Ogród Krasińskich: Ratusz gra na zwłokę na zwłokach drzew – Prezydent Warszawy przesuwa spotkanie z Zieloną Mocą o tydzień, z 11 na 18 marca

Ogród Krasińskich: Ratusz gra na zwłokę na zwłokach drzew – Prezydent Warszawy przesuwa spotkanie z Zieloną Mocą
nd tond logo 05_09_10 logo Pawlik 1logo napis TOND eng 04_04_11 towarzystwo logo 9

Dyrektor Biura Politycznego Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz 

przesunął termin spotkania z 11 marca godz. 11 na 18 marca g. 11 (poniedziałek)

odczytamy mu Apel Warszawiaków do Hanny Gronkiewicz-Waltz  w obronie drzew i parków.

 

Ktoś miał drzewa przygotować.

 
Spotkanie organizacyjne z pomysłami co zrobić:

 

Niedziela,  10.03.  i 17.03. o godz. 12:3o Państwo/Miasto,

ul. Andersa 29, Muranów

górna sala

 

 

Wcześniej zapraszamy na coniedzielny spacer wokół Parku: 

każda niedziela g.12.00 spotykamy się przy Bramie Ogrodu Krasińskich , przy Bohaterów Getta, a potem panstwo/miasto

nd tond logo 05_09_10 logo Pawlik 1

 

 

7. 03 2013 godz 20.30

-Depesza PAP i oświadczenie Zielonej Mocy dla mediów

depesza PAP:

 

Stolica/ Ratusz: prace w Ogrodzie Krasińskich zgodne z prawem

07.03. Warszawa (PAP) – Protestujący przeciwko wycince drzew w
warszawskim Ogrodzie Krasińskich chcą unieważnienia konkursu na
projekt jego rewitalizacji. Ratusz informuje, że wycinka przebiegła
zgodnie z prawem, które w przypadku opieki nad zabytkowymi parkami
„jest niejednolite”.

Nieformalna grupa Zielona Moc na czwartkowym posiedzeniu stołecznej
Rady Miasta próbowała przedstawić wniosek „O wstrzymanie dalszych prac
w Ogrodzie Krasińskich i unieważnienie konkursu na projekt
rewitalizacji parku z powodu braku uprawnień jury”. Sprawa nie została
jednak wniesiona pod obrady.

„Niestety, Platforma Obywatelska boi się tego punktu, ponieważ gołym
okiem widać, że te 330 drzew wycięto niezgodnie z zasadami” –
powiedział przedstawiciel grupy protestujących, Karol el Kashif. Jak
tłumaczył, komisja konkursowa, która wyłoniła projekt
architektoniczny, nie powinna była obradować, ponieważ nie miała
kwalifikacji wymaganych ustawą o zamówieniach publicznych. „Wszystkie
ustalenia tej komisji konkursowej są bezprawne, a cały konkurs w
świetle ustawy jest nieważny” – powiedział Kashif.

Według niego ustawa wymaga, aby co najmniej jedna trzecia składu
sędziowskiego i jego przewodniczący posiadała uprawnienia do
projektowania w specjalności architektonicznej. W przypadku konkursu
na projekt rewitalizacji Ogrodu Krasińskich, jak twierdzi Kashif,
tylko jedna osoba miała takie kwalifikacje; nie posiadał ich
przewodniczący, który jest urbanistą.

Jak poinformował Kashif, w poniedziałek przedstawiciele grupy Zielona
Moc spotkają się z prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz. Będą
apelować o wstrzymanie prac do czasu rozpatrzenia ich uwag.

„Członkowie byli uprawnieni do zasiadania w jury. Jeśli (protestujący
– red.) mówią o nieprawidłowościach, to niech je udowodnią i zgłoszą
odpowiednim organom” – powiedziała PAP zastępczyni rzecznika ratusza,
Agnieszka Kłąb. Jak przypomniała, zawiadomienie w związku z
podejrzeniem przekroczenia uprawnień urzędników było zgłaszane do
prokuratury, która odmówiła wszczęcia postępowania. Powodem odmowy był
brak znamion czynu zabronionego.

