Paweł Szydłowski: Szokująca historia pierwszych chrześcijan-Neron, Kaligula i fenicki Chrystus.Historia.

 https://www.youtube.com/watch?v=QdTmz0ThAQ4

 

To co wyznajemy nie jest żadną religią, proszę nie mylić WIARY z religią. Religia to system dogmatyczny, który wyrządza na świecie tylko i wyłącznie zło – w każdej swojej postaci. Religia jest źródłem nieustannych wojen i nieszczęść, źródłem nietolerancji i krzywdy wyrządzanej ludziom przez pośredników boga – kapłanów-Pasożytów oraz krzywdy wyrządzanej jednym zwykłym ludziom przez innych zwykłych ludzi.

Wierzymy w to co mówimy/czynimy, wierzymy w nasze działania. Działamy dla Wolności Człowieka i dla pożytku Matki Ziemi i Przyrody oraz dla powszechności zrozumienia Istoty Nieskończonej Świadomości.

Żałujemy każdego Osobowego Materialnego Bytu obdarzonego świadomością, który uwiązł w ułudzie i niewoli zafundowanej przez Pasożytów. Jednak nie namawiamy nikogo wbrew jego woli aby otworzył oczy i zobaczył. Głosimy jedynie to co wiemy na pewno:

Świadomość Nieskończona nie jest dobra ani zła, Świadomość Nieskończona jest Jednością w Wielości i Wielością w Jedności, Świadomość Nieskończona zarządza Światem (Widzialnym i Niewidzialnym), każda Istota Świadoma ma w Sobie Cząstkę Świadomości Nieskończonej i poprzez nią komunikuje się z Macierzą/Ojcem. Każda Istota Świadoma korzystając z Mocy Świadomości Nieskończonej ma obowiązek działać dla pożytku Matki Ziemi i Przyrody, siebie samego oraz innych Istot Świadomych i bytów materialnych oraz niematerialnych zasiedlających Ziemię.

CB

https://www.youtube.com/watch?v=QdTmz0ThAQ4 

Biblia to test na inteligencje, czy jesteśmy rasą rozumną, czy też jeszcze nie.
O dostarczeniu Biblii cesarzowi rzymskiemu Konstantynowi Wielkiemu, zobacz mój film : „31. Starożytne UFO. Dostarczenie Biblii w 325 r.n.e. O kanibaliźmie wśród żydów zobacz mój film”5.Czy Jezus był kanibalem?” – Paweł Szydłowski.

Podziel się!