Lista nazwisk do zapamiętania oraz Petycja do UE

Lista nazwisk do zapamiętania oraz Petycja do UE

Adamowicz,
Arłukowicz,
Buzek,
Duda,
Frankowski,
Halicki,
Hetman,
Hübner,
Jarubas,
Kalinowski,
Kopacz,
Lewandowski,
Łukacijewska,
Ochojska,
Olbrycht,
Sikorski,
Thun und Hohenstein,
Balt,
Belka,
Biedroń,
Cimoszewicz,
Kohut,
Liberadzki,
Miller,
Spurek.

Czytaj dalej