Rewitalizacja Ogrodu Krasińskich była też przedmiotem postępowania
generalnego konserwatora zabytków Piotra Żuchowskiego. Kontrola przez
niego zlecona wykazała nieprawidłowości w działaniu Stołecznego
Konserwatora Zabytków. Okazało się, że konserwator, który zezwolił na
usunięcie drzew w ogrodzie, nie nadzorował ich wycinki.

„Wszystko odbywa się zgodnie z prawem, trudno mówić o decyzjach
personalnych” – powiedziała Kłąb. Według niej Stołeczny Konserwator
Zabytków nie zaniechał swoich obowiązków. Jak wyjaśniła, problem
polega na tym, że „przepisy prawa są niejednolite i mogą być w różny
sposób interpretowane, co przyznał generalny konserwator”.

Żuchowski tłumaczył we wtorek, że w polskim systemie prawnym brakuje
wytycznych, jak mają być prowadzone prace konserwatorskie w
zabytkowych ogrodach i parkach oraz jakie kompetencje mają w tym
zakresie służby ochrony przyrody i służby ochrony zabytków.
Zapowiedział przygotowanie odpowiednich zmian prawnych. Ocenił jednak,
że brak nadzoru nad pracami w Ogrodzie Krasińskich „jest
niedopuszczalny”.

Na realizację projektu rewitalizacji Ogrodu Krasińskich przeznaczono
prawie 16 mln zł. Celem prac jest przywrócenie historycznego
charakteru ogrodu, m.in. historycznych osi widokowych.

Historia ogrodu sięga XVII w., w 1895 r. przebudowano go zgodnie z
założeniem warszawskiego ogrodnika i architekta Franciszka Szaniora.
(PAP)

mce/ ls/

 

relacja Zielonej Mocy:

Dnia 07. 03.2013, godz.: 12:30 na Radzie Warszawy przy bufecie radnych odbyła się konferencja prasowa strony społecznej Zielona Moc.

Radni nie zgodzili się na wprowadzenie tego punktu pod obrady Rady Warszawy tak by Warszawiacy mogli zabrać glos i przeczytać wniosek do Prezydent Hanny Gronkiewicz- Waltz.

Cały klub PO był przeciw wprowadzeniu punktu „Informacja Prezydent Warszawy o nieprawidłowościach przy rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich” głosowało 27 przeciw ( klub Platformy Obywatelskiej , 23 za wprowadzeniem (opozycja PiS, SLD, Ruch Palikota).

 

Tytuł konferencji – Ogród Krasińskich:  Brak uprawnień jury. Wniosek Zielonej Mocy o unieważnienie Konkursu i wstrzymane prac rewaloryzacyjnych za 16 mln w Ogrodzie Krasińskich.

Karol el Kashif, Zielona Moc, wypowiedź dla mediów : 
Ten projekt jest  aspołeczny, ahistoryczny i anty-ekologiczny.

Cała faza konkursu, wygranej i realizacji projektu jest obarczona samowolą urzędniczą i brakiem kontroli nad wydawaniem 16 mln złotych.

Burmistrz publicznie mówi o mieszkańcach Warszawy, że biją pianę, a my chcemy wyjaśnień dlaczego wycięto 337 drzew, w tym drzewa sadzone przez Szaniora i nikt nie jest winny.

Zniszczono ekosystem za 16 mln zł.  Mieszkańcy byli oszukiwani na etapie konsultacji, konkursu i teraz w trakcie realizacji projektu. Ich postulaty są ignorowane.

dochodzimy do oczywistej prawdy, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. O 16 mln by je wydać jak najszybciej kosztem społeczeństwa obywatelskiego, historii i przyrody.

Budujemy społeczeństwo obywatelskie wbrew władzy, jej ignorancji i arogancji.

Mamy już dość kłamstw urzędników.

Kłamią rano wieczór i w południe. I w nocy też.

Nam chodzi o prawdę. O nie oszukiwanie Warszawiaków, bo nie jesteśmy ciemnym ludem.

Władza zachowuje się arogancko i ignoruje postulaty obywateli stosując sztuczki aby przykryć niezgodne z zasadami swoje działania.


