Matariki – Maoryski Pogański Nowy Rok na Nowej Zelandii i w Polinezji (siedem dni świąt od 20 do 26 czerwca)

Matariki – Maoryski Pogański Nowy Rok na Nowej Zelandii i w Polinezji

In Māori culture, Matariki is the Pleiades star cluster and a celebration of its first rising in late June or early July. This marks the beginning of the new year in the Māori lunar calendar.

W kulturze Maorysów Matariki to gromada gwiazd Plejady i święto jej pierwszego wschodu pod koniec czerwca lub na początku lipca. To oznacza początek nowego roku w kalendarzu księżycowym Maorysów.

[CB (według kalendarza księżycowego). W kalendarzu słonecznym przypada ono między 20 a 26 czerwca, w tamtejszym Górowaniu Ciemności i trwa 7 dni. Jest zatem odwrotnością naszych Kupaliów które są świętem Górowania Jasności. To pozwala nam jasno sobie uzmysłowić łączność między słowiańską wiarą przyrody i maoryską, aborygeńską, masajską, inkaską, indiańską w Ameryce Północnej, eskimoską, syberyjską czy chińską, japońską, perską i hinduską (SANSKRYCKĄ). Warto zaznaczyć że jest to okres zimowy na Południowej Półkuli, a więc jest to naprawdę święto głęboko związane z obserwacją gwiazd , gwiezdnym i księżycowym kalendarzem oraz cyklem rolniczym i przyrodniczym na Ziemi. Wyznacza je wzejście Słońca w dzień kiedy Matariki ukazują się ponownie na niebie po miesięcznej nieobecności. Na Nowej Zelandii jest to oficjalne święto państwowe od 2022 roku.]

Czytaj dalej