OEC: Pogańskie gry; Klis

OEC: Klis – Pogańskie gry

Pagan games

It is really funny how sometimes things just happen to coincide in the most curious ways. Like me writing a series of articles about Hurling and it’s influence on the development of all other European curved stick and ball games during the same week when Hurling was placed on UNESCO list of protected cultural activities…

Pogańskie gry

To jest naprawdę zabawne, jak czasami sprawy zderzają się w najbardziej dziwny sposób. Jak teraz, ja piszę serię artykułów o Hurlingu i jego wpływie na rozwój wszystkich innych gier z zakrzywionym kijem i piłką w Europie, a w tym samym tygodniu Hurling został wpisany na listę chronionych skarbów kultury UNESCO

Czytaj dalej