Wniosek Zielonej Mocy:

Do Prezydent m.st. Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, Rady Warszawy, Burmistrza Śródmieścia Pana Wojciecha Bartelskiego o zatrzymanie prac i unieważnienie konkursu na rewaloryzację Ogrodu Krasińskich z powodu braku uprawnień jury.


Członkowie komisji konkursowej byli powołani „na telefon”, bez trybu pisemnej rekrutacji, dokumentacji i sprawdzenia ich kwalifikacji. Tak podała w odpowiedzi na zapytanie o dostęp do informacji publicznej Dyrektor Zarządu Terenów Publicznych Pani Renata Kaznowska.

W konkursie na modernizację i rewaloryzację zabytkowego Ogrodu Krasińskich z założeniami szaniorowskimi, której koszt wynosi 16 mln i przy której wycięto 333 drzewa nie było przedstawiciela konserwatora zabytków, który nadzorowałby wytyczne konserwatorskie liczące 3 tomy.

 

Komisja konkursowa, zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych nie powinna obradować, bowiem nie miała ku temu kwalifikacji wymaganych artykułem 112 ustawy o zamówieniach publicznych.

Jeśli od uczestników konkursu wymaga się odpowiednich uprawnień, a takich wymagano od zespołów projektanckich (art. 15.4 regulaminu konkursu)  w postaci  uprawnień do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń posiadanych przez minimum jednego projektanta w zespole, będącego zarazem członkiem Izby Architektów RP to te same uprawnienia musi posiadać co najmniej 1/3 składu sędziowskiego, w tym przewodniczący sądu (art.112.1.5).

Z naszej wiedzy i dostępnych informacji w ZTP wynika, że tylko jeden z członków składu sędziowskiego dysponował takimi kwalifikacjami, i został wpisany do Okręgowej Izby Architektów RP w kwietniu 2011 roku, czyli w tym samym czasie co ogłoszenie o konkursie rozpoczętym formalnie 6.04.2011, ale przygotowywany był o wiele wcześniej.

Przewodniczący, choć obliguje go do tego ustawa, takimi uprawnieniami nie dysponował, gdyż jest jedynie urbanistą (nr uprawnień WA-065).

 

Z mocy ustawy taki konkurs jest nieważny a wszystkie decyzje podjęte przez komisję konkursową są bezprzedmiotowe.

 

Protokoły z posiedzeń komisji są mylące, wskazują inne nieprawidłowości oraz inne uprawnienia sędziów niż w rzeczywistości.

 

Sędzia Pani Beata Marczak-Wacławek (urbanistka) z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, jako przedstawiciel miasta, już przy jej powoływaniu na początku kwietnia podkreślała, że nie może obradować wg. harmonogramu w sierpniu, kiedy komisja otwierała, omawiała i oceniała prace, co skutkowało tym iż na 8 posiedzeń pojawiła się na dwóch i nigdy na oczy owych prac nie widziała.

Przewodniczący zignorował ten fakt i nie przychylił się do przesunięcia terminu, aby w sierpniu mogła ocenić prace. Nie wykluczył jej ze składu sędziowskiego i nie wnioskował o powołanie innej osoby jako przedstawiciela miasta.

Dodatkowo żaden z członków komisji sędziowskiej nie powinien mieć konfliktu interesu (art. 17.1.4 prawa zamówień publicznych). Pani sędzia referent Dorota Sikora jako pracownik SGGW Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu oceniała dwie prace zespołów autorskich, w których brali udział jej koledzy z tego samego wydziału. Stawia to pod znakiem zapytanie czy nie złamano art. 17.4 prawa o zamówieniach publicznych i budzi wątpliwość podpisane przez nią oświadczenie punkt 4: „nie pozostaję z żadnym z wykonawców w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności”.

 

SGGW, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu:

http://woiak.sggw.pl/informacje/struktura-wydzialu/  Pracownicy i Doktoranci


Zespół 14. (kod 122): dr inż. Kinga Zinowiec – Cieplik, dr inż. Beata Gawryszewska Katedra Architektury Krajobrazu

Zespół 5. (kod 406):  dr inż. Beata Fortuna-Antoszkiewicz  adiunkt, dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska adiunkt, mgr inż. Andrzej Długoński doktorant, mgr inż. Krzysztof Gadomski specjalista-ogrodnik, dr inż. Agnieszka Gawłowska adiunkt, dr inż. Jan Łukaszkiewicz adiunkt.

