Garść szczegółów o Czesławie Białczyńskim

Czesław Białczyński

CzeslawBialczynskiPhotoKraków 2008

Biografia Czesława Białczyńskiego

Urodzony w 1952 roku w Krakowie, absolwent Wyższej Szkoły Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi.

Debiutował w 1978 roku powieściami z gatunku SF: „Próba inwazji” (1978), „Zakaz wjazdu” (1981), „Miliardy białych płatków” (1983), „Ostatnia noc niewidzialnych” (1985), „Jan San – moje przygody z psioniką” (1990). Według „Próby inwazji” nakręcono w 1986 roku film telewizyjny.

Napisał też powieści współczesne: „Czwarty na piąty, maj, osiemdziesiąt” (1983), „Śmierć buntownika” (1985 – drukowana dotychczas we fragmentach w czasopismach i czytana w całości w III programie Polskiego Radia), Stworzenie Pustyni, Proste związki, Antypoemat NEO oraz powieść sensacyjną „Polski łącznik” (1991).

Jest autorem scenariuszy filmów fabularnych – „Trzy dni bez wyroku” (1992, reż. W. Wójcik, w roli głównej Artur Żmijewski) – i programów telewizyjnych popularyzujących historię Polski – „Wehikuł czasu” (TVP 2, 1996-97).

Był założycielem awangardowej grupy poetyckiej Kodystów Polskich. Drukował w czasopismach: „Życie Literackie”, „Gazeta Krakowska”, „Kurier Polski”, „Literatura”, „Przekrój”, „NaGłos”. Był stałym współpracownikiem „Gazety Polskiej” w Toronto w latach 1994-1998.

Ja Tęczynek 2003Tenczynek 2003

Jest także autorem kilku nigdy nieopublikowanych powieści, które miały być wydane, ale w ramach represji skierowanych przeciw Czesławowi Białczyńskiemu, Wydział KC PZPR w latach 1982-1989 nakazał zerwanie już zawartych umów na druk.

O dziwo książki te nie zostały opublikowane także przez 26 lat istnienia III Rzeczpospolitej. Są to powieści wyzwolone spod presji czerwonej propagandy – obecnej także dzisiaj w mediach publicznych i prywatnych – wyzwolone spod postkomunistycznej cenzury i presji obyczajowej politycznej poprawności. Czy prawda o PRL i III RP jaką przekazują, czy obraz naszej rzeczywistości jaki malują jest rzeczywiście tak wstydliwy dla dzisiejszych właścicieli Polski, że starają się go ukryć przed własnymi obywatelami?

Fragmenty tych książek znajdziecie na tej stronie. Dzisiaj są to już tylko antytotalitarne w wymowie, antykomunistyczne, powieści historyczne, których akcja toczy się w Polsce w latach 1952-1991. Nie posiadają już niestety waloru prozy współczesnej, za to niespodziewanie zyskały walor autentycznego historycznego dokumentu i zapisu mentalnego rzeczywistości ostatnich lat PRL – bez cenzury. Kiedyś zostaną także opublikowane w całości drukiem, albo w innej formie, udostępnione przez autora współczesnej kulturze i wszystkim zainteresowanym ich lekturą.

Powieści te to:

Śmierć buntownika – Czytelnik 1983 – umowa zerwana przez wydawcę, typowe działanie Cenzury PRL

Stworzenie pustyni – Wydawnictwo Łódzkie 1985 , Łódź – umowa zerwana przez wydawcę, typowe działanie Cenzury PRL

Proste związki – Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1986 – umowa zerwana przez wydawcę, typowe działanie Cenzury PRL

Antypoemat Neo – Czytelnik, Wydawnictwo Literackie, Wydawnictwo Łódzkie – nie wydany z powodu braku możliwości technicznych i zbyt skomplikowanego sposobu druku,  Kraków 1983 – data powstania; 1984, 1985, 1986 – daty zgłaszania do kolejnych wydawnictw; to także jedna z metod Cenzury, podobnie jak odsuwanie druku w czasie z powoływaniem się na brak przydziału papieru na jakiś druk

Polski Łącznik – Wydawnictwo Literackie, Kraków 1991 – umowa zerwana przez wydawcę (druk całości wyłącznie w „Gazecie Krakowskiej” – 1991) – to już działalność cenzury III RP, nieoficjalnej, wynikającej z lojalności wobec dawnych właścicieli PRL a dzisiejszych właścicieli wydawnictw i innych mediów prywatnych i publicznych (tzw establishment Okrągłego Stołu). [Wydano w roku 2014 przez Wydawnictwo Piotra Kudryckiego – Slovianskie Slovo]

CB zdjNiedzica 1998

Od  – 1989 roku prowadzi niemal wyłącznie studia nad prehistorią Słowian, ich legendami, podaniami, mitami i obrzędami prasłowiańskiej religii – Wiary Przyrody.

