Pogańskie symbole w wielkich religiach

https://www.youtube.com/watch?v=bBnSrxzHy7E&feature=youtu.be

 

https://www.youtube.com/watch?v=bBnSrxzHy7E

Pagan Symbolism in ALL major Religions

 

This section of the documentary talks about the pagan symbolism which connects virtually all the religions to each other through their astrological symbolism personified as deities or „saviors” most recently Jesus Christ. Religion also serves as the base for taking authority as the truth, rather truth as their authority which is why most people deny to even listen to „conspiracy” theories, let alone research.

 

Ten film dokumentuje powiązanie wszystkich wielkich religii poprzez użycie przyrodzonej, pogańskiej symboliki ezoterycznej i użycie symboli oraz postaci mistrzów duchowych, uważanych w nich za zbawicieli, które wzięto z jednego starożytnego, pierwotnego systemu leżącego u ich filozoficznej podstawy. System ten został przekształcony…

przez nie wszystkie, ze świadomym lub nieświadomym zamiarem utrzymania kast pośredników między Człowiekiem z Bogiem.  Ten stan rzeczy buduje fundament na którym wyrastają absolutne autorytety brane za prawdziwe oraz rosną prawdy absolutne, które nie są prawdą a ich celem jest jedynie utrzymanie ludzi w przeświadczeniu, że oni sami chcą niewoli w jakiej żyją.  To jedno wspólne źródło owych religii ma głębokie zakorzenienie w starożytnych obserwacjach Ziemi, Nieba, Przyrody, Praw Naturalnych, w obserwacji powiązań i z ustaleń wiedzy na temat zależności obserwowanych zdarzeń. Prawdopodobnie jest on starszy niż odkopywane artefakty jakimi posługuje się oficjalna, naukowa archeologia próbująca odtworzyć dzieje cywilizacji Człowieka.

https://www.youtube.com/watch?v=EPEnY55fR00
Podziel się!