mierze fotografii niemieckiej.

Wyboru fotografii dokonał sam fotograf w roku 1929 podczas przygotowywania materiałów do pierwszej książki, jaka miała ukazać się za jego życia, o tym samym tytule. Fotografie te są częścią najbardziej ambitnego przedsięwzięcia w dziejach fotografii, monumentalnego projektu realizowanego przez Sandera do końca jego życia, zatytułowanego Menschen des 20. Jahrhunderts [Ludzie XX wieku]. Ogarnięty ideą stworzenia fotograficznego i obiektywnego portretu niemieckiego społeczeństwa August Sander poświęcił 40 lat życia realizacji tego projektu, wykonując ponad 600 portretów obywateli niemieckich, które podzielił na 7 grup społecznych i zawodowych.

Wyjątkowe, jako świadectwo czasu, analiza socjologiczna i głębokie studium psychologiczne człowieka, fotografie Augusta Sandera są arcydziełami sztuki fotograficznego portretu. Miały ogromny wpływ na przyszłe pokolenia fotografów, w tym Amerykanów Walkera Evansa i Diane Arbus.

*** Powstała w ramach współpracy niemiecko-polskiej wystawa ‘Oblicze Czasu’ jest jednym z punktów kulminacyjnych Miesiąca Fotografii w Krakowie. Wybitne portrety Augusta Sandera są nie tylko znakomite pod względem technicznych – były one kamieniami milowymi w rozwoju tego medium i wywarły trwały wpływ na inne sztuki. Nieomal socjologiczne spojrzenie Augusta Sandera na modeli, bawi się ich podobieństwami i różnicami między nimi. Każdy portretowany ukazywany jest jednocześnie jako indywiduum i członek większej społeczności. Efekty tej gry przeciwieństw pozostają do dziś aktualne. Życzę Państwu ciekawych wrażeń przy oglądaniu tej wystawy!

J.E. Pan dr Reinhard Schweppe Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Federalnej Niemiec w Polsce Honorowy patronat wystawy

‘Oblicze czasu’ to dzieło wyjątkowe, wykraczające daleko poza sztukę portretowania. Dzięki niemu Sander przeszedł do historii jako pionier nowego obiektywizmu, który wyznaczył kierunek rozwoju fotografii i sztuki lat dwudziestych XX wieku.

W swoim wprowadzeniu do ksiązki ‘Oblicze czasu’ Alfred Döblin napisał: ‘Czytelnik otrzymuje do rąk pewnego rodzaju historię kultury, czy raczej socjologiczny zapis ostatnich trzydziestu lat. Ogarnięty niezwykła wizją, dysponujący niezwykłym umysłem oraz zmysłem obserwacji, wiedzą i w końcu, niemniej istotne, ogromnym talentem fotograficznym, Sander tworzył historię socjologii. Nie pisał tekstów socjologiczne, ale tworzył portrety ludzi, które były czymś więcej niż fotografią kostiumów. Podobnie jak zrozumienie natury lub historii narządów wewnętrznych przychodzi wraz ze studiowaniem anatomii porównawczej, podobnie Sander praktykując pewien rodzaj porównawczej fotografii osiągnął naukowy punktu widzenia, wykraczający ponad i poza sztukę fotografowania szczegółu.’

Gabriele Conrath-Scholl Kurator wystawy Die Photographische Sammlung /SK Stiftung Kultur

August Sander: ‚Antlitz der Zeit. 60 Aufnahmen deutscher Menschen des 20. Jahrhunderts.’ Mit einer Einleitung von Alfred Döblin. München: Transmare Verlag 1929. Neudr.: München: Schirmer/Mosel Verlag 1976. Neuaufl. ebd. 1983 (Schirmer´s visuelle Bibliothek, Nr. 17) 1990.

Wystawa Jeden świat

jeden świat / one single world world posters award 20.07.2007 – 9.09.2007

Prezentowana w Turlej Gallery wystawa Jeden świat / One Single World jest pierwszą w Europie okazją do obejrzenia blisko 100 prac międzynarodowego konkursu plakatu World Award of Monotheistic Religions zorganizowanego przez Imam Ali Museum w Teheranie.