Pierwszym owocem tej pracy była wydana w końcu 1993 roku i wznowiona na początku 1994 roku książka „Stworze i Zdusze. Leksykon Boginek, Bogunów i Demonów Słowiańskich”; czytana w Polskim Radio, stała się podstawą scenariusza serialu animowanego dla dzieci (obecnie w produkcji – nie doszedł do realizacji gdyż Studio Janusza Lewandowskiego RENDER COMMUNICATION przestało istnieć) oraz programów telewizyjnych (TVP 1: Edukacyjna, „Swojskie klimaty”). Książka „Stworze i Zdusze” sprawiła, że media nadały autorowi przydomek polskiego Tolkiena. – Wydawnictwo Kraina Księżyca, Kraków 1993-1994

Zima 1999Michałowice 1999

Poza twórczością literacką zajmuje się również działaniem na polu sztuki filmowej – jest autorem scenariuszy filmów fabularnych, scenariuszy seriali, filmów dokumentalnych, promocyjnych i programów telewizyjnych pisanych na zamówienie Zespołów Filmowych, TVP, Agencji Scenariuszowej, Niezależnych Producentów Filmowych oraz komercyjnych stacji telewizyjnych.

Organizował produkcję filmów dokumentalnych takich jak „Cinema Theatre” (1996, reż J. Ridan; nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berkeley w r. 1997) czy „Lot kuli” (1999, reż. J. Ridan, TVP 1, w roku 1999 nagrodzony na festiwalach w Dijon i w Mediolanie).

Od 1994 roku działa również na polu reklamy, jako copywriter, scenarzysta, account manager i creative manager. Od roku 1996 jest dyrektorem Agencji Reklamowej CRACKFILM i aktywnie uczestniczy w organizacji Festiwalu CRACKFILM –Międzynarodowego i Ogólnopolskiego Festiwalu Filmu Reklamowego i Reklamy (z jury rekomendowanym przez International Advertising Association).

Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich od początku jego istnienia. Członek Polskiej Akademii Filmowej.

Ja Ciężkowice 2003Ciężkowice 2003


O
to krótki rys dotyczący dotychczasowej pracy autora  nad Mitologią Słowiańską.

Prace literackie związane z kulturowym dziedzictwem Słowian zajmują w twórczości Czesława Białczyńskiego miejsce szczególne. Warto odnotować, że studia nad prehistorią Słowian prowadzi on na serio od ponad 35 lat (mamy obecnie rok 2016), ale jako tematykę wyłączną od 1989 roku, podczas gdy pasja historyczna, archeologiczna, lingwistyczna i mitologiczna dotycząca różnych ludów i kultur towarzyszy mu całe życie, od najwcześniejszego dzieciństwa i szkoły podstawowej. W toku zaawansowanych i poważnych badań prowadzonych od 1989 roku jako niemalże wyłączna działalność pozazarobkowa, konfrontując ze sobą najrozmaitsze materiały źródłowe – historyczne, literackie i naukowe (jezykoznawcze, antropologiczne, archeologiczne i wiele innych) – autor „Mitologii” przeprowadza ich reinterpretację w świetle najnowszych ustaleń z zakresu wiedzy o kulturze Słowiańszczyzny. Dzięki temu możliwa staje się stopniowa rekonstrukcja prastarych słowiańskich podań, legend, mitów i obrzędów w zwartym całościowym systemie prasłowiańskiej religii, zwanej Wiarą Przyrody.

Pierwszym owocem tej prawdziwie benedyktyńskiej pracy była wydana w 1993/1994 roku książka „Stworze i Zdusze. Leksykon Boginek, Bogunów i Demonów Słowiańskich”. To właśnie „Stworze i Zdusze” sprawiły, że media nadały autorowi leksykonu przydomek polskiego Tolkiena.

Na przełomie  roku 1999 i 2000 został wydany pierwszy tom zaplanowanej jako Czwórksiąg Mitologii Słowiańskiej/Mitologii Słowian – Księga Tura. Było to niestety wydanie niepełne, pozbawione indeksów, wykazu źródeł i przede wszystkim ilustracji. W roku 2006/2007 wydano więc Mitologię Białczyńskiego po raz drugi, już w wydaniu w pełni uzupełnionym. W chwili obecnej trwają prace nad 2 i 3 tomem mitologii: Księgą Ruty (ukończono 2012, wydano 2013 wydawnictwo Slovianskie Slovo) i Księgą Tanów. W roku 2013 ukazało się też III wydanie Księgi Tura (wydanie to jest dodrukowywane na bieżąco przez wydawnictwo Slovianskie Slovo, a łączny nakład tej pozycji wynosi obecnie [rok 2018] ponad 8000 egz.).

