Wiele kłamstw zaborców na temat polskiej szlachty dotąd uważa się za prawdę – Marcin Niewalda, „Kurier WNET” 58/2019

Wiele kłamstw zaborców na temat polskiej szlachty dotąd uważa się za prawdę – Marcin Niewalda, „Kurier WNET” 58/2019

eśli widzimy romantycznego, zdewociałego prostaka w blaszanym czerepie, domagającego się od poddanych pieniędzy – to powielamy wszystkie kłamliwe manipulacje zaborców z ostatnich 240 lat.

Czytaj dalej