Ernest Chladni (1756 – 1827) – słowacki i śląski fizyk i geolog oraz jego cymatyka i meteoryty

chladniErnest Florens Friedrich Chladni  ur. 30 listopada 1756 w Wittenberdze; zm. 3 kwietnia 1827 we Wrocławiu) słowacki i śląski fizyk i geolog, publikujący w języku niemieckim.

 Urodził się w protestanckiej rodzinie pochodzącej z Kremnicy (Słowacja). Ojciec był prawnikiem, profesorem Uniwersytetu w Wittenberdze i rektorem tej uczelni. Ernst Chladni studiował prawo od 1774, najpierw w Wittenberdze, a później w Lipsku, gdzie ukończył studia w 1781, uzupełniając je jeszcze dodatkowymi egzaminami w 1782. Nie prowadził jednak praktyk prawniczych; po ukończenia studiów powrócił do rodzinnego miasta, gdzie zatrudnił się na macierzystym uniwersytecie i poświęcił się badaniom akustyki, a utrzymywał się z wykładów i demonstracji efektownych eksperymentów fizycznych, zwłaszcza związanych z jego specjalizacją. Konstruował też instrumenty muzyczne własnego pomysłu, np. euphon (1790), klawicylinder (1800).W trakcie jednej z podróży z wykładami i demonstracjami przybył na Uniwersytet Wrocławski i w czasie pobytu w mieście nagle zmarł. Pochowany został tamże na nieistniejącym dziś Cmentarzu Wielkim parafii św. Elżbiety.

Dorobek naukowy

Do głównych obszarów badań Chladniego należały doświadczenia z drgającymi strunami i płytami. Ustalił prędkość rozchodzenia się fal podłużnych w licznych metalach i drewnie, a także prędkość dźwięku w szeregu gazów. Od jego nazwiska pochodzi nazwa zjawiska zwanego figurami Chladniego. Podsumowaniem badań w tej dziedzinie było dzieło Die Akustik (1802), wydane też w tłumaczeniu francuskim (1810) dzięki pieniądzom, które wyłożył Napoleon Bonaparte.

Od 1792 badania swe rozszerzył na problem genezy meteorytów. Zasłynął jako jedna z pierwszych osób reprezentujących pogląd o kosmicznym pochodzeniu meteorytów, w związku z czym uchodzi za ojca współczesnej meteorytyki. W swoich pracach udokumentował także wiele spadków i znalezisk meteorytów. Był także ich kolekcjonerem, a jego kolekcja 41 okazów znajduje się obecnie w Berlinie.

Jest autorem 120 publikacji naukowych; 60 z nich dotyczy akustyki, a 46 meteorytów.

Wybrane prace

  • E. Chladni, 1794: Über den Ursprung der von Pallas gefundenen und anderer ihr ähnlicher Eisenmassen, und über einige damit in Verbindung stehende Naturerscheinungen (O pochodzeniu znalezionej przez Pallasa i o innych podobnych masach żelaznych oraz o pewnych z tym związanych zjawiskach natury).
  • E. Chladni, 1802: Die Akustik.
  • E. Chladni, 1819: Über Feuer-Meteore und über die mit denselben herabgefallenen Massen. Wiedeń.
  • prace Chladniego poświęcone meteorytom – Bibliografia/Chladni Ernst F.F.

 

Na cześć Chladniego nazwano jego nazwiskiem planetoidę (5053) Chladni, krater Chladni na Księżycu oraz minerał z grupy fosforanów chladnit.

W Muzeum Mineralogicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (filia na ul. Kuźniczej) znajduje się tablica pamiątkowa ku czci Chladniego, umieszczona tam w roku 2008.

 

  • prawo Chladniego
  • cymatyka

 

  • J. Biała, 2008: Ernst Florens Friedrich Chladni – ojciec akustyki i meteorytyki. Mat. V Konf. Meteorytowej, Wrocław.
  • W. Czajka, 2008: Cmentarz Wielki we Wrocławiu – miejsce pochówku E.F.F. Chladniego. Mat. V Konf. Meteorytowej, Wrocław.
  • A. Dobrucki, 2008: Ernst Chladni i początki nowoczesnej akustyki. Mat. V Konf. Meteorytowej, Wrocław.
  • Marian Stępniewski, Hubert Sylwestrzak, 2008: Ernst Florens Friedrich Chladni (1756–1827) – ojciec meteorytyki. Przegląd Geologiczny, 3.