Tabasz 2000-4Tabaszowa 2000

Poza twórczością literacką Czesław Białczyński realizuje się w wielu innych dziedzinach związanych z kulturą. Między innymi działa jako wydawca – od 1993 roku jest właścicielem wydawnictwa oraz agencji literackiej i scenariuszowej Patrenzia Princites „Kraina Księżyca” (ZAKOŃCZYŁO DZIAŁALNOŚĆ 2010). Wydał serię rysunkowych książeczek dla dzieci „Cztery pory roku” (1993), „Porwanie Baltazara Gąbki” (wspólnie z Wydawnictwem Saggitarius – 1993), „Stworze i Zdusze” (1993, 1994), „Poradnik dla kobiet bezrobotnych” (1995).

Między rokiem 1997 a 2002, wydaje również Katalogi Międzynarodowego i Ogólnopolskiego Festiwalu Filmu Reklamowego i Reklamy w Krakowie dla Agencji Crackfilm (Katalog Crackfilm 1997, Katalog Crackfilm 1998, Katalog Crackfilm 1999, Katalog Crackfilm 2000, Katalog Crackfilm 2001). Niestety wydawnicza działalność Krainy Księżyca została w roku 2002 zawieszona.

Od roku 1985 działa też jako agent literacki. W okresie 1985-1996 doprowadził do wydania trylogii Stanisława Pagaczewskiego: „Porwanie Baltazara Gąbki”, „Misja profesora Gąbki”, „Gąbka i Latające Talerze”; w języku hiszpańskim (Hawana 1985), węgierskim (Mora, Budapeszt 1988), japońskim (Holp Shuppan Ltd, Tokyo 1988-89), portugalskim (Edicoes Afrontamento, Porto 1989) i francuskim (Hachette Livre, Paris 1993).
Książkę przetłumaczono także na język czeski (wydanie w 1970 r. – Mlade Leta, Bratislava) i angielski.
W Polsce wydano trylogię S. Pagaczewskiego w łącznym nakładzie 2,2 mln egzemplarzy (I tom – 1 mln., II tom – 600 tys., III tom – 600 tys.), kolejno w : Wydawnictwie Literackim (1967-1989), Saggitariusie (1993), Siedmiorogu (1996-1998).
W roku 2002 Czesław Białczyński zawarł z Wydawnictwem Literackim kontrakt na wznowienie całej twórczości S. Pagaczewskiego. Co roku wydawane są przez WL nowe pozycje w tej serii.

Ważnym sukcesem w pracy agencji literackiej było doprowadzenie w 1999 roku do realizacji dramatu Jacka Włoska „Wybór” w Teatrze Telewizji (emisja 4.X. 1999 TVP 1 – realizacja Agencja CRACKFILM, reżyseria Jerzy Stuhr, role główne: Krystyna Janda, Jerzy Stuhr, Alicja Resich-Modlińska). Spektakl okazał się jedną z najlepszych realizacji Teatru TV w 1999 roku.

Ja Tabaszowa 20012001

Jeśli chodzi o autorską twórczość Czesława Białczyńskiego, to – poza literaturą – wiąże się ona ze sztuką filmową. Czesław Białczyński jest autorem scenariuszy filmów i seriali fabularnych, scenariuszy filmów dokumentalnych i promocyjnych oraz programów telewizyjnych.

