1. Niezależna: Prof. Marks o utopijnych pomysłach klimatycznych UE – Wpływ tych działań na klimat będzie żaden; 2. J. Zięba: „Danse macabre” przemysłu szczypawek…; 3. Strajk.eu: Gen samozagłady tzw. polskiej lewicy

O utopijnych pomysłach klimatycznych UE

Oczywiście mowa jest tutaj o tzw demokratycznych rządach w UE i samej UE oraz jej instytucjach. Na tym polega nowy faszyzm: Wy sobie wybierajcie, mówcie, argumentujcie, przytaczajcie badania naukowe i twarde mierzalne fakty, a my Robimy i tak Swoje.

Oczywiście kiedy PIS wdrażał oparty na manipulacjach naukowo-medialnych oraz niedemokratycznych i niekonstytucyjnych rozporządzeniach Plandemiczny Stan Wojenny w Polsce 13 marca 2020 roku, który trwał do lipca roku 2023, a był pomysłem Sektora Militarnego + Banksterki + Korporacjonistów UE oraz USA równie faszystowskim jak Zielony Ład, to ani się zająknął, że opiera swoje działania na „naukowych” manipulacjach. Teraz za to robią wielkie „Aj, Waj”!

Cytat dnia: „Zdaniem prof. Leszka Marksa, wdrożenie celów klimatycznych postulowanych przez Unię Europejską nie będzie miało wpływu na klimat Ziemi. – (…) mogę to powiedzieć jasno, że ten wpływ w skali globalnej będzie żaden. Nawet, jakby takie działania „proklimatyczne” zostały podjęte przez wszystkie kraje na świecie…”

Materiał nr 3 o Samozagładzie tzw polskiej Lewicy warto przeczytać. Ostatni akapit tego tekstu powinni sobie wziąć do serca wszyscy młodzi wyborcy tej opcji politycznej. Tyle dostaną od nich z ich obietnic wyborczych co od Czwartej Małpy! Figę z makiem!

Czytaj dalej