Tworzą ją plakaty wyłonione spośród 917 nadesłanych przez 566 artystów z całego świata prac, w tym z Niemiec, USA, Japonii, Polski, Czech, Chorwacji, Szwajcarii, Rosji, Meksyku, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Turcji i Indii. Wśród plakacistów, których prace będą prezentowane w Krakowie znajdują się tak znani artyści jak Jean Ritter czy Alain Le Quernec z Francji, Fons Hickmann z Niemiec, Vladimir Chaika z Rosji, Szwajcarka Sabina Oberholzer czy Ali Asghar Hassemi z Iranu.

Oprócz prac laureatów i finalistów wystawa obejmie również prawie 20 prac jurorów (m.in. wybitnego designera irańskiego Majida Abbasiego, meksykańskiego plakacisty Allejandro Magellana czy grafika i typografa Rezy Abediniego).

Konkurs World Award of Monotheistic Religions odbył się po raz pierwszy w Teheranie na przełomie 2006 i 2007 roku, przy wsparciu The Cultural-Art Organization of Tehran Municipality, która w chwili obecnej koordynuje kolejną edycje konkursu. Organizatorzy zapowiadają, iż w przyszłości konkurs będzie organizowany w czterech kategoriach – plakatu, malarstwa, rzeźby i fotografii. Prezentowane na wystawie prace nawiązują do 4 działów tematycznych zaproponowanych przez organizatorów konkursu – pokój i pojednanie, modlitwa, monoteizm oraz życie przywódców duchowych. Większość prac skupia się na tematyce pokojowego współistnienia, akceptacji odmienności i akcentowaniu podobieństw między kulturami i ludźmi oraz wspólnej wszystkim ludziom i kulturom potrzebie transcendencji.

Hossein Khosrojerdi, uznany na arenie międzynarodowej grafik oraz członek jury konkursu uważa, iż sztuka odnosząca się do wielkich monoteistycznych religii przyczynia się zarówno do wyjaśnienia, jak i zniesienia podziałów między religiami w dzisiejszym świecie. Jego zdaniem – międzynarodowy konkurs stwarza okazję do ukazania religijnych symboli i metafor tak, by w następnej kolejności przetransponować je na uniwersalny język sztuki.

Laureatami pierwszej edycji konkursu zostali następujący twórcy – pierwsze dwie nagrody trafiły do artystów z Iranu – pierwsze miejsce zajęła, co zasługuje na szczególne podkreślenie – kobieta – Elham Mahoutchi, zaś drugą nagrodę zdobył Shervin Farid Nejad. Na trzecim miejscu ulokował się Polak, Michał Jandura. Pokonkursowa wystawa została zaprezentowana w Imam Ali Museum. Wystawa będzie prezentowana również w kilku krajach Europy Zachodniej.

Od września do końca listopada trwały w galerii prace remontowe, a w grudniu rozpoczęły się przygotowania do nowej wystawy – Grottger.

Galeria f-station

Jak nadmieniliśmy w części opisującej organizację Galeria f-station jest wykorzystywana sporadycznie jako pomocnicza, w tych momentach kiedy wszystkie współpracujące z nami galerie Krakowa prowadzą własne wystawy i nie mogą udostępnić sal nam lub naszym partnerom. Na podobnej zasadzie była wykorzystywana galeria w roku 2007. W związku z tym przez cały rok trwały tutaj prace nad inwentaryzacją zbiorów antykwarycznych (głównie książki i prasa anglojęzyczna). Odbyła się tutaj w roku 2007 tylko jedna wystawa w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie.

Zbiory antykwaryczne Fundacji w Galerii f-station

Zbiory antykwaryczne Fundacji obejmują około 50.000 tytułów i dużo większą liczbę woluminów. Głównie są to wydawnictwa książkowe i czasopisma, pochodzące z całego świata, wydawane na przestrzeni XIX i XX wieku.

Fundacja prowadzi ciągła wymianę własnych wydawnictw z różnymi instytucjami wydawniczymi, muzeami i galeriami nieustannie poszerzając swoje zbiory. Prowadzimy również prenumeratę bieżącą wybranych tytułów dzienników i czasopism.

W połowie 2007 roku zapadła decyzja o przygotowaniach do uruchomienia Antykwariatu Turleja. W związku z tym w pomieszczeniach galeryjnych Oficyny Turleja utworzyiśmy tymczasowe Biuro Archiwum, które zajmuje się inwentaryzacją zbiorów wydawnictw antykwarycznych i tworzeniem elektronicznej bazy przyszłego antykwariatu internetowego. Prace te są prowadzone w czteroosobowym zespole, który redaguje noty na temat poszczególnych pozycji w języku polskim i angielskim oraz skanuje okładki i ilustracje.