Scenariusze autorstwa Czesława Białczyńskiego:
„Wielkie Koło” (wspólnie z Markiem Kreutzem) – dla Zespołu RONDO – 1983
„Śmierć buntownika” – dla Zespołu RONDO (A. Kotkowski) – 1983
„Miliardy białych płatków” – dla TVP (reż J. Dymek) – 1984
„M&M” – dla TVP (reż. W. Łazarkiewicz) – 1984
„Złota zima” – dla TVP (reż. T. Kotlarczyk) – 1985
„Miłość, miłość, miłość” – serial 10 odc. – dla TVP – 1985
„Wir pamięci”, adaptacja powieści E. Wnuka-Lipińskiego – dla Zespołu OKO (reż. L. Staroń, A. Swat) – 1985
„Zakaz wjazdu” – fabularny film telewizyjny (50 min.), realizacja TVP, adaptacja własnej powieści s-f (reżyseria G. Tomczyk, współpraca scenariuszowa Cz. Białczyński, G. Tomczyk) – emisja TVP 1 – 1986
„Trzy dni bez wyroku” – film fabularny (100 min.), zrealizowany w Zespole Filmowym OKO, w reżyserii Wojciecha Wójcika, współautor dialogów A. Mularczyk, premiera kinowa – X. 1991 r., (wyświetlany wielokrotnie w TVP 1, TVP 2, TV Polonia, TV Regionalnych, TV POLSAT, TVN, CANAL PLUS, RTL i innych)
„Opowieści o Stworzach i Zduszach” – serial animowany dla dzieci (wspólnie z Markiem Kreutzem) – pierwsza seria 8×25 minut, na zlecenie Render Communications, Warszawa – 1995
Program „O boginkach i demonach starosłowiańskich”, Redakcja Edukacyjna TVP 1 Warszawa (wspólnie z Andrzejem Radomińskim) 2 odc. x 20 min. – 1995 r. – emisja styczeń, luty 1995
„Opowieści o Stworzach i Zduszach” – wersja kinowa 90 min., film animowany (wspólnie z Markiem Kreutzem) – na zlecenie Agencji Scenariuszowej & Render Communications – 1996

Współautor filmów o duchach i demonach – Swojskie Klimaty TVP 1 – emisja VII 96
„Wilk” – serial, 6 odc. (wspólnie z Markiem Kreutzem) na zlecenie TVP i Communication Unlimited oraz Art Shop – 1996
Autor scenariuszy filmów eduk.-hist. w serii Wehikuł Czasu – 1996-97, na zlecenie TVP 2, Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi i Taurus Film (odcinki „Mieszko i Dobrawa”, „Jan Długosz”, „Bolesław Śmiały”, „Adam Mickiewicz”, „Drukarstwo polskie” – emisja II i IX 96, III i V 97)
Serial animowany „Compet” (dla dzieci) – CBS Nowy Jork – VAP Hamburg 1997
Serial „Profesorowie zbrodni” – 12 odc. na zlecenie TVP i APPLE FILM 1997-99,
„Brynek” – film dokumentalny, (reż. J. Ridan) – CRACKFILM 1997
Programy kulturalno-polityczne 2x 20 min. – POLISH STUDIO TV TORONTO, Toronto – 1998
„Lot kuli” – film dokumentalny, CRACKFILM 1999
„Święta Wojna” – film dokumentalny, CANAL PLUS &APF& CRACKFILM – 2000

Brał także udział w przygotowaniu i organizacji produkcji dużych form teatralnych i teatru TV:
B. Włosek – „Wybór” – kameralny, współczesny dramat psychologiczny – (reżyseria Jerzy Stuhr, role główne Jerzy Stuhr, Krystyna Janda) – czas ok. 60 min. – TVP 1(premiera 04.10.1999)
S. Pagaczewski – „Porwanie Baltazara Gąbki” – musical dla dzieci, scenariusz teatralny (adaptacja H. Banaszkiewicz i Cz. Białczyński) – czas ok. 90 min. – Teatr Polski w Szczecinie (premiera 1998)

Kraków 2010

Organizował produkcję filmów dokumentalnych takich jak:
„Lenin z Krakowa” – (reż. J Ridan) – TVP 1 (1996) – nagrodzony OiM FFKM Kraków 1998
„Szklanka wody” – (reż. J. Hojda) 1996 – nagrodzony na Ogólnopolskim Festiwalu EKOFILM w Łodzi -1997,
„Cinema Theatre” (1996) – (reż J. Ridan) – nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berkeley USA 1997
„Poczajów – Wyspa Miłości” – (reż. Wł. Petraniuk) (1996) – nagrodzony Niepokalanów 1997
„Róg Marksa i Obrońców Krzyża” – (reż. J. Ridan dla „Czas na dokument”) TVP 1 (1997) – Niepokalanów 1997
„Brynek” – (reż. J. Ridan) dla TV Polonia (1997)
„Częstochowa – Wyspa Miłości” (reż. W. Petraniuk) – TVP 1 (1998) – nagrodzony Niepokalanów 1998
„Byłem na Marsie” – (reż. S. Wilk 1998)
„La vedere Draculu” – (reż. S. Wilk 1998)
„Chńczyk Czu z prowioncji Gan-su” – (reż S. Wilk – 1998) – przyjęty do FFK –Kraków 1998 i Oberhausen 1998
„Lot kuli” (reż. J. Ridan) – TVP 1 (1999) – nagrodzony Dijon 1999, Mediolan 1999
„Imię moje Kinga” – (reż. J. Ridan) – TVP 1 (1999)
„Leśna rodzina” (reż. J. Ridan) – TVP 2 (1999)
„Święta wojna” (reż. J. Ridan, scen. Cz. Białczyński) – Canal Plus (2000)