 

b16
Zaciekawiło mnie podobieństwo między wzorami jakie można uzyskać przy danej częstotliwości a symbolicznym przedstawieniem czakr w ludzkim ciele (Mezamir Snowid – MS)
b1
Każda czakra ma swój kolor podobnie jak każdy z dźwięków generuje własną barwę (MS)UT – 396 Hz – Liberating Guilt and Fear
RE – 417 Hz – Undoing Situations and Facilitating Change
MI – 528 Hz – Transformation and Miracles (DNA Repair)
FA – 639 Hz – Connecting/Relationships
SOL – 741 Hz – Awakening Intuition
LA – 852 Hz – Returning to Spiritual OrderAncient Gregorian Chants used the Solfeggios to impart intense spiritual blessings and harmony.The tones of the Ancient Solfeggio Scale had been developed and given to the church for a very spiritual purpose. When humans sang these musical tones (usually in chants), it was very powerful. They cut through all of the limited thought forms into the deeper levels of the subconscious, accessing insights beyond belief systems.
http://www.transmissionstotheawakened.com/html/the_solfeggios.html
“If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.” – Nikola Tesla
“The overall sound difference was noticeable, the 432 version sounding warmer,
clearer and instantly sounded more listenable but the 440 version felt tighter, with more aggressive energy.” – Anonymous guitarist
The Solar Spectrum & The Cosmic Keyboard: All of the frequencies in the spectrum are related in octaves, from gamma rays to subharmonics. These colors and notes are also related to our Chakras and other important energy centers. If we are to understand that (…) Chakras are connected to the Seven Rays of the Solar Spectrum, then the notes and frequencies we use for the same should be the same. A432 Hz is the tuning of the Cosmic Keyboard or Cosmic Pitchfork, as opposed to the A440 Hz modern ‘standard.’ It places C# at 136.10 Hz ‘Om,’ which is the main note of the Sitar in classical Indian music and the pitch of the chants of the Tibetan monks, who tell us ‘It comes from nature.’” – Dameon Keller
“From my own observations, some of the harmonic overtone partials of A=432hz 12T5 appear to line up to natural patterns and also the resonance of solitons.
Solitons need a specific range to form into the realm of density and span from the micro to the macro cosmos.
Solitons are not only found in water mechanics, but also in the ion-acoustic breath between electrons and protons.” – Brian T. Collins
“Music based on C=128hz (C note in concert A=432hz) will support humanity on its way towards spiritual freedom.
The inner ear of the human being is built on C=128 hz” – Rudolph Steiner

UPANISZADY

.

VI.I.3

Dzięki czemu to,co nieusłyszane,zostaje usłyszane

Niepomyślane zostaje pomyślane a nierozpoznane rozpoznane?

To jest tak mój drogi,jak dzięki jednej grudce gliny

Poznaje się wszystko co zostało zrobione z gliny

Wszelka przemiana to tylko nazwa wynikła z mowy

A w istocie jest to glina

Na początku mój drogi To było istniejące

Jedno zaiste,bez drugiego

A sa tacy co powiadają:

To na początku było nieistniejące,jedno,bez drugiego

I że z nieistniejącego się zrodziło

Lecz jakże to możliwe,mój drogi

Czy z nieistniejącego istniejące może się narodzić?