Wystawa fotografii Andersa Petersena.

Wystawa ta realizowana była we współpracy z organizatorami Miesiąca Fotografii w Krakowie, z którymi Fundacja i Dział Galerii Turleja utrzymują regularną, systematyczną i bardzo udaną znajomość. Wystawa odbyła się w czasie Miesiąca Fotografii i stanowiła część programu tej imprezy poświęconej popularyzacji fotografii artystycznej.

anders petersen mental hospital (1992-1995) miesiąc fotografii w Krakowie 6 – 30.05.2007 galeria f-station, kazimierza wielkiego 142

Fotograficzny dorobek Andersa Petersena to zapis spotkań z ludźmi, którzy w trakcie tych spotkań przestają być nieznajomymi i poprzez fotografie trafiają do czegoś w rodzaju rodzinnego albumu autora. Niezależnie, czy tematem zdjęć jest nocny bar, osoba spotkana na ulicy czy szpital psychiatryczny – jest to kontynuacja tego samego procesu przekraczania granicy anonimowości i zbliżenia się do Innego. W tym sensie szpital psychiatryczny nie jest właściwym tematem zdjęć Petersena. W wywiadzie dla Joanny Karczmarewicz (Arles, 8.07.2006) autor mówi: Ja się boję w zasadzie wszystkiego. Ale nie uważam, żeby było w tym coś złego. Strach to chyba normalne uczucie. Bergman powiedział kiedyś, że codziennie rano musi wyjść na spacer, przewietrzyć się, bo jego demony nie lubią świeżego powietrza. Ja wychodzę na ulicę i robię zdjęcia. W ten sposób, poprzez fotografię, unicestwiam moje lęki.

Anders Petersen *1944, Solna

 

Wydawnictwo TURLEJ

Tak jak to opisano w części organizacyjnej, Wydawnictwo TURLEJ specjalizuje się w wydawaniu albumów i książek poświęconych sztuce, ale w roku 2007 rozszerzyło ono swój profil o książki o charakterze literackim, z walorami poznawczymi istotnymi dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju oraz oprawą graficzną opartą o reprodukcje dzieł sztuki. Taką książką była w roku 2007 Mitologia słowiańska – Czesława Białczyńskiego.

Zapadły także decyzje o dalszym poszerzeniu profilu wydawniczego w roku 2008, tak by Wydawnictwo mogło wydawać każdy rodzaj literatury i dowolne inne pozycje – np. literaturę piękną, fantasy, science-fiction, bajki, czasopisma, gry, komiksy.

Wydawnictwa drukiem

Wydawnictwa drukiem możemy podzielić na wydania książek, kart pocztowych, kalendarzy i plakatów oraz innych wydawnictw drobnych.

Albumy, książki

W roku 2007 wydano sześć wydawnictw książkowych:

1. Anna Król – Wiatr halny „Krajowidoki” i wrażenia z Tatr w malarstwie polskim XIX i XX wieku – (obj. 180 str., oprawa twarda, format 235 x 315 mm)

2. Międzynarodowy Projekt Fotograficzny 4 for 4 – Katalog wystawy (obj. 144 str, format 290 x 290 mm, oprawa twarda – specjalne pudełko)

3. Czesław Białczyński – Mitologia Słowiańska (obj. 592 str., 60 ilustracji barwnych, oprawa twarda, płótno, tłoczona złotem, format 235 x 315 mm)

4. Katalog polskiej animacji – Poland trough animation (obj. 160 str. w formie 72 kart z nadrukiem dwustronnym + broszura 16 str., oprawa: specjalne pudełko)

5. Katalog polskiej animacji – Poland animation (obj. 160 str. w formie 72 kart z nadrukiem dwustronnym + broszura 16 str., oprawa: specjalne pudełko)

6. Podręcznik biznesowy Akademii Doskonalenia Zawodowego (obj. 115 str., oprawa miękka + wersja multimedialna na płycie CD-R)

W przygotowaniu do druku były następujące książki:

7. Krzysztof Jurecki – Fotografia a ponowoczesność 8. Krzysztof Jurecki – Oblicza fotografii 9. Anna Król – Olga Boznańska – pełny katalog dzieł 10. Anna Król – Artur Grottger 11. Czesław Białczyński – Śmierć buntownika 12. Czesław Białczyński – Stworze i zdusze, czyli starosłowiańskie boginki i demony

Wydawnictwa drobne

W skład tego działu wchodzą foldery i drobne katalogi wystaw, plakaty, które towarzyszą każdej wystawie i dla każdej były wydawane, a także zaproszenia, kalendarze i karty pocztowe. Podstawowy nakład kart pocztowych wynosi 2000 egzemplarzy każdego tytułu karty pocztowej.