W latach 1996-99 wysoko oceniono między innymi takie tytuły jak: „Lenin z Krakowa” (nagrodzony na Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Krakowie),
„Róg Marksa i Obrońców Krzyża” (nagrodzony na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Katolickich w Niepokalanowie 1997, wywołał temat zapomnianej, lecz nieprzedawnionej zbrodni, związanej z pacyfikacją Nowej Huty w 1960 roku),
„Poczajów – Wyspa Miłości” (nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Katolickich w Niepokalanowie 1997), „Zło truchleje” (nagroda na Festiwalu Mediów w Łodzi, film sprzedany i emitowany w Szwecji), „Cinema Theatre” (nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berkeley USA – 1997),
„Szklanka wody” (film nagrodzony na Ogólnopolskim Festiwalu EKOFILM w Łodzi –1997),
„Częstochowa – Wyspa Miłości” (nagrodzony na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Katolickich w Niepokalanowie 1998),
„Lot kuli” (nagrodzony na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Dijon we Francji i w Mediolanie we Włoszech – 1999).

Ja Czchów 2003

Czchów 2003

Na literackich projektach Agencji Crackfilm i Cz. Białczyńskiego w latach 1996-99 oparto następujące programy, seriale dokumentalne, cykle i wieloodcinkowe serie programów w różnych stacjach telewizyjnych:

„Krakowskie Forty” – serial dokumentalny (projekt Cz. Białczyński, prof. J. Bogdanowski, J. Ridan -7 odc.) – zrealizowane w TVP Regionalna – Kraków (1997)

„Kresy znane i nieznane” – 10 odcinków, serial dokumentalny (projekt prof. J. Ostrowski) – TVP Regionalna – Kraków (1997)

„Słowiańskie korzenie” – serial dokumentalny (projekt Cz. Białczyński – 12 odc.) – realizacja A. Szwarc-Bronikowski – TVP 2 (1998)

„Kup pan cegłę” cykliczny program o reklamie – magazyn telewizyjny (projekt B. Kwarciak, M. Skała, scenariusz Cz. Białczyński) – TVP 2 (1998-99)

„Nocny tramwaj” – cykliczny program o Krakowie realizowany w Rynku Głównym – (projekt „Samotne serca” – Elżbieta Gawin, Czesław Białczyński) – TVN (1998-1999)

„Maraton uśmiechu” – (projekt „Z Kirklandem po kraju” J. Ridan, Cz. Białczyński) – TVN 1998-99

„Opole 99” – cykl koncertów Opole 1999 – (projekt „Śpiewająca 12-stka” – dla TVP Regionalnych – Cz. Białczyński, J. Ridan) – TVP 1 (1999)

„Start w TVNie – meta na scenie” – (projekt „Plum bum” – L. Wilk, J. Ridan) – TVN (1999)

„Uliczna kamera” – (projekt „Plum bum” L. Wilk, J. Ridan) – TVP Regionalna Katowice (1998)

„Różowa landrynka” – (projekt „Samotne Serca” – E. Gawin, Cz. Białczyński) – TV POLSAT (1999)

„Mój ślad – Wielcy Polacy końca XX wieku” (projekt „Polacy końca Tysiąclecia” –
Cz. Białczyński), TVP 1 (1999)

Święte Wzgórze Czerna 2015; z Czarnym Bolem

Książki wydane i w przygotowaniu:

