Nowość – spis treści Księgi Ruty

spis treści Księgi Ruty

W dziale O Księdze Ruty zamieszczamy spis treści, który przytaczam także tutaj. Nie jest kompletny bowiem ostatnia taja Księgi – 24 (a może raczej przedostatnia – jeśli zdecyduję się zamieścić tutaj także 25  – ale raczej chyba nie) – jest jeszcze nieskończona.

Księga Ruty jest drugą częścią Wielkiego Tajemnika Mitologii Słowiańskiej, czyli Czwórksięgu. Zawiera 7 Taj. Taje od 18 do 24.

Relief Żmij

Spis treści:

Taja Osiemnasta

Dziełania Bogów względem Ziemi i Zerywanów

według tobolarów z Uznamu, mudrów z Uroczysk Nadbodańskich, kazicielek z Ortela Nadbołotońskiego (Salan – SSS V) oraz prawicielek kątyny Jadźwingów w Szurpiłach

Ród Morów a inni na Ziemi      1

Mor i Jaśni Bogowie  1

Morowie i Wodowie  3

Morowie, Wiłowie, Swarogowie i Simowie  4

Morowie a inni bogowie 6

O Wenie dziełanej przez Bogów Weny 7

Bogowie Ciemni i Jaśni z sobą i przeciw sobie 10

O Materiach Świata inaczej 11

O wadze Materii Świata 11

Liczność Materii Świata 11

Marzanna i Krasatina oraz Świcień – Zagubiony Brat Miesięcy 14

Marzanna, Nyja, Kupała i Czsnota 19

Gogółka i bogowie 21

O życiu na Ziemi, czyli Rudzi i Narecznicach oraz reszcie Rodów  23

O Prowach Świata, Weniach Sądzących i innych Bogach Sądu nad Duszami Zmarłych

na Moście-Niemoście Prawątu-Czynwątu, a także o Odszczepieńcach  27

Przypisy ……………………………………………………………………………………………………………..… 32

Na podstawie podań ………………………………………………………………………………………..……. 40

Relief Żmij

TajaDziewiętnasta

 

 

Ostatnie Dni Koliby

według: zorjów pałkińskich kąciny Łady i rzekaczy plemienia Łyskowiców z kącin Body oraz Lela ze Świętej Góry Pałki, a także mudrów-żegłów cakońskich i skyrtyjskich ze Skryty

Konopielka, Rosomoch i Mąż  41

O Krzemieniu synu Watry i Skalnika, który pomógł Łukomorzanom 45

Kłokis, Telawel, Golemowie i Swarożyc 47

Inna opowieść o wyzwoleniu Słońca 53

Rgieł i Łukomorzanie  55

Śmierć Oblęży 59

Mororzyk i Marzanna  60

Mniej poważna bitwa bogiń o kwiaty, rozpętana przez Dziewannę i Jura (Jarza) ze Srebrzynów oraz Zerywankę Belinę  64

Kościej Bezśmiertny i Złota Grusza Spora 71

Inne podanie o Mazie-Mazji (Azji) i Lądzie (Łagodzie-Łabędzie)  77

O Wądzie i jej synach Wudnarze-Widnurze (Wodynie) i Mężu – według rzekaczy plemienia Łyskowiców z kącin Body oraz Lela ze Świętej Góry Pałki  84

Zdobywcze wyprawy Widnura I Wodyna   88

Obwary Widnura  88

Zdobycze Nadbołotyckie 90

Widnur nad Orolem, w Windii  i w Wenelądzie  93

O Wudnarze-Radomudrze i Mężu-Mążynosie, zwanych Widnurem Drugim i Drugim Mężem – według mudrów-żegłów cakońskich ze Skryty 96

O Urwie Windyjskim, ognistym morskim koniu Wodogniu i Kejkaji (Kakaji-Kiedykędzie) oddalającej nieustannie zagładę świata 103

Przypisy  …………………………………………………………………..………………………..106

Na podstawie podań …………………………………………………………………..……………………….. 142

Relief Żmij

Taja dwudziesta

Przedtajowojnie

 

Według żerców ze Spałkalisza i kapłanów wielkiego plemienia Średczan, to jest guślarów z Sierdza, stróży-wieszczyc Jelony z Serdiki i smerdów z Serdca

Dziewięcioro dzieci Sowiego, z których jednym był Zarew, zwany Sowicźrzałem 143

Stwolinowie Dziwienia – według żerców ze Spałkalisza 154

Ostatnie Słowo o początku Świata, czyli o Świętych Jajach – Owalu, Kłódzi i W ogóle 155

