Vilasa Bhikkhu – zaproszenie do lektury: Shravasti Dhammiki „Dobre Pytania Dobre Odpowiedzi

 

Otrzymaliśmy właśnie bardzo miłe zaproszenie od Vilasy Bhikkhu do lektury książki, która w łatwy sposób wprowadza w Buddyzm. Każdy kto ma ochotę może wejść na stronę Sasany  i pobrać książkę, albo tam ją poczytać.

Vilasa w swoim liście do mnie zwrócił ostatnio uwagę, że w Buddyzmie 4 i 8 to także ważne symbole:

 


8 – Symbolika Buddhy

to jeleń, drzewo Bodhi (pod którym osiągnął
> > > oświecenie) oraz koło dhammy z ośmioma szprychami (którego znaczenie
> > > jak i solarności Buddhy wyjaśniam w niepozornej zdawałoby się bajce o
> > > pawiu â tutaj:
> > > http://sasana.wikidot.com/kn-14-02-01-159-vil

 

4 – O Czterech Szlachetnych Prawdach  – fragment z Dobre Pytania Dobre Odpowiedzi

Pytanie: Co zalicza się do głównych nauk Buddy?

Odpowiedź: Wszystkie spośród wielu nauk Buddy skupiają się na Czterech Szlachetnych Prawdach, tak jak obręcz i szprychy koła skupiają się wokół piasty. Mówi się o nich „Cztery”, ponieważ tyle właśnie ich jest. Nazywane są „Szlachetnymi”, ponieważ uszlachetniają tego, który je pojął. Mianem „Prawd” określa się je dlatego, że są prawdziwe w odniesieniu do rzeczywistości.

Pytanie: Jaka jest Pierwsza Szlachetna Prawda?

Odpowiedź: Pierwsza Szlachetna prawda głosi, że życie jest cierpieniem. Żyć znaczy cierpieć. Nie jest możliwe żyć bez doświadczania bólu czy zmartwień. Musimy znosić fizyczne cierpienie w postaci chorób, zranień, zmęczenia, starości i w końcu śmierci. Musimy też stawić czoła cierpieniu mentalnemu – takiemu jak samotność, niezadowolenie, strach, skrępowanie, rozczarowanie, gniew i tak dalej.

Pytanie: Nie jest to odrobinę pesymistyczne?

Odpowiedź: Słownik definiuje pesymizm jako „nawykowe myślenie, że cokolwiek się wydarzy, będzie to coś złego” lub „przekonanie, że zło jest silniejsze niż dobro”. Buddyzm nie uczy niczego podobnego. Nie zaprzecza też, że zadowolenie jest możliwe. Stwierdza po prostu, że życie wiąże się nierozerwalnie z fizycznym i mentalnym cierpieniem, i jest to coś tak prawdziwego i oczywistego, że nie sposób temu zaprzeczyć. Buddyzm wychodzi od doświadczenia, od niepodważalnych faktów, od rzeczy, o których wszyscy wiedzą, których wszyscy doświadczyli i których wszyscy starają się uniknąć. Tak więc w pierwszej kolejności buddyzm zajmuje się podstawową, z punktu widzenia każdej jednostki, sprawą – cierpieniem i sposobem jego uniknięcia.

Pytanie: Jaka jest Druga Szlachetna Prawda?

Odpowiedź: Druga Szlachetna Prawda mówi, iż przyczyną wszelkiego cierpienia jest przywiązanie. Gdy przyjrzymy się cierpieniu mentalnemu, szybko zauważymy, w jaki sposób tworzy je przywiązanie. Gdy pragniemy czegoś, czego nie możemy zdobyć, jesteśmy rozczarowani i sfrustrowani. Gdy nastawiamy się, że ktoś spełni nasze oczekiwania, lecz tak się nie dzieje, odczuwamy zawód i złość. Gdy chcemy, aby inni lubili nas, a mimo to nie lubią, czujemy się zranieni. Nawet jeśli pragniemy czegoś osiągalnego, to także nie zawsze prowadzi do zadowolenia, bowiem szybko odczuwamy znudzenie tą rzeczą, tracimy zainteresowanie i zaczynamy chcieć czegoś innego. Mówiąc prosto, Druga Szlachetna Prawda uczy, że otrzymanie tego, czego chcesz, nie gwarantuje szczęścia – zamiast bez końca o to walczyć, postaraj się raczej zmodyfikować swoje “chcenie”. Pragnienie odbiera nam zadowolenie i radość.

Pytanie: Ale jak pragnienie i przywiązanie może prowadzić do fizycznego cierpienia?

Odpowiedź: Przez całe nasze życie, pełne pragnień i przywiązania, zwłaszcza zaś gdy pragniemy swojej dalszej egzystencji, stwarzamy potężną energię, która pcha nas do ponownych narodzin. A kiedy się odradzamy, znów mamy ciało – ciało podatne na zranienia i choroby, jak już mówiliśmy. Ciało, które się męczy, które starzeje się, a w końcu umiera. W taki oto sposób przywiązanie prowadzi do ponownych narodzin, a ponowne narodziny do fizycznego cierpienia.

Pytanie: No dobrze, ale jeśli całkowicie wyzbędziemy się pragnień, to nigdy niczego nie zdobędziemy ani nie osiągniemy.