 • „Próba inwazji” (1978) – Iskry,
 • „Zakaz wjazdu” (1981) – Iskry, czytana w całości – PR III Warszawa 1980 (na jej podstawie zrealizowano w TVP w 1986 roku fabularny film TV (50 min.) – reżyseria A. Tomczyk – emisja 1986),
 • „Miliardy białych płatków” (1983) – KAW,
 • „Czwarty na piąty maj, osiemdziesiąt” (1983) – Czytelnik,
 • „Ostatnia noc niewidzialnych” (1985) – KAW,
 • „Śmierć buntownika” (1986) – druk fragmentów: Literatura 1986 rok, NaGłos 1997, całość czytana w PR III Warszawa 1986 – podpisana w 1983 roku umowa została zerwana (Wydawnictwo Czytelnik) – skład powieści rozsypano w 1989 r na podstawie zalecenia Wydziału Kultury KC PZPR.
 • „Jan San – Moje przygody z psioniką” (1990) – Czytelnik,
 • „Polski Łącznik” (1991, publikacja drukiem w odcinkach, dziennik ) – Wydawnictwo „Gazeta Krakowska” (czołowe wydawnictwo tworzące III RP w okresie 1989-1993)
 • Antypoemat Neo – wydanie numerowane 1991/1992 Kraina Księżyca
 • „Stworze i Zdusze – leksykon boginek i demonów słowiańskich” (1993/94) – Wydawnictwo Kraina Księżyca (czytana w PR Kraków i PR III Warszawa 1993),
 • „Mitologia Słowiańska – Księga Tura”, wydanie I (1999) – Baran & Suszczyński,
 • „Mitologia Słowiańska – Księga Tura”, wydanie II, pełne (2006/2008) – Fundacja Turleja
 • „Próba inwazji” wydanie II (2013) – Wydawnictwo Solaris
 • „Zakaz wjazdu” wydanie II (2013) – Wydawnictwo Solaris
 • „Miliardy białych płatków” wydanie II (2013) – Wydawnictwo  Solaris
 • „Mitologia Słowian – Księga Ruty”, wydanie I, pełne (czerwiec 2013) – Wydawnictwo Slovianskie Slovo
 • „Mitologia Słowian  – Księga Tura”, wydanie III, pełne (październik 2013) – Wydawnictwo Slovianskie Slovo
 • „Nowe przygody Baltazara Gąbki i jego Kompanii – Na tropie Czarnej Dziury” (grudzień 2013) – Wydawnictwo Slovianskie Slovo
 • „Polski Łącznik” (wydanie książkowe, styczeń 2014) Wydawnictwo Slovianskie Slovo
 • „Wojny Haoltańskie 1 – Ostatnia Noc Niewidzialnych” (2014 marzec) Wydawnictwo Solaris
 • „Wojny Haoltańskie 2 – Uczeń Czarnoksiężników” (2014 kwiecień) Wydawnictwo Solaris
 • „Stworze i zdusze”, wydanie II (maj 2014) – Wydawnictwo Slovianskie Slovo
 • „Wojny Haoltańskie 3 – Podróż dookoła Nigdzie – część 1 – Pierścień nad Pierścieniami” (czerwiec 2015, Wydawnictwo Solaris)
 • „Wojny Haoltańskie 3 – Podróż dookoła Nigdzie – część 2- Panchai” (czerwiec 2015, Wydawnictwo Solaris)
 • „Tomirysa i Czaropanowie” – tom 1 „Świątynia Dziewięciu Kręgów” (Wydawnictwo Slovianskie Slovo – 2016)
 • „Mitologia Słowian – Księga Tanów” tom 1 (Wydawnictwo Slovianskie Slovo – 2022)

Jeziorko Budzyńskie 2017 (Damy radę!!!)

w przygotowaniu:

 • „Wojny Haoltańskie 4 – Siedmiu Wspaniałych w Labiryncie” (Wydawnictwo Solaris)
 • „Tomirysa i Czaropanowie” – tom 2 „Korona” (Wydawnictwo Slovianskie Slovo)
 • „Mitologia Słowian – Księga Tanów” tom 2 (Wydawnictwo Slovianskie Slovo)
 • „Śmierć buntownika” (Wydawnictwo Kraina Księżyca)
 • ” Stworzenie pustyni” (Wydawnictwo Kraina Księżyca)
 • „Proste związki” (Wydawnictwo Kraina Księżyca)
 • „Antypoemat Neo” (Wydawnictwo Kraina Księżyca)
 • „Zaczarowana Trąba Pełnego Księżyca” (bajka dla dzieci, Wydawnictwo Kraina Księżyca)
 • „Mitologia Słowian – Księga Wiedy” (Wydawnictwo Slovianskie Slovo)

Świątynia Światła Świata Sarnie Wzgórze 2017

 

Wykłady i Spotkania Telewizyjne

(takie jak ten poniżej – rozsiane po blogu poczynając od roku 2012 – większość dostępna na YouTube, w NTV, Tagen TV, Porozmawiajmy TV, w Zdrojowej TV, Radio Islanders i inne.):

https://youtu.be/edQTfoW7sK4

 

TV Zdrojowa / Czesław Białczyński: Słowianie w Starożytności – ustalenia genetyki, archeologii i lingwistyki oraz Tan Trzeci Wielki Jare Gody – 27 02-2022 Kraków Barka na Wiśle