Słowo o domowych ptakach, czyli jak Żywia-Kurka stała się Siwa  161

O pochodzeniu ptaków od Czarnogłowa Utoka 162

Osiem Sióstr Ziemi i Sto Osiem Księżyców  164

O Cudawie zwanym też Kudałem  165

Koszerys i Borus  170

Czarnodyja – Czarodana – Karoduna  173

Obraza Dyja  174

Narodziny Czarodany  176

Czarodana i bogowie 177

Czarodana między Zerywanami 178

Czarodana, Mara, Łobasta i Plątwa 179

Boskie zaloty i ludzka zazdrość 181

Wilczur ze Złotej Polany 184

Dziesiąta Wyprawa Bierły – Po głozno nad Bołotyk, Jedenasta – do Wrót Ciemnego Morza i Wrót Morza Mora oraz Dwunasta Wyprawa – do Krainy Mleka i Miodu  186

Drużyna Bierły  189

Bierz-Bierło na Szlaku Widnurowym   189

Wrota Mórz i Morze Krwawe  192

Bierło ustanawia południowe królestwo Zerywanów zwane Zawarynem i buduje gródWielki Obwar – Obierłysz-Obwarysz 195

Przypisy …………………………………………………………………..……………………….. 198

Na podstawie podań  …………………………………………………………………..………………………..230

Relief Żmij

Taja dwudziesta pierwsza

Wojna o Taje

 

Według mudrów Body ze Świętej Góry Pałki, tobolarów Drzewian z Mienia i znachorek Chorzycy z kapiszty Tajów Żywicy w beskidzkim Borze Tajch

Miły złego początek, czyli Dyj i Plątowie  231

Powrót Bierły z wyprawy do Krainy Miodu i Mleka oraz po bołotyckie głozno  23 6

Wygnanie – Rykawd i Iworoda 242

Wyprawa na Welę – Obóz Przemiany i Obóz Prawa  255

Wojna  261

Przypisy …………………………………………………………………..………………………..279

Na podstawie podań  …………………………………………………………………..………………………..287

Relief Żmij

Taja dwudziesta druga

Zakończenie Wojny o Taje – Lęgia.

 

Według mudrów ze światliszcza Przepląta w Kosowym Polu, tobolarów plemienia Radęców z wielkiego Ludu Wędów, którzy aż nad Renem osiedli i znachorek-zaklinaczek Siedmiorodzkich z Pliski

Drugi Bunt Zniczów  288

Wojna na Niebie 291

Obóz Prawa pustoszy Ziemię 292

Żmijowe Wały według wołchwów Mądochów 295

Trzecie wyjście Swąta  298

Co się naprawdę wylęgło w Lęgii  302

Siedem Kruków i Łabędzica 304

Siedem Kruków i Pleń 305

Sześć Łabędzic 305

Sześciu Kruków i Kurka 306

Sześciu Kruków, Kurka i Wielka Wężyca Kąptorga  307

Jeszcze inne pochodzenie Wielkiej Wężycy Kąptorgi, zwanej też Torgą i Trytoną 308

Siedem Kruków i Pięć Łabędzic 308

Dwadzieścia Cztery Czarne Ptaki 309

Sześć Suk i Sześciu Odyńców – albo Dwunastu Praszczurów Ludzi 309

Jeden Lud – Drewjanie, Zorjanie, Sławowie lub Bytowie – według kapłanów Bodynów znad Jeziora Body  310

Podanie o sukach i odyńcach według Kącin Zachodniowędyjskich (sławijsko-drewjańskich) – Witasów Radęców znad Wężery oraz krzczyc-kapłanek Mieniów znad Mohanu-Mienia 311

Wyląg wybrany  311

Przesłanie Żywiołów i Mocy  312

Przesłanie Kirów i Dzięgli  320

Kto jeszcze ocalał na Ziemi 321

Który Kruk był pierwszy 323

Narodziny Mazonek 326

Najdawniejsze dzieje Mazonek (i Mazonów)  328

Słowo o Dawanach, czyli Dachach-Gątach oraz o Wyrodomajach  332

Skąd się wzięli Wyrodomaje  332

Chatowie-Dachowie zwani też Gąciarzami, Gątynami, Kącinami (Ugliczami), Kocinami i Kotyszami,a w końcu Gątami i Gotami 332