W roku 2007 wydaliśmy serię kart pocztowych z wystawy 4 for 4 :

1. Mari Mahr, Restless Journeys 1 2. Mari Mahr, Restless Journeys 2 3. Mari Mahr, Auditions 4. Mari Mahr, The Three Little Pigs 5. Jeno Detvay, Measuring Their Strengths: Street Plate I 6. Jeno Detvay, Untitled 7. Miro Svolik, Another Way Of Looking At It

Wydawnictwo zrealizowało też szereg innych drobnych druków takich jak np.:

3 różne plakaty i ulotki dla Akademii Doskonalenia Zawodowego Gerlach: plakat do wystawy, zaproszenia Polish through animation: plakat-ulotka Polish animation: plakat-ulotka Women by women: podpisy pod obrazy, zaproszenie, plakat-ulotka, bilety Wiatr halny: katalog, podpisy pod obrazy, pocztówki, plakat, zaproszenie, ulotka, bilety Sander: podpisy pod fotografie, city light, plakat, zaproszenie, ulotka, bilety Jeden świat: podpisy pod plakaty, plakat, zaproszenie, ulotka, bilety Grottger: podpisy pod obrazy, fotografie i kalendarium na ścianę do galerii, klepsydra, plakat, zaproszenie, bilety Teczka turlejgallery, wizytówki, oferta wydawnicza na targi książki w Paryżu, zakładki Turlej, itp.

Wydawnictwo prowadzi również prace projektowe w zakresie form graficznych. W roku 2007 zaprojektowano tutaj logotypy dla kilkunastu firm, papiery firmowe, teczki, opisy segregatorów i inne elementy identyfikacji graficznej.

Projektowanie i obsługa stron internetowych

Wydawnictwo zaprojektowało w roku 2007 około 20 nowych serwisów internetowych – zwanych popularnie stronami www. Były to serwisy o skomplikowanej strukturze, dostosowanej do wymagań poszczególnych projektów. Są to zarówno strony www wortali monotematycznych, portale wielotematyczne, jak i strony poszczególnych projektów oraz sklepy internetowe.

Wydawnictwo TURLEJ obsługiwało w roku 2007 pod względem redakcyjnym i jako administrator oraz wykonawca grafiki i całej struktury elektroniczno-informatycznej następujące strony www:

1. www.ft.kei.pl 2. www.turlejgallery.art.pl 3. www.444.art.pl 4. www.ewazawadzka.pl 5. www.trzeciwiek.kei.pl 6. www.doskonalenie.com 7. www.bezpieczny.kei.pl 8. www.artbooks.pl 9. www.animated.pl 10. www.mitologia.kei.pl

Wszystkie strony internetowe wymagają bieżącej obsługi, wymiany wiadomości, aktualizacji danych, zamieszczania materiałów informacyjnych w sposób ciągły.

Wydawnictwa multimedialne

W latach poprzednich (2004-2005) Oficyna Wydawnicza Turleja produkowała znaczne ilości wydawnictw multimedialnych – zwłaszcza przy okazji takich projektów jak Strategia Lizbońska, czy Sosnowieckie Parki Technologiczne, a także przy okazji Święta Sztuki.

W roku 2007 poza prezentacjami przygotowywanymi na potrzeby promocyjne Fundacji, Galerii Turleja.

Został też wydany w formie multimedialnej Podręcznik biznesowy dla Akademii Doskonalenia Zawodowego.

Inne dziedziny aktywności

Fundacja Turleja była aktywna w roku 2007 we wszystkich dziedzinach sztuki, w tym także literatury – przez cały rok trwała promocja poprzez stronę www.mitologia.kei.pl wydania dzieła literatury pięknej Mitologii Słowiańskiej Czesława Białczyńskiego. Trwały także prace przygotowawcze do wydania innych utworów literackich, eksperymentalnych – z pogranicza literatury i sztuk plastycznych, oraz klasycznych – powieści współczesnych, fantasy i science-fiction.