ATN – wrzesień 2021 – JEDNIA, CZYLI SŁAWIA – JEDNOŚĆ – ZJEDNOCZENIE I WSPÓLNOTA. Czesław Białczyński

https://www.youtube.com/watch?v=CflBN3DpZik&t=131s

KSiĘGA TANÓW BÓR TWYM BOGiEM JEST CZYTA CZESŁAW BiAŁCZYŃSKi AUTOR KSIĘGA TANÓW KRAKóW JAMA MiCHALiKA – 1 września 2020

 

https://www.youtube.com/watch?v=g_LXZmMPpaE

Zdrojowa TV: Czesław Białczyński o Koronie Królestwa SIS i obecnej sytuacji politycznej w Polsce. 30 kwietnia 2019

https://www.youtube.com/watch?v=2w8358TNv50&t=8s

Ważne Słowa 13 grudzień 2018 – Klub pod Gruszką

 

CZESŁAW BIAŁCZYŃSKI – Krzeszowice 21.06.2018 BiBLiOTEKA – R1a, SŁOWIANIE i KONIEC KULTURKAMPF TERAZ!

 

Wystąpienie Czesława Białczyńskiego pt. „Odkłamywanie historii Polski, Mitologia Słowian” na Narodowym Forum Patriotów Polskich w Krakowie 17 marca 2018r.

 

Slovanské návraty, Czesław Białczyński, české titulky Kamil Papežík Opublikowany 9 lip 2017

Chińska opowieść o Polakach – Czesław Białczyński Dariusz – Opublikowany 2 cze 2017

https://www.youtube.com/watch?v=EGAZBkNAHHw

Kraków – Festiwal Alternatywny: „Słowianie, Lechia – przyszłość w przeszłości” – Czesław Białczyński – 30.05.2017

tagentv  – Opublikowany 29 maj 2017  -Wystąpienie z RADZIMOWIC czerwiec 2016 – FUNDAMENTY WOLNEJ POLSKI

Początki Nowej Epoki Słowiańskiej cz.2 – tagentv – Opublikowany 12 maj 2017

Początki Nowej Epoki Słowiańskiej cz.1 – tagentv – Opublikowany 5 maj 2017

Słowiańska moc – Czesław Białczyński – tagentv – Opublikowany 19 gru 2016

Słowiańskie wędrówki – Czesław Białczyński  tagentv  – Opublikowany 14 gru 2016

Słowiańskie powroty – Czesław Białczyński tagen tv Opublikowany 9 gru 2016

 

Czesław Białczyński Nasza genetyka -Tagen TV – 15 września 2016

My Słowianie – cywilizacja tagentv – Opublikowany 28 sie 2016

My Słowianie – początki – tagentv – Opublikowany 23 sie 2016

Czesław Białczyński Księga Tura Księga Ruty Duchowość Słowian – Tagen TV/Dariusz – Opublikowany 22 sie 2016

całość:http://porozmawiajmy.tv/dlaczego-mieszko-i-przyjal-chrzescijanstwo-czeslaw-bialczynski/

Dlaczego Mieszko I przyjął chrześcijaństwo – Czesław Białczyński Porozmawiajmy TV Opublikowany 4 lut 2016

https://www.youtube.com/watch?v=XDr7mVchwF0

Słowiańszczyzna jako jeden z filarów nowej Polski – Czesław Białczyński – 18.12.2015

wstęp

Słowiańszczyzna jako filar Nowej Polski – Czesław Białczyński – 2.11.2015.mp4

https://chomikuj.pl/Anty-LightworkersPL/Audio/NTV-ZAG*c3*93RSKIEGO(te*c5*bc+video)/Video/2015/11/S*c5*82owia*c5*84szczyzna+jako+filar+Nowej+Polski+-+Czes*c5*82aw+Bia*c5*82czy*c5*84ski+-+2.11.2015,5055467614.mp4(video)

Słowiańszczyzna jako filar Nowej Polski – Czesław Białczyński – 2.11.2015

Czas na Wielką Zmianę, część 2 – Altermedium Tv – Opublikowany 13 wrz 2015

Czas na Wielką Zmianę, część 1 – Altermedium Tv – Opublikowany 3 wrz 2015

Czesław Białczyński – Słowiańszczyzna cz.1 – Przebiegunowani Tv – Opublikowany 25 lip 2015

 

Czesław Białczyński – Słowiańszczyzna cz.2 -Przebiegunowani Tv  Opublikowany 26 lip 2015

https://www.youtube.com/watch?v=nipU2nw5Kvc

Słowiańszczyzna – wielka zmiana – Czesław Białczyński – 5.05.2014

Tylko tutaj: https://niezaleznatelewizja.pl/index.php/aiovg_videos/czeslaw-bialczynski-xi-harmonia-kosmosu-2013/

https://www.youtube.com/watch?v=y_b2SqyeXIU

Słowiańszczyzna a Wielka Zmiana – Czesław Białczyński – XI Harmonia Kosmosu – 10.07.2013