Romaje zrodzeni z Wyrodomajów i ludzi-nieludzi 336

Pierwsze Wielkie Kłamstwo Romajów – Kąptorga 338

Drugie Wielkie Kłamstwo Romajów – Mężotur i Wyrodna Jarodawa 340

Trzecie Wielkie Kłamstwo Romajów – Pijanica-Szalej i Porwanie Mazonek 342

Perprzechwała, król Romajów porywa Śrebię-Źrebiję 344

Mazonki  na ziemi Hatyków, Gelonów i Machajów 346

Śmierć Skarabeusza-Tezeusza, Wydry i Zrębca 348

Pałomąż I Pylajmenż oraz Dydona-Dziadana i obwar Biersa-Biereza (Kartagina)  350

Czwarte Wielkie Kłamstwo Romajów – Troja-Widłuża  359

Trzecie odnowienie obwaru Widłuża i Wojna Trojańska według wszych kącin i gromad Królestwa Sis  361

Pierwsze zburzenie Troi, panowanie Radopryma i Wojna Widłużańska, czyli Trojańska 365

Pałomąż II Palemon  371

Padół Ólwa (W)ólwa i Ostrów (B)ujan – Taja Ó i Taja U 373

Mędrzec Radomudra oraz Taja Ó i Taja U  374

Przypisy  …………………………………………………………………..………………………..376

Na podstawie podań  …………………………………………………………………..………………………..392

Relief Żmij

Taja dwudziesta trzecia

Opisanie Wielkiej Skołotii, czyli Królestwa Sis. Najdawniejsze dzieje Skołotii Lądyjskiej i Mazyjskiej. Odrodzenie Czaroduny – Łyskowice, Pałkini, Harowie. Wygnanie Panów z Gór Kamiennych. Dzieje Bogtoharii i Misja Żar-zdusza. Święta Góra Pałki, Świątynia Dziewięciu Kręgów

Według żerców Świątyni Dziewięciu Kręgów z Łysogór, czarowników świątyni Chorsa i kudałów Świątyni Światła Świata z Góry Chełm pod Krakowem-Caroduną oraz kudałów z Góry Kałdus-Chełm pod Chełmnem.

Nowa Koliba – Opisanie Wielkiej Skołotii, czyli Wielkiego Królestwa Słowian, Istów i Skołotów, zwanego też Ziemicą lub Królestwem Sis 393

Czas Królestwa Sis  393

Rozległość Królestwa Sis  397

Opisanie Królestwa Sis   398

Rzeki Królestwa Sis  400

Ziemice Królestwa Sis  403

Ziemica Ludu Budynów   404

Lęgia i Wędia 405

Serbowie i Mazowie czyli Lud Serbomazowski i Ziemice Mazowii oraz Nadłabia 407

Ziemica Istów 408

Nuria i Buria zwana też Burowią 409

Grody Królestwa Sis 410

Najdawniejsze dzieje Skołotii Lądyjskiej i Mazyjskiej oraz sąsiednich krainKrólestwa Sis  – w Drzewych Zapisach 413

Spór o starszeństwo między Skołotami a Medirami 413

Odrodzenie Czaroduny  415

Królowa Łysej Góry, Łyszczec – Łyskowice, Pałkini i Harowie 418

Dar Sima i Łyska dla Dyja-Poświściela – według wiedun-chybic Łyskowiców, ze świętego gaju Wida w Chybicach 421

Skalnik i Turpit-Ciosno ojcami, a Boda matką Łyskowiców, Pałkinów i Chrobatów 422

Inna opowieść o Chrobatach-Harach 422

Odrodzenie Czaroduny według zarzycek Dengi z Tęczyna i siemionek  Matki Ziemi z Czernej 423

O Rudnie Rodów, Górze Bełta, Czarnej Jaskini i Moście Dyja  423

O Pustyni Błędowskiej – podanie żercy Olkusza z kąciny Sima  424

Swątboda-Świetlnica w Ziemi Błętów – według krasawic Krasopani z Libuszy 424

Odrodzenie Czarodany i jej dzieci według dagów Gorgonów  424

Rykawd-Jaryk Wdały i Iworoda-Iwna Rodina – ucieczka i klęska – według kudałów z Góry Kałdus-Chełm 425

Jak Lęgowie naszli Wężów, Wędowężowie najechali Nurów, a Nurusowie nawiedzili Budynów – według kącin Łyskowickich  428

Wojna Nurów i Skołotów przeciw  Wędom Wężom, Budynom i królowi Sargonowi Drugiemu – według kącin Nurusów – czarodziejów z Caroduny i żerców z Krakotynu,Nawaru oraz z Kijowa 430