Film

Fundacja w 2007 roku współpracowała ze Studiem Filmów Animowanych S. A. w Krakowie prowadząc renowację wydzierżawionego przez SFA budynku w Lesie Wolskim. Kontynuowana była współpraca z reżyserami (Czekała, Kucia), a także z Wydziałem Filmu Animowanego Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zakończyła się produkcja wspieranego przez Fundację filmu animowanego, realizowanego w Pracowni Profesora Kuci – był to film absolwenta ASP w Krakowie – Roberta Sowy pt. „Piętro”. Współpracowaliśmy także z autorami animacji (Adam Wyrwas, Elżbieta Wąsik) i studiami filmowymi (głównie Studio Miniatur Filmowych w Warszawie).

Na zlecenie jednego z Banków, a właściwie jego tarnowskiego oddziału wykonaliśmy w roku 2007 przygotowawcze prace (reaserch) do wydania multimedialnej encyklopedii Tarnowa. Reaserch był wykonywany w grudniu 2007 w Filmotece Narodowej i Wytwórni Filmów Dokumentalnych w Warszawie.

Rok 2007 należy ocenić jako dobry rok dla Fundacji. Widać systematyczny rozwój liczby generowanych projektów, poprawę jakości ich opracowania i poprawę organizacji pracy. Nastąpił znaczny postęp w rozwoju infrastruktury technicznej i sprawności sprzętu oraz sieci.

Nie zmieniły się również proporcje pomiędzy dziedzinami promowanymi przez Fundację. Wzrosła liczba projektów kierowanych do realizacji i prowadzonych długofalowo. Największa część tych projektów obejmuje dziedzinę promocji sztuki i kultury polskiej.

Nie zmieniły się proporcje pomiędzy promocją sztuki polskiej na świecie i sztuki światowej w Polsce. Realizowaliśmy jednak więcej projektów zagranicznych i we współpracy z partnerami międzynarodowymi niż rok temu. Obserwujemy zmniejszenie liczby projektów społecznych w sensie liczby, ale duży wzrost jeśli chodzi o skalę finansową.

W roku 2007 Fundacja wystąpiła z szeregiem wniosków o finansowanie i pozyskała środki w znacznie większej ilości niż rok wcześniej, tak więc i na tym polu notujemy postępy. Nie był to także zły rok jeśli idzie o sponsoring. Wiele firm zaangażowało się finansowo lub poprzez zasilenie fundacji potrzebnymi produktami w jej działalność.

W roku 2007 zacieśniła się współpraca pomiędzy Fundacją, a ważnymi i dużymi instytucjami kultury sektora państwowego. Bez przesady można powiedzieć, że Fundacja, poza nielicznymi wyjątkami, posiada dzisiaj bardzo dobre relacje partnerskie ze wszystkimi dużymi muzeami i galeriami w Polsce.

Rok ten był dla Fundacji Turleja bardzo ważnym i dobrym rokiem. Osiągnęliśmy kolejny etap organizacyjny i bez przesady możemy stwierdzić, iż jesteśmy dziś jedną z największych fundacji kultury działających w Polsce.

Dodatkowo załączamy przegląd wystaw w Galerii Turleja z lat 2007 – 2008 w relacji portalu internetowego WWW.sztukpuk.art.pl

 