 

W tej chwili materiał Słowiańszczyzna a Wielka Zmiana który był na You Tube w związku z ocenzurowaniem a następnie usunięciem NTV znajduje się wyłącznie na stronie NTV, pod tym linkiem:

https://niezaleznatelewizja.pl/index.php/aiovg_videos/slowianszczyzna-a-wielka-zmiana-czeslaw-bialczynski-xi-harmonia-kosmosu/

 

2012

https://niezaleznatelewizja.pl/index.php/aiovg_videos/oblicza-duchowosci-38/

W pierwszej części fotoreportaż z mini seminarium poświęconego naszym słowiańskim korzeniom, które odbyło się 1 – 2 września 2012 w ośrodku na przełęczy Tąpadłach. Gościem honorowym spotkania był Czesław Białczyński, autor Mitologii Słowian. Część druga to kolejne (telefoniczne) połączenie z Markiem Majchrowskim.

 

Oświadczenie redakcji Kwartalnika Słowianić

https://niezaleznatelewizja.pl/index.php/aiovg_videos/oswiadczenie-redakcji-kwartalnika-slowianic/

 

Oświadczenie zespołu redakcyjnego Kwartalnika Słowianić w sprawie usunięcia rzeźby Światowida w Domu Turysty PTTK na Ślęży

27.IX. 2010 r. w Domu Turysty PTTK na Ślęży umieszczono wierną replikę Światowida, którego oryginał znajduje się w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. W oparciu o pisemną umowę rzeźba pozostawała w Domu Turysty ponad 3 lata. Obecnie- na skutek ciągłej presji psychicznej i gróźb miejscowego proboszcza Ryszarda Staszaka- kierowniczka placówki była zmuszona usunąć rzeźbę z przestrzeni publicznej. To co zaszło na Ślęży jest działaniem rozbójniczym , które w żadnej mierze nie może być tolerowane! Nie pozwalamy na to, by wrogie nam siły, które odcisnęły już swoje ponure piętno na naszych przodkach przeszkadzały nam teraz w sięganiu do naszych korzeni. Pomrokę średniowiecza rozświetlimy jasnością naszych serc i umysłów. Zawsze tu byliśmy i zawsze będziemy. Mają Prawosławni swoją Grabarkę, mają Katolicy swój Watykan a świętym miejscem Słowian jest Ślęża!

My, Rodzina Słowiańska zjednoczona w Duchu, dajemy odpór zakusom ciemnych sił.

Czesław Białczyński Piotr Kudrycki Joanna Maciejowska Marek Wójtowicz

Posted on 25 października 2013

NTV – Czesław Białczyński 2012 – 2022

2012

W pierwszej części fotoreportaż z mini seminarium poświęconego naszym słowiańskim korzeniom, które odbyło się 1 – 2 września 2012 w ośrodku na przełęczy Tąpadłach. Gościem honorowym spotkania był Czesław Białczyński, autor Mitologii Słowian. Część druga to kolejne (telefoniczne) połączenie z Markiem Majchrowskim.

Harmonia Kosmosu 10 lipca 2013

Materiał w całości zrealizowany przez NTV Warszawa. Kuluary Harmonii Kosmosu 2013, a w nich rozmowa z Czesławem Białczyńskim, pisarzem, badaczem kultury Słowian. Wypowiada się również Tadeusz Mroziński, specjalista od głagolicy.

Posted on 23 sierpnia 2013

Słowiańszczyzna – wielka zmiana – Czesław Białczyński 2014

https://niezaleznatelewizja.pl/index.php/aiovg_videos/slowianszczyzna-wielka-zmiana-czeslaw-bialczynski/

Słowianie, Lechia – przyszłość w przeszłości – Czesław Białczyński – 30.05.2017

Mitologia Słowian – Odkłamywanie historii Polski – Czesław Bialczyński – 18 kwietnia 2018

https://niezaleznatelewizja.pl/index.php/aiovg_videos/mitologia-slowian-odklamywanie-historii-polski-czeslaw-bialczynski/

Jednia, Czyli Sławia – Jedność – Zjednoczenie – Wspólnota – Czesław Białczyński – 25 września 2021

https://niezaleznatelewizja.pl/index.php/aiovg_videos/jednia-czyli-slawia-jednosc-zjednoczenie-wspolnota-czeslaw-bialczynski/

2021 – u Sawy i Piotra na Bukowcu

typowe działanie Cenzury PRL
Podziel się!