Odpowiedź: Prawda, lecz Budda nauczał, iż powinnyśmy przestać to robić dopiero, gdy nasze pragnienia i przywiązanie, nasze ciągłe niezadowolenie z tego, co mamy i dążenie, by posiadać wciąż więcej i więcej – sprawią, że cierpimy. Przypominał, że należy odróżniać to, czego potrzebujemy od tego, czego chcemy, dążyć do zaspokojenia potrzeb, zaś nad zachciankami pracować. Nauczył nas, że nasze potrzeby mogą zostać zaspokojone, w przeciwieństwie do pragnień, które są niczym bezdenna przepaść. Pewne potrzeby są zasadnicze, pozostałe pragnienia winny z czasem zostać rozpuszczone. Na dobrą sprawę jaki jest cel życia? Nieustanne dążenie, czy bycie szczęśliwym tu i teraz?

Pytanie: Mówiłeś wcześniej o reinkarnacji, ale czy istnieje jakikolwiek dowód na to, że coś takiego ma miejsce?

Odpowiedź: Istnieje na to wiele dowodów, ale dokładniej przyjrzymy się nieco później.

Pytanie: Jaka jest Trzecia Szlachetna Prawda?

Odpowiedź: Trzecia Szlachetna Prawda mówi, że cierpienie może zostać przezwyciężone, zaś szczęście – osiągnięte. Jest to prawdopodobnie najważniejsza spośród Czterech Szlachetnych Prawd, ponieważ Budda upewnił nas w ten sposób, że prawdziwa szczęśliwość i zadowolenie są możliwe. Kiedy wyzbywamy się nie przynoszącego nam żadnej korzyści przywiązania i uczymy się jak żyć z dnia na dzień, jak odczuwać radość – miast nieustannie pragnąć czegoś więcej, jak cierpliwie znosić niedogodności, które przynosi życie, jak nie okazywać lęku, nienawiści czy gniewu – wtedy stajemy się szczęśliwi i wolni. Wtedy – i tylko wtedy – stajemy się zdolni żyć w pełni. Ponieważ nie jesteśmy już dłużej opętani myślami o zaspokajaniu własnych samolubnych pragnień, przekonujemy się, że mamy mnóstwo czasu, by nieść pomoc innym. Stan ten zwany jest nibbaną.

Pytanie: Czym jest Nibbana lub gdzie się znajduje?

Odpowiedź: Jest to wymiar przekraczający czas i przestrzeń, dlatego trudno jest o tym mówić lub choćby myśleć. Słowa i myśli pasują jedynie do opisywania wymiaru czasoprzestrzennego. Jednak, jako że nibbana jest pozaczasowa, nie ma w niej ruchu czy ścierania, a zatem nie ma w niej także powstawania ani ginięcia. Dlatego nibbana jest wieczna. Ponieważ jest pozaprzestrzenna, nie ma w niej przyczynowości, ograniczeń ani koncepcji „ja” lub „nie ja” i dlatego nibbana jest nieskończona. Budda zapewniał nas również, że jest ona doświadczeniem wielkiego szczęścia. Powiedział:

Nibbana jest najwyższą błogością.
Dp.204

Pytanie: Czy istnieje dowód na istnienie takiego wymiaru?

Odpowiedź: Nie, nie ma na to dowodu. Jednak jego istnienie może zostać wywnioskowane. Jeśli istnieje wymiar w którym działają czas i przestrzeń (a istnieje – jest nim doświadczany przez nas świat), to możemy mniemać, iż istnieje także wymiar, w którym czas ani przestrzeń nie działają – jest nim nibbana. Nawet jeśli nie potrafimy dowieść istnienia nibbany, mamy słowa Buddy, które to czynią. Powiedział nam:

Istnieje Niezrodzone, Niepowstałe, Nieuczynione, Niezłączone. Gdyby nie było Niezrodzonego, Niepowstałego, Nieuczynionego, Niezłączonego, nie byłoby ucieczki od tego co zrodzone, powstałe, uczynione i złączone. Lecz ponieważ istnieje Niezrodzone, Niepowstałe, Nieuczynione, Niezłączone, istnieje ucieczka od tego co zrodzone, powstałe, uczynione i złączone.
Ud, 80

Będziemy wiedzieli, gdy ją osiągniemy. Jednak zanim to nastąpi, możemy przecież praktykować.

Pytanie: Jaka jest Czwarta Szlachetna Prawda?

Odpowiedź: Czwarta Szlachetna Prawda jest Ścieżką prowadzącą do przezwyciężenia cierpienia. Droga ta nazywana jest Szlachetną Ośmioraką Ścieżką i składa się z Właściwego Poglądu, Właściwego Postanowienia, Właściwej Mowy, Właściwego Czynu, Właściwego Życia, Właściwego Wysiłku, Właściwej Uważności oraz Właściwego Skupienia. Praktyka buddyjska polega na ich kultywowaniu, aby je jak najpełniej urzeczywistnić. Można dostrzec, że kolejne stopnie Szlachetnej Ośmiorakiej Ścieżki odnoszą się do każdego aspektu życia: intelektualnego, moralnego, społecznego, ekonomicznego i psychologicznego, a zatem zawiera ona wszystko, co człowiekowi niezbędne, by wieść dobre życie i rozwijać się duchowo.

Zaproszenie od Vilasy Bhikkhu

Witam wszystkich serdecznie

Chciałbym wszystkich oficjalnie zaprosić na stronę Sasany by
przeczytać najnowszą publikację: „Dobre pytania — dobre odpowiedzi” to
drugie wydanie, poprawione i rozszerzone książki Shravasti Dhammiki.

plik tu: http://sasana.wikidot.com/local–files/download/DPDO.pdf

Pozdrawiam wszystkich serdecznie, życząc miłej lektury! : )

metta&peace
Vilasa Bhikkhu

 

Można też pobrać książkę tutaj PDF: Dobre Pytania Dobre odpowiedzi

Podziel się!