jeden świat / wystawa plakatu
world award of monotheistic religions

od 19.07. 2007

Prezentowana w Turlej Gallery wystawa Jeden świat / One Single World jest pierwszą w Europie okazją do obejrzenia 100 prac międzynarodowego konkursu plakatu World Award of Monotheistic Religions zorganizowanego przez Imam Ali Museum w Teheranie.
Tworzą ją plakaty wyłonione spośród 917 nadesłanych przez 566 artystów z całego świata prac, w tym z Niemiec, USA, Japonii, Polski, Czech, Chorwacji, Szwajcarii, Rosji, Meksyku, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Turcji i Indii. Wśród plakacistów, których prace będą prezentowane w Krakowie znajdują się tak znani artyści jak Jean Ritter czy Le Quernec z Francji, Fons Hickman z Niemiec, Chaika Vladimir z Rosji, Szwajcarka Sabina Obelholzer czy Ali Asghar Hassemi z Iranu.
Oprócz prac laureatów i finalistów wystawa obejmie również ponad 20 prac jurorów (m.in. wybitnego designera irańskiego Majida Abbasiego, meksykańskiego plakacisty Allejandro Magellana czy grafika i typografa Rezy Abediniego).
Konkurs World Award of Monotheistic Religions odbył się po raz pierwszy w Teheranie na przełomie 2006 i 2007 roku, przy wsparciu The Cultural-Art Organization of Tehran Municipality, która w chwili obecnej koordynuje kolejną edycje konkursu. Organizatorzy zapowiadają, iż w przyszłości konkurs będzie organizowany w czterech kategoriach – plakatu, malarstwa, rzeźby i fotografii.
Prezentowane na wystawie prace nawiązują do 4 działów tematycznych zaproponowanych przez organizatorów konkursu – pokój i pojednanie, modlitwa monoteizm oraz życie przywódców duchowych. Większość prac skupia się na tematyce pokojowego współistnienia, akceptacji odmienności i akcentowaniu podobieństw między kulturami i ludźmi oraz wspólnej wszystkim ludziom i kulturom potrzebie transcendencji.
Hossein Khosrojerdi, uznany na arenie międzynarodowej grafik oraz członek jury konkursu uważa, iż sztuka odnosząca się do wielkich monoteistycznych religii przyczynia się zarówno do wyjaśnienia jak i zniesienia podziałów między religiami w dzisiejszym świecie. Jego zdaniem – międzynarodowy konkurs stwarza okazję do ukazania religijnych symboli i metafor, tak by w następnej kolejności przetransponować je na uniwersalny język sztuki.

Wystawa „Jeden świat” stwarza okazję spojrzenia na Iran i jego sztukę w sposób niestereotypowy. Zainicjowaniem konkursu World Award of Monotheistic Religions Iran promuje zbliżenie między trzema wielkimi religiami – chrześcijaństwem, islamem i judaizmem oraz nawołuje do pojednania między nimi. Ta kulturalna inicjatywa swoistego ekumenizmu religijnego nadeszła z państwa postrzeganego jako zagrożenie dla stabilności pokoju ogólnoświatowego. Celem wystawy jest unaocznienie zwiedzającym wspólnych korzeni, wartości i norm moralnych obowiązujących w trzech największych religiach monoteistycznych, pokazanie iż lepiej mówić o tym co łączy a nie dzieli i na wspólnej bazie budować pokój i porozumienie między narodami i kulturami.

Laureatami pierwszej edycji konkursu zostali następujący twórcy – pierwsze dwie nagrody trafiły do artystów z Iranu – pierwsze miejsce zajęła, co zasługuje na szczególne podkreślenie – kobieta – Elham Mahoutchi, zaś drugą nagrodę zdobył Shervin Farid Nejad. Na trzecim miejscu ulokował się Polak, Michał Jandura. Pokonkursowa wystawa została zaprezentowana w Imam Ali Religious Art Museum. Wystawa ma zostać zaprezentowana również w kilku krajach Europy Zachodniej

AUGUST SANDER

Oblicze czasów

od 22.05.2007

August Sander (1876-1964) – klasyk fotografii niemieckiej.

Jego dzieło, „Ludzie XX wieku”, stanowi unikalny portret społeczeństwa niemieckiego doby Republiki Weimarskiej. Podzielone tematycznie na działy odpowiadające przynależności klasowej fotografowanych osób oraz miejscu w którym przyszło im żyć, obejmuje ponad 800 fotografii. Wybór ponad 60 fotografii składający się na wystawę zatytułowana „Oblicze czasów” zostanie przedstawiony w Turlej Galery

WIATR HALNY.  WRAŻENIA I OBRAZY TATR

malarstwo – wystawa zbiorowa

od 29 marca 2007

Patronat Honorowy: Kazimierz Michał Ujazdowski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa

Józef Rostworowski, Małopolski Kurator Oświaty

Idea, scenariusz i aranżacja plastyczna: Anna Król

„Mam nadzieję niedługo być w Krakowie, […] więc opowiem o nieuchwytnych pięknościach naszych Tatr” – pisał w liście do Józefa Mehoffera Władysław Ślewiński, podczas pierwszej wizyty w Poroninie w grudniu 1905 roku. Nasza wystawa, podobnie jak album, jest zapisem „nieuchwytnych piękności” gór. Zaprasza Państwa do niezwykłej wędrówki po Tatrach, odkrywanych poprzez obcowanie z dziełami różnych artystów, tworzących w rozmaitych konwencjach i w różnym czasie. Każdą z części rozpoczniemy prezentacją najstarszych „krajowidoków”, malowanych przez Jana Nepomucena Głowackiego.