Złe skutki wygranej wojny, czyli władztwo Wędów nad Górą Wąwel  433

Ostatnie dni władania Czarodany i Iworody-Iwny Rodiny 434

Perperuna zgadza się na powtórną śmierć Czarodany i stawia pierwszy warunek 435

Drugi warunek Perperuny – Narodziny Zobiraja z krwi kniagina Wieloty i Czarnej Królowej 436

Posłanie Czarodany 438

Słowo o istocie obrzędu Kupaliów-Kresu 439

Ułożenie Lęgów i Wędów po wewnętrznych bojach i w wyniku Wojny z Ozeryjczykami króla Sargona II  439

Uznanie Harów jako Strażników Świętej Góry Pałki i Grobów Królewskich całej Skołotii  441

 

Dlaczego Skołoci, Burowie i Nurusowie bili się z Persami – według żerców kąciny Burów z Czarnego Grodu Itilu na Czarnej Wyspie 442

Sposób na wrogów obmyślony przez kagana Kołaka – rozbicie Kiełtów Gomera a potem Ibora i Marchomira   443

Wyprawa Isepoka na Orzawę  445

Bunt żon i Niewolników Isepoka  446

Wyprawa Bardzęty przez Kaukaz do Mlekomediru, po dawne władztwo Bierły-Obdzierły 447

Wyprawa Madeja do kraju Miodewów (Medów)  448

Upadek Niniwy i cofnięcie się Skołotów z Miodewii  i Małej Mazji za Kaukaz  449

Dzieje Bogtoharotyrsów-Bogtokaharów i Parnów 451

Słowo o wyprawie Gąbizuna na Mlekomedir i Mazonkach Siwandy oraz Ziemi Siwej, Boharii i Zaharii  452

Żar-zdusz, Dziwnyjusz-Żarmokszysz, Drzewo Wyspowiszu, Ryba Kara, Dziewanna i Panowie w Górach Oroli i Mieniów – Kamieniach 453

Dzieje Zoriana Zgwiezdnika według kapiszt Czaropanów, czarowników Panów z Gór Kamienia i z Gór Harów oraz wiedunów dachijskich znad Odry, Dunaju i Orsaku  470

Przymierze i wspólne wędrówki Wędów Stolemęża z Mazonkami Kęciny 453

Mądra kniagini Mężogątów-Mazogątów Tamara II Tomirysa i król perski

Kirus II Wielki 478

Ognihara Światłogor wśród Romajów  484

Wojna z królem Darjuszem I Wielkim  484

Początkowe działania wojenne Darjusza i Saków 486

Obrona Glenia przez Nurów, Lodowija córka Tamary II Tomirysy 488

Zwycięstwo nad Darjuszem I Wielkim 490

Ojciec III z Kamienia i jego Wojna z Wojlipą Makodawijskim w roku 461 Nowej Koliby, na Białym Lądzie w Dobrudży nad Dunajem  490

Dalsze dzieje Bogtoharii za czasów Olega Jarego, czyli Białego (Aleksandra Macedońskiego) i po jego śmierci 493

Kagan Orsak – Parnowie i Dachowie wkraczają do Bogtoharii i Partii 495

Koszanie i Sakowie odbijają Bogtoharię po raz ostatni w Starych Czasach 497

Zmagania Skołotów i Dawów z Romajami do Biesa III Burego, czyli do początku Nowych Czasów 498

Dawowie nad Dunajem – Żarmokszysz na Górze Kaganjąt w Górach Bukowych (Kogajon w Bucegach) – 87 NK – 501

Zalmokszysz – Zamolxis  król ur 713 pne w Dachii – Dawii (Gątii) 502

Darzylas i Grody Dawijskie (dava) – Serbomazogątuza i Sweź Stara (Szwestari) 506

Skołoci w Małej Skołotii Nadciemnomorskiej – Kocioł kagana Oryja II Ariantesa – 150 NK  — 508

Ognihara I Anaharsis i kagantyrs Soł – 225 NK  – 508

Odrysi i ich kaganat – 320 NK – 510

Deresz i jego zmagania z Romajami – 350 NK – 510

Sitak, Makodewowie i Romaje – 429 pne – 371 NK – 511

Sitak i Sokół I Skył syn Jaropęty – 376 NK – 511

Dalsze walki Dawów i Skołotów z Romajami – 511

Ogar i Satyros z Małej Bytozwory , Kanita i Światopełk II Saitapernes – 512

Okres walk z Nurusami i Lęgami oraz Wędami  i Skołotami o Władzę sojusz z Serbomazami, Istami-Jątami i Burami oraz Mitrydawą przeciw Palakowi 513