Istniejące mój drogi było na samym początku

Jedno,bez drugiego

TO tak sobie pomyślało

Obym było wielością,obym się rozmnożyło

I wtedy żar się narodził

Żar sobie pomyślał

Obym był wielością

Wtedy wody się narodziły

Dlatego gdy człowiek się smuci lub poci

Wtedy z żaru wody powstają

Wody tak sobie pomyślały

Obyśmy były wielością,obyśmy się narodziły

I stworzyły pokarm

Dlatego tam gdzie deszcz spadnie powstaje obfitość pokarmu

Z wód zaiste pokarm się rodzi

Z tych trzech trzy rodzaje stworzeń powstają

Zrodzone z jaja,z żywej istoty i z nasienia

Owo bóstwo tak sobie pomyślało

W te trzy bóstwa poprzez  żyjącą duszę wchodzę

Nazwę<nama> i kształt<rupa> rozdzielę

Niech każde z owych trzech potrójnym uczynię

I owo bóstwo poprzez żyjącą duszę wchodząc

Nazwy i kształty rozdzieliło

I tak każde z owych trzech uczyniło potrójnym

W jaki to sposób mój drogi każde z owych trzech

Potrójnym się stało,tego dowiedz się ode mnie

Każda czerwona forma<rupa>ognia to forma żaru

Każda białą to forma wód,a czarna-pokarmu

Istota ognia wyszła z ognia

Wszelka przemiana to tylko nazwa wynikająca z mowy

Rzeczywiście są tylko trzy formy

Każda czerwona forma Słońca to forma żaru

Istota Słońca wyszła ze Słońca

Każda czerwona forma Księżyca to forma żaru

Każda biała to forma wód a czarna pokarmu

Istota Księżyca wyszła z Księżyca

Każda czerwona forma błyskawicy to forma żaru

Istota błyskawicy wyszła z  błyskawicy

To właśnie ongiś wiedzieli wielcy panowie domu

Wielcy uczeni gdy zwykli mówić:

Teraz już nikt nam nie powie nic takiego

Czegoś my nie usłyszeli,nie pomyśleli anie nie zrozumieli

Gdyż dzięki tym trzem elementom wszystko zrozumieli

Oni zrozumieli ze

To,co wydaje się czerwone ma formę żaru

To co wydaje się białe ma formę wód

To co wydaje się czarne ma formę pokarmu

Oni zrozumieli iż wszystko co wydaje się nierozpoznane

Jest zmieszaniem trzech bóstw

Człowieka osiągając potrójnym się staje

Spożyty pokarm staje się trójdzielny

Ich najgrubsza część przekształca się w kał

Środkowa w ciało a najsubtelniejsza w umysł

Wypite wody stają się trójdzielne

Ich najgrubsza część to mocz

Środkowa-krew,najsubtelniejsza to oddech

Spożyty żar staje się trójdzielnym

Jego najgrubsza część to kości

Środkowa-szpik kostny, a najsubtelniejsza to mowa

Przeto mój drogi umysł uczyniony jest z pokarmu

(stajesz się tym o czym myślisz,świat jest taki jak myślisz że jest-Mezamir)

Oddech z wód a mowa z żaru

Ze zsiadłego mleka gdy jest ubijane

To co najsubtelniejsze idzie do góry,tak powstaje masło

W ten sam sposób gdy pokarm jest spożywany

To co najsubtelniejsze idzie do góry,tak powstaje umysł

Dowiedz się ode mnie o stanie snu.

Gdy człowiek śpi,powiada się o nim

Że staje się doskonałym bytem,wchodzi w samego siebie

Dlatego ten który śpi nazywa się <wchodzącym w samego siebie>

Tak jak ptak na uwięzi latając na wszystkie strony

A nie znajdując spoczynku przysiada byle gdzie

Tak samo umysł błąkając się tu i tam

I nigdzie spoczynku nie znajdując

Spoczywa tylko dla odpoczynku oddechu

Gdyż umysł mój drogi,związany jest z oddechem

Przeto mój drogi jak kiełek szukaj korzenia

w wodach

w żarze

w bycie

Gdyż dla wszystkich stworzeń

Byt jest korzeniem byt jest schronienie,byt jest domem.

Zaiste każde z owych trzech bóstw

Kiedy w człowieka wejdą,każde z nich staje się potrójne

Kiedy człowiek stąd odchodzi

Jego głos wchodzi w jego umysł

umysł w oddech

Oddech w żar

A żar w najwyższe bóstwo

To jest własnie to co najsubtelniejsze

To jest dusza całego wszechświata,to rzeczywistość

To Atman,Tattwamasi-ty jesteś tym

Kiedy pszczoły miód gromadzą

Z różnorodnych drzew nektar zbierają i łączą go w jeden smak

I nie są w stanie odróżnić <jam smakiem tego drzewa a ja tamtego>

Podobnie wszystkie stworzenia choć w byt weszły

Nie rozpoznają ze osiągnęły byt

I czymkolwiek tu były:tygrysem,lwem,wilkiem czy dzikiem

Robakiem,motylem,muchą czy komarem

Tym samym staną się znowu

Z czego życie uchodzi to zaprawdę umiera

Lecz życie nie umiera nigdy

“Włóż tę sól do wody i przynieś ją rano

Tę sól którą do wody wrzuciłeś

Proszę ,przynieś mi ją teraz”