Pierwszy etap naszej górskiej wyprawy ilustrują dzieła ukazujące Widoki Tatr, czyli krajobrazy, które każdy z nas może zobaczyć, przybywając na Podhale: Tatry z perspektywy Poronina, Galicowej Grapy, Głodówki, Bukowiny Tatrzańskiej, Harendy czy Gubałówki.

Etapem drugim podróży będą Tatry Wysokie. W tej części zapraszamy do galerii obrazów przedstawiających Morskie Oko i jego okolice, Halę Gąsienicową i Czarny Staw. W XIX wieku to właśnie Tatry Wysokie, nie zaś Giewont czy ówczesna wieś Zakopane, były atrakcjami dla artystów, którzy w pierwszej kolejności udawali się właśnie tam.

Następna odsłona to Tatry Zachodnie – Kasprowy Wierch, Giewont, Doliny: Strążyska, Kościeliska i Chochołowska.

W wędrówce po Tatrach obcujemy z żywiołowością natury – rwącymi potokami, wodospadami – i nieustannie doświadczamy zmienności i swoistej dramaturgii zjawisk atmosferycznych: burz i wiatru halnego. Ich obrazy – nieczęste w malarstwie tatrzańskim – przypominają i przywołują owe przeżycia.

Z Tatrami nieodłącznie związani są mieszkańcy Podhala, górale, oraz ich praca. Ludzie gór ukazani są w rodzajo­wych scenach malowanych przez Aleksandra Kotsisa, Wojciecha Gersona, Walerego Eljasza-Radzikowskiego, w akwarelach ukraińskiego artysty Osipa Kuryłasa, w stylizowanych kompozycjach Zofii Stryjeńskiej oraz portretach Władysława Jarockiego.

Podróż w Tatry zamykają pełne osobistych wrażeń kompozycje Andrzeja Wróblewskiego, Ireny Trzetrzewińskiej i Władysława Klamerusa. Ich góry to góry autentyczne, które – by przywołać słowa Jana Kasprowicza – „nie dają złudzenia, lecz dają wrażenie”.

Wiatr halny. Wrażenia i obrazy Tatr to wystawa prezentująca ponad sto pięćdziesiąt dzieł – obrazów olejnych, pasteli i akwarel – ukazujących rozmaite motywy tatrzańskie namalowane przez zauroczonych górami polskich artystów. Jest to pierwsza w Polsce tak duża ekspozycja przedstawiająca Tatry. Zgromadzono na niej między innymi najstarsze wyobrażenia Tatr utrwalone przez pierwszego polskiego malarza „krajowidoków”, Jana Nepomucena Głowackiego. Jego Widok Tatr z Poronina z roku 1836 otwiera naszą prezentację, zamyka ją zaś Widok Tatr z Galicowej Grapy, ukazany niemal z tego samego miejsca, w którym „zdejmował” swój widok Głowacki, a namalowany sto pięćdziesiąt lat później przez utalentowanego, młodo zmarłego artystę i taternika, Władysława Klamerusa. Do motywów tatrzańskich, odkrytych i przedstawianych przez Głowackiego, powracało później wielu artystów. Wybitne kreacje stworzyli zwłaszcza polscy „monachijczycy”, m.in. Aleksander Kotsis, Aleksander Mroczkowski i Stanisław Witkiewicz.

Bez wątpienia najpiękniejsza kolekcja krajobrazów tatrzańskich powstała w okresie Młodej Polski, a pastelowe arcydzieła Leona Wyczółkowskiego nie mają sobie równych w kraju i Europie. Nigdy dotąd też nie pokazywano tak obszernie syntetycznych, ekspresyjnych i symbolicznych studiów tatrzańskich Wojciecha Weissa. Ważne miejsce zajmują również Tatry widziane oczami Władysława Ślewińskiego oraz Stanisława Ignacego Witkiewicza (Witkacego). Młodopolski dorobek dopełniają pogodne prace najzdolniejszych uczniów Jana Stanisławskiego: Stefana Filipkiewicza, Stanisława Kamockiego i Henryka Szczyglińskiego. Odrębną część stanowią mniej znane, ale charakterystyczne dla epoki obrazy malarzy związanych ze środowiskiem artystycznym Zakopanego w dwudziestoleciu międzywojennym.