Rodzi to zastrzeżenia co do bezstronności i obiektywizmu w konkursie, ponieważ Pani Dorota Sikora musiała znać i spotykać się z kolegami na uczelni w trakcie konkursu.

Inna zastanawiająca sprawa, to niecodzienny, ale też nieuzasadniony pośpiech pracy sądu konkursowego w sierpniu. Prace konkursowe złożono w dniu 2 sierpnia do godz. 10:00. Było ich 14, a każda składała się z 4 lub 5 dużych plansz (100×70 cm) oraz części opisowej (album A3 z opisem, uzasadnieniem i kalkulacją kosztów). Sędziowie zapoznali się z całym tym materiałem oraz ocenili go w ciągu TRZECH DNI. Tylko jedną z czynności sądu konkursowego było sprawdzenie zgodności wszystkich prac z 98 (!) szczegółowo określonymi warunkami konkursu. A już w dniu 5 sierpnia podpisano protokół o dokonaniu oceny oraz wyborze najlepszych prac.Nie byłoby może w tym nic dziwnego, gdyby z ogłoszeniem o wynikach konkursu nie czekano do 18 sierpnia.

Z tych powyższych powodów wnosimy o unieważnienie konkursu na podstawie art. 114 prawa o zamówieniach publicznych i rozpisanie jak najszybciej nowego.

Strona społeczna, Warszawiacy i grupa Zielona Moc

nd tond logo 05_09_10 logo Pawlik 1

7 03 2013 godz 7.00

W poniedziałek 11 marca  o g.11.oo mamy spotkanie w Ratuszu z przedstawicielem Hanny Gronkiewicz Waltz.

 

Wniosek Zielonej Mocy:

Do Prezydent m.st. Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, Rady Warszawy, Burmistrza Śródmieścia Pana Wojciecha Bartelskiego o zatrzymanie prac i unieważnienie konkursu na rewaloryzację Ogrodu Krasińskich z powodu braku uprawnień jury.

Członkowie komisji konkursowej byli powołani „na telefon”, bez trybu pisemnej rekrutacji , dokumentacji i sprawdzenia ich kwalifikacji (podała w odpowiedzi na zapytanie o dostęp do informacji publicznej Dyrektor Zarządu Terenów Publicznych Pani Renata Kaznowska ).

 

W konkursie na modernizację i rewaloryzację zabytkowego Ogrodu Krasińskich z założeniami szaniorowskimi, której koszt wynosi 16 mln i przy której wycięto 333 drzewa, nie było przedstawiciela konserwatora zabytków, który nadzorowałby wytyczne konserwatorskie liczące 3 tomy.

 

Komisja konkursowa, zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych nie powinna obradować, bowiem nie miała ku temu kwalifikacji wymaganych artykułem 112 ustawy o zamówieniach publicznych.

 

 

Jeśli od uczestników konkursu wymaga się odpowiednich uprawnień, a takich wymagano od zespołów projektanckich (art. 15.4 regulaminu konkursu)  w postaci  uprawnień do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń posiadanych przez minimum jednego projektanta w zespole, będącego zarazem członkiem Izby Architektów RP to te same uprawnienia musi posiadać co najmniej 1/3 składu sędziowskiego, w tym przewodniczący sądu (art.112.1.5).

 

Z naszej wiedzy i dostępnych informacji w ZTP wynika, że tylko jeden z członków składu sędziowskiego dysponował takimi kwalifikacjami, i został wpisany do Okręgowej Izby Architektów RP w kwietniu 2011 roku, czyli w tym samym czasie co ogłoszenie o konkursie rozpoczętym formalnie 6.04.2011, ale przygotowywany był o wiele wcześniej.

 

Przewodniczący, choć obliguje go do tego ustawa, takimi uprawnieniami nie dysponował, gdyż jest jedynie urbanistą (nr uprawnień WA-065).

 

Z mocy ustawy taki konkurs jest nieważny a wszystkie decyzje podjęte przez komisję konkursową są bezprzedmiotowe.Karol el Kashif

Podziel się!