gdy po nią sięgnął nie znalazł jej,gdyż się rozpuściła

Nabierz trochę wody z wierzchu,jaki ma smak?Słony

Nabierz trochę wody ze środka,jaki ma smak?Słony

Nabierz trochę wody z dna,jaki ma smak?Słony

Wszystko jest takie samo

W ten sam sposób

To czego tu nie  dostrzegasz to zaprawdę tu jest

To cegoś się nauczył to zaledwie nazwy<nama>

Gdyż dzięki nazwie zostaje rozpoznana Rigweda,Jadżurweda i Samaweda

Jak czwarta Atharwaweda a jako piąte historie i legendy

Jak i nauka o Wedach,rytuały dla przodków

Nauka o liczbach o znakach wróżebnych oraz czasie

Dzięki słowom wszystko to zostaje ukazane

Dlatego nazwie oddawaj cześć

Tego kto czci nazwę jak Brahmana

Jak daleko sięga jego słowo,tak daleko sięga jego niezależność

Słowo<wacz>zaprawdę jest wyższe od nazwy

Gdyż dzięki Słowu zostaje rozpoznana Rigweda,Jadżurweda i Samaweda

Jak czwarta Atharwaweda a jako piąte historie i legendy

Jak i nauka o Wedach,rytuały dla przodków

Nauka o liczbach o znakach wróżebnych oraz czasie

Dzięki słowom wszystko to zostaje ukazane

Dlatego Słowu oddawaj cześć

Tego kto czci Słowo jak Brahmana

Jak daleko sięga jego słowo,tak daleko sięga jego niezależność

Umysł jest wyższy od słowa

Dlatego umysłowi oddawaj cześć

Wyobrażenie<sankalpa>wyższe jest od umysłu

Kiedy człowiek sobie coś wyobrazi wtedy rozważa to w umyśle

Następnie wypowiada słowo a słowo jest nadaniem nazwy

Święte hymny stają się jednym w nazwie

Zaś święte czynności w świętych hymnach

Wszystko łączy się w wyobrażeniu

Wyobrażenie jest Atmanem wszystkiego

Wyobrażenie jest podstawą

Niebosa i Ziemia zostały uformowane w wyobrażeniu

Kiedy świat został wyobrażony,wszystko zostało wyobrażone

To jest właśnie wyobrażenie dlatego wyobrażeniu oddawaj cześć

(rozumiecie już dlaczego żydowskie religie tak nienawidzą i zakazują tworzeniu wizerunków bóstw? M. Snowid)

Ten kto czci wyobrażenie jak Brahmana

Osiąga wyobrażone światy będąc niezmiennym,światy niezmienne

Sam będąc podstawą-światy będą ce podstawą

A będąc nieporuszonym,światy nieporuszone

I jak daleko sięga jego wyobrażenie,tak daleko sięga jego niezależność

Myśl<czitta> wyższa jest od wyobrażenia

Kiedy człowiek myśli wtedy sobie wyobraża i następnie rozważa w umyśle

Później wypowiada słowo a słowo jest nadaniem nazwy

To wszystko łączy się w myśli

Dlatego o człowieku który posiada wielką wiedzę lecz nie myśli

Powiadają że jest nikim bez względu na jego wiedzę

Gdyby naprawdę posiadał wiedzę nie byłby bezmyślnym

Zaś człowieka który nie posiadł wielkiej wiedzy ale myśli

ludzie chcą słuchać

Myśl jest punktem łączącym to wszystko

Myśl to zaprawdę Atman,myśl to podstawa

Dlatego myśli oddawaj cześć.

Kontemplacja<dhjana>jest wyższa od myśli

Ziemia kontempluje na swój sposób

Na swój sposób kontemplują przestworza

Niebiosa na swój sposób kontemplują,kontemplują wody i góry

I na swój sposób kontemplują bogowie oraz ludzie

Dlatego jeśli człowiek tu na Ziemi osiąga wielkość

Jest to jakby część nagrody za kontemplację

Zaś ci mali ludzie są kłótliwi podli i oszczerczy

A wielcy otrzymują jakby część nagrody za kontemplację

Dlatego kontemplacji oddawaj cześć

Zrozumienie<widżniana>jest zaprawdę wyższe od kontemplacji

Pokarm i smak,ten świat i tamten świat

Zostają rozpoznane dzięki zrozumieniu

Dlatego zrozumieniu oddawaj cześć

Ten kto czci zrozumienie jak Brahmana,osiąga światy zrozumienia i wiedzy

Pamięć<smara> wyższa jest od przestworzy

W przestworzach jest zarówno Słońce i Księżyc

Poprzez przestworza się woła i słucha

Poprzez przestworza odpowiada

Lecz gdyby nawet zgromadziło się wielu ludzi

Ale pamięci pozbawionych,oni nic by nie usłyszeli.