Fascynacja Tatrami nie minęła po II wojnie światowej. Najcenniejszy zbiór szkiców tatrzańskich – przejmujący i dramatyczny – zawdzięczamy Andrzejowi Wróblewskiemu, największej indywidualności nowoczesnej polskiej sztuki.

23 marca mija 50. rocznica jego śmierci, 15 czerwca – 80. rocznica urodzin. W turlej gallery, zostanie przedstawiony Cykl górski z Wróblewskiego roku 1952, nigdy dotąd w Krakowie nie wystawiany.

W O M E N  B Y  W O M E N

KOBIETY INDII, MALARSTWO

9 luty – 8 marca 2007

 

 

 

PATRON HONOROWY

Jego Ekscelencja Ambasador Indii w RP Anil Wadhwa

Prezes Indyjsko – Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kultury Umesh Nautyial

Inspiracją dla ‚WOMEN BY WOMEN’ była zorganizowana w 2004 roku wystawa ‚Celebrowanie Kobiety’, która odbyła się w Indira Gandhi National Centre for the Arts (New Delhi) z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

52 uznane na świecie Artystki, m. in. Beena Pradhan, Hema Guha, Durga Kainthola, Pooja Iranna, Richa Arora, Supriya Wadgaonkar posługują się różnymi technikami nawiązując do realizmu, abstrakcji, popartu. Łączą etniczność, mitologizację i oniryczność.

Wspólnym mianownikiem 60 prezentowanych prac malarskich /olej, akryl, akwarela, ołówek, sangwina, akwaforta, stylizacja komputerowa/ jest ekspresyjna kolorystyka i nowoczesne spojrzenie na kobietę i przypisane jej role społeczne.

Tematem prac jest kobieca seksualności, inicjacja, siostrzeństwo i macierzyństwo chęć uwolnienia się z patriarchalnego schematu domu rodzinnego, wiara w potencjał kreacji kobiet.

Rzecz Rozwoju Kultury IPCC, współautorka książki Boginie, prządki, wiedźmy i tancerki. Wizerunki kobiety w kulturze Indii, wydawnictwo Universitas, 2007

kucie kos

ARTUR GROTTGER

Wystawa, przygotowana przez Fundację Turleja,

w 170. rocznicę urodzin i w 140. rocznicę śmierci Artysty

2 stycznia – 31 marca 2008

Kraków, Turlej Gallery, 2 stycznia – 31 marca 2008

języki:  polski

Wystawa ponad stu prac Artura Grottgera, uznawanego za niekwestionowanego twórcę ikonografii powstania styczniowego i martyrologii Polaków na Syberii oraz nowoczesnych technik multiplikacji fotograficznych. Ekspozycja przygotowana przez Fundację Turleja, w 170. rocznicę urodzin i w 140. rocznicę śmierci Grottgera, przypomina tę niezwykłą, a dziś zapomnianą twórczość Artysty.

Publiczność zna tylko niewielką część jego dzieła, tę patriotyczno-martyrologiczną. Istnieje też „Grottger nieznany”: twórca dzieła wyjątkowego w polskiej sztuce – Dużego Albumu rysowanego dla narzeczonej Wandy Monné, autor lirycznych krajobrazów, oraz mistrzowskich studiów kolorystycznych.

Wystawa w krakowskiej Galerii Turleja przedstawia artystę jako prekursora multiplikacji fotograficznej i mistrza techniki rysunkowej. Ekspozycja jest adresowana przede wszystkim do młodego odbiorcy, dla którego twórczość autora Polonii jest nieznana, gdyż ostatnia prezentacja jego dzieł odbyła się dwadzieścia lat temu.
Zostanie zaprezentowanych ponad sto prac artysty z muzeów polskich i kolekcji prywatnych. Wiele z nich nie było eksponowanych od 1906 roku. Wystawę otwierają wczesne prace ilustrujące polską historię: potop szwedzki i powstanie listopadowe, a jej trzon stanowią dzieła, dzięki którym zyskał sławę, czyli sceny z „wypadków warszawskich” (Warszawa I), powstania styczniowego (Polonia i Lituania) i z martyrologii Polaków na Syberii (Z krzyżem po śniegu). Ekspozycję zamyka mistrzowski obraz olejny Gość w pracowni, który ujawnia Grottgera malarza – wybitego i wrażliwego kolorystę.

Wystawie towarzyszy program edukacyjny „Lekcja w galerii” skierowany do szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów.

Pożegnanie

Podziel się!