Paweł Szydłowski: Tajemnice,sekrety Kabały.Kosmos Bóg naszych przodków.cz.2/3. PL

https://www.youtube.com/watch?v=g9_AzhvPvio

 

To co wyznajemy nie jest żadną religią, proszę nie mylić WIARY z religią. Religia to system dogmatyczny, który wyrządza na świecie tylko i wyłącznie zło – w każdej swojej postaci. Religia jest źródłem nieustannych wojen i nieszczęść, źródłem nietolerancji i krzywdy wyrządzanej ludziom przez pośredników boga – kapłanów-Pasożytów oraz krzywdy wyrządzanej jednym zwykłym ludziom przez innych zwykłych ludzi.

Wierzymy w to co mówimy, czynimy, w nasze działanie. Działamy dla Wolności Człowieka i dla pożytku Matki Ziemi oraz dla powszechności zrozumienia Istoty Nieskończonej Świadomości.

Żałujemy każdego Osobowego Materialnego Bytu obdarzonego świadomością, który uwiązł w ułudzie i niewoli zafundowanej przez Pasożytów. Jednak nie namawiamy nikogo wbrew jego woli aby otworzył oczy i zobaczył. Głosimy jedynie to co wiemy na pewno:

Świadomość Nieskończona nie jest dobra ani zła, Świadomość Nieskończona jest Jednością w Wielości i Wielością w Jedności, Świadomość Nieskończona zarządza Światem (Widzialnym i Niewidzialnym), każda Istota Świadoma ma w Sobie Cząstkę Świadomości Nieskończonej i poprzez nią komunikuje się z Macierzą/Ojcem. każda Istota Świadoma korzystając z Mocy Świadomości Nieskończonej ma obowiązek działać dla pożytku Matki Ziemi i siebie samego oraz innych Istot Świadomych i bytów materialnych oraz niematerialnych.

https://www.youtube.com/watch?v=g9_AzhvPvio 

Zgodny z Kabałą opis ołtarza w Jerozolimie dał w I w.n.e. Flawiusz w”Wojnie Żydowskiej”.- „Na tkaninie przedstawiono całe sklepienie niebieskie oprócz obrazów zwierzyńca.Posuwając się dalej do wnętrza wstępowało się dalej do parterowej części Przybytku. Pierwsza część odmierzona do odległości czterdziestu łokci zawierała trzy budzące szczególny podziw i sławne na cały świat dzieła : świecznik, stół i ołtarz kadzielny. Siedem lamp – tyle bowiem ramion odgałęziało się od świecznika – przedstawiało planety, dwanaście chlebów leżących na stole – koło zodiaku i rok – ołtarz kadzielny z trzynastoma rodzajami kadzideł z morza, ziemi niezamieszkałej i zamieszkałej, którymi był napełniony, unaoczniał, że wszystko jest od Boga i dla Boga.
(…) Przed nim stał ołtarz wysoki na piętnaście a długi i szeroki na pięćdziesiąt łokci. Zbudowano go w kształcie kwadratu z narożnikami wznoszącymi się w kształcie rogów.”http://www.poloneum.com/Pp.html#PRAWDA

Podziel się!