O niczym by nie myśleli,niczego nie rozumieli

Zaś kiedy pamiętają,wtedy słyszą,myślą,rozumieją.

Madzieja<aśa> jest wyższa niż pamięć

Oddech życiodajny<prana>jest wyższy od nadziei

Ja jest poniżej,Ja jest powyżej

Na zachód,na wschód,północ,południe

Poczucie JA zaprawdę jest  całym światem

 To wszystko w kontekście mantry, jantry, mandali i rozety, jest bardzo ciekawe a jeszcze ciekawiej zaczyna być gdy się skojarzy pracę Tesli z projektem HAARP (MS)

http://www.youtube.com/watch?v=-80qN8c8sbY

https://www.youtube.com/watch?v=-80qN8c8sbYThe H.A.A.R.P. system in Alaska – What are they really using this for?

Use the Ancient Solfeggio Frequencies to help block out all these deliberately harmful tones and protect your self from further psychic and physical damage. Also use them in any manner that resonates with you the most to help keep your body tuned and in harmony with the vibrations of nature and of our Universe. Let us continue to work towards rediscovering their potential.

http://www.cheops.darmowefora.pl/index.php?topic=272.250

Dlaczego widać w strojeniu A- 440 Hz jakąkolwiek konspirację?

Istnieje zaledwie jedna przyczyna zmiany stroju. W wyniku masowego rozpowszechniania się muzyki za pomocą radia i filmów, w obliczu ekspansji masowych mediów zaszła potrzeba ujednolicenia stroju muzycznego na cały świat – ustalenia międzynarodowego standardu. Co do owej przyczyny nie mamy najmniejszej wątpliwości, że ujednolicenie na skalę światową było i jest nadal potrzebne.

Ale dlaczego zmieniono strój z A – 432 Hz na  a- 440Hz? Na to pytanie trudno jest uzyskać satysfakcjonującą odpowiedź.

Pierwsza próba zmiany stroju nastąpiła w roku 1917 z inicjatywy Rockefellerów. Świat muzyczny się na to nie zgodził, jednak rząd USA w rok później zaakceptował to jako standard. Nastąpił potem szereg takich prób i inicjatywy te zawsze wychodziły z dynastii rządzących klas. Świat muzyczny uparcie się na to nie zgadzał.

Dopiero w roku 1939 Anglia oraz Niemcy wprowadziły legislację standaryzującą częstotliwość 440 HZ jako ISO 16 dla strojenia wszelkich instrumentów.

Ponownie świat muzyków tego nie akceptował i dopiero w roku 1951 na kongresie muzyków w Londynie zaakceptowano ten standard, pomimo protestu wielu muzyków, w tym petycji kilku tysięcy muzyków francuskich.

Dlaczego A-440 Hz?

Strój 440 Hz i jego pochodne – czyli 55, 110, 220, 440, 880, 1320, 1760 czy inne wielokrotności lub ułamki podstawowej częstotliwości są praktycznie neutralne i nie powodują żadnej pozytywnej reakcji – tak w otoczeniu jak i w naszych ciałach.

Jednym czynnikiem wydaje się być bardziej jasny czy raczej jaskrawszy dźwięk – podobny nieco do efektu wzmocnienia wysokich tonów na wzmacniaczu czy radiu, które praktycznie niczego nie dodają do dźwięku, ale powodują z czasemszybkie zmęczenie ucha. Wysokiej klasy wzmacniacze Hi Fi nie posiadają możliwości wzmocnienia wysokich lub niskich tonów. Zdaniem producentów najwyższej klasy sprzętu wzmacniającego powinniśmy słuchać nagrań w sposób neutralny, zgodny z zamierzeniem producentów muzyki. Druga przyczyną jest prosty fakt, że nadmiernie wzmocnione dźwięki, zwłaszcza wysokie mogą spowodować trwałe uszkodzenia ucha a nawet głuchotę.

Praktycznie nie ma powodu, dla którego ustalono taki właśnie standard, z którym większość muzyków na świecie w czasie jego ustalania się nie zgadzała. Można to porównać z Multikulturalizmem. Nikt się praktycznie z nim nie zgadza, ale zasady te istnieją i obowiązują.

Jeżeli praktycznie nie podano nam powodów, co jest ukrytym powodem owej zmiany?

Czy istnieje częstotliwość doskonała, którą można użyć do strojenia instrumentów muzycznych? Oczywiście że istnieje?

