OEC: Pszczoła (Bee)

OEC: Pszczoła

nadesłał Jarosław Ornicz

Bee
Every day should be a bee day. This article is a collection of posts from my Twitter count about Slavic bee folklore.

People probably learned where and how to get the honey from bears. This can be seen from Slavic word for bear: „medved” = med + ved = honey + knowledge = „he who knows about honey, honey sage”… More honey related linguistic delicacies can be found in my post „Mmmmmmm”

Pszczoła

Każdy dzień powinien być dniem pszczół. Ten artykuł jest zbiorem postów z mojego konta na Twitterze o pszczołach w słowiańskim folklorze.

Ludzie prawdopodobnie dowiedzieli się, gdzie i jak zdobyć miód od niedźwiedzi. Widać to w słowiańskim słowie „niedźwiedź”: „medved” = med + ved = miód + wiedza = „ten, który wie o miodzie, miodowy mędrzec”… Więcej miodowych przysmaków językowych można znaleźć w moim poście „Mmmmmmm”

Traditional Slavic beehives are actually made from tree logs, which are hollowed and stood upright to resemble hollow trees. This is a great picture of old style log beehives in front of an old style wooden Church. Ukraine Czytaj dalej