Katolickie aberracje – Fronda kontra joga! Orgazm zagrożeniem dla zbawienia!

Skąd my to znamy! czy nie tego typu gadki leciały z ambony między rokiem 966 n.e.  a 1364 n.e. (powstanie UJ w Krakowie), kiedy zaczęło się w Polsce Odrodzenie?! Zadziwiają mnie nieustannie powtarzające się ataki antynaukowego światopoglądu katolickiego na rzeczy zdawałoby się dawno już oczywiste, jak np. że w „zdrowym ciele zdrowy duch”.  Fronda zaczyna celować w kultywowaniu scholastycznych prądów średniowiecznych. Czekamy aż wezwie obywateli do zaniechania kąpieli pod prysznicem, czy do bojkotu sauny. Nie tylko, że rozpowszechnia zabobony, ale jeszcze wzywa do faszystowskich ataków i uniemożliwiania innym ludziom w Polsce spędzania czasu w taki sposób w jaki uznają za stosowne. Przytoczymy dzisiaj artykuł z Gazety Wyborczej – z którego treścią w pełni się zgadzamy. Wzywam Frondę do natychmiastowego wystąpienia do ONZ o zakazanie jogi we wszystkich krajach świata, a przynajmniej w Świętej Chrześcijańskiej Unii Europejskiej.

 Oto skan artykułu który doskonale ilustruje sposób myślenia Katolickich Ultrasów i polskiego Kleru czyli Klechów.

bbb01

bbb02

bbb1bbb2

Bardzo dobre. Naprawdę gratuluję przedstawicielom młodego polskiego środowiska katolickiego zgromadzonym w organizacji Fronda,  zdrowego podejścia do życia i światłego światopoglądu osobistego. Odradzam jednak kontakty z psychiatrą, bo to się może skończyć  podaniem jakiegoś ciężkiego halucynogenu na odtrutkę. Jak wiadomo po halucynogenach człowiek już na trwale zaczyna inaczej widzieć świat.

 

Artykuł pochodzi z Gazety Wyborczej z 23 lipca 2014 roku

 

CB

Podziel się!