Adrian Leszczyński Fotoreportaż z krainy Słowian – przedrozbiorowa Wielkopolska zachodnia

Fotoreportaż z krainy Słowian – przedrozbiorowa Wielkopolska zachodnia

 

W latach 1772, 1793 i 1795 dokonano kolejnych trzech rozbiorów państwa polsko-litewskiego, zwanego Rzeczpospolitą Obojga Narodów lub obecnie również Pierwszą Rzeczpospolitą. W wyniku tych rozbiorów państwo to przestało istnieć. Główny orędownik rozbiorów – Królestwo Prus zagarnęło Pomorze Gdańskie, Warmię, Kujawy, Wielkopolskę, Polskę centralną, część Mazowsza z Warszawą, a nawet Podlasie z Białymstokiem. Po dojściu Napoleona I do władzy we Francji, zrodziły się w Polsce nadzieje na sojusz z potężnym władcą, a tym samym na odzyskanie niepodległości przy jego wsparciu.

Czytaj dalej