Sokołor, Sokół –Orz, czyli Skoł Oryj III (Skyłur, Skołor, Skiluros) 514

Pałomąż III – Palakos 515

Spor Tok – Spartakus 74 -71 pne  – 517

Przypisy …………………………………………………………………..………………………..518

Na podstawie podań …………………………………………………………………..………………………..545

Relief Żmij

Taja Dwudziesta czwarta

 

 

Dzieje Nurusji. Stara i Nowa Ziemica Nurusów

 

według toblaczy Zoderów-Zoderchów znad Odry i Dunaju, wetigów plemienia Radęcwędów znad Mienia i Radęcy, dziekanów Świątyni Kauków w Dzielnicy i Świątyni Czarnogłowa w Kamieniu oraz kudawów harskich Świątyni Dziewięciu Kręgów ze Świętej Góry Pałki, a także harów Rakoszanów z Hardagonu pod Górą Dagów, Koszebów ze Świętego Kręgu Matki Ziemi i Bogini Leszy znad Jeziora Harzykowskiego i z kąciny Plątwy-Koszy w Kościerzynie


 

 

Dzieje plemion i krajów powołanych przez Nurusów, czyli wywodzących się od zbratanych Nurów i Budynów 546

Kruk Szczyrowój – ognihoros-kaganbog z Harów jako Władykrak, czyli Krak II Roztropny   548

Zobiraj-Żabikruk, Bierło II Zober czyli Krak III Obierło, który miał być Krakiem II    551

Rządy Kraka III Zobiraja-Zobera, czyli Bierły II Żabikruka    553

Dywasowie z Kiełtyjskich Biesów     560

Ognihara II Krakus Kirkudanowicz przeciw Tarno Dywasowi, czyli o Kraku IV Kirkudzie, Kiełtach i rządach Jazykira – lata 206 do 328 Nowej Koliby w Nurusji     561

Najazd Ognihary II Kirkuda na Beszcz   561

Dwóch Urusłanów – Urusłan I Stwolin i Urusłan II Rusłan 563

Siódma praca Rusłana-Urusłana 563

Nie Rusłan i nie Zal-Żelezar, ale Tarna Aspan i Zal-Załazar 564

 

Zobiraj-Żabikruk – Król Duch Góry Zober 564

Rządy Kraka IV Światłogora (Ognihary II Kirkuda) i kaganboga Jazykira 565

Powrót Kiełtyjskich Dywasów 567

 

Dąbruta Wspaniały i kaganbog Bokus 567

 

Dąbruta wyrusza z Czarnej Wyspy przeciw Kiełtom i odbija Lęgię 568

Mądrzak II z Winety  570

Bokus 570

Sprzysiężenie w obwarze Hardagon nad Tają 571

Skarby Dąbruty wyniesione z Bajany, Bujanu i Horoszy 573

Bitwa Dąbruty z Mądrzakiem II i ucieczka Bokusa spod Hardagonu 574

 

Bokus  i Mąd Drzak II Woliński, czyli Drakiw-Drzak nazywany Smokiem Całożercą – Caroduna w latach 423 – 442 czasu Nowej Koliby 575

Krak V Smokobójca, zwany Ardą Szarym lub Skołubą pogromcą Mąda II Drakiwa – lata 442 – 452 w Carodunie-Krakowie 577

O Sciłunesie co sądził pod Dębem, czyli Skubaczu Łyskowickim z plemienia Mogilanów, zwanym też Mogiłcem-Smogiłunesem 579

Oleg Jar (Biały), syn Wojlipy II, napada na Lęgię 581

Okrza Mądrzak III Lęgijski, syn Dąbruty i jego wnuk Okrza II-Mąd Drzak IV Lęgijski oraz Mąd Drzak V Wartański, niechciany potomek Drzaka II Wolińskiego 585

Maha III z Rugionu jako Krak VII (656 – 704 NK) [ 144-96 pne]  588

Ciąg dalszy nastąpi

Taja 24 jest jeszcze w trakcie budowy, a więc także pewnych przegrupowań i rozwoju. Zarówno numeracja stron, tak samo jak zawartość wszystkich taj może ulec jeszcze zmianie przed drukiem książki.

Jelen skrzysty

Podziel się!