432 Hz!

Garść informacji o czakrach
http://www.yangua.friko.pl/niewizua.htm

Jantry dźwięków:

http://25.media.tumblr.com/1d04b2708ac47da870e560f0395d6a7b/tumblr_mh697bGtwU1qzicj3o1_500.jpg

http://24.media.tumblr.com/32d6e8eae9b2c92fd53bc3963bae9ae7/tumblr_mh98q3jK9z1rfuijjo5_r4_250.gif

Na koniec lekcja gdy na gitarze
http://www.michalkaszczyszyn.com/pl/lessons/notes.html

1 Hz = 1/s

Jeden Hertz oznacza jeden cykl zmian na sekundę, w przypadku gitary oznacza jeden cykl drgań struny na sekundę.

Tabela 1 przedstawia dźwięki muzyczne oraz odpowiadające im częstotliwości podzielone na oktawy.

Oktawa Dźwięk Częstotliwość [Hz] Oktawa Dźwięk Częstotliwość [Hz]
Sub kontra C2 16,351598 Dwukreślna c2 523,251136
Cis2 17,323915 cis2 554,365268
D2 18,354048 d2 587,329542
Dis2 19,445437 dis2 622,253974
E2 20,601723 e2 659,255121
F2 21,826765 f2 698,456470
Fis2 23,124652 fis2 739,988853
G2 24,499715 g2 783,990880
Gis2 25,956544 gis2 830,609404
A2 27,500000 a2 880,000009
Ais2 29,135235 ais2 932,327533
B2 30,867707 b2 987,766613
Kontra C1 32,703196 Trzykreślna c3 1046,502272
Cis1 34,647829 cis3 1108,730535
D1 36,708096 d3 1174,659084
Dis1 38,890873 dis3 1244,507948
E1 41,203445 e3 1318,510241
F1 43,653529 f3 1396,912940
Fis1 46,249303 fis3 1479,977706
G1 48,999430 g3 1567,981760
Gis1 51,913088 gis3 1661,218807
A1 55,000001 a3 1760,000018
Ais1 58,270471 ais3 1864,655065
B1 61,735413 b3 1975,533225
Duża C 65,406392 Czterokreślna c4 2093,004544
Cis 69,295658 cis4 2217,461071
D 73,416193 d4 2349,318168
Dis 77,781747 dis4 2489,015895
E 82,406890 e4 2637,020483
F 87,307059 f4 2793,825880
Fis 92,498607 fis4 2959,955412
G 97,998860 g4 3135,963520
Gis 103,826175 gis4 3322,437615
A 110,000001 a4 3520,000036
Ais 116,540942 ais4 3729,310131
B 123,470827 b4 3951,066451
Mała c 130,812784 Pięciokreślna c5 4186,009088
cis 138,591317 cis5 4434,922141
d 146,832385 d5 4698,636335
dis 155,563493 dis5 4978,031791
e 164,813780 e5 5274,040965
f 174,614118 f5 5587,651761
fis 184,997213 fis5 5919,910824
g 195,997720 g5 6271,927040
gis 207,652351 gis5 6644,875230
a 220,000002 a5 7040,000073
ais 233,081883 ais5 7458,620261
b 246,941653 b5 7902,132902
Razkreślna c1 261,625568 Sześciokreślna c6 8372,018176
cis1 277,182634 cis6 8869,844283
d1 293,664771 d6 9397,272670
dis1 311,126987 dis6 9956,063582
e1 329,627560 e6 10548,081930
f1 349,228235 f6 11175,303521
fis1 369,994427 fis6 11839,821649
g1 391,995440 g6 12543,854081
gis1 415,304702 gis6 13289,750460
a1 440,000005 a6 14080,000145
ais1 466,163766 ais6 14917,240522
b1 493,883306 b6 15804,265803

Tabela 1 Muzyczne dźwięki i odpowiadające im częstotliwości podzielone na oktawy

 

http://tonalinagual.blogspot.com/2013/10/kwiat-zycia-jantra-mandala-i-matryce.html
http://www.tonalinagual.blogspot.com/2013/05/energetyczne-kule-bable-balonyi-wzory.html
http://tonalinagual.blogspot.com/2013/07/mysli-dzwieki-sowa-to-energia-bable.html
http://tonalinagual.blogspot.com/2013/09/wzory-natury-i-fluidowe-stworzenia.html
http://tonalinagual.blogspot.com/2013/07/kosmiczny-kolowrotek-i-symbole-nie-tylko.html

Podziękowania dla Mama Tika za pomoc w zbieraniu informacji

Tagged with: ,
Podziel się!